Реферат: Доходи обласного бюджету Київської області на 2012 рік
Доходи обласного бюджету Київської області на 2012 рік(тис.грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

705 859,0

23 671,7

0,0

729 530,7

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

663 058,2

0,0

0,0

663 058,2

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

660 808,2

 

 

660 808,2

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

600 470,1

 

 

600 470,1

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

23 555,1

 

 

23 555,1

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

1 833,0

 

 

1 833,0

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

34 950,0

 

 

34 950,0

11020000

Податок на прибуток підприємств

2 250,0

0,0

0,0

2 250,0

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

2 250,0

 

 

2 250,0

12000000

Податки на власність

 

10 164,0

0,0

10 164,0

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

10 164,0

 

10 164,0

12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

 

800,0

 

800,0

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

 

2 000,0

 

2 000,0

12030300

Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб)

 

1,0

 

1,0

12030400

Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб)

 

1,0

 

1,0

12030500

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб)

 

900,0

 

900,0

12030600

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб)

 

1,0

 

1,0

12030700

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

2 600,0

 

2 600,0

12030800

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

2 500,0

 

2 500,0

12030900

Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

1,0

 

1,0

12031000

Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

50,0

 

50,0

12031100

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

1 309,0

 

1 309,0

12031200

Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

 

1,0

 

1,0

13000000

Збори на спеціальне використання природних ресурсів

42 800,8

 

 

42 800,8

13010000

^ Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

7 673,0

 

 

7 673,0

13010100

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

7 673,0

 

 

7 673,0

13020000

Збір за спеціальне використання води

34 137,8

 

 

34 137,8

13020100

Збір за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)

22 565,0

 

 

22 565,0

13020300

Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

10 855,0

 

 

10 855,0

13020400

Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

715,0

 

 

715,0

13020600

Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

2,8

 

 

2,8

13030000

Плата за користування надрами

985,0

 

 

985,0

13030100

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

985,0

 

 

985,0

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

5,0

 

 

5,0

19000000

Інші податки та збори

 

13 507,7

 

13 507,7

19010000

Екологічний податок

 

13 507,7

 

13 507,7

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

6 115,5

 

6 115,5

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

 

165,7

 

165,7

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

2 177,0

 

2 177,0

19010500

Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами

 

4 410,9

 

4 410,9

19010600

Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами

 

638,6

 

638,6

20000000

Неподаткові надходження

40 928,4

93 049,8

0,0

133 978,2

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

1 420,0

942,6

0,0

2 362,6

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

1 420,0

 

 

1 420,0

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

942,6

 

942,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

39 184,1

0,0

0,0

39 184,1

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

35 170,0

 

 

35 170,0

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

3,0

 

 

3,0

22010600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового

500,0

 

 

500,0

22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

4,0

 

 

4,0

22010900

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

118,0

 

 

118,0

22011000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

5 854,0

 

 

5 854,0

22011100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

26 000,0

 

 

26 000,0

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

2 691,0

 

 

2 691,0

22080000 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

3 765,0

 

 

3 765,0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

3 765,0

 

 

3 765,0

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

249,1

 

 

249,1

24000000

Інші неподаткові надходження

324,3

145,6

 

469,9

24060000

Інші надходження

324,3

136,6

 

460,9

24060300

Інші надходження

324,3

 

 

324,3

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну за порушенням законодавства за охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

136,6

 

136,6

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

 

9,0

 

9,0

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім"ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

9,0

 

9,0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

91 961,6

 

91 961,6

90010100

Разом доходів

746 787,4

116 721,5

0,0

863 508,9

40000000

Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів)

1 871 578,0

132 105,1

89 887,5

2 003 683,1

41000000

Від органів державного управління

1 871 578,0

132 105,1

89 887,5

2 003 683,1

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

 

 

 

0,0

41020000

Дотації

313 310,0

0,0

0,0

313 310,0

41020100

Дотація вирівнювання

271 886,0

 

 

271 886,0

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

41 424,0

 

 

41 424,0

41030000

Субвенції

1 558 268,0

132 105,1

89 887,5

1 690 373,1

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

1 040 382,5

 

 

1 040 382,5

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

382 025,2

 

 

382 025,2

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

69 112,5

 

 

69 112,5

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

15 971,6

 

 

15 971,6

41033700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

7 504,1

 

 

7 504,1

41032600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги

12 123,5

 

 

12 123,5

41031800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва

7 147,7

 

 

7 147,7

41034500

Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

10 000,0

 

 

10 000,0

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

 

4,6

 

4,6

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

132 100,5

89 887,5

132 100,5

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях за принципом "гроші ходять за дитиною"

14 000,9

 

 

14 000,9

 

Всього доходів

2 618 365,4

248 826,6

89 887,5

2 867 192,0
еще рефераты
Еще работы по разное