Реферат: Звіт про виконання місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
^ Звіт про виконання місцевих бюджетів

_Конотопський районний_

(назва бюджету)

станом на 1.10. 2011 року

1. Доходи

1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів"
Найменування

^ Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконаноза звітний період (рік)

усього

у тому числі за видами бюджетів:

бюджет АРК, обласні, міські (міст Києва та Севастополя) бюджети

міст республіканського (АРК), обласного значення

районні

міст районного значення

селищні

сільські

усього

у т.ч. внутриміських районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Податкові надходження:

10000000

6683256

4991153.42

0

0

0

4991153.42

0

0

0

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковоє вартості

11000000

6683256

4991153.42

0

0

0

4991153.42

0

0

0

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

6665378

4958757.99

0

0

0

4958757.99

0

0

0

Податок з доходів найманих працівників

11010100

5414128

4322299.41

0

0

0

4322299.41

0

0

0

Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницькоє діяльності і незалежноє професійноє діяльності

11010200

12550

9529.47

0

0

0

9529.47

0

0

0

Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті

11010300

1324

63356.25

0

0

0

63356.25

0

0

0

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року

11010400

0

1039.5

0

0

0

1039.5

0

0

0

Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності

11011100

0

65.76

0

0

0

65.76

0

0

0

Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

11011200

1191540

504402.02

0

0

0

504402.02

0

0

0

Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

11011300

6004

11009.93

0

0

0

11009.93

0

0

0

Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

11011400

27600

40448.15

0

0

0

40448.15

0

0

0

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

11011600

12232

6607.5

0

0

0

6607.5

0

0

0

Податок на прибуток підприємств

11020000

17878

32395.43

0

0

0

32395.43

0

0

0

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальноє власності

11020200

17878

32395.43

0

0

0

32395.43

0

0

0

Неподаткові надходження

20000000

194400

6483.81

0

0

0

6483.81

0

0

0

Доходи від власності та підприємницькоє діяльності

21000000

192400

0

0

0

0

0

0

0

0

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21050000

192400

0

0

0

0

0

0

0

0

інші неподаткові надходження

24000000

2000

6483.81

0

0

0

6483.81

0

0

0

інші надходження

24060000

2000

6483.81

0

0

0

6483.81

0

0

0

інші надходження

24060300

2000

6483.81

0

0

0

6483.81

0

0

0

Доходи від операцій з капіталом

30000000

5300

0

0

0

0

0

0

0

0

Надходження від продажу основного капіталу

31000000

5300

0

0

0

0

0

0

0

0

Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

31010000

5300

0

0

0

0

0

0

0

0

Кошти від реалізаціє безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

5300

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом доходів

90010100

6882956

4997637.23

0

0

0

4997637.23

0

0

0

Офіційні трансферти

40000000

56498700

43325796.83

0

0

0

43325796.83

0

0

0

Від органів державного управління

41000000

56498700

43325796.83

0

0

0

43325796.83

0

0

0

Дотаціє

41020000

37533300

27795367

0

0

0

27795367

0

0

0

Дотаціє вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам

41020100

36710800

27533000

0

0

0

27533000

0

0

0

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансовоє забезпеченості місцевих бюджетів

41020600

56100

31167

0

0

0

31167

0

0

0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, повіязаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетноє сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиноє тарифн

41021600

766400

231200

0

0

0

231200

0

0

0

Субвенціє

41030000

18965400

15530429.83

0

0

0

15530429.83

0

0

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасовоє державноє допомоги дітям

41030600

14195300

11733172.48

0

0

0

11733172.48

0

0

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирноє плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових

41030800

2214000

1608943

0

0

0

1608943

0

0

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсаціє втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідни

41030900

542800

341898

0

0

0

341898

0

0

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

41031000

1267000

1267000

0

0

0

1267000

0

0

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньоє заробітноє плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням ст

41034200

74000

71484.7

0

0

0

71484.7

0

0

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державноє соціальноє допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дит

41035800

600700

436331.65

0

0

0

436331.65

0

0

0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховноє Ради Автономноє Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

41037000

71600

71600

0

0

0

71600

0

0

0

Усього доходів

90010200

63381656

48323434.06

0

0

0

48323434.06

0

0

0

Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

41010600

54518

38887.28

0

0

0

38887.28

0

0

0

Інші додаткові дотаціє  

41020900

154400

113402

0

0

0

113402

0

0

0

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

41035200

141987

113186.6

0

0

0

113186.6

0

0

0

Усього

90010300

63732561

48588909.94

0

0

0

48588909.94

0

0

0
Заступник начальника управління О.П.Вірстюк

 

Начальник відділу-головний бухгалтер Л.І.Українська
з
еще рефераты
Еще работы по разное