Реферат: Державний комітет статистики України


Державний комітет статистики України

Головне управління статистики у Харківській області


ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

САХНОВЩИНСЬКОГО РАЙОНУ


за січень–вересень 2011 року


Харків

Головне управління статистики у Харківській області


вул. Маршала Бажанова, 28, м.Харків,61002, Україна

тел. 706–26–16

електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net


Відповідальна за випуск М.О. Григорчук


скороченнягрн. – гривня

кг – кілограм

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

ц – центнер

шт. – штука

м – метр

м3—кубічний метр

млн. – мільйон


пас.км – пасажиро-кілометр

п.р. – поточний рік

р. – рік

рр. – роки

міс. – місяць

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

% – відсоток
^ Умовні позначенняТире (–)

– явищ не було

Три крапки (…)

– відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)

– явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)

– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне

«з них»,

«у тому числі»

– наведено не всі доданки загальної сумиПримітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних


© Головне управління статистики у Харківській області, 2011

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.

^ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ САХНОВЩИНСЬКОГО РАЙОНУ

Фактично

за

січень–вересень

2011р.

Темпи зростання,

зниження у %

січень–вересень 2011р.

до січня–вересня

2010р.

довідково:

січень–вересень

2010р.

до січня–вересня

2009р.

Виробництво продукції тваринництва


м’ясо (реалізація худоби

та птиці на забій у живій вазі), ц

8527

121,8

104,8

молоко, ц

43753

98,2

101,0

яйця, тис.шт.Вантажооборот, млн.ткм

3,4

112,3

108,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

9,6

107,6

97,4

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн.1

1508,7

45,92

40,62


______________

1 Дані за січень–серпень.

2 У фактичних цінах.


^ ТОВАРНІ РИНКИ

У січні–червні 2011 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились обсяги споживання теплоенергії
на 20,5%, котельно-пічного палива – на 12,7%, електроенергії – на 4,5%.

У вересні 2011р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились обсяги споживання всіх видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Так, використання палива дизельного зменшилось на 17,2%, бензину моторного – на 13%.

Станом на 1 жовтня 2011р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року збільшились залишки палива дизельного на 17,3%, вугілля кам’яного – на 6,7%.

При цьому зменшились залишки бензину моторного на 26,9%.

Залишки мазутів топкових важких залишились на рівні минулого року.


^ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


Рослинництво. Станом на 30 вересня п.р. зернові та зернобобові культури в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Сахновщинського району обмолочено на площі 25974 га, що складає 87,9% площ, посіяних під урожай 2011р.

З початку жнив одержано 660919 ц зерна у початково оприбуткованій вазі, або на 7% більше проти відповідної дати минулого року. Збільшення валового збору значною мірою зумовлено зростанням продуктивності хлібних ланів: середня урожайність зернових культур у районі становила 25,4 ц з 1 га (на 3,5 ц з 1 га вище минулорічної).

Закінчується збирання круп`яних культур. На 30 вересня 2011р. проса намолочено 4043 ц (у 5,2 раза більше, ніж на відповідну дату торік), гречки – 2050 ц (у 6,1 раза більше). Урожайність вищезазначених культур склала відповідно 19,1 ц з 1 га (на 2,4 ц з 1 га менше) та 10 ц з 1 га
(на 5,1 ц з 1 га більше).

На початок жовтня зернова кукурудза обмолочена на площі 1734 га (у минулому році – на 3294 га). Валовий збір становив 99469 ц (на 35,3% менше, ніж на відповідну дату торік) при урожайності 57,4 ц з 1 га
(46,7 ц з 1 га).

Наближається до завершення збирання соняшнику, який вже обмолочений на 84,3% площ посіву. Обсяг одержаного насіння збільшився на третину і склав 243807 ц. Зростання сталося завдяки віддачі одиниці площі, яка збільшилась на 6,1 ц і становила 26,7 ц.

Виробництво цукрових буряків (фабричних) у порівнянні з попереднім роком збільшилось у півтора раза і становило 212118 ц при урожайності 222 ц з 1 га (на 43 ц з 1 га більше).

Площа посіву озимих на зерно і зелений корм під урожай 2012р. була меншою минулорічного рівня на 29,3% і становила 8891 га, у т.ч. озимих на зерно – на 30,4% менше (8589 га).

Станом на 30 вересня п.р. сільгосппідприємствами (крім малих) виорано на зяб 13015 га, що на 17,2% менше, ніж торік.

Тваринництво. За січень–вересень 2011р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) ^ Сахновщинського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби у живій вазі) 8527 ц, молока – 43753 ц. Порівняно з відповідним періодом попереднього року м’яса було вироблено більше на 21,8%, молока – менше на 1,8%.

Вирощування худоби зменшилось на 16,7% і склало 7054 ц, у т.ч. великої рогатої худоби – на 15,2% (2858 ц), свиней – на 17,9% (4162 ц).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі зменшились на 7,1% і склали 353 г, свиней – на 15,4% (253 г).

Продуктивність корів скоротилась на 141 кг, або на 4,8% і становила 2816 кг молока.

На початок жовтня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 4107 голів великої рогатої худоби (з них 1567 голів корів), 6030 голів свиней, 409 голів овець. Порівняно з 1 жовтня 2010р. відбулося збільшення чисельності корів на 28 голів (на 1,8%), овець – на 35 голів
(на 9,4%). Разом з тим, зменшилась чисельність великої рогатої худоби на 254 голови, або на 5,8%, свиней – на 2787 голів (на 31,6%).

За січень–вересень 2011р. у підприємствах району загальне надходження приплоду телят збільшилось на 0,5%; поросят – зменшилось на 48%, ягнят – на 57,7% (впродовж січня–вересня народилось телят
1599 голів, поросят – 4514 голів, ягнят – 30 голів). У розрахунку на
100 маток, що були на початок року, вихід телят склав 76 голів
(за відповідний період 2010р. – 72 голови), поросят – 658 голів
(1121 голову), ягнят – 20 голів (47 голів).

Скоротився падіж свиней і склав 3,7% до обороту стада проти 4% за січень–вересень 2010р., овець – 0,2% проти 0,3%; а великої рогатої худоби – зріс і склав 1,2% проти 0,8%.

Станом на 1 жовтня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 89,6 тис.ц кормових одиниць, що на 19,6% більше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 18,1 ц корм.од (на 43,7% більше).

^ Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–вересень 2011р. сільськогосподарськими підприємствами Сахновщинського району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби
(у живій вазі) – 847 т, молока та молочних продуктів – 4502 т, зернових та зернобобових культур – 20188 т, насіння соняшнику – 6411 т, сої – 86 т, цукрових буряків (включаючи давальницьку сировину) – 17996 т, картоплі –
6 т, овочів – 6 т. Порівняно до січня–вересня 2010р. збільшились обсяги продажу цукрових буряків у 6,5 раза, овочів – у 2 рази, зернових – на 47,6%, худоби – на 14,2%. Разом з тим, реалізація насіння соняшнику зменшилась на 13,2%, молока – на 1,6%.

Середні ціни реалізації зернових у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 42,1% і склали 1237 грн. за т, насіння соняшнику – на 29,2% (3271,5 грн. за т), цукрових буряків – на 14,4% (353,2 грн. за т),
молока – на 8,8% (2921,7 грн. за т), худоби – на 7,3% (11525,7 грн. за т); водночас, зменшились ціни реалізації овочів на 34,7% (783,3 грн. за т).

У структурі реалізації аграрної продукції за напрямками збуту питома вага комерційних каналів становила 55,9%, переробних підприємств – 38,3%, видачі пайовикам – 3,3%, продажу населенню – 1,5%, на ринку – 1%.


ТРАНСПОРТ


Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів підприємців–фізичних осіб) склав
17,2 тис. тонн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг вантажних перевезень збільшився на 14,3%. Вантажообіг склав
3398,7 тис.ткм, що на 12,3% більше, ніж за січень–вересень 2010 року. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області становила 0,2%.

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів малих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб) склали 210,8 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 9575,3 тис.пас.км. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги пасажирських перевезень зменшилися на 14%, обсяги пасажирообороту збільшилися на 7,6%. Середня дальність перевезення 1 пасажира становить 45,4 км. Питома вага перевезених пасажирів у загальному обсязі по області становила 0,2%.

На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують підприємства–юридичні особи і підприємці–фізичні особи.


^ НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ


За січень–серпень 2011р. по підприємствах та організаціях району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 1508,7 тис.грн. і зменшився на 54,1% в порівнянні з відповідним періодом попереднього року (у фактичних цінах).

Населенню реалізовано послуг на 802,8 тис.грн., що складає 53,2% до загального обсягу.


^ Доходи населення


Заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками підприємств, установ та організацій Сахновщинського району станом на
1 вересня 2011р. не було.

За січень–серпень 2011р. до служб по наданню населенню субсидій звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 270 сімей, з них у міських поселеннях – 111 сімей (41,1%). Призначені субсидії на суму 3481 грн. 205 сім’ям, що становило 75,9% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.

Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у серпні по району склала 9,1 грн.

У серпні 177 сімей отримали державну допомогу у вигляді субсидій.

За січень–серпень 2011р. сім’ї отримали субсидії на суму 232735 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 244536 грн. (105,1%).

Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами послуг на кінець серпня склала 70489 грн.

За січень–серпень 2011р. до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива звернулися 244 сім’ї, з них
151 сім’я проживає у сільській місцевості.

Призначено субсидій 185 сім’ям (75,8%) на загальну суму 131185 грн.

Середній розмір призначених населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива однією сім’єю по району за серпень становила 691,7 грн.

Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива за січень–серпень в районі отримали 22 сім’ї на загальну суму 17341 грн.

Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець серпня склала 113884 грн.

Рівень сплати населенням району житлово-комунальних послуг з початку року склав 119,3%, проти 105,4% по області. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП у % до суми заборгованості на початок звітного року по району склав 0,1%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у серпні 2011р. порівняно з липнем на 96,6%.


^ Ринок праці


За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї установи на 1 вересня 2011р. перебувало
282 безробітних, що на 34,3% більше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку, за місяць не змінився і на 1 вересня 2011р становив 2,2%.


^ ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ


На 1 вересня 2011р. у Сахновщинському районі, за оцінкою, проживало 22496 осіб. Упродовж січня–серпня 2011р. чисельність населення зменшилася на 46 осіб, що в розрахунку на 1000 населення складало 3,1 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 98 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 52 особи.

Порівняно з січнем–серпнем 2010р., обсяг природного скорочення зменшився на 49 осіб, або з 9,7 до 6,6 осіб на 1000 населення.

Природний рух населення у січні–серпні 2011р. характеризувався збільшенням народжуваності та зменшенням смертності, а також перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих припадало 63 дитини, які народилися живими.

Усього1

Січень–липень 2011р. у % до січня–серпня 2010р.

На 1000 наявного населення2

січень–серпень 2011р.

січень–серпень 2010р.

січень–серпень 2011р.

січень–серпень 2010р.Кількість народжених живими, осіб

164

161

101,9

10,9

10,7

Кількість померлих, осіб

262

308

85,1

17,5

20,4

Природне скорочення населення, осіб

98

147

66,7

6,6

9,7

Кількість шлюбів, одиниць

57

59

96,6

3,8

3,9

Кількість розлучень, одиниць

9

39

х

0,6

2,6

_____________

Тут і далі за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану. Інформація щодо кількості розлучень з липня 2010р. наведена без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI).

2 Тут і далі по розділу показники наводяться в розрахунку за рік.

За січень–серпень 2011р. відмічалось збільшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 164 особи, що на 3 особи (на 1,9%) більше, ніж за січень–серпень 2010р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем–серпнем 2010р., збільшився з 10,7 до 10,9 осіб на 1000 населення.

У січні–серпні 2011р. рівень народжуваності в міських поселеннях був меншим, ніж в сільській місцевості (9,6‰ проти 11,7‰).

У січні–серпні 2011р. в районі померло 262 особи, у тому числі
4 дитини у віці до 1 року. Порівняно з січнем–серпнем 2010р. кількість померлих в районі зменшилась на 46 осіб (на 14,9%), рівень смертності зменшився з 20,4 до 17,5 померлих на 1000 населення.

У міських поселеннях загальний коефіцієнт смертності нижче, ніж у сільській місцевості – 14,6‰ проти 19,0‰.

За січень–серпень 2011р. було зареєстровано 57 шлюбів, що на
2 шлюби (на 3,4%) менше, ніж за січень–серпень 2010р. Інтенсивність укладання шлюбів зменшилась, порівняно з січнем–серпнем 2010р., з 3,9 до 3,8 одиниць на 1000 населення.

У січні–серпні 2011р. в районі зареєстровано 9 розлучень, показник розлучень складав 0,6 одиниць на 1000 населення.

За січень–серпень 2011р. у район прибуло 269 осіб, вибуло 217 осіб, сальдо міграції було додатним – 52 особи. У порівнянні з січнем–серпнем 2010р., кількість прибулих зменшилась на 1 особу (на 0,4%), а вибулих збільшилась на 38 осіб (на 21,2%).


^ Криміногенна ситуація


За адміністративними даними органів внутрішніх справ, прокуратури протягом січня–вересня п.р. у районі зареєстровано 287 злочинів, їх кількість порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшилась на 4,7%. Тяжкі та особливо тяжкі злочини складали 31,0%, їх кількість порівняно з січнем–вереснем 2010р. збільшилась на 30,9%.


В.о. начальника Головного

управління статистики О.Г.Мамонтова

Надсилається

електронною поштоюЗ М І С Т


Стор.


Основні показники соціально-економічного розвитку

Сахновщинського району….……………………………………………

3Товарні ринки……………………………………………………………..

4Сільське господарство …………………………………………………....

4Транспорт.....................................................................................................

6Нефінансові послуги……………………………………………………

6Доходи населення…………………………………………………………

7Ринок праці………………………………………………………………...

8Демографічна ситуація…………………………………............................

8Криміногенна ситуація……………………………………………………

9Вих. 40-18/207-24 19.10.2011


Державний комітет статистики України

Головне управління статистики у Харківській області


Про соціально-економічне становище Сахновщинського району

за січень–вересень 2011 року


Відповідальна за випуск М.О. Григорчук

еще рефераты
Еще работы по разное