Реферат: Тематичний план з курсу „Фінансовий менеджмент для студентів Vкурсу денної форми навчання спеціальності 03060101 „Менеджмент організацій І адміністрування на 2011-2012 навчальний рік


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 14 від 30.08.2011р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу „Фінансовий менеджмент” для студентів V курсу денної форми навчання

спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування» на 2011-2012 навчальний рікМодулі / Теми

Кількість годин

Форми контролю

всього

З них

лекції

сем./

практ.

лабор.

СРС

МК

Для аудиторної роботи

Для

СРС

ЗМ (тема) 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

12

2

2

-

8

-

УО, Р, Т

Р

ЗМ (тема) 2. Основи прийняття управлінських рішень

12

2

2

-

8

-

УО, Р

Р

ЗМ (тема) 3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

12

2

2

-

8

-

УО, ІЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

12
2

-

10

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 5. Управління активами суб’єктів господарювання

16

4

2

-

10

-

УО, Т

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 6. Управління прибутком підприємств

12

2

2

-

8

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2


 

2

КСПР
ЗМ (тема) 8. Управління грошовими потоками на підприємстві

16

4

2

-

10

-

УО, Т,РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 9. Управління фінансовими ризиками

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 10. Управління інвестиціями

16

2

4

-

10

-

УО, Т, РЗ

ІЗ

ЗМ (тема) 11. Планування фінансової діяльністю

12

2

2

-

8

-

УО, Т

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 12. Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства

18

4

4

-

10

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2

-

-

-

-

2

КСПР
Разом

162

28

28

-

102

4Семестровий контроль
ІУО – усне опитування;

Т – тестування;

Р – реферат;

ІЗ – індивідуальне завдання;

РЗ – розв’язок задач та ситуаційні завдання ;

КСПР – комплексна самостійна письмова робота.
Викладачі: доцент Заюкова М.С.

асистент Руденко В.В.

Зав. кафедри Гарбар Ж.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 14 від 30.08.2011р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу „Фінансовий менеджмент” для студентів V курсу денної форми навчання

спеціальності 8.030601 „Менеджмент туристичної індустрії» на 2011-2012 навчальний рікМодулі / Теми

Кількість годин

Форми контролю

всього

З них

лекції

сем./

практ.

лабор.

СРС

МК

Для аудиторної роботи

Для

СРС

ЗМ (тема) 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

12

2

2

-

8

-

УО, Р, Т

Р

ЗМ (тема) 2. Основи прийняття управлінських рішень

12

2

2

-

8

-

УО, Р

Р

ЗМ (тема) 3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

12

2

2

-

8

-

УО, ІЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

12
2

-

10

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 5. Управління активами суб’єктів господарювання

16

4

2

-

10

-

УО, Т

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 6. Управління прибутком підприємств

12

2

2

-

8

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2


 

2

КСПР
ЗМ (тема) 8. Управління грошовими потоками на підприємстві

16

4

2

-

10

-

УО, Т,РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 9. Управління фінансовими ризиками

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 10. Управління інвестиціями

16

2

4

-

10

-

УО, Т, РЗ

ІЗ

ЗМ (тема) 11. Планування фінансової діяльністю

12

2

2

-

8

-

УО, Т

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 12. Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства

18

4

4

-

10

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2

-

-

-

-

2

КСПР
Разом

162

28

28

-

102

4Семестровий контроль
ІУО – усне опитування;

Т – тестування;

Р – реферат;

ІЗ – індивідуальне завдання;

РЗ – розв’язок задач та ситуаційні завдання ;

КСПР – комплексна самостійна письмова робота.
Викладачі: доцент Заюкова М.С.

Зав. кафедри Гарбар Ж.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 14 від 30.08.2011р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу „Фінансовий менеджмент” для студентів V курсу денної форми навчання

спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій та адміністрування» на 2011-2012 навчальний рікМодулі / Теми

Кількість годин

Форми контролю

всього

З них

лекції

сем./

практ.

лабор.

СРС

МК

Для аудиторної роботи

Для

СРС

ЗМ (тема) 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, Р, Т

Р

ЗМ (тема) 2. Основи прийняття управлінських рішень

8

2

2

-

4

-

УО, Р

Р

ЗМ (тема) 3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, ІЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

10
2

-

8

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 5. Управління активами суб’єктів господарювання

10

2

2

-

6

-

УО, Т

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 6. Управління прибутком підприємств

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2


 

2

КСПР
ЗМ (тема) 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

8

2

2

-

4

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 8. Управління грошовими потоками на підприємстві

10

2

2

-

6

-

УО, Т,РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 9. Управління фінансовими ризиками

8

2

2

-

4

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 10. Управління інвестиціями

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ

ЗМ (тема) 11. Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2

-

-

-

-

2

КСПР
Разом

108

20

22

-

62

4Семестровий контроль
ІУО – усне опитування;

Т – тестування;

Р – реферат;

ІЗ – індивідуальне завдання;

РЗ – розв’язок задач та ситуаційні завдання ;

КСПР – комплексна самостійна письмова робота.
Викладачі: доцент Заюкова М.С.

Зав. кафедри Гарбар Ж.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 14 від 30.08.2011р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу „Фінансовий менеджмент” для студентів V курсу денної форми навчання

спеціальності 7.03050301 „Міжнародна економіка» на 2011-2012 навчальний рікМодулі / Теми

Кількість годин

Форми контролю

всього

З них

лекції

сем./

практ.

лабор.

СРС

МК

Для аудиторної роботи

Для

СРС

ЗМ (тема) 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, Р, Т

Р

ЗМ (тема) 2. Основи прийняття управлінських рішень

8

2

2

-

4

-

УО, Р

Р

ЗМ (тема) 3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, ІЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

10
2

-

8

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 5. Управління активами суб’єктів господарювання

10

2

2

-

6

-

УО, Т

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 6. Управління прибутком підприємств

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2


 

2

КСПР
ЗМ (тема) 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

8

2

2

-

4

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 8. Управління грошовими потоками на підприємстві

10

2

2

-

6

-

УО, Т,РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 9. Управління фінансовими ризиками

8

2

2

-

4

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 10. Управління інвестиціями

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ

ЗМ (тема) 11. Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2

-

-

-

-

2

КСПР
Разом

108

20

22

-

62

4Семестровий контроль
ЗУО – усне опитування;

Т – тестування;

Р – реферат;

ІЗ – індивідуальне завдання;

РЗ – розв’язок задач та ситуаційні завдання ;

КСПР – комплексна самостійна письмова робота.
Викладачі: доцент Заюкова М.С.

Зав. кафедри Гарбар Ж.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 14 від 30.08.2011р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу „Фінансовий менеджмент” для студентів V курсу денної форми навчання

спеціальності 8.03050301 „Міжнародна економіка» на 2011-2012 навчальний рікМодулі / Теми

Кількість годин

Форми контролю

всього

З них

лекції

сем./

практ.

лабор.

СРС

МК

Для аудиторної роботи

Для

СРС

ЗМ (тема) 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, Р, Т

Р

ЗМ (тема) 2. Основи прийняття управлінських рішень

8

2

2

-

4

-

УО, Р

Р

ЗМ (тема) 3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, ІЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

10
2

-

8

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 5. Управління активами суб’єктів господарювання

10

2

2

-

6

-

УО, Т

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 6. Управління прибутком підприємств

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2


 

2

КСПР
ЗМ (тема) 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

8

2

2

-

4

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 8. Управління грошовими потоками на підприємстві

10

2

2

-

6

-

УО, Т,РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 9. Управління фінансовими ризиками

8

2

2

-

4

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 10. Управління інвестиціями

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ

ЗМ (тема) 11. Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2

-

-

-

-

2

КСПР
Разом

108

20

22

-

62

4Семестровий контроль
ІУО – усне опитування;

Т – тестування;

Р – реферат;

ІЗ – індивідуальне завдання;

РЗ – розв’язок задач та ситуаційні завдання ;

КСПР – комплексна самостійна письмова робота.
Викладачі: доцент Заюкова М.С.

Зав. кафедри Гарбар Ж.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 14 від 30.08.2011р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу „Фінансовий менеджмент” для студентів V курсу денної форми навчання

спеціальності 7.03050201 „Економічна кібернетика» на 2011-2012 навчальний рікМодулі / Теми

Кількість годин

Форми контролю

всього

З них

лекції

сем./

практ.

лабор.

СРС

МК

Для аудиторної роботи

Для

СРС

ЗМ (тема) 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, Р, Т

Р

ЗМ (тема) 2. Основи прийняття управлінських рішень

8

2

2

-

4

-

УО, Р

Р

ЗМ (тема) 3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, ІЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

10
2

-

8

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 5. Управління активами суб’єктів господарювання

10

2

2

-

6

-

УО, Т

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 6. Управління прибутком підприємств

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2


 

2

КСПР
ЗМ (тема) 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

8

2

2

-

4

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 8. Управління грошовими потоками на підприємстві

10

2

2

-

6

-

УО, Т,РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 9. Управління фінансовими ризиками

8

2

2

-

4

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 10. Управління інвестиціями

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ

ЗМ (тема) 11. Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2

-

-

-

-

2

КСПР
Разом

108

20

22

-

62

4Семестровий контроль
ЗУО – усне опитування;

Т – тестування;

Р – реферат;

ІЗ – індивідуальне завдання;

РЗ – розв’язок задач та ситуаційні завдання ;

КСПР – комплексна самостійна письмова робота.
Викладачі: доцент Заюкова М.С.

Зав. кафедри Гарбар Ж.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 14 від 30.08.2011р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу „Фінансовий менеджмент” для студентів V курсу денної форми навчання

спеціальності 8.03050901 „Фінансовий аналіз і контроль» на 2011-2012 навчальний рікМодулі / Теми

Кількість годин

Форми контролю

всього

З них

лекції

сем./

практ.

лабор.

СРС

МК

Для аудиторної роботи

Для

СРС

ЗМ (тема) 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, Р, Т

Р

ЗМ (тема) 2. Основи прийняття управлінських рішень

8

2

2

-

4

-

УО, Р

Р

ЗМ (тема) 3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

10

2

2

-

6

-

УО, ІЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

10
2

-

8

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 5. Управління активами суб’єктів господарювання

10

2

2

-

6

-

УО, Т

ІЗ, Р

ЗМ (тема) 6. Управління прибутком підприємств

10

2

2

-

6

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р

Модульний контроль

2


 

2

КСПР
ЗМ (тема) 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

8

2

2

-

4

-

УО, Т, РЗ

ІЗ, Р
еще рефераты
Еще работы по разное