Реферат: Нака з


Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради
Н А К А З


05.01.2012 с. В. Сорочинці № 07

Про стан психолого-педагогічного забезпечення процесу адаптації учнів 5 класу до навчання у школі II ступеня.

Протягом І семестру 2011-2012 навчального року педагогічний колектив школи працював над вирішенням дидактичної проблеми щодо адаптації учнів 5 класу до навчання у основній школі. Для попередження можливих негативних явищ на даному етапі розвитку особистості школяра, виявлення труднощів адаптації психологічною службою школи проведено спеціальне психологічне дослідження. Мета даного дослідження полягала у виявленні потенційної «групи ризику», тобто дітей, чиє подальше навчання та виховання пов'язані із суттєвими труднощами (діти з емоційними розладами, порушеннями поведінки, зниженням рівня навчальних досягнень) через, дослідження таких адаптаційних процесів:

процес міжособистісної взаємоадаптації між окремими членами класного колективу, між колективом і учителями;

процес реадаптації раніше сформованих і переадаптації актуалізованих міжособистісних контактів учнів у змінених, оновлених обставинах навчання;

внутрішні процеси самопристосування учнів у змінених умовах шкільного життя.

Для досягнення поставленої мети була розроблена Програма дослідження, яка містила:

визначення деяких категорій дезадаптованості, складання карт спостереження;

діагностику структури взаємин в учнівському колективі, виявлення «зірок» та «знехтуваних» (соціометрія);

діагностику шкільної тривожності (за методикою Філіпса).

Дослідження проводилося протягом жовтня-грудня 2011року. Обстеженню підлягали учні 5 класу (класний керівник – Кухарук Л.В) Загальна кількість респондентів склала 21 осіба. Із них: дівчаток —12, хлопчиків —9.

Дослідження та спостереження показали, що для учнів 5 класу процес адаптації виявився складним . Це пов’язано з тим , що 20% учнів класу змінили навчальний заклад, і їм необхідно було ще звикати до нового учнівського колективу. У результаті дослідження виявлено 10 дітей з високим рівнем тривожності і труднощами у соціально-психологічній адаптації (кількість таких дітей становить 48% від загальної кількості досліджуваних). За результатами дослідження розроблені рекомендації класному керівнику, учителям, батькам щодо індивідуального підходу до кожної дезадаптованої дитини відповідно до причин труднощів адаптації.

Для учнів з високим рівнем тривожності організовано корекційні бесіди емоційної регуляції тривожності. Бесіди заплановані на січень-лютий 2012 року.

Крім того, з метою оптимізації процесу адаптації, уникнення деформації формування особистості та попередження утрати контакту з дітьми, психологічною службою проводяться індивідуальні консультування батьків і вчителів.

Вивчаючи стан адаптації учнів 5 класу до навчання в основній школі, членами робочої групи було відвідано ряд уроків та виховних заходів, проведено співбесіди з учителями та класним керівником, проаналізовано навчальні досягнення учнів за результатами І семестру в порівнянні з попередніми роками.

Під час відвідування уроків була оцінена робота вчителів-предметників з погляду їхньої психолого-педагогічної майстерності. При цьому було встановлено, що практично всі педагоги вживають певних заходів для ефективної адаптації п’ятикласників до навчання у основній школі. Вчителі враховують індивідуальні особливості учнів, їх швидку втомлюваність, потребу хоча б в епізодичному заохочуванні, використанні ігрових моментів. Майже на всіх уроках спостерігається сприятлива психологічна атмосфера, доброзичливе ставлення поєднується з вимогливістю вчителів до учнів. Класним керівником 5 класу Кухарук Л.В. проводилася індивідуальна робота з учнями, потенційні можливості яких не відповідають рівню навчальних досягнень, налагоджена тісна співпраця з даного питання з їх батьками (проводилися батьківські збори, індивідуальні співбесіди тощо).

Проте, аналізуючи результати навчальних досягнень за І семестр поточного навчального року та порівнюючи їх з результатами за попередній навчальний рік, слід відмітити, що успішність п’ятикласників поступово знижується (таблиця 1).


Таблиця 1


Навчальний рік

К-ть учнів

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Початковий рівень

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

І семестр 2010-2011 н. р.

16

2

12,5

5

31,25

9

62,5

-

-

II семестр 2010-2011 н.р.

16

2

12,5

8

50

6

37,5

-

-

І семестр 2011-2012 н. р.

21

4

19

5

24

12

57

-

-
Успішність деяких учнів викликає занепокоєння. Основні причини - низький рівень сформованості мотивації до навчання, брак уваги та відсутність контролю з боку батьків (Таблиця 2).


Таблиця 2


№ з/п

Прізвище та ім’я учня

Результати навчальних досягнень

(середній бал )

І семестр

2010-2011н. р.

II семестр

2010-2011н. р.

І семестр

2011-2012н. р.

1

Бондаренко А.

9.1

9.2

8.6

2

Вінниченко Вл.

8.6

8.6

7.2

3

Демченко М

10.1

10.2

9.2

4

Діденко А.

10.1

10.1

9.5

5

Діденко Ол.

11.1

11.1

10.5

6

Клименко Дм.

7.0

7.0

6.5

7

Костик А.

8.1

8.1

8.1

8

КравченкоН.

8.1

8.1

7.0

9

Кукушкіна В.

7.7

7.7

8.0

10

Кучеренко Н.

8.5

8.5

8.0

11

Ломакіна Н.

11.0

11.0

9.3

12

Макаренко Ж.

7.6

7.6

7.1

13

Міщенко Ю.

8.6

8.6

9.1

14

Міщенко Я.

10.7

10.7

10.2

15

Москова О.

9.6

9.6

8.7

16

Радченко Ів.

11.0

11.0

11.1

17

Рибалко Т.

11.1

11.1

10.7

18

Сидоренко К.

10.4

10.4

9.5

19

Сичик В.

11.1

11.1

10.7

20

Тихонович Дм.

6.7

6.7

6.8

21

Холодько Т.

9.6

9.6

8.5


Виходячи з цього,

НАКАЗУЮ:

Учителям-предметникам протягом II семестру 2011-2012 навчального року продовжити роботу щодо психолого-педагогічного забезпечення процесу адаптації п’ятикласників до навчання у школі II ступеня. З цією метою:

1.1 Через взаємне відвідування уроків учителями початкової і основної школи забезпечити наступність вимог до учнів під час їхнього переходу до середньої школи;

(Постійно вчителі-предметники, учителі початкової школи )

1.2 Під час організації навчально-виховного процесу керуватися рекомендаціями шкільного психолога щодо адаптації п’ятикласників до навчання в основній школі.

(Постійно вчителі-предметники )

1.3 При проведенні уроків враховувати вікові особливості учнів, забезпечити емоційне благополуччя дітей, формувати навички оцінки та самооцінки.

(Постійно вчителі-предметники )

Класному керівнику Кухарук Л.В.:

2.1 Спланувати роботу зі здійснення соціально-педагогічного супроводу за результатами діагностичних досліджень і рекомендаціями психолога;

(До 10 січня 2012р. Кухарук Л.В)

2.2 Здійснювати соціально–педагогічний супровід п’ятикласників і проводити співбесіди, консультації з психологом з різних проблем навчання і виховання;

(Постійно Кухарук Л.В)


2.3 Спільно з практичним психологом Цись З.М. провести батьківські збори щодо актуальних проблем виховання дітей молодшого підліткового віку, зокрема «Психологія співпраці: як будувати свої взаємини з підлітком?»

(Лютий 2012р. Кухарук Л.В)Психологу школи Цись З.М. :

3.1 Організувати корекційну роботу з учнями, які відчувають труднощі у навчанні та спілкуванні;

(Січень – лютий 2012р ,Цись З.М.)


3.2 Проводити індивідуальне консультування батьків і учнів з проблемних питань навчання та виховання;

(Постійно, Цись З.М.)


3.3 Провести тренінги з учнями 5 класу, спільні заняття учнів та батьків для зменшення емоційної напруги, рівня нейротизму, створення належних умов навчання і виховання дітей в сім’ї і школі.

(Січень – лютий 2012р ,Цись З.М.)


3.4. Провести повторну діагностику шкільної тривожності за методикою Філіпса.

(Травень 2012р,Цись З.М.)


Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи Демочко О.В.


Директор школи І.В.СОЛОД
еще рефераты
Еще работы по разное