Реферат: Вплив антропометричних, функціональних та психофізіологічних показників на травматизм баскетболісток високого класу


ВПЛИВ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ, ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ТРАВМАТИЗМ БАСКЕТБОЛІСТОК ВИСОКОГО КЛАСУ

Жанетта Козіна
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Харківська державна академія фізичної культури


Актуальність. Сучасний баскетбол – один з найбільше травмонебезпечних видів спорту [1,7]. Це, по-перше, пов'язане з тим, що баскетбольний майданчик – відносно невеликий простір для пересувань на максимальній швидкості десяти чоловік, гравців двох команд, ваго-зростові дані яких істотно перевищують середні значення [1,6]. У результаті часто відбуваються зіткнення при боротьбі за м'яч, ривках і проходах під кільце, грі в захисті і швидких проривах. По-друге, зростають обсяг й інтенсивність навантажень, які застосовуються в навчально-тренувальному процесі баскетболісток, відсутність індивідуального підходу до контролю навантажень і навчання техніці і тактиці є причинами перевтоми і перенапруги, що призводить до травм і захворювань опорно-рухового апарату [4]. Третьою причиною травмонебезпеки баскетболу є зростаюча конкуренція між гравцями і командами, поступова комерціалізація цього виду спорту. Це змушує спортсменів працювати на межі своїх фізичних і психічних можливостей, що також приводить до травматизму. Але існують ще й функціональні, антропометричні та психофізіологічні причини травматизму в баскетболі, які є мало дослідженими.

Загальноприйняті методи лікування та профілактики травм опорно-рухового апарату не завжди дають бажаний результат і часто є важкими у застосуванні. Тому особливої актуальності має розробка нових ефективних та простих методик профілактики та лікування травм опорно-рухового апарату.
^ Мета роботи полягала у виявленні фізичних та функціональних причин травматизму та ефективності застосування комплексної методики відновлення баскетболісток після травм опорно-рухового апарату.
Завдання:

1. Визначити антропометричні та функціональні причини травматизму в баскетболі.

2. Визначити можливі заходи профілактики травматизму спортсменок у баскетболі.

3. Визначити вплив застосування мумійо та лікарських рослин на процес відновлення після травм опорно-рухового апарату в жіночому баскетболі.

^ Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних і наукових даних, педагогічний метод суб'єктивної оцінки ваги навантаження [9] й інтенсивності болючих відчуттів, фізіологічні методи дослідження (тест максимальної працездатності, ортостатична проба, визначення показників серцевого ритму [3], визначення показників роботи дихальної та серцево-судинної систем), методи педагогічного тестування, метод педагогічного експерименту із зовнішнього застосуванням мумійо та лікарських рослин [2,5,7,8], та психотренінгу [6], методи математичної статистики.

У нашому дослідженні взяла участь 21 баскетболістка команди першої ліги України “Сателіт” – ХАІ, з них 4 майстра спорту, 9 кандидатів у майстри спорту, 8 спортсменок І розряду. Середній зріст спортсменок склав 178,0 .± 3,59 см, середня вага - 66,1 ± 6,19 кг. Показники серцевого ритму баскетболісток порівнювалися з показниками серцевого ритму баскетболістів, які були отримані у попередніх дослідженнях [6], в яких обстежуваними були 18 гравців чоловічої баскетбольної команди ХГПУ ім. Г.С. Сковороди й інших ВНЗ м. Харкова, середній вік яких 21,3 роки, середній зріст 180±4,16 см і середня вага – 73±7,8 кг, з них 12 спортсменів І розряду і 6 спортсменів ІІ розряду. Статистичний аналіз кількості і складності травм баскетболісток різного амплуа проводився в період 2000-2002 рр.

^ Результати дослідження. Як показав статистичний аналіз випадків травматизму у баскетболісток, кількість і важкість травм є різними у баскетболісток різного амплуа. Так, за 2000-2002 рр. у збірній команді ХГПУ і команді І ліги «Сателіт» - ХАІ було зареєстровано такі травми: на 3-х центрових гравців команди: 1 закритий внутрішньо суглобовий перелом гомілковостопного суглобу, 6 випадків розтягнень зв'язок гомілковостопного суглобу, артроз колінного суглобу; на 10 крайніх нападників: 1 випадок перелому променевої кісти, 1 випадок травми куприка і хрестця, 1 випадок травми меніска, 2 випадки розтягнень зв'язок гомілковостопного суглобу, на 6 захисників - 1 випадок хронічного артрозу колінного суглобу (випадки травм суглобів пальців рук не фіксувалися). Таким чином, можна зробити висновок, що кількість і важкість травм є найвищими в центрових, потім йдуть крайні нападники, і, нарешті, захисники.

^ Результати тестування спеціальної фізичної підготовленості, спортсменок різного ігрового амплуа показали, що з підвищенням вагозростових показників погіршуються показники спеціальної фізичної і технічної підготовки гравців.

Так, коефіцієнт кореляції між часом пробігання 6 – метрового відрізку і зростом спортсменок дорівнює 0,62, між часом пробігання туди і назад баскетбольного майданчика і зростом коефіцієнт кореляції дорівнює 0,76, між часом виконання тесту на швидкісну техніку і зростом він складає 0,71, між відсотком попадань з точок і зростом спортсменок коефіцієнт кореляції дорівнює – 0,75, що демонструє високий взаємозв’язок, виявлений у вибірці з невеликим розкидом, і свідчить про високу негативну залежність показників спеціальної фізичної підготовленості від зросту баскетболісток. Можна зробити висновок, що одна з причин підвищення травматизму баскетболісток у міру збільшення росту – у зниженні рівня розвитку фізичних якостей.

Результати дослідження особливостей роботи серцево-судинної системи показали, що одна з причин збільшення травматизму в міру збільшення зросту спортсменок пов'язана також з особливостями функціональної працездатності спортсменок. Зі збільшенням зростових показників відносна пульсова вартість роботи збільшується, незважаючи на зменшення абсолютної, що свідчить про зниження відносної працездатності баскетболісток, і, відповідно, про зниження їхньої витривалості в міру збільшення зростових показників.

Найвищі значення напруженості навантаження, що сприймається суб’єктивно, при однаковій ЧСС виявлено у центрових у порівнянні з крайніми нападниками і захисниками. При однаковій потужності навантаження відносні показники ЛВ найменші в центрових, потім йдуть крайні нападники, і, нарешті, захисники. Найвища вартість роботи дихальної системи, а також найвищі значення суб'єктивно сприйнятої напруженості навантаження при однакових значеннях ЛВ, ДО, ЧД, W/кг у центрових у порівнянні з іншими гравцями. Таким чином, функціональні можливості баскетболісток у міру збільшення ваго-зростових показників знижуються.^ Рис. 1. Схема показників серцевого ритму у баскетболістів та баскетболісток до і після проведення експерименту

Вимоги ж, пропоновані грою до функціональної підготовки гравців, навпаки, збільшуються у міру підвищення зростових показників. Так, центрові, граючи головним чином під щитом, пробігають за гру більше, ніж крайні нападники і захисники. Звідси випливає висновок, що в міру підвищення зросту спортсменок їх режим роботи на тренуваннях і змаганнях усе більше наближається до індивідуального максимуму. Як відомо, травми виникають в основному при навантаженнях, близьких до максимальних. Тому підвищений травматизм центрових і крайніх нападників можна пояснити існуючим протиріччям між зниженням функціональних можливостей і підвищенням вимог гри до спортсменів у міру підвищення їх вагозростових показників.^ Рис. 2. Індекс напруги серцевого ритму у баскетболістів та баскетболісток до та після проведення експерименту


Результати визначення серцевого ритму в спокої (рис.1,2) показали, що у всіх обстежуваних баскетболісток переважає активність парасимпатичної вегетативної нервової системи у порівнянні з попередніми дослідженнями цих показників у чоловіків-баскетболістів [6]. Так, показники дельти х і моди (Мо) виявилися вищими, а показники амплітуди моди й індексу напруги – нижчими. Після проведення експерименту показники серцевого ритму змінилися убік ще більшої переваги парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, що відображає активізацію процесів відновлення (рис.1,2).

Як відомо [3,6,7], перехід зі стану спокою у стан фізичної діяльності супроводжується підвищенням діяльності симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Тому можна зробити висновок, що для запобігання явищ недостатньої активності симпатичної нервової системи і пов’язаною з цим недостатньою готовністю опорно-рухового апарату до фізичної роботи спортсменкам у порівнянні з чоловіками-баскетболістами потрібно більш уваги приділяти розминці, що і буде мірою профілактики травматизму.

Для лікування травм опорно-рухового апарату застосовувалися такі методи:

Класичний відбудовний масаж в сполученні з точечним масажем [4,5]. Величина зусилля при впливі на точки визначалася на основі суб'єктивних відчуттів за нелінійною шкалою Г. Борга [9].

Утирання мазі на травах і мумійо ранком і застосування даної мазі як компресу увечері на ніч.

ЛФК у міру відновлення після травми. Характер, інтенсивність і обсяг навантаження регулювалися на підставі суб'єктивних болючих відчуттів, кількісно обумовлених за нелінійною шкалою Г. Борга [9].

Психотренінг проводився за розробленою методикою уяви яскравих природних образів та психологічного „злиття” з ними [6].

Контроль стану травмованих спортсменок проводився в інституті травматології й ортопедії імені Сітенко.

У результаті застосування нетрадиційних методів лікування травм опорно-рухового апарату значно скоротилися терміни відновлення після переломів. Так, після внутрішньо суглобового перелому гомілковостопного суглобу спортсменка приступила до активних тренувань уже через 1,5 місяця після травми, при застосуванні масажу вище і нижче місця накладення гіпсу при переломі променевої кісти цілком зникали болючі відчуття в місці травми. Окрім того, у всіх випадках травм колінного суглобу первинні рішення травматологів і хірургів про необхідність оперативного лікування спортсменок було змінено у зв'язку з поліпшенням стану і зникненням необхідності операції. Болючі відчуття при травмах зв'язкового апарату гомілковостопних суглобів відразу ж після застосування мазі ставали на 2-3 бали меншими за нелінійною шкалою Г. Борга [9]. На підставі отриманих даних можна зробити висновок про ефективність цієї методики відновлення після травм опорно-рухового апарату баскетболісток і можливості її застосування в більш широкій практиці.

Висновки:

1. Травматизм баскетболісток підвищується по мірі підвищення їх вагозростових показників. Це пов’язано з біомеханічними, функціональними, психофізіологічними, ортостатичними та вегето-судинними особливостями людей різного зросту, а також вимогами гри, які підвищуються по мірі підвищення вагозростових показників спортсменок, що змушує центрових та крайніх нападників постійно працювати на межі своїх можливостей і призводить до травматизму.

2. Застосування ефективних методів індивідуалізації навчально-тренувального процесу, одним з яких може служити метод контролю навантажень за суб’єктивними відчуттями, а також ефективних методів профілактики та лікування травм, одними з яких є метод масажу та ЛФК на основі суб’єктивних відчуттів і метод застосування мумійо з лікарськими рослинами та психотренінгу, сприяють подоланню цих труднощів і тому можуть широко використовуватися в навчально-тренувальному процесі баскетболісток.

Література

Аблов А.Г. Врачебные наблюдения за баскетболистами. -М., 1982 – 30 с.

Алтымашев А.А., Б. К. Корчубеков. Что мы знаем о мумие. М., 1989.

Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М., «Медицина», 1979.

Дубровский В. И. Этнопатогенез травм и заболеваний опорно-двигательного апарата и методы их профилактики и лечения у спортсменов. // Теория и практика ФК. – 1990. № 6. – с. 46 – 47.

Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни.- М.:RETORIKA-А: Флинта, 1999. – 560с.:ил.

Козіна Ж.Л., Слюсарев В.Ф., Волков Є.П. Ефективність застосування нетрадиційної форми аутогенного тренування для відновлення працездатності баскетболістів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць під ред. Єрмакова С.С., Харків, ХХПІ, 2001. - №14. – С. 8-15.

Козіна Ж.Л., Слюсарев В.Ф., Кривич І.П. Ефективність використання мумійо та квіткового пилка для підвищення працездатності і лікування опорно-рухового апарату баскетболістів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць під ред. Єрмакова С.С., Харків, ХХПІ, 2001. - №15. – С. 3-7.

Лікарські рослини. / Під. Ред. Гродзинського А. М. –Київ, 544с.

Borg G. Perceived Exertion and Pain Scales Human Kinetics Pub; 1st edition (August 15, 1998) 104 pages.


^ INFLUENCE OF ANTHROPOMETRICAL, FUNCTIONAL AND PSYCHO- PHYSIOLOGICAL PARAMETERS ON TRAUMATISM OF TOP CLASS BASKETBALL WOMEN-PLAYERS

KOZINA ZH.

The Kharkov national pedagogical university him G.S. Skovoroda,

The Kharkov state academy of physical training

Abstract. Results of the analysis of the individual reasons for traumatism with women-players in basketball are submitted. The quantity and degree of traumas complexities is increased in the process of increase anthropometrical parameters of players. It is connected with biomechanical, psycho- physiological, functional features of people of different height and requirements of game to sportsmen of different functions. The technique of preventive maintenance of the traumatism, based on psycho training application, individual regulation of intensity of physical loading, external use moumie and herbs, decreases of quantity of traumas and accelerates process of restoration after traumas.

Key words: a traumatism, basketball, restoration, women-players, psycho- physiological parameters.
еще рефераты
Еще работы по разное