Реферат: 4. 2 Промислова політика


4.2 Промислова політика

Упродовж 8 місяців 2007 року динамічно розвивалась промисловість. Виробництво промислової продукції за січень-серпень 2007 р. порівняно з відповідним періодом 2006 р. зросло на 38,8 відсотка (торік – на 19,6 відсотка) та становило 232,6 млн. грн. Позитивну динаміку індустрії у найбільшій мірі визначало зростання у харчовій промисловості (+41,1% розрахунково).
Зростає продуктивність праці в галузі – виробництво матеріальних благ на одного працюючого за 8 місяців 2007 року становить 137,6 тис. грн., що на 16,5 % перевищує аналогічний показник за попередній рік. Підвищується ступінь фондовіддачі основних засобів виробництва.

Промисловий сектор району представлений 14 підприємствами п’яти галузей, більшість з яких стабільно працює та нарощує виробництво продукції.

У загальному обсязі промислового виробництва продовжує домінувати частка підприємств харчової галузі - 96,2 %, яка несе на собі локомотивну функцію сталого розвитку економіки району. Станом на 01.09.07 в галузі працювало 7 підприємств, протягом року до їх переліку додалося нове – кондитерська фабрика ТОВ “Слов’янка”. За січень – серпень 2007 року харчовики району збільшили виробництво майже усіх основних видів продукції : м’яса і субпродуктів на 1540 тону (+ 83,8%), ковбасних виробів на 32 тони (+ 31,7 %) , сирів твердих та плавлених на 2059 тон (+ 26,6%), масла тваринного на 133 тони (+67,5 %). Водночас скоротилось виробництво олії – на 14 тон або на 17,7% (банкрутство заводу продтоварів “Удай”), консервів плодоовочевих на 661 тону або на 73,9% (відсутність сировини по причині важких погодно-кліматичних умов). Найбільшим промисловим підприємством району, стратегічно важливим на регіональному рівні залишається ЗАТ “Пирятинський сирзавод”, яким забезпечується випуск 78,5% всієї промислової продукції в районі та визначальна частка надходжень до бюджетів усіх рівнів.


На підприємствах борошномельної та круп’яної промисловості (Пирятинський КХП та ТОВ “Агро сервіс”) вироблено 5609 тони борошна, що на 1192 тони або на 17,5% менше ніж за 8 місяців 2006 року . Разом з тим , збільшилось виробництво макаронних виробів на 102 тони або на 64,5%.

Намітилися деякі позитивні зрушення у діяльності машинобудівників. Так, демонструє приріст виробництва запчастин до с/г машин і механізмів ВАТ “Пирятинський ливарно – механічний завод” , зростають обсяги загально – механічних послуг наданих ВАТ ”Ремонтно – тракторне підприємство” . Ряд обмежувальних чинників впливали у звітному періоді на діяльність Учбово - виробничого підприємства УТОС, серед них ускладнення при проведенні тендерних процедур на закупівлю продукції підприємства. Як наслідок виробництво фільтроелементів знизилось на 16,3 тис. штук або на 40%.

На підприємстві галузі виробництва деревини та виготовлення виробів з неї ТОВ “Пирятиндрев” не вдалося стримати падіння виробництва паркету, яке знизилось на 53,5 % або на 3,1 тис. кв. м. (скорочення попиту на даний вид продукції). Разом з тим, освоєний новий вид продукції – дошка кухонна дубова (за європейським стандартом) .

Підприємство галузі виготовлення готових кормів для тварин ТОВ “Пирятинський комбікормовий завод” за 8 місяців поточного року виробило суміші комбікормової 3010 тон, що в 30 разів більше ніж за аналогічний період минулого року.

Сприятливі економічні тенденції в розвитку індустріального сектору забезпечують достатньо високий рівень матеріального забезпечення працюючих, середньомісячна заробітна плата за січень – серпень 2007 року складає 991,55 грн., що на 20,9% вище ніж в середньому по району , приріст показника проти минулого року становить 14,9%.


^ Основними проблемами є:

висока зношеність основних виробничих фондів в промисловості, тенденція до випереджаючого вибуття основних засобів над їх надходженням;

висока енерго- та матеріалоємність продукції промисловості (зокрема, машинобудування), яка негативно впливає на конкурентоспроможність товарів; недостатній рівень впровадження ресурсо – та енергозберігаючих технологій ;

залежність основних бюджетозабезпечуючих підприємств промисловості від кон’юнктури зовнішнього ринку;

недостатній інноваційний рівень промислового виробництва;

недостатній рівень стандартизації та сертифікації продукції.


^ Головною ціллю на 2008 рік буде продовження роботи по створенню промислово-технологічного комплексу, який матиме довгостроковий потенціал зростання, забезпечуватиме потреби внутрішнього ринку, реалізовуватиме конкурентні переваги місцевої продукції в умовах інтеграції у світове господарство.

^ Про досягнення цілі буде свідчити зростання темпу приросту виробництва продукції промисловості із врахуванням статистичних індексів до очікуваного показника 2007 року на 4,5 відсотка.

В 2008 році прогнозований обсяг промислової продукції складе 433,1 млн. грн. Нарощення обсягів виробництва буде досягнуто в усіх галузях промислового комплексу, в тому числі у харчовій промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції на 4,4%, машинобудуванні та металообробці на 18,6%, у виробництві готових кормів для тварин на 5,7 %, оброблення деревини та виробництві виробів з неї на 16,8 %.

Провідною галуззю в структурі промисловості залишатиметься харчова промисловість , питома вага якої складе – 96,0%. Більш ніж 78,2 відс. загального обсягу промислової продукції буде вироблено на ЗАТ “Пирятинський сирзавод” .


^ Обсяг виробництва промислової продукції

у діючих цінах, млн. грн.


Назва галузі та підприємства

Факт

2006р.

Очіку-ване виконання 2007р.

Прог-ноз

2008 р.

(діючі ціни)

2008 р до 2007 р,

%

(діючі ціни)

Прог-ноз

2008 р.

(порівняні ціни

2008 р. до 2007р., % (порівняні ціни, індекс цін виробн. 114,1%)
^ Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів
266,1

359,4

375,1

104,4

428,1

104,4

ЗАТ “Пирятинський сирзавод”

203,2

288,1

296,7

103,0ВАТ “Пирятинський м’ясокомбінат”

35,7

38,0

39,0

102,6ПП “Лукулл”

17,3

20,9

23,0

110,0ДП ДАК “Хліб України “ Пирятинський КХП

5,9

9,1

9,4

1103,2ТОВ “Пирятинагроконсерв”

1,9

0,8

2,2

В 2,7 р.ТОВ “Агрокон”

1,2

0,2

0,3

150,0


^ ТОВ “Агро сервіс”
0,9

1,1

1,2

109,1ТОВ “Слов’янка”
1,2

3,3

В 2,7 р.ЗАТ “Завод продтоварів “Удай”

-

-

-

--


^ Машинобудування і металообробка
1,3

1,6

1,9

118,6

2,165

118,6
^ ВАТ “Ливарно-механічний завод”
0,3

0,4

0,5

125,0


^ Учбово-виробниче підприємство УТОС
0,9

1,0

1,1

110,0


^ ВАТ “Ремонтно-транспортне підприємство”
0,1

0,2

0,3

150,0


^ Виробництво готових кормів для тварин
0,1

1,7

1,8

105,9

2,05

105,7
^ ТОВ “ С/г підприємство “Пирятинський комбікормовий завод”
0,1

1,7

1,8

105,9


^ Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини
0,5

0,6

0,7

1116,7

0,8

1116,8
^ ТОВ “Пирятиндрев”
0,5

0,6

0,7

116,7

0,8

116,8
^ Всього по промисловості
268,0

363,3

379,5

104,4

433,1

104,5Розвиток промислового комплексу району відбуватиметься шляхом залучення інвестицій на технічне та технологічне переоснащення діючих потужностей. За рахунок усіх джерел фінансування в 2008 році передбачається вкладення в розвиток галузі 20,8 млн. грн. капітальних інвестицій. З них на впровадження 4 нових технологічних процесів – 7000,0 тис. грн., на освоєння 8 нових видів продукції – 5300,0 тис.грн.

Крім того, на впровадження заходів з енергозбереження та раціонального використання паливно – енергетичних ресурсів промисловими підприємствами планується спрямувати 1580,0 тис. грн. власних фінансових ресурсів .


Основні завдання та заходи на 2008 рік:

забезпечення стійкого економічного зростання в усіх галузях промислового комплексу району, за рахунок:

підвищення ефективності менеджменту виробництва та збуту готової продукції господарських товариств ТОВ “Пирятинагроконсерв”, ТОВ “Агрокон”, ТОВ “С/г підприємство “Пирятинський комбікормовий завод”, ТОВ “Пирятиндрев”, ТОВ “Агро сервіс”, ВАТ “Пирятинський м’ясокомбінат” , МПП “Лукулл”;

прискорення процесу трансформації економічно – неактивного підприємства ЗАТ “Завод продтоварів “Удай”;

з метою створення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва та ремонту сільськогосподарської техніки ( ВАТ “Пирятинський ЛМЗ” , ВАТ “РТП”) вжити заходів по реалізації Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”;

з метою безперебійності у роботі виробничого циклу Учбово –виробничого підприємства УТОС вжити заходів по залученню замовників на продукцію підприємства у межах Полтавщини;
посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості:

сприяти упровадженню у виробництво 4 нових технологічних процесів,

сприяти освоєнню 8 нових видів продукції;

з метою підвищення конкурентоспроможності продукції прискорити темпи стандартизації та сертифікації продукції ДП ДАК “Хліб України” “Пирятинський КХП” та ПП “Лукулл”.
сприяння розширенню ринків збуту, покращення коопераційних зв’язків та міжнародного співробітництва в промисловості:

вжити заходів щодо усунення негативних наслідків обмежень Російської Федерації на ввіз продукції Пирятинського сироробного заводу.


Ресурсне забезпечення

Фінансове забезпечення реалізації основних завдань галузі промисловості буде здійснюватися переважно за рахунок власних коштів підприємств та інвесторів.
еще рефераты
Еще работы по разное