Реферат: Тематичний та підсумковий контроль І розділу «Мистецтво в просторі культури» Художня культура 9-й клас


Тематичний та підсумковий контроль

І розділу «Мистецтво в просторі культури»

Художня культура 9-й клас


Художня культура як форма образного втілення життя, засіб вираження національної ментальності народу вивчається в школі як культурологічний курс, забезпечуючи естетичні запити учнів та вчителів, і є важливим чинником формування духовного світу особистості, її художньо-естетичного розвитку.

У процесі вивчення художньої культури в 9 класі відбувається узагальнення мистецьких знань, набутих у 1-8 класах, та втілюється ідея пропедевтики культурологічної освіти, що є базовою в старшій профільній школі. Таким чином, забезпечується послідовність і наступність змісту художньо-естетичної освіти.

Матеріал 9 класу систематизовано відповідно до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва, що є основою художньої культури. Зміст програми курсу включає два основні розділи: «Мистецтво в просторі культури» і «Основи художньої культури».

Узагальненню мистецьких знань учнів, набутих у 1-8 класах, присвячено розділ «Мистецтво в просторі культури». Тематична будова розділу передбачає аналіз основних видів мистецтва – візуального (образотворчого), музичного, театрального та екранного і особливостей їх художньо-образної мови. Узагальнює зміст І розділу заключна тема семестру «Поліхудожній образ світу».

Практична діяльність учнів під час вивчення художньої культури в 9 класі спрямована на формування потреби в спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їхнього внутрішнього духовно-культурного досвіду. Практичні завдання для учнів можуть бути різноманітними, проте відповідними до особливостей певного виду мистецтва, що розглядається під час вивчення тої чи іншої теми.

Запропоновані тестові завдання допоможуть у підготовці та проведенні тематичного та підсумкового контролю з І розділу «Мистецтво в просторі культури»

Визначте, які види мистецтва репрезентують подані ілюстрації.
2. Визначте жанри поданих творів. Заповніть таблицю.4. Напишіть міні-твір «Мої мистецькі враження». Фрази-підказки допо­можуть вам у вираженні своїх думок і почуттів:

Близьким мені по духу став митець________________________________

У процесі сприймання його твору відчувається______________________

Цей твір зацікавив мене тим, що___________________________________

Водночас мені не зовсім зрозуміло, чому______________________________

Творчість цього митця допомагає мені в житті, адже____________________

У майбутньому мені хотілося б дізнатися ще про_______________________

Для цього мені потрібно____________________________________________


3. Порівняйте візуальні й музичні трактування однакових або спорідне­них образів:

Твір музичного мистецтва

Твір візуального мистецтва

Порівняння образів, мистецьких засобів

М. Мусоргський «Богатирські ворота»^^^^^^^^^^^^^^—О. Респігі «Фонтани Ри­му»

Ф.Ліст

«Мислитель»

В.Годзяцький «Фрески Софії Київської»

Леся Дичко «Писанки»
еще рефераты
Еще работы по разное