Реферат: Збільшення обсягів виробництваматеріали до круглого столу „Економічні заходи з запобігання появі тіньового ринку тютюнових виробів”


Оцінка стану ринку тютюнових виробів у 2002 - 2003 роках


Основні тенденції:
збільшення обсягів виробництва; збільшення податкових надходжень до Державного бюджету; розширення асортименту тютюнових виробів; зменшення обсягів нелегального обігу.


Податкові надходження від продажу тютюнових виробів

Зберігається тенденція збільшення надходження податків до Державного бюджету від реалізації тютюнових виробів. Так, лише акцизного збору було сплачено: 1996 р. – 54,1 млн. грн., 1997 р. – 128,8 млн.грн., 1998 р. – 286,7 млн.грн., 1999 р. – 523,2 млн.грн., 2000 р. – 446,5 млн.грн., 2201 р. – 583,0 млн.грн., 2002 р. – 683,1 млн.грн., за 8 місяців 2003 р. – 542,3 млн.грн., що на 27,1% більше, ніж за відповідний період минулого року. Загалом, в 2002 році сума відрахувань податків до Державного бюджету від реалізації тютюнових виробів склала 1,7 млрд.грн., що становило близько 3% від усіх надходжень до бюджету України.

За 2002 рік експортовано 2,6 млрд.шт. сигарет, що складає 74,3% від експортних поставок тютюнових виробів у 2001 році. Зменшення обсягів експорту, в першу чергу, пов’язано з тим, що виробники сигарет в Україні – транснаціональні компанії – розпочали виробництво аналогічних марок сигарет в Росії, а Білорусь, після спеціального розслідування стосовно імпорту з України, Казахстану і країн Балтії, ввела тимчасове спеціальне ввізне мито в розмірі 30% від митної вартості сигарет.


^ Тіньовий ринок тютюнових виробів

В останні роки обсяг нелегально ввезених на митну територію України тютюнових виробів значно зменшується. Так, якщо в 1999-2000 роках на Україну щорічно незаконно ввозилось більше 20 млрд.шт. тютюнових виробів (понад 25% всього ринку), то у 2002 році обсяг нелегальних сигарет значно скоротився (близько 5% ринку).

На думку фахівців підприємств тютюнової галузі, основними факторами, які вплинули на зменшення обсягів нелегального обігу є: оптимальність ставок акцизного збору на сигарети та їх стабільність протягом року, відносна стабільність законодавства, посилення адміністративних заходів по боротьбі з контрабандою.


^ Виробництво та експорт тютюнової продукції

У 2002 році підприємствами тютюнової галузі вироблено 81 млрд.шт. тютюнових виробів, що на 16,7% більше ніж у 2001 році. Зростання виробництва відбулося як за рахунок нарощування випуску сигарет з фільтром, так і за рахунок сигарет без фільтру при одночасному зниженні виробництва цигарок. Ця ж тенденція залишається і в 2003 році. За 9 місяців цього року вироблено 72,3 млрд.шт. тютюнових виробів, що майже на 22% більше ніж за відповідний період минулого року, в тому числі сигарет з фільтром – 57,3 млрд. шт. ( на 24,3%).

Продовжує розширюватися асортимент продукції за рахунок випуску нових марок сигарет з фільтром. Збільшилась частка сигарет із зниженим вмістом смоли та нікотину, що дало можливість узгодити структуру виробництва зі структурою попиту на ринку.


Інвестиції у тютюнове виробництво

За останні роки в галузі тютюнової промисловості відбулися корінні зміни В цю галузь іноземними компаніями було інвестовано понад 200 млн. доларів США. Завдяки цьому відбулася модернізація та технічне переоснащення фабрик, що дозволило забезпечити виробництво тютюнової продукції, яка відповідає міжнародним критеріям якості.

Основними виробниками на тютюновому ринку України є підприємства з іноземними інвестиціями. Їх частка у загальному обсязі виробництва склала у 2002 році 94,8%, в тому числі: тютюнова компанія “ВАТ-Прилуки” – 29,6%, ЗАТ “Реємстма-Київ” – 25,7%, ЗАТ “Філіп Морріс Україна” – 23,8%, ЗАТ “Джей Ті Інтернешнл Україна” – 8,5%, ЗАТ “Лігетт-Дукат Україна” – 7,2%. Частка виробництва тютюнових виробів підприємствами без іноземних інвестицій склала 5,2%.


Наслідки введення змішаної системи для бюджету


^ Складне адміністрування

З 1 січня 2004 року Законом України „Про внесення змін до Закону України Державний бюджет України на 2003 рік” та деяких інших законодавчих актів” передбачено встановлення змішаної системи справляння акцизного збору, подібної до діючої в країнах-членах ЄС. Ставки акцизу визначені у твердих сумах з одиниці реалізованого товару та в процентах до обороту з реалізації товару в розмірі 5 грн. за 1 тис.штук та 5% до роздрібної ціни для сигарет без фільтру; 11,5 грн. за 1 тис.штук та 5% до роздрібної ціни для сигарет з фільтром.

Запровадження змішаної системи безумовно потребуватиме збільшення витрат на її адміністрування, що пов’язано з такими факторами:

- визначення базою оподаткування обороту з реалізації товару, виходячи з максимальної роздрібної ціни, яка встановлюється виробником, потребує налагодження контролю за дотриманням у роздрібній торгівлі задекларованого виробниками та імпортерами рівня таких цін. На сьогодні на території України здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами 59,3 тис. суб’єктів підприємницької діяльності (за інформацією Державної податкової адміністрації);

- контроль за дотриманням максимальних роздрібних цін потребує створення автоматизованої бази даних обліку встановлених максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби із зазначенням термінів дії таких цін;

- запровадження механізму декларування виробниками та імпортерами тютюнової продукції максимальних роздрібних цін передбачає необхідність організації роботи щодо прийому та обробки таких декларацій центральними органами державної митної служби та державної податкової адміністрації.

За рахунок адвалерної складової на наступний рік прогнозується забезпечити 22,7% акцизу від тютюнових виробів або 275 млн. гривень. Тому, механізм адміністрування повинен бути таким, щоб звести до мінімуму ризик недоотримання бюджетом зазначеної суми.


^ Перерозподіл ринку на користь дешевих цигарок

Система справляння акцизного збору з тютюнових виробів впливає на рішення виробників стосовно асортиментної структури випуску продукції. Для тих виробників, асортимент яких включає дорогі марки сигарет, вигідним є застосування специфічних ставок акцизу, оскільки при застосуванні однакових специфічних ставок частка податків у ціні тютюнових виробів дорогого асортименту є меншою, ніж у сигарет дешевого асортименту. Фабрики, що виробляють дешеві сигарети, сплачуватимуть менший податок за умови застосування адвалерних та змішаних ставок і тому зацікавлені у такій системі справляння акцизного збору.

За умови запровадження передбачених Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2003 рік” та деяких інших законодавчих актів” змішаних ставок акцизу з однієї пачки цигарок, що коштуватиме 2 грн., необхідно буде сплатити 30 коп. акцизного збору, з пачки цигарок вартістю 4 грн. – 38 коп., з пачки цигарок вартістю 7 грн. – 50 коп. У разі застосування ставки акцизу лише у твердій сумі 11,5 грн. за 1 тис. штук (специфічної складової) сума податку для всіх цінових категорій цигарок становила б 23 копійки

Таким чином, запровадження змішаної системи створюватиме стимули до перерозподілу ринку на користь дешевого асортименту цигарок.


^ Скорочення податкової бази

Можливим наслідком запровадження змішаної системи справляння акцизного збору з тютюнових виробів є зменшення бази оподаткування за рахунок:

- можливої переорієнтації виробників на більш дешевий асортимент тютюнової продукції, що зменшить надходження до бюджету як акцизного збору, так і податку на додану вартість;

- законодавчого неврегулювання механізму запобігання заниженню виробниками та імпортерами тютюнової продукції розміру максимальних роздрібних цін, що може призвести до їх штучного заниження при декларуванні;

- складності адміністрування та можливих зловживань, у зв’язку з цим, в частині недотримання у роздрібній торгівлі задекларованих максимальних роздрібних цін.

еще рефераты
Еще работы по разное