Реферат: Динаміка винахідництва у контексті фінансово-економічної кризиДинаміка винахідництва у контексті

фінансово-економічної кризи


У 2009 році світова економіка вступила у найбільшу з часів 2-ої світової війни фазу рецесії. Враховуючи високу залежність української економіки від зовнішніх ринків, фінансово-економічна криза поширилася на Україну і стала відчутною у нас уже із другої половини 2008 року. Четвертий квартал 2008 року позначився стрімким економічним обвалом, і у перші місяці 2009 року наша економіка продовжувала перебувати у фазі вільного падіння. Щоправда, ближче весни і літа 2009 року внаслідок ряду факторів – зусиль уряду, поновлення програми кредитування України з боку МВФ тощо – з’явилися певні позитивні ознаки: стабілізація валютного ринку (в основному за рахунок падіння розмірів імпорту), зниження девальваційних очікувань, уповільнення прогнозованих раніше темпів інфляції. Деякими економістами даються прогнози, що реальний сектор економіки почне поступово виходити з кризи уже ближче осені цього року [1].

Зазначені кризові явища не могли не торкнутися інтелектуальної власності. Адже обсяги заявок на винаходи до патентних відомств суттєво залежать від стану, у якому перебувають наука і виробництво. Мета цієї статті – проаналізувати статистичні дані щодо потоків заявок на винаходи до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України у кризовий період, виявити, на скільки корелюється динаміка цих потоків із динамікою рецесії світової економіки та економіки України і дати певні прогнози щодо потоків заявок.

Для порівняння процесів у 2009 році найбільш вдалим докризовим періодом будемо вважати 2007 рік. Першу половину 2008 року сюди не включатимемо, хоч вона ще теж докризова, тому що тут на динаміку потоку заявок вплинув фактор не економічного характеру – з 16.05.2008 р. став чинним новий Порядок сплати зборів, яким було затверджено єдину, зумовлену вступом України до СОТ, шкалу зборів. Тому, в очікуванні цієї події, у квітні і першій половині травня 2008 р. стався суттєвий сплеск вхідного потоку заявок зі сплатою зборів за старими розмірами.

Дані для аналізу візьмемо із [2, 3], а також використаємо дані, підготовлені Відділом економічного прогнозування та статистики ДП «Український інститут промислової власності». Ці дані наведені нижче у Таблиці.


Таблиця
Період

2007

2009

національна

процедура


процедура РСТ


всього


національна процедура


процедура РСТ


всього

національні заявники

іноземні заявники

національні заявники

іноземні заявники

Винаходи

січень

237

20

179

436

147

13

154

314

лютий

274

23

197

494

214

16

152

382

березень

324

20

167

511

251

26

171

448

квітень

278

31

197

506

212

26

187

425

травень

281

22

170

473

198

12

188

398

червень

277

33

165

475

214

19

186

419

липень

371

34

228

633

серпень

241

23

183

447

вересень

238

36

197

471

жовтень

246

23

267

536

листопад

295

32

215

542

грудень

378

29

232

639

Всього

3440

326

2397

6163

1236

112

1038

2386

Корисні моделі

січень

580

7

0

587

402

1

0

403

лютий

658

8

0

666

669

2

0

671

березень

836

9

1

846

821

16

2

839

квітень

768

6

1

775

840

13

1

854

травень

747

9

0

756

725

10

1

736

червень

741

7

0

748

964

5

0

969

липень

933

11

1

945

серпень

486

15

0

501

вересень

467

10

1

478

жовтень

748

13

0

761

листопад

790

10

0

800

грудень

991

16

0

1007

Всього

8745

121

4

8870

4427

47

4

4472За наведеними у таблиці даними збудовано графіки, показані на рисунках 1 і 2. Рис. 1 ілюструє динаміку потоків заявок на винаходи і рис. 2 - динаміку заявок на корисні моделі.а). загальна динамікаб) від національних заявниківв) від іноземних заявників


^ Рис. 1 Динаміка надходження заявок на винаходиРис. 2 Динаміка надходження заявок на корисні моделі


Аналіз графіків, зображених на рисунках, дозволяє зробити такі висновки.

1. У той час як на потік заявок на винаходи від іноземних заявників кризові явища вплинули тільки у перші два місяці 2009 року (зменшення кількості заявок у січні-лютому у середньому на 18,8%), криза суттєво вплинула на кількість заявок від національних заявників. Порівняно із 2007 роком у першій половині 2009 року від них надійшло майже на 25% (у середньому) заявок менше. Національний заявник виявився значно чутливішим до кризових процесів, що призвели до замороження депозитів у банках, зменшення обсягів обігових коштів, затримок із виплатою заробітних плат тощо.

2. На динаміку надходження заявок на корисні моделі (це у основному заявки тільки від національних заявників) криза майже не вплинула. Якщо у січні надійшло заявок на 31% менше, то у червні уже на 23% більше. У середньому це привело до збільшення потоку заявок на 1,5%. Таку низьку чутливість розміру потоку заявок на корисні моделі від кризових явищ можна пояснити наступним. Розробка технічного рішення, що може захищатися як корисна модель, є суттєво дешевшою порівняно з винаходом, адже у цьому випадку не вимагається винахідницького рівня, а це розширює коло осіб-розробників. Крім того, видатки на патентування корисної моделі є значно меншими, адже при цьому не сплачується збір за проведення кваліфікаційної експертизи.

3. Позитивна перша похідна від усереднених кривих динаміки потоків заявок (як винаходів, так і корисних моделей) опосередковано підтверджує прогнози щодо поліпшення ситуації в економіці і поступового виходу із кризи. Можна очікувати на наступний рік (чи наступні роки) повернення розмірів потоків заявок до тих значень, що були у до кризові роки.


Література


Сологуб Д. Українська економіка: quo vadis? // Дзеркало тижня. – 2009. - № 26(754).

2007 – річний звіт. Офіційне видання Державного департаменту інтелектуальної власності. – Київ: Державний департамент інтелектуальної власності – 2008. – С. 64.

Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності у І півріччі 2009 року. – Київ: Державний департамент інтелектуальної власності – 2009. – С. 32.
еще рефераты
Еще работы по разное