Реферат: Chernivtsi Centre for Protection
Чернівецький міський центр

захисту приватних підприємців

і підприємств малого бізнесуChernivtsi Centre for Protection
of Rights of Entrepreneurs

and Small Businesses

58000, Україна, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 3

Tел./Fax (0372) 58-53-14

E-mail kuharchuk@sacura.net

58000, Ukraine, Chernivtsі, .Kobylianska Str., 3

Tel./Fax (0372) 58-53-14

E-mailkuharchuk@sacura.net
^ З В І Т


про результати роботи інформаційної

„Гарячої лінії з питань підприємництва”


(в рамках реалізації заходів міської Програми розвитку малого підприємництва в м. Чернівці на 2011-2012 роки затвердженої рішенням сесії Чернівецької міської ради №24 від 25.01.2011 року)


^ Телефон „ Гарячої лінії ” (0372) 585-314


м. Чернівці, січень 2011

Чернівецьким міським Центром захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу на постійній основі здійснюється інформування підприємців з питань ведення підприємницької діяльності, застосування норм чинного законодавства України, регуляторних актів, оподаткування, економічних питань, тощо. Робота операторів Гарячої лінії спрямована на інформаційну підтримку, правовий захист, висвітлення найгостріших проблем та факторів, інформаційну допомогу і навчання суб’єктів підприємницької діяльності. Послуги ,,Гарячої лінії ” доступні усім зацікавленим суб’єктам підприємництва м. Чернівці.

І. Відомості про загальну кількість дзвінків


Впродовж січня 2011 року було зареєстровано 311 звернень від суб’єктів підприємницької діяльності. Звернення бути систематизовані в наступні категорії:


Оподаткування – 6 % (18)

Захист прав підприємців – 4% (14)

Спрощена система оподатковування, обліку та звітності – 31% (96)

Торгівельна діяльність – 5%(17)

Закриття власної справи – 9%(28)

Організація, реєстрація власного бізнесу – 3% (8)

Бухгалтерська і статистична звітність – 3% (9)

Перевірки контролюючими органами – 4% (11)

Трудове законодавство -2% (5)

Сплата внесків до Пенсійного фонду – 28% (88)

9. Житлово-комунальне господарство – 5% (17)

Аналіз показує, що найбільша кількість звернень віднесена до категорій «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» 31%(98) і «Сплата внесків до Пенсійного фонду» 28%(88). Запитання підприємців виникли в частині сплати єдиного податку і єдиного соціального внеску. Згідно з підрозділом 8 розділу ХХ Податкового Кодексу єдиний податок або фіксований податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів. Така ж норма закріплена Постановою Кабінету Міністрів № 1196 від 27.12.2010р. Саме таких норм при сплаті податку мали дотримуватися підприємці-спрощенці, а податкова служба вести його адміністрування. На справді ж, податкова наполягала на сплаті єдиного податку підприємцями у січні у повному обсязі, тобто так як це було до 1 січня 2011 року, а не у розмірі 43% від діючої ставки для даного виду діяльності. При цьому податкова посилалася на відсутність програмного забезпечення для адміністрування сплати податків спрощенцями по новому, та відсутністю нових рахунків для сплати єдиного податку, які відкриваються держказначейством протягом 45 днів. В цьому випадку спостерігалося завищення сплати податку на користь держави. Запитували підприємці, як бути із надмірно сплаченим єдиним податком у грудні авансом за січень. Ця правова колізія ґрунтується також на тому, що з 1 січня розподіл розміру єдиного податку по соціальним фондам держказначейством не здійснюється. Але до 1 січня ще діяли норми Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" і 57% від суми єдиного податку були перераховані у фонди соціального страхування авансом за січень 2011 року. Надмірно сплачені суми повинні бути зараховані у рахунок майбутніх платежів Єдиного соціального внеску, але на сьогодні Пенсійний Фонд поки що не має чітких механізму перерозподілу.

Цікавилися підприємці розміром штрафних санкцій, які можуть бути застосовані до них контролюючими органами з 1 січня 2011 року і які дії може вчиняти податкова служба під час перевірок? При співіснуванні спрощеної системи оподаткування та норм податкового кодексу, які стосуються перевірок суб'єктів спрощеної системи оподаткування, виникають певні ризики. Зокрема, фактичні перевірки без попередження платника податку визначені статтею 80 Податкового кодексу. Така перевірка може тривати до 10 днів та бути продовжена додатково ще на 5 днів, і кількість таких перевірок не обмежена законом. Під час цієї перевірки встановлена пунктом 80.8 можливість проведення хронометражу (тобто фактичного обліку господарських операцій, що здійснюється контролюючим органом). Крім того, у статті 20 Податкового кодексу пунктами 20.1.5 та 20.1.9 встановлено право контролюючого органу вимагати під час перевірки інвентаризації активів та здійснення контрольної закупівлі. Все це у сукупності суттєво ускладнить діяльність будь-якого суб’єкта малого підприємництва.

В категорію «Трудові відносини» були віднесені звернення підприємців щодо можливості бути найманим працівником і підприємцем одночасно. Відповідно до пп.14.1.48 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України заробітна плата - це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Відповідно до п.177.8 ст.177 розділу IV Кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пп. 14.1.195 та 14.1.222 п.14.1 ст. 14 цього Кодексу. Підпунктом 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Звідси випливає, що підприємці не можуть бути найманими працівниками у випадках, коли вони виконують трудову функцію в межах своєї діяльності, тобто виконують на підприємстві функції, які є видами діяльності підприємця, зазначеними у реєстраційній картці при його державній реєстрації підприємцем або у Свідоцтві платника єдиного податку. п.75.1 ст.75 Кодексу встановлено, що органи державної податкової служби мають право проводити, зокрема, фактичні перевірки, порядок проведення яких визначено у ст.80 Кодексу. При цьому, п.85.4 ст.85 Кодексу встановлено, що при проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової служби мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Так, згідно із зазначеною вище ст.80 Кодексу під час проведення перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в т.ч тим, яким установлено випробування, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з’ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника.

Багато скарг від підприємців надходило щодо роботи відділу державної реєстрації. У підприємців є потреба отримати витяги з єдиного державного реєстру, внести нові види діяльності, оформити заяви на припинення підприємницької діяльності чи започаткування власної справи.

До категорії «Житлово-комунальне господарство» віднесені звернення мешканців міста Чернівці з приводу транспортного сполучення між центром міста і мікрорайоном Руська і Гравітон. Після Нового року єдиним видом транспорту по вул. Руській залишився тролейбус №2. Мешканці фактично стали заручниками одного виду транспорту. Жителі пропонували зберегти маршрутку, яка здійснювала перевезення від торгівельного центру «Екватор» на платній основі або ж взамін неї організувати експрес із сполученням «Університет – Гравітон». Послуга «експрес» суттєво не вплине на отримання доходів тролейбусного управління в частині перевезення пасажирів. Перевезення пасажирів в міському транспорті, в тому числі пільгових, здійснюється тролейбусним управлінням, автотранспортними підприємствами і фізичними особами-підприємцями , що виграли конкурс на обслуговування визначених маршрутів. Проїзд в маршрутках дорожчий, але всі його оплачують безпретензійно. Жителі міста усвідомлюють, що потрібно дбати про соціально незахищені верстви населення, але це зовсім не означає, що перевезення сільських пенсіонерів має здійснюватися за кошти міського бюджету.

Варіанти пропозицій для розгляду:

Впровадити в Чернівцях досвід інших областей щодо організації перевезень пасажирів в громадському транспорті, а саме: до 10 години ранку і з 17 години дня проїзд оплачують всі, без винятку.

Організація експрес-маршруту «Університет-Гравітон» з періодичністю два рази в годину (при цьому не треба посилатися на вузьку вулицю в районі перехрестя вул. Української-Руської і на дублювання тролейбусного маршруту №2 - люди повинні мати вибір.)

Найкращим, на нашу думку, варіантом для міського транспорту є запровадження пластикових проїзних абонементів із наступним зчитуванням їх через спеціальні термінали, встановлені в транспортних засобах. Запровадити експеримент на окремих тролейбусних маршрутах. При цьому: по-перше, обмежується готівковий обіг в транспорті. По-друге, в пластиковому абонементі можна передбачити певну пільгу для пільгових категорій населення. По - третє збільшаться прибутки тролейбусного управління і стане більше коштів на відновлення транспортних засобів. Абонементи в подальшому можуть бути єдиними для тролейбусів і маршруток, а також відокремлені. Придбання річного проїзного абонементу на цілий рік дасть певну економію коштів його власнику (як бонус).


Аналіз дзвінків запитувачів за розмірами показав, що звернення були від СПД- фізичних осіб - приватних підприємців - 301 звернення, це 97%, з малих підприємств - 6 звернень (2%), з мікропідприємств - 4 звернення (1%). Найбільша кількість дзвінків від фізичних осіб – приватних підприємців.

Розподіл дзвінків за статтю запитуючих

За статевою ознакою дзвінки розподілилися наступним чином: 199 звернень від жінок і 112 звернень – від чоловіків.

Розподіл дзвінків, що надійшли з окремих

адміністративно - територіальних одиниць Чернівецької області


№ п/п

Назва району чи міста

Кількість звернень

1

Герцаївський р-н

2

2

Заставнівський р-н

2

3

Сторожинецький р-н

4

4

Вижницький р-н

9

5

Глибоцький р-н

0

6

Новоселицький р-н

0

7

Путильський р-н

0

8

Кіцманський р-н

2

9

Кельменецький р-н

4

10

Сокирянський р-н

4

11

Хотинський р-н

1

12

місто Чернівці

283


У січні 2011 року основна кількість (283) звернення було з міста Чернівці, з районів Чернівецької області зареєстровано 28 дзвінків.


Адміністратор Гарячої лінії Ігор Кухарчук

еще рефераты
Еще работы по разное