Реферат: О. М. Астряб про деякі питання удосконалення методики викладання математики І значення цього досвіду для сьогодення // О. М. Астряб засновник наукової школи з методики математики в Україні: Матеріали вуз наук

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

БУРЛЯЙ МАРАТ ФЕОДОСІЙОВИЧ

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Про (с, λ, γ)–метод підсумування подвійних числових рядів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 20. (Серія: Педагогічні науки).


Задачі на узагальнення // Математика. – 2005. – № 44. – С. 17–19.


ДЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

асистент


Еліптична з параметром гранична задача в області з негладкою межею // Тези доповідей Десятої міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука (м. Київ, 13–15 травня 2004 р.). – К., 2004. – С. 103.


^ ЗАВОРОТИНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

асистент


О. М. Астряб про деякі питання удосконалення методики викладання математики і значення цього досвіду для сьогодення // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика (м. Чернігів, 3 вересня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 21–26. [Співавт.: Л. О. Соколенко].


Эллиптические задачи с малым параметром с неизвестными дополнительными условиями на границе // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених і студентів з диференціальних рівнянь та їх застосувань, присвяченої 100-річному ювілею Я. Б. Лопатинського. – Донецьк, 2006. – С. 62–63.


^ КОВАЛЕНКО ІВАН ПАНАСОВИЧ

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Творець Банахового простору // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 65–67. – (Серія: Педагогічні науки).


Вища математика: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. – К.: Вища шк., 2006. – 343 с.


^ КОЛОМІЄЦЬ ГАННА ВАСИЛІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Інноваційний навчальний заклад в освітньому просторі регіону // Діяльність навчального закладу як умова розбудови освітнього простору регіону: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2004. – С. 6–8.


До питання про становлення громадсько-державної системи освіти // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 29. – С. 20-22. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Н. І. Пудова].


Про одну з ефективних технологій особистісно зорієнтованого навчання математики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 37. – С. 120–122. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Л. М. Кобко].


Розвиток компетентності студентів при вивченні математики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 132–135. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Л. М. Кобко].


^ ЛОСЬ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Нестандартні рівняння: міркуймо разом // Математика в шк. – 2003. – № 4. – С. 22–24.

Математика. Навчаємо міркувати. Розв’язування нестандартних задач: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. – 300 с. [Співавт.: В. І. Тихієнко].


^ МАЙБОРОДА ІВАН МИКИТОВИЧ

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Вступний іспит з математики. 2005 рік // Математика. – 2006. – № 22. – С. 20–23.


Про узагальнення методу дотичних // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 132–135. – (Серія: Педагогічні науки).


^ РОЙТБЕРГ ІННА ЯКІВНА

кандидат фізико-математичних наук, доцент


D’Alemberg – Liouville – Ostagradskii formula and related result // Математическая физика, анализ, геометрия. – 2004. – Т. 12, № 1. – С. 1–5. [Співавт.: А. Сахнович].


^ СКРИПЧЕНКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

асистент


Т. Г. Лубенець про всебічний розвиток дитини // Т. Г. Лубенець і просвітній рух в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і просвітителя (м. Чернігів, 21 лютого 2005 р.). – Чернігів, 2005. – С. 29–32.


Методика використання спеціальних засобів фізичного виховання при формуванні постави // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 70–73. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: М. О. Носко, І. В. Зайченко].


Використання методів математичної статистики в педагогічних дослідженнях // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 30. – С. 167–169. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: М. О. Носко, Б. В. Яковенко].

^ КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ВІННИЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ФЕДОРОВИЧ

кандидат педагогічних наук, старший викладач


Розв’язування задач на ГМТ з використанням моделюючих програмних засобів // Математика в шк. – 2003. – № 4. – С. 13–16.


Математика с компьютером: Пособ. для учителей. – К.: Динит, 2004. – 251 с. [Співавт.: М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко].


Математика з комп’ютером: Посіб. для учителів. – К.: Динит, 2004. – 251 с. [Співавт.: М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко].


Komputore vspomoganie nauzania matematyki pakietem program CRAN. Сzęŝc 1 // Matematyka i Komputery. – 2004. – № 18. – S. 8–13. [Cпівавт.: Є. Смірнова-Трубільська, М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко].


Ceometria w szkole z programem CRAN-3D. Częŝc 2 // Matematyka i Komputery. – 2004. – № 18. – S. 8–13. [Cпівавт.: Є. Смірнова-Трубільська, М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко].


Stereometria z programem CRAN-3D // Matematyka i Komputery. – 2004. – № 20. – S. 4–8. [Cпівавт.: Є. Смірнова-Трубільська, М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко].


CRAN-komputerowe wspomoganie nauczania matematyki // Informatyka w szkole: Zbiŏr naukowyh prac XX ogŏlnopolska Konferencja Naukowa (Wroclaw, 6-9 wrzeŝnia, 2004). – Wroclaw, 2004. – S. 555–559.


Matematyka z CRAN-1W: Poradnik metodyczny dla nauczycieli. – Sosnjwiec: Wyższa Szkola Zarządzania i Marketingy, 2005. – 287 s. [Cпівавт. Є. Смірнова-Трубільська, М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко].


Розв’язування задач із параметрами за допомогою «GRAN-1» // Математика в шк. – 2006. – № 4. – С. 25–28. [Співавт.: Ю. В. Горошко].


Застосування програмних засобів для знаходження ГМТ координатним методом // Математика в шк. – 2006. – № 1. – С. 14–18. [Співавт.: Л. М. Кобко].


^ ГОРОШКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент


Використання ППЗ «NUMET» при вивченні елементів числених методів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 2003. – Вип. 19. – С. 26–31. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: А. О. Костюченко].


Математика с компьютером: Пособие для учителей. – К.: Динит, 2004. – 251 с. [Співавт.: М. І. Жалдак, Є. Ф. Вінниченко].


Математика з комп’ютером: Посіб. для учителів. – К.: Динит, 2004. – 251 с. [Співавт.: М. І. Жалдак, Є. Ф. Вінниченко].


Komputore vspomoganie nauzania matematyki pakietem program CRAN. Сzęŝc 1 // Matematyka i Komputery. – 2004. – № 18. – S. 8–13. [Cпівавт.: Є. Смірнова-Трубільська, М. І. Жалдак, Є. Ф. Вінниченко].


Ceometria w szkole z programem CRAN-3D. Częŝc 2 // Matematyka i Komputery. – 2004. – № 18. – S. 8–13. [Cпівавт.: Є. Смірнова-Трубільська, М. І. Жалдак, Є. Ф. Вінниченко].


Stereometria z programem CRAN-3D // Matematyka i Komputery. – 2004. – № 20. – S. 4–8. [Cпівавт.: Є. Смірнова-Трубільська, М. І. Жалдак, Є. Ф. Вінниченко].


Matematyka z CRAN-1W: Poradnik metodyczny dla nauczycieli. – Sosnjwiec: Wyd-wo Wyższa Szkola Zarządzania i Marketingy, 2005. – 287 s. [Cпівавт.: Є. Смірнова-Трубільська, М. І. Жалдак, Є. Ф. Вінниченко].


Розв’язування задач із параметрами за допомогою «GRAN-1» // Метематика в шк. – 2006. – № 4. – С. 25–28. [Співавт.: Є. Ф. Вінниченко].


Використання комп’ютерних програм з оптики у шкільному курсі фізики // Фізика та астрономія в шк. – 2006. – № 5. – С. 5–7. [Співавт.: Д. А. Покришень].


Автоматизація документообігу кафедри // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 126–132. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Г. Ю. Цибко, О. В. Корнієць].


Курс «Комп’ютерні інформаційні технології» для магістрів з математики та фізики педагогічного університету // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 132–134. – (Серія: Педагогічні науки).


^ ЛУКАШ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

асистент


Педагогічні підходи до інтелектуального розвитку учнів у процесі навчання інформатики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 67–70. –(Серія: Педагогічні науки).


Комп’ютерний контроль навчальних досягнень студентів при вивченні теми «Молюски» // Природничі науки на межі століть: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 23-25 березня 2004 р.). – Ніжин, 2004. – С. 237–238.


^ ПЕНЬКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент


Про основні поняття теорії штучного інтелекту та їх вивчення в педагогічному вузі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 99–104. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Г. Ю. Цибко].


^ ФАРМАГЕЙ ОЛЕНА ПАВЛІВНА

асистент

Сучасні вимоги до методики викладання шкільного курсу інформатики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 97–99. – (Серія: Педагогічні науки).


^ ЦИБКО ГАННА ЮХИМІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Методичні підходи до вивчення текстового процесора Microcoft Word // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 107–111. – (Серія: Педагогічні науки).


Про основні поняття теорії штучного інтелекту та їх вивчення в педагогічному вузі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 99–104. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: А. В. Пеньков].


Основи програмування (мовою Паскаль). Короткий курс лекцій. Лабораторний практикум: Навч. посіб. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 141 с. [Співавт.: Ю. С. Рамський].


Основи програмування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз.-мат. та індустр.-пед. спец. – К.: Міленіум, 2005. – 168 с. [Співавт.: М. В. Дудик, Ю. С. Рамський].


Вивчення можливостей табличного процесора в курсі інформатики для студентів гуманітарних спеціальностей // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 117–126.


Автоматизація документообігу кафедри // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 126–132. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Ю. В. Горошко, О. В. Корнієць].


^ ЦИБУЛЯ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

старший викладач


Вивчення процесу здійснення частотної модуляції за допомогою варикапа в лабораторному практикумі з радіоелектроніки // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 115–119. – (Серія: Педагогічні науки).


Проблеми екології та безпеки життєдіяльності в курсі фізики 10-11 класів середньої школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 170–171. – (Серія: Педагогічні науки).


^ ШКАРДИБАРДА МИКОЛА ІВАНОВИЧ

асистент


Головні аспекти побудови комп’ютерних Web-систем дистанційного навчання // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 9. – С. 126–129. – (Серія: Педагогічні науки).


Психолого-педагогічні особливості проектування інтерфейсу електронних навчальних посібників // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 107–112. – (Серія: Педагогічні науки).

^ КАФЕДРА АЛГЕБРИ І ГЕОМЕТРІЇ

ГАЙДУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

асистент


М. І. Лобачевський – педагог // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 29–32.


^ КОБКО ЛІДІЯ МИКИТІВНА

кандидат технічних наук, доцент


Застосування методу координат до розв’язування задач на знаходження геометричних місць точок // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Донецьк, 2002. – Вип. 18. – С. 100–105. [Співавт.: Є. Ф. Вінниченко].


Методи зображення просторових фігур: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Чернігів, 2003. – 216 с. [Співавт.: В. Н. Боровик , І. В. Зайченко].


Три долі // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 13–14.


Про узагальнення теореми Піфагора // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 46–49. [Співавт.: Н. В. Момотюк].


Тільки степ навкруги (про інтерпретації геометрії М. І. Лобачевського) // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 19–22.


Активізація творчих здібностей учнів у пошуку різних розв’язань задач // Пед. обрії. – 2003. – № 1. – С. 76–78. [Співавт.: В. І. Коваленко].


Фундаментальний внесок М. В. Остроградського у розвиток вітчизняної науки // Пед. обрії. – 2003. – № 4. – С. 51–55.


Наукова конференція – школа молодого дослідника // Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали Четвертої міждисциплінар. наук.-практ. конф. (м. Ялта, 1-10 травня 2003 р.). – Харків, 2003. – С. 245–246.


Кілька розв’язань однієї задачі на побудову // Математика. – 2003. – № 18. – С. 17–18.


Три розв’язання однієї задачі на побудову // Математика. – 2003. – № 19. – С. 13–15.


З досвіду проведення міжвузівських конференцій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 5–6. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: О. І. Соколенко].


Теореми Ейлера в аналогії: трикутник – тетраедр // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 23-25. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Я. С. Величко].


Про аналогію: прямокутник – прямокутний паралелепіпед // Там само. – С. 59–62. [Співавт.: Н. А. Родер].


Розв’язування математичних задач різними способами в світлі ідей В. О. Сухомлинського про формування творчих здібностей та краси мислення // Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю від дня народж. видатного педагога, 29–30 вересня 2003 року. – Чернігів, 2003. – С. 6–8. [Співавт.: Я. В. Чирок].


Особистісно орієнтоване навчання в організації самостійної роботи учнів у сучасних умовах // Образование и школа ХХІ века: Сб. материалов Четвертой междунар. науч.-практ. конф., 21–22 ноября 2004 г. – Чернигов, 2004. – С. 110–113.


Гармонія і естетика трикутника: Навч. посіб. для старшокласників. – Чернігів, 2004. – 112 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, І. В. Зайченко].


До евристичного мислення через пошук різних шляхів розв’язання геометричних задач // Управління якістю навчання учнів природничо-математичних дисциплін в умовах профільної та рівневої диференціації: Зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 22-23 квітня 2004 р.). – Херсон, 2004. – С. 91–96. [Співавт.: Я. В. Чирок].


Ідея активізації розумової діяльності учнів у педагогічній спадщині Т. Г. Лубенця // Т. Г. Лубенець і просвітний рух в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і просвітителя. – Чернігів, 2005. – С. 7–8. [Співавт.: Я. В. Чирок].


Теореми Стюарта, Птолемея, Бріаншона та застосування їх у процесі розв’язування задач: Метод. розробка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 34 с.


Краса пошуку різних розв’язань геометричної задачі: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 225 с.


Порівняльна характеристика геометричних місць точок на площині і в просторі: Метод. розробка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 30 с.


Математика: Навч. посіб. для факульт. занять у 7 класі / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2006. – 227 с.


Застосування програмних засобів для знаходження ГМТ координатним методом // Математика в шк. – 2006. – № 1. – С. 14–18. [Співавт.: Є. Ф. Вінниченко].


Про одну з ефективних технологій особистісно зорієнтованого навчання математики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 37. – С. 120–122. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Г. В. Коломієць].


До питання проведення уроків однієї задачі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 93–97. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Т. Ю. Павелко].


Від репродуктивного до креативного навчання через пошук різних розв’язань однієї задачі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 97–102. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Т. В. Гокова, Н. А. Родер].


Розвиток компетентності студентів при вивченні математики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 132–135. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Г. В. Коломієць].


^ КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Про метод Лобачевського знаходження наближених коренів алгебраїчних рівнянь // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 40.


«Алгебра» М. І. Лобачевського // Там само. – С. 38–39.


Активізація творчих здібностей учнів у пошуку різних розв’язань задач // Пед. обрії. – 2003. – № 1. – С. 76–78. [Співавт.: Л. М. Кобко].


Щодо проблеми інтеграції математики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 62–65. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: О. М.  Мартищенко].


Деякі особливості евристичного навчання математиці // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 155–156. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Л. Б. Коваленко].


^ МЕЛЬНИК ВІРА ЛЕОНІДІВНА

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Геометричні місця точок. Ч. 2. Геометричні місця точок у просторі та їх застосування до розв’язування задач: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів. – Ніжин, 2003. – 139 с. [Співавт.: В. П. Яковець, В. Н. Боровик].


Аналітична геометрія у просторі. Практикум: Навч. посіб. для студ фіз.-мат. ф-ту / Мін-во освіти і науки України; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2005.– 190 с. [Співавт.: В. П. Яковець, В. Н. Боровик, Л. В. Ваврикович].


^ МУРАЧ МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Зміна парадигми наукового мислення // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 14–16.


Наскрізні задачі інтелектуального розвитку // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 57–59. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Т. В. Кілочицька].


Геометричні перетворення площини: Навч. посіб. – Суми: Унів. кн., 2003. – 503 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, І. В. Зайченко, В. П. Яковець].


Математичні образи реального світу // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика (м. Чернігів, 3 вересня 2005 р.). – Чернігів, 2004. – С. 59–62.


Лінійна алгебра. Ч. 2: Навч. посіб. для студ. І-ІІ курсів фіз.-мат. ф-тів пед. ун-тів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 24 с.


Про досягнення сучасної математики в курсі алгебри // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 142–143. – (Серія: Педагогічні науки).


^ НАК МАРИНА МИКОЛАЇВНА

асистент


Геометрія М. І. Лобачевського і принцип відносності Галілея // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 61–63.


Методи розв’язування алгебраїчних задач в сучасній загальноосвітній школі: точка зору учнів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 70–73. - (Серія: Педагогічні науки).


^ РАФАЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД ВІТАЛІЙОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент


Дослідження канонічного рівняння прямої у просторі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 166–170. – (Серія: Педагогічні науки).


Дослідження канонічного рівняння прямої у просторі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 166–170. – (Серія: Педагогічні науки).


^ ХАЙТОВА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

асистент


Геометрія М. І. Лобачевського та макро- і мікрокосмос // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 63–64.


Від експерименту до математичної моделі і математичної теорії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 104–107. – (Серія: Педагогічні науки).


Прелюдія теорії Галуа // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 42. – С. 144–147. – (Серія: Педагогічні науки).


^ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

^ АНТОНЕНКО МИКОЛА ІЛАРІОНОВИЧ
кандидат педагогічних наук, старший викладач


До питання про поняття «існує» в геометрії М. І. Лобачевського // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 40–43.


До питання про поняття «існує» в математиці // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету/ Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 7–9. – (Серія: Педагогічні науки).


Використання ідей О. М. Астряба у викладанні курсу «Методика навчання математики» для студентів фізико-математичних факультетів педуніверситетів (з досвіду роботи) // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика (м. Чернігів, 3 вересня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 7–8.


Використання поняття метричної визначеності зображень стереометричних фігур для розв’язування задач // Пед. обрії. – 2005. – № 2. – С. 56–59.


^ БОРОВИК ВАСИЛЬ НАУМОВИЧ

кандидат педагогічних наук, професор


Математика. Практикум. Ч. 3: Навч. посіб. для студ. ф-тів почат. навчання вищ. навч. закл. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 108 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, А. В. Рудник].


Математика. Практикум. Ч. 1: Навч. посіб. для студ. ф-тів почат. навчання вищ. навч. закл./ Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 108 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, А. В. Рудник].


Спроби доведення п’ятого постулату // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 8–13. [Співавт.: В. П. Яковець].


Геометричні перетворення площини: Навч. посіб. – Суми: Унів. кн., 2003. –

503 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, М. М. Мурач, В. П. Яковець].


Геометричні місця точок. Ч. 2. Геометричні місця точок у просторі та їх застосування до розв’язування задач: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів. – Ніжин, 2003. – 139 с. [Співавт.: В. П. Яковець, В. Л. Мельник].


Конічні перерізи в старогрецькій математиці // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 14–18. – (Серія: Педагогічні науки).


З приводу статті Г. І. Гладіної і В. К. Сеніної «Культура писемного мовлення та способи уникнення лексико-граматичних помилок» // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 18–20. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: А. В. Рудник].


Курс диференціальної геометрії: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-ту / Мін-во освіти і науки України; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2004. – 234 с.


Курс вищої геометрії: Навч. посіб. – Суми: Унів. кн., 2004. – 463 с. [Співавт.: В. П. Яковець].


Гармонія і естетика трикутника: Навч. посіб. для старшокласників. – Чернігів, 2004. – 11 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, Л. М. Кобко].


Математика. Практикум. Ч. 2: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 164 с. [Співавт. І. В. Зайченко, А. В. Рудник].


Математика. Практикум. Ч. 4: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 94 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, А. В. Рудник].


Математика. Практикум. Ч. 5: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 92 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, А. В. Рудник].


Математика. Практикум. Ч. 6: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 188 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, А. В. Рудник].


Збірник задач з математики. Ч. 1: Навч. посіб. для студ. ф-ту почат. навчання вищ. пед. закл. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 180 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, А. В. Рудник].


Аналітична геометрія на площині. Практикум: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-ту. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 269 с. [Співавт.: В. П. Яковець, В. Л. Мельник, Л. В. Ваврикович].


Збірник задач з математики. Ч. 2: Навч. посіб. для студ. ф-ту почат. навчання вищ. пед. закл. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005.– 272 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, А. В. Рудник].


Аналітична геометрія у просторі. Практикум: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-ту / Мін-во освіти і науки України; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2005. – 127 с. [Співавт.: В. П. Яковець, В. Л. Мельник, Л. В. Ваврикович].


Задачі на максимум та мінімум в геометрії: Навч.–метод. посіб. – К.: Пед. преса, 2005. – 375 с. [Співавт.: М. Ігнатенко, М. Овчинникова].


Курс лекцій з математики: Навч. посіб. для студ. ф-тів почат. навчання / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 216 с.


Збірник задач з математики. Ч. 3: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 190 с. [Співавт.: І.  В. Зайченко, А. В. Рудник].


Математика. Множини. Відношення. Функції. Ч. 1: Навч. посіб. для студ. ф-ту почат. навчання вищ. навч. закл.– Чернігів, 2006. – 180 с. [Співавт.: І. В. Зайченко, А. В. Рудник].


Математика: Навч. посіб. для факульт. занять у 8 класі / Ніжин. держ. ун-т. ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2006. – 312 с.


^ ЄРЬОМКО ІННА БОРИСІВНА

старший викладач


Ознаки застосування основних методів розв’язування задач // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 39–42. – (Серія: Педагогічні науки).


Збірник задач з математики. Геометрія. Планіметрія. – Чернігів: Черніг. обереги, 2004. – 40 с. [Співавт.: Л. Г. Філон, Л. М. Шидловська].


^ ЗАЙЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор педагогічних наук, доцент


Реабілітаційна педагогіка // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2003. – Вип. 4. – С. 17–21.


Методи зображення просторових фігур: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Чернігів, 2003. – 216 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, Л. М. Кобко].


Математика. Практикум. Ч. 1: Навч. посіб. для студ. ф-тів почат. навчання вищ. навч. закл. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 126 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, А. В. Рудник].


Математика. Практикум. Ч. 3: Навч. посіб. для студ. ф-тів почат. навчання вищ. навч. закл. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 108 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, А. В. Рудник].


М. І .Лобачевський – талановитий організатор і керівник освітньої справи // М. І. Лобачевський – геніальний творець неевклідової геометрії: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня народж. М. І. Лобачевського. – Чернігів, 2003. – С. 22–29.


Геометричні перетворення площини: Навч. посіб. – Суми: Унів. кн., 2003. – 504 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, М. М. Мурач, В. П. Яковець].


Про деякі методологічні засади підручника з історії педагогіки // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – Вип. 19. – С. 42–48. – (Серія: Педагогічні науки).


Василь Олександрович Сухомлинський – видатний український педагог ХХ ст. // Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю від дня народж. видатного педагога. – Чернігів, 2003. – С. 4–6.


Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. – Чернігів, 2003. – 528 с.


Чернігівщина – благодатний край розвитку української педагогіки // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці, 2003. – Вип. 178. – С. 22–32. – (Серія:Педагогіка та психологія).


Б. Д. Грінченко – палкий борець за українську мову і просвіту // Ліхтарик. – 2003. – № 12(16) 1 грудня 2003 року.


Передмова // Б. Д. Грінченко – поборник української національної школи і освіти: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. видатного укр. письменника, педагога, громад. діяча. (м. Чернігів, 9 грудня 2004 р.) / За ред. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 3–4.


Борис Дмитрович Грінченко (1863-1910) як письменник, педагог, публіцист, фольклорист і мовознавець // Б. Д. Грінченко – поборник української національної школи і освіти: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. видатного укр. письменника, педагога, громад. діяча. (м. Чернігів, 9 грудня 2004 р.) / За ред. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 5–14.


М. Коцюбинський і громадсько-педагогічний рух кінця ХІХ – початку ХХ століття // М. М. Коцюбинський – в контексті українського відродження кінця ХІХ – початку ХХ століття: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. митця (м. Чернігів, 21 грудня 2004 р.) / За ред. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 6–9.


Виховна робота в дитячих оздоровчих закладах: Метод. матеріали для студ. вищ. пед. навч. закл. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 80 с. [Співавт.: Н. А. Олійник, Т. В. Богдан].


В. О. Сухомлинський про ідею всебічного розвитку особистості в її історичному розвитку // Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського: погляд крізь роки. – Чернігів, 2004. – С. 28–34.


Гармонія і естетика трикутника: Навч. посіб. для старшокласників. – Чернігів, 2004. – 11 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, Л. М. Кобко].


Математика. Практикум. Ч. 2: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 164 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, А. В. Рудник].


Математика. Практикум. Ч. 4: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 94 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, А. В. Рудник].


Математика. Практикум. Ч. 5: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – 92 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, А. В. Рудник].


Математика. Практикум. Ч. 6: Навч. посіб. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 188 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, А. В. Рудник].


Борис Дмитрович Грінченко (1863-1910) як письменник, педагог, публіцист, фольклорист і мовознавець // Б. Д. Грінченко – поборник української національної школи і освіти: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. видатного укр. письменника, педагога, громад. діяча. – Чернігів, 2004. – С. 5–13.


О. М. Астряб як один з засновників методико-математичної науки в Україні // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика (м. Чернігів, 3 вересня 2004 р.) / За ред. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 5–6.


Дослідження педагогічних персоналій – як один з найважливіших напрямів розвитку сучасної історико-педагогічної науки // Там само. – С. 26–30.


Методика використання спеціальних засобів фізичного виховання при формуванні постави // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 70–73. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: М. О. Носко, Ю. А. Скрипченко].


Педагогіка. Програма вступного екзамену до аспірантури. – Чернігів, 2005. – 44 с.


Т. Г. Лубенець як один з найпомітніших представників української інтелігенції кінця ХІХ – першої третини ХХ століття // Т. Г. Лубенець і просвітницький рух в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. видатного укр. педагога і просвітителя. – Чернігів, 2005. – С. 4–6.


Дещо про мету виховання в її історичному розвитку // Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічної освіти (історичний, теоретико–практичний аспекти): Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 170–річному ювілею НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – С. 56–61.


Спадщина Г. Г. Ващенка, як важливе джерело історико–педагогічних досліджень // Збірник наукових праць.– Херсон, 2005. – Вип. 40. – С. 152–155. – (Сер.: Педагогічні науки).


Видатний український вчений-мовознавець О. О. Потебня // О. О. Потебня – видатний український мовознавець, філософ, психолог, педагог: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю від дня народж. видатного укр. вченого-мовознавця. (м. Чернігів, 22 вересня 2005 р.) / За ред. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2005. – С. 4–7.


До питання про понятійно–категоріальний апарат соціальної педагогіки // Ідея опіки дітей і молоді в історико–педагогічній науці: Зб. наук. пр. – Івано–Франківськ, 2005. – С. 20–26.


Я. Ф. Чепіга: «Українська національна школа – початок і кінець нашої діяльності» // Я. Ф. Чепіга – поборник національної української школи: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. відомого вченого і педагога. – Чернігів, 2005. – С. 4–6.


Збірник задач з математики. Ч. 1: Навч. посіб. для студ. ф-ту почат. навчання вищ. пед. закл. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 180 с. [Співавт.: В. Н. Боровик, А. В. Рудник].


Збірник задач з математики. Ч. 2: Навч. посіб. для студ. ф-ту почат. навчання вищ. п
еще рефераты
Еще работы по разное