Реферат: Розділ VIII. Митні режими розділ VIIIРОЗДІЛ VIII. МИТНІ РЕЖИМИ
РОЗДІЛ VIII. МИТНІ РЕЖИМИ

ГЛАВА 39. Загальні положення, які відносяться до митних режимів
ГЛАВА 38. Загальні положення

Стаття 247. Види митних режимів
Стаття 245. Види митних режимів

З метою застосування митного законодавства України запроваджуються такі митні режими:
1. Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі митні режими:

1) імпорт (випуск для вільного обігу);
1) імпорт (або випуск для вільного обігу);

2) реімпорт;
2) реімпорт;

3) експорт (остаточне вивезення);
3) експорт (або остаточне вивезення);

4) реекспорт;
4) реекспорт;

5) міжнародний митний транзит;
5) міжнародний митний транзит;

6) тимчасове ввезення;
6) тимчасове ввезення;

7) тимчасове вивезення;
7) тимчасове вивезення;

8) митний склад;
8) митний склад;

9) спеціальна митна зона (вільна зона);
9) спеціальна митна зона (вільна зона);

10) безмитна торгівля;
10) безмитна торгівля;

11) переробка на митній території;
11) переробка на митній території;

12) переробка за межами митної території;
12) переробка за межами митної території;

13) знищення або руйнування;
13) знищення або руйнування;

14) відмова на користь держави.
14) відмова на користь держави.

Митні режими встановлюються цим Кодексом.
2. Митні режими, не передбачені частиною першою цієї статті, можуть встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до цього Кодексу.

Відсутня норма

^ Враховувати недоцільно

Норма існує у чинному МКУ

3. Положення цієї статті не застосовуються у разі переміщення товарів між штучним островом, установкою або спорудою, створеними у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, та митним органом, розташованим на території України, зайнятій сушею.

^ Стаття 248. Вибір та зміна митного режиму
Стаття 246. Вибір та зміна митного режиму

Товари, які переміщуються через митний кордон України, розміщуються під митний режим.

^ Враховувати недоцільно, оскільки не у всіх випадках товари заявляються у митний режим (напр. припаси тощо) та не узгоджується з Кіото
Декларант має право вибрати митний режим, під який він бажає розмістити товари, з дотриманням порядку й на умовах до такого режиму, визначених цим Кодексом.

^ Враховувати недоцільно

Запропонована норма по-суті аналогічна існуючій

1. Декларант самостійно визначає митний режим товарів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Митний режим може бути змінений декларантом на інший митний режим у залежності від призначення та мети використання товарів, переміщених через митний кордон України, у порядку й на умовах, передбачених цим Кодексом.

^ Враховувати недоцільно

Запропонована норма по-суті аналогічна існуючій

2. Зміна митного режиму допускається за умови дотримання вимог законодавства щодо заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та подання митному органу для здійснення митного контролю та оформлення відповідних документів, що підтверджують новий заявлений режим.

^ Стаття 248-1. Митний статус товарів, що поміщуються під митний режим

Доцільно виключити, оскільки терміни „українські” та „іноземні” товари наведені у ст. 1
«Митний статус» означає статус товарів як таких, що є товарами українськими або іноземними.Митний статус українські товари означає товари, на які поширюється одна з нижченаведених категорій:(а) товари, повністю отримані на митній території України та не містять товарів, ввезених з інших країн або територій за межами митної території України. Товари, повністю отримані на митній території України, не мають митного статусу українських товарів, якщо вони отримані з товарів, поміщених в митний режим міжнародного транзиту, режим митного складу, режим тимчасового ввезення або режим переробки на митній території у випадках, встановлених відповідно до пункту (с);(b) товари, ввезені на митну територію України з країн та територій за межами такої території та оформлені для вільного використання;(с) товари, отримані або вироблені на митній території України, виключно з товарів, зазначених у пункті (b), або з товарів, зазначених у пунктах (а) та (b).Товари, що не відповідають критеріям українських товарів або ті, які втратили свій митний статус українських товарів, мають митний статус іноземних товарів.Іноземні товари, поміщені під митний режим імпорту, отримують статус українських товарів.Українські товари, поміщені під митний режим реімпорту, зберігають статус українських товарів. Іноземні товари, поміщені під митний режим реімпорту, отримують статус українських товарів.Товари, поміщені під митний режим експорту та фактично вивезені за межі митної території України, втрачають статус українських товарів.Іноземні товари, поміщені під митний режим реекспорту, зберігають статус іноземних товарів. Українські товари, поміщені під митний режим реекспорту та фактично вивезені за межі митної території України, втрачають статус українських товарів.Іноземні товари і транспортні засоби, поміщені під митний режим міжнародного митного транзиту, зберігають статус іноземних товарів.Іноземні товари або транспортні засоби, поміщені під митний режим тимчасового ввезення, зберігають статус іноземних товарів.Іноземні товари або транспортні засоби, поміщені під режим митного складу, можуть зберігати статус іноземних товарів.^ Стаття 249. Регулювання питань, пов’язаних із застосуванням митних режимів
Стаття 247. Регулювання питань, пов’язаних із застосуванням митних режимів

Питання, пов’язані із визначенням порядку застосування митного режиму, виконанням необхідних митних формальностей та здійсненням митного контролю за товарами, поміщеними у відповідний митний режим, регулюються цим Кодексом.


Враховувати недоцільно, оскільки визначення деталей технології митного контролю не є предметом регулювання МКУ

Питання, пов’язані із визначенням порядку застосування митних режимів, виконанням необхідних митних формальностей та здійсненням митного контролю за товарами, поміщеними у відповідний митний режим, регулюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

ГЛАВА 40. Імпорт (випуск для вільного обігу)
ГЛАВА 39. Імпорт (випуск для вільного обігу)

Стаття 250. Поняття митного режиму імпорту (випуску для вільного обігу)
Стаття 248. Поняття митного режиму імпорту (випуску для вільного обігу)

Імпорт (випуск для вільного обігу) – митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України іноземні товари після виконання усіх необхідних митних формальностей отримують статус українських товарів.

^ Враховуємо, за виключенням „іноземні”


Імпорт (випуск для вільного обігу) – митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари після виконання усіх необхідних митних формальностей отримують статус українських товарів та залишаються на цій території без зобов’язань щодо їх зворотного вивезення.

Митний режим реімпорту може бути застосований після перебування на тимчасовому зберіганні під митним контролем після ввезення на митну територію України.

^ Враховувати недоцільно

Реімпорт регулюється главою 41
Стаття 251. Умови поміщення товарів під митний режим імпорту (випуску для вільного обігу)
^ Стаття 249. Умови поміщення товарів у режим імпорту (випуску для вільного обігу)

Іноземні товари можуть бути поміщені під митний режим імпорту безпосередньо при ввезені на митну територію України, або після завершення одного з таких митних режимів, як митного складу, тимчасового ввезення, міжнародного митного транзиту, переробки на митній території України за умови:

^ Враховуємо по суті


Митний режим імпорту може бути застосований як до товарів, що безпосередньо ввозяться на митну територію України, так і до товарів, що вже ввезені на митну територію України та перебувають під митним контролем або поміщені в інший митний режим (в тому числі продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території).Законодавством можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів у митний режим імпорту замість митної декларації.

а) сплати ввізних мит та податків;
Для поміщення товарів в режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

б) застосування заходів нетарифного регулювання.
1) подати митному органу, що здійснює митне оформлення товарів в митний режим імпорту, документи на такі товари з обґрунтуванням підстав поміщення їх в режим імпорту;2) сплатити податки, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України;3) виконати вимоги, передбачені законодавством, щодо заходів нетарифного регулювання.
^ Стаття 250. Митний статус товарів, поміщених у режим імпорту (випуску для вільного обігу)


Відсутня норма
Товари, поміщені у режим імпорту (випуску для вільного обігу) набувають статусу українських товарів.

^ ГЛАВА 41. Реімпорт
ГЛАВА 40. Реімпорт

Стаття 253. Поняття митного режиму реімпорту
Стаття 251. Поняття митного режиму реімпорту

Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше вивезені за межі митної території України, випускаються у вільний обіг зі звільненням від сплати ввізних мит та податків без застосування до цих товарів заборон та обмежень економічного характеру (застосування заходів торгівельної політики за виключенням вимог щодо безпеки товарів й заходів в сфері експортного контролю).

^ Враховувати недоцільно

Норма аналогічна запропонованій

Реімпорт – митний режим, відповідно до якого товари, які раніше були вивезені за межі митної території України, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території зі звільненням від оподаткування і без застосування до цих товарів заходів нетарифного регулювання.

Митний режим реімпорту може бути застосований як безпосередньо при ввезенні товарів на митну територію України, так і після поміщення їх у інший митний режим.

^ Врахувати доцільно


Стаття 252. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту

Товари, які розміщені під митний режим реімпорту, розглядаються для митний цілей як товари у вільному обігу.

^ Враховувати доцільно з редакційними правками.


Митний режим реімпорту може бути застосований як до товарів, що безпосередньо ввозяться на митну територію України, так і до товарів, що вже ввезені на митну територію України та перебувають під митним контролем або поміщені в інший митний режим.

При поміщенні товарів у митний режим реімпорту, товари повинні бути ідентифіковані митним органом як такі, що були раніше вивезені за межі митної території України.та без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їхнього використання.
Для поміщення товарів в режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

1) ввезти товари на митну територію України не пізніше ніж у встановлений законодавством строк після їх вивезення за межі митної території України;

2) подати митному органу, що здійснює митне оформлення товарів у режим реімпорту документи, які підтверджують митний статус українських товарів;

3) подати митному органу, що здійснює митне оформлення товарів у режим реімпорту документи, які підтверджують сплату податків при вивезенні товарів;

^ Стаття 254. Умови поміщення товарів під митний режим реімпорту
Товари, які розміщені у митний режим реімпорту, розглядаються для митний цілей як товари у вільному обігу.


Товари, які при вивезенні за межі митної території України мали статус українських товарів, можуть бути поміщені під митний режим реімпорту, якщо:
1. Товари, які при вивезенні за межі митної території України мали статус українських товарів, можуть бути поміщені у митний режим реімпорту, якщо:

а) вони були вивезені у митному режимі експорту і повертаються особі, що їх експортувала, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувались у митний режим експорту або в силу інших обставин, що перешкоджають виконанню цієї угоди, та ввозяться протягом шести місяців з дати поміщення їх у митний режим експорту;

^ Врахувати доцільно

1) сплачено всі суми податків, відшкодованих чи повернутих у зв’язку із вивезенням товарів за межі митної території України;

б) вони не піддавалися будь-яким операціям з виробництва, переробки або ремонту і перебувають у тому ж стані, в якому вони були вивезені за межі митної території, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування й зберігання;

^ Враховувати недоцільно

Норма підпункту 4) пункту 1 більш «універсальна»

2) вони ввозяться на митну територію України не пізніше ніж у встановлений законодавством строк після їх вивезення за межі митної території України;

в) сплачено всі суми, які стягуються в результаті наданих у зв’язку з вивезенням товарів, відшкодування чи поверненням мит та податків, або умовного звільнення від них;

^ Враховувати доцільно з редакційними правками.

в) сплачено всі суми мит, які стягуються в результаті наданих у зв’язку з вивезенням товарів, відшкодування чи поверненням мит, або умовного звільнення від них;

3) вони можуть бути ідентифіковані як такі, що були раніше вивезені за межі митної території України;

г) були поміщені під митний режим тимчасового вивезення та ввозяться до завершення строку його дії;

^ Враховувати недоцільно

Врегульовано підпунктом 2) пункту 1

4) вони ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення, крім змін унаслідок природного зношення, втрат за нормальних умов транспортування, зберігання або переробки за межами митної території України.

д) були поміщені під митний режим переробки за межами митної території та ввозяться до завершення строку його дії;

^ Враховувати недоцільно

Врегульовано підпунктом 2) пункту 1
є) вони були компенсаційними продуктами переробки товарів, вивезених у режимі переробки за межами митної території, які ввозяться до завершення строку дії цього митного режиму, якщо метою переробки був безоплатний ремонт або безоплатне технічне обслуговування;

^ Враховувати недоцільно

Врегульовано підпунктом 4) пункту 1
є) встановлено ідентичність товарів, що реімпортуються.

^ Враховувати недоцільно

Врегульовано підпунктом 3) пункту 1
Товари, зазначені в частині першій цієї статті, можуть бути також поміщені у режим реімпорту, якщо:
2. Товари, зазначені в частині першій цієї статті, можуть бути також поміщені у митний режим реімпорту, якщо:1) вони були вивезені з митної території України в митному режимі експорту і повертаються особі, що їх експортувала, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувались у митний режим експорту або в силу інших обставин, що перешкоджають виконанню цієї угоди, та ввозяться протягом шести місяців з дати поміщення їх у митний режим експорту;

- під час перебування таких товарів за межами митної території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження або технічного обслуговування, за умови, що такі операції не призвели до збільшення вартості цих товарів, визначеної на момент вивезення;

^ Врахувати доцільно

2) під час перебування таких товарів за межами митної території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження або технічного обслуговування, за умови, що такі операції не призвели до збільшення вартості цих товарів, визначеної на момент вивезення;

- стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили;

^ Врахувати доцільно

3) стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили;

- на митну територію України ввозиться лише частина раніше вивезених товарів.

^ Враховувати недоцільно

Врегульовано пунктом 1 статті 253

4) на митну територію України ввозиться лише частина раніше вивезених товарів.

^ Стаття 255. Окремі положення щодо застосування режиму реімпорту
Стаття 253. Окремі положення щодо застосування режиму реімпорту


Застосування митного режиму реімпорту можливе за умови ідентифікації митним органом товарів, заявлених під цей режим, як таких, що були раніше вивезені за межі митної території України. Для товарів, що вивозяться з наміром про подальше зворотне ввезення, заходи щодо ідентифікації можуть бути прийняті в момент вивезення.

^ Враховувати доцільно з редакційними правками.

Дозволяється застосування режиму реімпорту у разі, якщо на митну територію України ввозиться лише частина раніше вивезених товарів.

Для товарів, що вивозяться з наміром про подальше зворотне ввезення, заходи щодо ідентифікації можуть бути прийняті в момент вивезення.

1. Застосування митного режиму реімпорту можливе за умови ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей режим, як таких, що були раніше вивезені за межі митної території України. Для товарів, що вивозяться з повідомленням щодо подальшого реімпорту, заходи щодо ідентифікації можуть бути прийняті в момент вивезення.

Декларант повинен надати митному органу документи та відомості щодо ідентичності реімпортованих товарів для кожної операції реімпорту. Таким документами та відомостями можуть бути маркування або серійний номер, проставлений на товарах, їх частинах або компонентах; експортні сертифікати; копії документів, на підставі яких було оформлено вивезення товарів за межі митної території України, і які дозволяють однозначно ідентифікувати товари; інші подібні документи, які дозволяють однозначно ідентифікувати раніше вивезені товари.

^ Можливо врахувати

Декларант повинен надати митному органу документи та відомості щодо ідентичності реімпортованих товарів для кожної операції реімпорту. Таким документами та відомостями можуть бути маркування або серійний номер, проставлений на товарах, їх частинах або компонентах; експортні сертифікати; копії документів, на підставі яких було оформлено вивезення товарів за межі митної території України, і які дозволяють однозначно ідентифікувати товари; інші подібні документи, які дозволяють однозначно ідентифікувати раніше вивезені товари.

За винятком випадків реімпорту, передбачених пунктом “а” частини першої статті 254 цього Кодексу, дозволяється застосування режиму реімпорту при ввезенні на митну територію України товарів іншою особою, ніж та, що їх вивезла, якщо це виправдано обставинами.
2. За винятком випадків реімпорту, передбачених пунктом 1 частини другої статті 252 цього Кодексу, дозволяється застосування режиму реімпорту при ввезенні на митну територію України товарів іншою особою, ніж та, що їх вивезла.3. Митний режим реімпорту може бути застосований як безпосередньо при ввезенні товарів на митну територію України, так і після тимчасового зберігання під митним контролем чи поміщення їх у інший митний режим.
^ Доцільно врахувати
Декларування товарів під режим реімпорту може здійснюватися у будь-якому митному органі. З метою полегшення контролю за дотриманням режиму реімпорту Кабінет Міністрів України може визначати випадки, у яких декларування товарів під режим реімпорту повинен здійснюватися в тому ж митному органі, у якому зазначені товари декларувалися для вивезення за межі митної території України.


^ Враховувати недоцільно


4. Декларування товарів у режим реімпорту може здійснюватися у будь-якому митному органі. З метою полегшення контролю за дотриманням режиму реімпорту спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи може визначати випадки, у яких декларування товарів у режим реімпорту повинне здійснюватися у тому ж митному органі, у якому зазначені товари декларувалися для вивезення за межі митної території України.

Не вимагається письмова декларація на товари для реімпорту упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення за умови надання митному органу документів, що свідчать про перебування зазначених товарів у вільному обігу на митній території України при їх вивезенні.
5. Не вимагається письмова декларація на товари для реімпорту упаковок, контейнерів, піддонів та транспортних засобів комерційного призначення за умови надання митному органу документів, що свідчать про перебування зазначених товарів у вільному обігу на митній території України при їх вивезенні.

^ Стаття 257. Повернення коштів, отриманих або не сплачених у зв’язку з вивезенням товарів при їх реімпортіОсоба, що переміщує товари у режимі реімпорту, сплачує суми внутрішніх податків, пільг, субсидій, відшкодувань та будь-які інші суми, не сплачені або одержані прямо або побічно особою, що вивозила ці товари, у зв’язку з їх вивезенням, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.

^ Враховувати недоцільно

Відсутні повноваження Держмитслужби щодо контролю внутрішніх податків чи пільг
^ Стаття 258. Повернення сум вивізного (експортного) мита при реімпорті товарів
Стаття 258. Повернення сум вивізного (експортного) мита при реімпорті товарів

У разі реімпорту товарів, зазначених у пункті “а” частини першої статті 254 цього Кодексу, суми вивізного (експортного) мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, що їх сплачували, або їх правонаступникам, на підставі письмових заяв таких осіб. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.

^ Доцільно врахувати

У разі реімпорту товарів, зазначених у пункті 1 частини другої статті 252 цього Кодексу, суми вивізного (експортного) мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, що їх сплачували, або їх правонаступникам, на підставі письмових заяв таких осіб. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.

^ ГЛАВА 42. Експорт (остаточне вивезення)
ГЛАВА 41. Експорт (остаточне вивезення)

Стаття 259. Поняття митного режиму експорту (остаточного вивезення)
Стаття 254. Поняття митного режиму експорту (остаточного вивезення)

Експорт (остаточне вивезення) – митний режим, відповідно до якого українські товари вивозяться за межі митної території України з метою постійного знаходженні та споживання за її межами.

^ Враховувати недоцільно

Держмитслужба не має повноважень проконтролювати постійне знаходження товарів за межами України та їх споживання.

Експорт (остаточне вивезення) – митний режим, відповідно до якого українські товари вивозяться за межі митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.

^ Стаття 260. Умови поміщення товарів під митний режим експорту (остаточного вивезення).
Стаття 255. Умови поміщення товарів у режим експорту (остаточного вивезення)

Українські товари, можуть бути поміщені під митний режим експорту безпосередньо при вивезені з митної території України, або після завершення одного з таких митний режимів, як митний склад, тимчасове вивезення, переробка за межами митної території України, за умови:

^ Враховувати недоцільно

Норма аналогічна запропонованій

1. У митний режим експорту можуть поміщуватися українські товари, що знаходяться на митній території України, або були раніше вивезені за межі цієї території, за винятком товарів, заборонених до поміщення у цей режим відповідно до законодавства.2. Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту (остаточного вивезення) передбачає:1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови поміщення товарів у режим експорту;

а) сплати вивізних мит та податків;
2) сплату вивізних (експортних) мит;

б) застосування заходів нетарифного регулювання.
3) застосування до цих товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;4) у випадках, встановлених законодавством України, обов’язковою умовою для поміщення товарів у режим експорту є подання митниці дозволу органу, визначеного законом або міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту цих товарів.5) дотримання експортером інших вимог, передбачених законодавством.

Митні органи не вимагають обов’язкового підтвердження прибуття товарів, що експортуються, у пункт призначення за межами митної території України
2. Митні органи не вимагають обов’язкового підтвердження прибуття товарів, що експортуються, у пункт призначення за межами митної території України.


Відсутня норма

^ Враховувати доцільно

Статус товарів визначено статтею 248-1
ГЛАВА 43. Реекспорт
ГЛАВА 42. Реекспорт

Стаття 262. Поняття митного режиму реекспорту
Стаття 257. Поняття митного режиму реекспорту

Реекспорт – митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України, вивозяться за межі цієї території без сплати вивізних мит та податків (або з поверненням раніше сплачених ввізних мит та податків) та без застосування до цих товарів заходів нетарифного регулювання.

^ Враховувати доцільно з редакційними правками.

Реекспорт – митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту ввезення їх на митну територію вивозяться за межі цієї території без сплати вивізних мит та з поверненням раніше сплачених ввізних мит для вільного обігу без застосування до цих товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якщо інше не передбачено законом.

Реекспорт – митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту ввезення їх на митну територію вивозяться за межі цієї території для вільного обігу без сплати вивізних мит і без застосування до цих товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Товари, можуть бути поміщені під митний режим реекспорту безпосередньо при вивезені з митної території України, або після завершення одного інших митних режимів.^ Стаття 263. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту
Стаття 258. Умови переміщення товарів через митний кордон України у режимі реекспорту

Іноземні товари при ввезенні на митну територію України можуть бути поміщені під митний режим реекспорту, якщо:
1. Товари можуть поміщуватися в митний режим реекспорту, якщо:

а) вони були випущені у вільний обіг на митній території України й повертаються нерезиденту – стороні зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувалися під митний режим імпорту, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цієї угоди, або в силу інших обставин, що перешкоджають її виконанню та вивозяться протягом шесті місяців з дати поміщення під митний режим імпорту;

^ Можливо врахувати

1) у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або визначених органом, уповноваженим на це Президентом України, митному органу подано дозвіл на реекспорт товарів;

б) перебувають у тому ж стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації);

^ Враховувати недоцільно

Норма підпункту 2) пункту 1 більш «універсальна»

2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін унаслідок природного зношення, втрат за нормальних умов транспортування, зберігання або переробки їх на митній території України;

в) після ввезення на митну територію України зберігались під митним контролем та не були розміщені у митний режим (у тому числі у зв’язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарів на територію України);

^ Враховувати недоцільно

Не узгоджується з підпунктом е)

3) можуть бути ідентифіковані як такі, що були раніше ввезені на митну територію України.

г) були поміщені під митний режим тимчасового ввезення та вивозяться до завершення його дії;

Враховувати недоцільно

Врегульовано підпунктом 4) пункту 1

4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з дня їх ввезення на митну територію України.

д) були поміщені під митний режим переробки на митній території та вивозяться до завершення строку його дії або є компенсаційними продуктами переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території;

^ Враховувати недоцільно

Врегульовано підпунктом 4) пункту 1
е) були поміщені під митний режим митного складу та вивозяться до завершення строку його дії;

Враховувати недоцільно

Врегульовано підпунктом 4) пункту 1
Товари, зазначені в частині першій цієї статті, можуть бути також поміщені у режим реекспорту, якщо:
2. Товари, зазначені в частині першій цієї статті, можуть бути також поміщені у режим реекспорту, якщо:1) вони були випущені у вільний обіг на митній території України й повертаються нерезиденту – стороні зовнішньоекономічної угоди, згідно з якою ці товари поміщувалися під митний режим імпорту, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цієї угоди, або в силу інших обставин, що перешкоджають її виконанню та вивозяться протягом шести місяців з дати поміщення під митний режим імпорту;

- під час перебування таких товарів на митній території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження або технічного обслуговування, за умови, що такі операції не призвели до збільшення вартості цих товарів, визначеної на момент ввезення;

^ Можливо врахувати

2) під час перебування таких товарів на митній території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження або технічного обслуговування, за умови, що такі операції не призвели до збільшення вартості цих товарів, визначеної на момент ввезення;

- стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.

^ Можливо врахувати

3) стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.

У випадках, встановлених законодавством України, обов’язковою умовою для поміщення товарів у режим реекспорту є подання митниці дозволу органу, визначеного законом або міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту цих товарів.

^ Враховувати недоцільно

Врегульовано підпунктом 1) пункту 1

Відсутня норма

^ Доцільно врахувати
Стаття 264. Окремі положення щодо застосування режиму реекспорту
^ Стаття 260. Окремі положення щодо застосування режиму реекспорту

Застосування митного режиму реекспорту можливе лише за умови ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей режим, як таких, що були раніше ввезені на митну територію України.
1. Застосування режиму реекспорту можливе лише за умови ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей режим, як таких, що були раніше ввезені на митну територію України.

Дозволяється застосування режиму реекспорту у разі, якщо за межі митної території України вивозиться лише частина раніше ввезених товарів.
2. Дозволяється застосування режиму реекспорту у разі, якщо за межі митної території України вивозиться лише частина раніше ввезених товарів.

За винятком випадків реекспорту, передбачених пунктом а) частини першої статті 263 цього Кодексу, дозволяється застосування режиму реекспорту у випадку вивезення за межі митної території України товарів іншою особою, ніж та, що їх ввозила, якщо це виправдано обставинами.

Доцільно врахвувати

3. За винятком випадків реекспорту, передбачених пунктом 1) частини другої статті 258 цього Кодексу, дозволяється застосування митного режиму реекспорту у випадку вивезення за межі митної території України товарів іншою особою, ніж та, що їх увозила.4. Митний режим реекспорту може бути застосований як при їх безпосередньому ввезенні товарів на митну територію України, так і після поміщення їх у інший митний режим.

Декларування товарів у режим реекспорту може здійснюватися у будь-якому митному органі. З метою полегшення контролю за дотриманням режиму р
еще рефераты
Еще работы по разное