Реферат: Товариство з обмеженою відповідальністю “експотрейд”Україна, 01030, м. Київ

вул. Б.Хмельницького, 52Б, офіс 1,2,3,4

Тел. (380 44): 531-91-88, 531-91-81,

531-91-84, Тел./факс: 235-10-48, 531-91-85

Е-mail: expotrad@i.com.ua, expotrad@i.kiev.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЕКСПОТРЕЙД”


АПАРАТИ КОНТРОЛЬНО-КАСОВІ ЕЛЕКТРОННІ УНІВЕРСАЛЬНІ ПОРТАТИВНІ

"СЛОГ-МІКРО.01"
"СЛОГ-МІКРО.02"


^ КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

АТДА.466137. 001-01 КЕКиїв 2003

ЗМІСТ

“ЕКСПОТРЕЙД” 1

Київ 1

1 Опис та підготовка до роботи ЕККА 5

1.1 Технічні дані та функціональні можливості 5

1.2 Вказівки з техніки безпеки 7

1.3 Індикатори 7

1.4 Клавіатура 8

1.5 Підготовка до роботи 9

2 Програмування ЕККА 9

2.1 Програмування і отримання довідкових даних основних функцій 10

2.1.1 Програмування даних касира та реєстрація касира 10

2.1.2 Перепрограмування пароля програмування 12

2.1.3 Програмування початкового повідомлення, податкового і фіскального номерів 12

2.1.4 Програмування заключного повідомлення 14

2.1.5 Програмування ставок податку 14

2.1.6 Програмування відділів, груп товарів, кодів товарів та супутньої інформації 15

2.1.7 Програмування знижок та надбавок 16

2.1.8 Додаткові команди 18

2.2 Отримання звітів 18

2.2.1 Друк денного звіту 19

2.2.2 Друк звіту по відділам 20

2.2.3 Друк звітів про реалізовані товари 20

2.2.4 Друк періодичного звіту каси 21

2.2.5 Друк звіту касира 21

2.2.6 Друк звіту по годинам 22

2.2.7 Друк звіту по товарним групам 22

2.2.8 Друк копії електронної стрічки вказаного діапазону чеків 22

2.2.9 Друк копії денної електронної стрічки 22

2.2.10 Друк повного звіту з ФП 23

2.2.11 Друк вибіркового звіту з ФП по датам 23

2.2.12 Друк накопичуючого звіту з ФП по датам 23

2.2.13 Друк вибіркового звіту з ФП по номерам денних звітів 23

2.2.14 Друк запрограмованих кодів товарів 24

2.3 Програмування розширених функцій і периферійного устаткування 25

2.3.1 Включення режиму друку принтера 25

2.3.2 Програмування режимів підключення до ЕОМ 25

2.3.3 Програмування периферійного обладнання 25

2.3.4 Відображення заводського номера 26

2.3.5 Відображення заряду батареї 26

2.3.6 Відображення вільного місця в електронній стрічці 26

2.3.7 Відключення живлення 26

2.3.8 Настройка якості друку 27

2.3.9 Пропуск інтервалів між чеками 27

2.3.10 Вибір термінального режиму 27

2.3.11 Програмування запитів при роботі в комп’ютерній мережі 27

2.3.12 Функціональне програмування апарата 28

2.3.13 Розподіл пам’яті під програмування товарів і електронну стрічку 29

2.3.14 Програмування режимів і видів оплати 30

2.3.15 Програмування вагових штрих-кодів 31

2.3.16 Стирання з пам’яті всіх товарів 31

2.3.17 Стирання пустих записів 31

2.3.18 Відображення версії програмного забезпечення 31

3. Режим реєстрації і виконання продаж 32

3.1 Продаж товару по кодам і товарним відділам 32

3.2 Продаж з множенням на кількість, зважування 32

3.3 Повторення операції 32

3.4 Надбавки і знижки 32

3.5 Операція виплати, службові операції, введення коментарю 33

3.6 Корекція помилкових операцій 33

3.7 Закриття чека, обчислення здачі, інші види оплати 33

3.8 Ресторанний режим 33

3.8.1 Відкриття рахунку клієнта, замовлення 34

3.8.2 Закриття рахунку клієнта 34

Додаток А 36

Кодова таблиця символів. (Кирилиця) 36

Додаток Б 37

Повідомлення про помилки 37

Додаток В 39

Вагові штрих-коди для товарів із змінною кількістю та ціною 39

Додаток Г 40

Проведення ініціалізації, корекції дати 40

Додаток Д 42

Проведення фіскалізації (801) 42

Додаток Е 44

Зразки товарних чеків 44

Додаток Ж 47

47

Зразки денних звітів 47

47

Додаток З 54

Види, періодичність та об’єми технічного обслуговування 54

Аркуш реєстрації змін 56Апарати контрольно-касові електронні універсальні портативні “СЛОГ-МІКРО.01”, “СЛОГ-МІКРО.02”, далі ЕККА, призначені для реєстрації, зберігання і обробки службової та фіскальної інформації при оформленні послуг, що надаються підприємствами торгівлі (в тому числі виїзної, на ринках, в кіосках), підприємствами громадського харчування (в тому числі у ресторанах), підприємствами сфери послуг ( в тому числі побутового обслуговування, транспорту, обміну валют та інших банківських операцій).

ЕККА можуть використовуватися для обліку операцій на підприємствах малого і середнього бізнесу, працюючих на єдиному податку, на патенті і звільнених від обов`язкового застосування касових апаратів.

ЕККА мають в своєму складі фіскальну пам’ять (ФП) та термопринтер, що забезпечує друк чекової та контрольної стрічок. Контрольна стрічка зберігається в енергонезалежному електронному журналі і друкується перед виводом денного нулюючого звіту. Наявність інтерфейсів RS-232 забезпечує можливість під’єднання комп’ютера, електронних ваг або сканера штрих-кода. Забезпечується зберігання і передача електронної контрольної стрічки в комп’ютер, програмування касового апарата з комп’ютера.


^ Це керівництво містить необхідну інформацію про функціонування, функціональні можливості і правила експлуатації ЕККА "СЛОГ-МІКРО.01”, "СЛОГ-МІКРО.02”

^ 1 Опис та підготовка до роботи ЕККА 1.1 Технічні дані та функціональні можливостіДоступ за шестизначними паролями до режимів роботи касирів, програмування, звітів ФП, сервісних команд.

16 касирів з індивідуальними шестизначними паролями, ім’я касира -
20 символів.

До 15 відділів, 8 товарних груп, назви відділів і товарних груп програмуються - 12 символів.

3200 (розширення 12000) товарних кодів, що програмуються. Код товару - 14 цифр.

Клавіатура - 24 клавіші, вологозахищена.

Клавіш прямого доступу до кода товару - 2 + 2.

Назви товарів - 14 символів, програмуються ознаки одиничної продажі, вільної ціни, кількості, заборона продаж, чи повернення.

Робота в режимі контролю товарних залишків.

Ресторанний режим, 99 вікритих рахунків на 255 замовлень по кожному.

Фіскальна пам'ять на 2115 денних звітів з роздільним підрахунком сум по 4 додатніх групам ПДВ, сум виплат по 2 відємних групам ПДВ.

В фіскальну пам'ять записуються підсумки по 5 додатніх групам ПДВ, суми виплат по 5 відємних групам ПДВ, які викорустовувалися при роботі.

Запис у фіскальну пам'ять комплекту 4 видів ставок податків і їх дат змін - 40 раз, реєстраційних, податкових номерів і їх дат змін - 30 раз. При виявленні випадку спотворення даних в оперативній пам'яті (ОП) робота блокується, а дата обнулення ОП записується в ФП - 100 разів.

Заголовок чека - 5 рядків. Перший, другий, четвертий, п'ятий рядки записуються в ФП до 30 раз.

10 - розрядний семисегментний індикатор для касира.В “СЛОГ-МІКРО.02” додатковий 10 - розрядний семисегментний індикатор для покупця.

Використовується термопринтер МР-205 з характеристиками:

ширина стрічки - 57,5 мм;

кількість символів в рядку – 24;

швидкість друку - до 8 рядків в секунду;

максимальний діаметр рулону паперу - 50 мм;

напрацювання на відмову - 5,2 млн. рядків;

Можливість друку символів із подвійною шириною.

Програмування інтервалів між чеками.

Заключне повідомлення - програмується 1 рядок.

Енергонезалежні пам'ять і годинник-календар, дані в ОП зберігаються не менш ніж 1440 годин при виключеному живленні.

Керування електромагнітом грошового ящика.


Касові операції:

реєстрація оплати готівкою, в кредит, чеком і комбінованої оплати з обчисленням здачі;

повторення операції, обчислення проміжних, загальних підсумків;

роздільний облік даних по товарах (послугах) за кодами;

продажі з множенням на кількість і дробову кількість товару -
до 9999.999 (три знаки після коми);

обчислення відсоткових і абсолютних знижок або надбавок на товар та проміжну суму;

виправлення помилки касира до виведення інформації на друк;

відміна помилкової операції до закриття чека (квитанції);

службове внесення / вилучення грошей із каси;

видаткові чеки з поверненням товару за довільними податковими групами;

облік грошових сум;


Розрядність фінансових регістрів:

число десяткових знаків 0 – 3;

ціна, що програмується 99' 999' 999;

денний підсумок по одній податковій групі 99' 999' 999;

суми, що вводяться 999' 999' 999;

сума на індикаторі 9' 999' 999' 999;

періодичний підсумок 999' 999' 999' 999;

паролі касирів, режимів 999' 999;


Фінансові звіти:

денний звіт;

періодичні звіти по відділам, товарним групам;

звіт по касирам;

звіт про реалізовані товари, послуги;

звіт по цінам реалізації групового товару;

звіт по товарним залишкам;

звіт по годинам;

звіти по клієнтам в ресторанному режимі роботи ЕККА;

періодичні звіти по фіскальній пам'яті, повний, скорочений:

за номерами денних звітів;

за датами занесень денних звітів в ФП;


Джерело живлення: - акумуляторна батарея (АБ) 6.0 В, ємністю 1.3 А/год.

Адаптер мережі напругою 220 В +10% - 15%(187В - 242В), частотою 50 Гц. Середня потужність споживання адаптера для підзаряду АБ ЕККА - не більше
10 Вт.

Автономний режим роботи від акумуляторної батареї - 1000 чеків за 8 год.

Температурний діапазон працездатності: мінус 5 - +40 С.

Працездатність при відносній вологості повітря до 95% при температурі + 35С;

Працездатність при вібрації основи, на яку встановлений ЕККА, з амплітудою 0.15 мм і частотою 10-35 Гц.


Комунікації і робота в мережі касових апаратів:

порт RS-232 - підключення сканера штрих-кодів, електронних ваг, платіжного термінала НСТН;

порт RS-232 - підключення до персонального комп'ютера (ПК);

програмування нових кодів товарів, параметрів ЕККА;

читання звітів, електронної контрольної стрічки із касового апарата в комп’ютер;

запити на код товару, кількість товару, код оплати, закриття чека, виведення звітів.

можливість роботи з мобільним терміналом зчитування / запису даних ЕККА чкрез зовнішній порт інфрачервоного зв’язку;

робота в комп`ютерно-касовій системі обліку та реєстрації операцій обміну валют та інших банківських операцій.^ 1.2 Вказівки з техніки безпекиПеред роботою з ЕККА необхідно ознайомитись з цим керівництвом.

Живлення ЕККА здійснюється за допомогою низької напруги до 16 В, яка вважається безпечною для користувача.

Блок живлення (адаптер) відповідає вимогам безпеки для приладів класу ІІ згідно з ГОСТ 25861.

Не залишайте включений ЕККА без нагляду.

Не допускайте попадання в ЕККА вологи, пилу та будь-яких предметів.

Заміна запобіжника (термістора) в блоку живлення (адаптері) виконується тільки після відключення його від електромережі.

ЕККА не повинен працювати під дощем або в вологих місцях, а також поряд з джерелами тепла.

Розбирати і ремонтувати ЕККА користувачем категорично забороняється. При несправності ЕККА необхідно припинити роботу, виключити ЕККА і викликати фахівця з сервісної організації.

При появі диму або запаху горілої ізоляції необхідно негайно виключити ЕККА з мережі, від’єднати акумуляторну батарею.

Для гасіння пожежі застосовувати вуглекислотні вогнегасники.

Використовувати стандартні витратні матеріали. Виробник не бере на себе відповідальність при відмові принтера з причини використання нестандартних витратних матеріалів.

Після транспортування при низькій температурі необхідно перед запуском ЕККА акліматизувати 4 години в упаковці і 1 годину без упаковки.1.3 Індикатори

ЕККА “СЛОГ-МІКРО.01” має один індикатор: 10-розрядний семисегментний індикатор касира.

ЕККА “СЛОГ-МІКРО.02” має два індикатора: 10-розрядний семисегментний індикатор касира і 10-розрядний семисегментний індикатор для покупця.

Відображаються числові значення операцій, які реєструються, довідкова і допоміжна інформація. Крапка може виводитися в одному розряді з різними символами.
1.4 Клавіатура


Клавіатура ЕККА має двадцять чотири клавіші і додаткову клавішу включення / виключення активного режиму. Основне поле клавіатури поділяється так: десять функціональних, дванадцять основних цифрових та двох додаткових цифрових клавіш. Додаткові цифрові клавіші використовуються для прискореного доступу до кода товару попередньо запрограмованого на них. Основні цифрові клавіші створюють цифрове поле. При посиланнях на клавіші в тексті вони вказуються за написом на них в квадратних дужках, наприклад: [ОПЛ]. Розташування та позначення клавіш на клавіатурі “СЛОГ-МІКРО.01/.02” показано на мал. 1.7

8

9
С
ПЧС

НФ

4

5

6

Х

АН

КОД

1

2

3

#2

+%

ПС

0

00

.

#1

-%

ОПЛ


Мал. 1


В таблиці 1 наведено назви та функціональне призначення клавіш.


Таблиця 1


Клавіша

Назва

Функціональне призначення

[-%]

Відсоткова знижка / Видача

Підтвердження, що введене число – службова видача, відсоткова знижка після кода товару, листання пунктів -1, а [НФ][-%] - знижка.

[+%]

Відсоткова надбавка / Внесення

Підтвердження що введене число – службове внесення, відсоткова надбавка після кода товару, листання пунктів +1, а [НФ][+%] - надбавка.

[ПЧС]

Просування чекової стрічки

Просування чекової стрічки на принтері.

[ Х ]

Введення кількості товару

Підтвердження, що введене число – кількість товару, зважування, [НФ][Х]- введення коментарю, або підтвердження, що введене число – коментар в чеку.

[КОД]

Введення кода товару

Підтвердження, що введене число – код товару, [НФ][КОД]- операція виплати або підтвердження, що введене число – виплата.

[АН]

Відміна / відмова від чека

Відміна попередньої операції, продажі, підтвердження що введене число – ціна товару.

[НФ][АН] - відмова від довільної продажі по чеку.

[ПС][АН] [1][ПС]- відмова від закриття чека, рахунку.

[ С ]

Скидання

Послідовна відмова від введеного числа, проміжної операції. Скидання помилки, помилково введеного числа до друку.

[НФ][С] - вихід з режиму, відміна не завершеного чека.

[НФ]

Нижня функція

Переключити наступну клавішу на додаткову функцію, [НФ] [НФ] - відкриття рахунку клієнта.

[ПС]

Підтвердження програмування, проміжний підсумок

Обрахування і індикація проміжного підсумку, вихід з підменю. [ПС] [ПС] - закриття заказу, рахунку.

[НФ] [ПС] - оплата чека проведена в кредит.

[ОПЛ]

Реєстрація оплати готівкою

Оплата чека проведена готівкою. Вихід з команди.

[НФ] [ОПЛ] - оплата чека проведена платіжним чеком.

#1 #2

Клавіші прямого доступу

Оформлення продажі прямих кодів = 2+2 [НФ/#1, НФ/#2].

0 – 9

00

.

Цифрові клавіші

Введення числових значень, цілих і дробових, два нулі, кома.

^ [ВКЛ ВИКЛ]

Включення виключення

Включити, виключити ЕККА в активний режим роботи (на боковій стінці).
^ 1.5 Підготовка до роботи
Власник зобов'язаний поставити придбаний ЕККА на технічне обслуговування і гарантійний ремонт в організації сервісного обслуговування, яка має дозвіл виробника на обслуговування та ремонт ЕККА.

^ Пам’ятайте! Некваліфіковане втручання в роботу ЕККА під час його обслуговування та ремонту може призвести до його пошкодження.

З питаннями, які виникли при вивченні роботи ЕККА звертайтесь до центру сервісного обслуговування, який Вас обслуговує.


Вийміть ЕККА та адаптер живлення з упаковки. Перевірте їх на відсутність механічних пошкоджень.

При наявності пошкоджень забороняється підключати живлення до ЕККА.

Установіть апарат у зручному місці. Увімкніть його в електричну мережу за допомогою адаптера живлення ЕККА.

Після придбання ЕККА необхідно зарядити АБ на протязі не менш ніж 14 годин, підключивши апарат до електромережі через блок живлення, який виконує функції зарядного пристрою. Касовий апарат реалізується з незарядженою АБ.

Для нормального функціонування ЕККА та збереження терміну експлуатації АБ необхідно виконувати нижче вказані вимоги правил експлуатації.

Робота на ЕККА повинна виконуватись при підключеному до електромережі блоку живлення або автономно (без блока живлення).Керування електромагнітом грошового ящика можливе тільки при підключеному до електромережі блоку живлення.

У випадку роботи ЕККА автономно (без блока живлення), після видачі 200-1000 чеків, АБ необхідно поставити на підзарядку протягом не менш ніж 2 - 6 годин.

У випадку довгострокового зберігання ЕККА без роботи, АБ необхідно щомісячно підзаряджати протягом не менш ніж 10 - 16 годин.

Встановити ступінь заряду АБ на автономному ЕККА можна за допомогою команди “211 ПС”. Після виконання команди на індикаторі ЕККА буде відображено напис: “ЗАРЯД 6,200”, що означає нормальний заряд АБ при умові відключеного адаптера. Напруга нижче 5,7 вольта означає повний розряд АБ.

Не допускайте повного розряду АБ.


Пам’ятайте! Забороняється використовувати саморобні блоки живлення та блоки живлення від сторонніх пристроїв.

Невиконання вищевказаних вимог веде до передчасного виходу з ладу АБ та ЕККА з вини користувача! ЕККА з розрядженою АБ не працює навіть при підключеному до електромережі блоку живлення.

^ 2 Програмування ЕККА

Програмування ЕККА здійснюється за допомогою команд, які мають номер і формат введення. Формат команди може розглядатися як послідовність даних і вводиться з клавіатури або з комп'ютера. Загальний вид команди можна представити таким чином:


^ К О Д ПС * * * * * * ПС ЧИСЛО ПС


К О Д ПС ЧИСЛО ПС , якщо пароль встановлено нульовим.


Де:

КОД – номер команди;

ПС – натиснення клавіші “ПС”;

****** - пароль доступу для виконання команди;

ЧИСЛО – значення, яке визначає дію, що виконується по команді.


Пароль доступу може бути встановленим нульовим, тоді такі команди можуть виконуватися без обмежень. Пароль доступу потрібен для введення команд, які впливають на режими роботи ЕККА і, як правило, виконуються або уповноваженим працівником, або робітником сервісної служби.


Фіскалізація ЕККА виконується робітником сервісної служби, для чого йому необхідно надати наступні дані:

назву підприємства;

адресу підприємства;

індивідуальний номер платника ПДВ;

фіскальний номер;

ставки податку А, Б, В, Г;

кількість знаків після коми для грошової одиниці;

поточну дату.


ЕККА поставляється не фіскалізованим, при цьому на кожному чеку виводиться напис – “НЕ ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК”.

Майже всі команди можуть виконуватись в нефіскалізованому апараті, тому в тренувальному режимі можна вивчити програмування апарата для використання його багатьох можливостей.

Необхідно слідкувати, щоб дата відповідала поточній даті, після запису невірної дати в ФП апарат блокується. Зміна дати в фіскалізованому апараті можлива тільки вперед.


По функціональній приналежності можна виділити чотири основні групи режимів програмування:

програмування і отримання довідкових даних основних функцій;

отримання звітів;

програмування розширених функцій і правил використання периферійного устаткування;

програмування сервісних функцій і тестування ЕККА. (Виконується робітниками сервісної служби).^ 2.1 Програмування і отримання довідкових даних основних функцій 2.1.1 Програмування даних касира та реєстрація касира

Для виконання реєстрації продаж касир повинен зареєструватись на ЕККА. Апарат може бути запрограмованим для роботи 16 касирів. Для кожного касира виконується команда з відповідним номером від 1 до 16. Формат команд:


Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

1
1 ПС

Реєстрація 1-го касира

...n...
N ПС

Реєстрація n-го касира

16
16 ПС

Реєстрація 16-го касира


Так для реєстрації 1-го касира необхідно натиснути “1” та підтвердити клавішею “ПС”:

“^ 1” “ПС”

Для виходу з режиму реєстрації будь-якого касира слід натиснути “0” та “ПС”:

“0” “ПС”.

Для кожного касира може бути назначений пароль доступу (до 6 цифр).

Програмування пароля касира виконується командами 301 – 316, відповідно номерів касирів від 1 до 16. Формат команд:

Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

301
301 ПС ****** ПС ****** ПС

Пароль 1-го касира

...n...
30n ПС ****** ПС ****** ПС

Пароль n-го касира

316
316 ПС ****** ПС ****** ПС

Пароль 16-го касира

Так для програмування пароля 1-го касира необхідно ввести “301”, натиснути “ПС” , ввести пароль “******”, натиснути “ПС”, підтвердити пароль “******” та підтвердити клавішею “ПС”.

Якщо вибрано було пароль “123”, то з клавіатури вводиться:

“301” “ПС” “123” “ПС” “123” “ПС”

Якщо пароль 123 треба змінити на пароль 321 то з клавіатури вводиться:

“301” “ПС” “123” “ПС” “321” “ПС” “321” “ПС”

Реєстрація касира, для якого було введено пароль, виконується командами від 1 до 16 наступним чином:

“1” “ПС” “******” “ПС”

Де “******” – раніше запрограмований пароль.


Для кожного касира може бути запрограмоване також його ім’я, для чого використовується команда 609. Формат команди:Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

609

+

609 ПС пппппп ПС хххххх ПС

Ім’я 1-го касирахххххх ПС

Ім’я n-го касирахххххх ПС

Ім’я 16-го касира


Де: + означає введення пароля програмування (по умовчанню – “123211” і може бути перепрограмований командою 699);


пппппп – значення пароля програмування, а хххххх - ім’я касира. Ім’я касира вводиться відповідно Кодової Таблиці Символів, наведеної далі в цьому керівництві. Програмування імені касира можливе тільки після виконання команди 504 – анулювання електронної стрічки. Наприклад, для програмування прізвища “Іванов” для першого касира з клавіатури треба ввести:


“^ 609” “ПС” „123211” „ПС” “61 67 65 78 79 67” “ПС” “ОПЛ”


Клавіша “ОПЛ” натискується в кінці, якщо далі не треба вводити імен для інших касирів.


В команді “^ 609” можна запрограмувати тільки ту кількість імен, які дозволені командою “630”. Після програмування імені касира і натискання ПС, на індикаторі з'являється ім'я наступного касира.


Примітка- Далі скрізь в форматах команд знак + означає введення пароля програмування (по умовчанню – „123211” і може бути перепрограмований командою 699), а пппппп – значення пароля програмування .

Кількість касирів може встановлюватись в діапазоні від 1 до 16. В команді “630” необхідно запрограмувати тільки ту кількість касирів, яка реально працює. Формат команди:

Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

630

+

630 ПС пппппп ПС N ПС

Програмування кількості касирів


Де N – кількість касирів.

Наприклад, 2 – кількість реально працюючих касирів. Введення такої команди з клавіатури виконується в наступній послідовності:

“630” “ПС” “123211” “ПС” “2” “ПС”

^ 2.1.2 Перепрограмування пароля програмування

Перепрограмування пароля програмування виконується за допомогою команди 699. Формат команди:


Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

699

+

699 ПС пппппп ПС кккккк ПС

Перепрограмування пароля програмування


Де пппппп – старий пароль, а кккккк – новий пароль.

Для виконання цієї команди з клавіатури необхідно ввести:


“699” “ПС” “123211” “ПС” “777777” “ПС”


Де “123211” старий пароль програмування, а “777777” новий пароль програмування.


^ 2.1.3 Програмування початкового повідомлення, податкового і фіскального номерів

На кожному чеку має бути запрограмоване допоміжні дані про назву фірми, адресу, індивідуальний податковий номер, фіскальний номер та ін. Всього можна ввести 5 рядків. Для вводу цих даних використовується команда 605. Формат команди:

Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

605

+

605 ПС пппппп ПС N ПС хххххх ПС

1 рядок заголовкаN ПС хххххх ПС

m рядок заголовкаN ПС хххххх ПС

5 рядок заголовка


Де: N означає висоту друку (1 – нормальна, 2 – подвійна, 0 – не друкувати третій рядок);

хххххх означає назву (символи через кодову таблицю).

Команда виконується в такому порядку:


“^ 605” “ПС” “123211” “ПС” РОЗМІР “ПС” НАЗВА “ПС”


Де РОЗМІР – цифри, що мають значення: 0 – не друкувати, 1 – друкувати стандартними символами, 2 – друкувати символами подвійної висоти. Після фіскалізації відключати друк (0) можливо тільки для третього рядка. Після виконання вводу розміру і “ПС” на індикатор виводиться НАЗВА – перший рядок початкового повідомлення. Якщо повідомлення не було запрограмоване, то індикатор буде пустим. Рядки початкового повідомлення мають довжину 24 символи і обов’язково повинні містити назву торгівельного підприємства або власника ЕККА. Після першого рядка програмується наступний. Номер рядка відображається зліва на індикаторі.

Фіскальний номер ЕККА та індивідуальний номер платника ПДВ програмуються представником сервісного центру в четвертому і п’ятому рядках відповідно. Введення літер і цифр виконується за допомогою кодів символів з відповідної кодової таблиці.


^ Приклад програмування тексту рядка повідомлення:
У

К

Р

А

Ї

Н

АМ

.

К

И

Ї

В
01

01

84

75

81

65

64

78

65

01

01

77

15

75

73

64

67

01


Якщо при введенні символів допущена помилка, то натисніть клавішу ^ С та введіть спочатку всі символи поточного рядка. Клавішею 00 можна посимвольно перелистувати відповідне повідомлення, клавішею . - видаляти останній символ. На індикаторі деякі символи відображаються не повністю, а у вигляді мнемонічних знаків. Після вводу рядка натисніть клавішу ПС, ЕККА перейде до програмування наступного рядка. Після завершення програмування необхідних рядків натисніть клавішу ОПЛ для виходу з режиму програмування. Четвертий і п’ятий рядки після фіскалізації завжди присутні в чеку, в них програмується індивідуальний податковий номер власника ЕККА і фіскальний номер ЕККА. Під час фіскалізації в ФП записуються перші два, четвертий і п'ятий рядок початкового повідомлення. Змінювати програмування можливо тільки при виведених денному обнуляючому (501) та обнуляючому періодичному (504) звітах.

Після фіскалізації, для зміни фіскального чи податкового номера необхідно ввести поточну дату, яка повинна співпадати з датою встановленою в годиннику календарі. Якщо дата не співпадає, запис в ФП не проводиться. Необхідно перевірити дату (201) і повторити все спочатку.
^ 2.1.4 Програмування заключного повідомлення

Заключне повідомлення може мати один рядок і програмується командою 606. Формат команди:


Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

606

+

606 ПС пппппп ПС N ПС хххххххх ПС

Заключний рядок заголовка


Де: N означає висоту друку (1 – нормальна, 2 – подвійна, 0 – не друкувати);

хххххххх означає текст (символи через кодову таблицю).

Команда виконується в такому порядку:

“^ 606” “ПС” “123211” “ПС” РОЗМІР “ПС” ТЕКСТ “ПС”

Під час виконання цієї операції на індикатор виводиться рядок заключного повідомлення. Якщо повідомлення не було запрограмоване, то індикатор буде пустим. Рядок заключного повідомлення має довжину 24 символи і містить допоміжну або рекламну інформацію. Номер рядка відображається зліва на індикаторі. Введення літер і цифр тексту виконується за допомогою кодів символів з кодової таблиці. Для розміру можна використовувати або подвійний шрифт - (2), або ординарний - (1), або (0) – не друкувати повідомлення.


^ Приклад програмування тексту рядка повідомлення:


Д

Я

К

У

Є

М

О
З

А
П

О

К

У

П

К

У

69

96

75

84

28

77

79

01

72

65

01

80

79

75

84

80

75

84
^ 2.1.5 Програмування ставок податку

В касовому апараті можуть бути запрограмовані 4 ставки податку – А, Б, В та Г. Ставки податку програмуються за допомогою команди 607. Формат команди наступний:


Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

607

+

607 ПС пппппп ПС nnnn ПС

Ставка податку Аnnnn ПС

Ставка податку Бnnnn ПС

Ставка податку Вnnnn ПС

Ставка податку Гm ПС

Позиція коми в грошовій одиниці


Де nnnn – чотиризначна ставка податку, а m – однорозрядне число для встановлення позиції коми в грошовій одиниці. Наприклад, якщо пароль програмування – “123211”, ставка податку А – 20.00%, ставка податку Б – 25.00%, ставка податку В – 15.00%, ставка податку Г – 10.00% і в грошовій одиниці використовується 2 знаки після коми (копійки), то з клавіатури слід ввести:


“607” “ПС” “123211” “ПС” “2000” “ПС” “2500” “ПС” “1500” “ПС” “1000” “ПС” 2 ПС


Після фіскалізації, для зміни ставок податку чи позиції коми необхідно ввести поточну дату, яка повинна співпадати з датою встановленою в годиннику календарі. Якщо дата не співпадає, запис в ФП не провадиться. Необхідно перевірити дату (201) і повторити все спочатку.

^ 2.1.6 Програмування відділів, груп товарів, кодів товарів та супутньої інформації

В апараті можуть використовуватись 15 + 1 відділів та 8 + 1 груп товарів. Для програмування назви відділів та груп товарів слід використовувати команду 600. Формат команди:


Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

600

+

600 ПС пппппп ПС хххххх ПС

Назва першого відділухххххх ПС

Назва наступного відділухххххх ПС

Назва останнього відділухххххх ПС

Назва першої групи товарівхххххх ПС

Назва наступної групи товарівхххххх ПС

Назва останньої групи товарівДе хххххх – означає назву відділу чи групи товару.

Назва відділу чи групи товарів може мати до 12 знаків. Після програмування назви відділу і натиску ПС, на індикаторі появляється назва наступного відділу. Після програмування 15-го відділу на індикаторі появляться назва першої групи товару. Після програмування назви групи товару і натиску ПС, на індикаторі появляється назва наступної групи товару. І так до завершення вводу назв всіх 8 груп товарів.


По умовчанню встановлено 3200 кодів товарів (розширення 12000). Кількість кодів може бути перепрограмована командою 919, але слід вважати, що при зміні кількості кодів товарів одночасно витираються всі запрограмовані коди та змінюється кількість записів електронної стрічки (додатково див. Команду 919). Програмування товарів здійснюється за допомогою команди 617. Формат команди 617 наступний:


Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

617

+

617 ПС пппппп ПС nnnn ПС

Ввести номер кода товару, як nnnnПС

Підтвердити введений номер кода товару згідно інформації на індикаторіхххххх ПС

Ввести назву товару згідно таблиці символів, як хххххх***.** ПС

Ввести ціну товару, як ***.**nn ПС

Ввести номер відділу для товару (0-15), як nnnn ПС

Ввести номер товарної групи для товару (0-8), як nnn ПС

Ввести номер податкової групи для товару (0-4), як nnn ПС

nn: 1 – дозволити вільну ціну по коду

2 – ваговий товар

4 – товар має ознаку кількості

8- товар має ознаку квоти

16- ознака одиночного продажу

32 – тільки повернення

64 – заборонені повернення

Можливе введення комбінованих режимів, для цього сумуються коди вибраних режимів, напр. 1+ 4 +16 = 21nnnn ПС

Ввести запас товару, як nnnn, 1 шт. = 1.000, для кодів з ознакою кількості


Після натискання клавіші ПС в команді "617" є можливість вибрати і запрограмувати новий код товару, встановити відділ, товарну і податкову групи, запас товару. Модифікувати програмування можна тільки тих товарів, торгівля якими ще не розпочиналась, тобто накопичуючі регістри яких анульовані.

По товарах, якими була розпочата торгівля, можна збільшити або зменшити запас. В звіті по товару вказана кількість товару на момент початку роботи після денного обнуляючого звіту (501). Кількість товару не може бути від'ємною.

При програмуванні товару можна вказати відділ 0 - умовний відділ. Він використовується для зручності організації торгівлі. Товари, що віднесені до відділу 0, можуть продаватися в будь-якому відділі, вибір здійснюється при реєстрації продажу. Суми продажу по товарах, що віднесені до відділу 0, потрапляють у денному звіті в суму продажу того відділу, через який продано ці товари.

Аналогічно товарна група 0. Товари, що віднесені до товарної групи 0, можуть продаватися по будь-якій групі при реєстрації продажу. Суми продажу по товарах, що віднесені до групи 0, потрапляють у звіт продаж тієї групи, номер якої вказано при продажу.

Ознака вільної ціни встановлюється при організації роботи торгового підприємства по товарних відділам. Останній рядок програмування доступний при встановленому в програмуванні апарата дозволі слідкувати за кількістю товарів (додатково див. Команду 608). Тільки за такої умови ознака товару "контроль запасу" (КЗ) буде виконуватись. Ознака товару "ваговий товар" (ВТ) буде виконуватись при встановленому в програмуванні апарата дозволі слідкувати за ваговою (дробовою) кількістю товарів. В такому випадку наявність крапки в кількості товару обов’язкова. Ознака "розподілений запас" (РЗ) використовується при роботі в складі автоматизованого комп'ютерного комплексу з розподіленим запасом. Ознаки товару “заборонено повернення ” (ЗП) та “тільки повернення” ()ТП використовуються в тих випадках, коли потрібно заборонити повернення певного товару, чи дозволити лише операції повернення по даному товару.

З кожною із клавіш прискореного доступу до кода можна зв'язати попередньо запрограмований товар та вказати ознаку одиничного продажу даного товару в чеку.

Команда 617 може також використовуватись для видалення кодів. Формат такої команди наступний:


Команда

Пароль

КЛАВІШІ

Примітка

617

+

617 ПС пппппп ПС nnnn ПС

Ввести номер кода товару як nnnnАН

Увійти в режим видалення кода1 ПС

Підтвердити видалення кода


Можна програмувати нові товари і модифікувати товари, по яким в електронній стрічці немає продаж.


^ 2.1.7 Програмування знижок та надбавок

Для роботи зі знижками та надбавками використовуються команди 621, 622, 623, 624, 631, 632, 633 та 634.


Команда 621 використовується для дозволу роботи з процентними
еще рефераты
Еще работы по разное