Реферат: Відповіді на запитання суб’


Відповіді на запитання суб’єктів ЗЕД


Лист Ради підприємців при КМУ від 21.08.09 № 333 (вх. Держмитслужби від 25.08.09 № 17236/15)Номер запитання

Підрозділ, який готував відповідь

Відповідь

1.

РЕГІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА МИТНИЦЯ

Щодо відсутності сертифікатів відповідності, а також невідповідність даних ЄАІС.

На виконання вимог Тимчасового протоколу від 18.02.2008 №1 погодження реквізитів, форми та строків обміну інформацією до Угоди про інформаційне співробітництво між Держспоживстандартом та Держмитслужбою від 18.02.2008, Держспоживстандарт повинен надати до Держмитслужби одноразово існуючий обсяг інформації щодо виданих сертифікатів та дозволів, а також в подальшому щотижнево надавати інформацію щодо виданих сертифікатів та дозволів на протязі тижня після попереднього надання.

Регіональною інформаційною митницею було забезпечено виконання вимог цього Протоколу, а саме нарочним щопонеділка на СD-носії отримувалася інформація згідно з цим Протоколом за минулий тиждень та розміщувалась в ЄАІС Держмитслужби.

Але Держспоживстандартом одноразово була надана інформація щодо сертифікатів та дозволів, виданих лише за 2008 рік.

Таким чином на момент набуття чинності Постанови Кабінету Міністрів від 05.08.2009 №815 в ЄАІС Держмитслужби була в наявності лише інформація щодо сертифікатів відповідності за 2008-2009 роки, яка оновлювалася один раз на тиждень.

Для забезпечення виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів від 05.08.2009 №815 Регіональною інформаційною митницею невідкладно були здійснені додаткові заходи:

доопрацьоване програмне забезпечення «Інспектор 2006» в частині забезпечення перегляду наявної в ЄАІС Держмитслужби інформації;

направлені листи до Державного підприємства «Державний реєстр системи сертифікації» від 14.08.2009 № 31/22-15-3493 та до Управління заходів торгівельної політики ДМСУ від 14.08.2009 № 31/22-15-3515 ЕП з пропозиціями щодо вжиття невідкладних заходів по забезпеченню виконання вимог згаданої постанови Кабінету Міністрів;

починаючи з 11.08.2009 запроваджене щоденне отримання нарочним на СD-носії та розміщування в ЄАІС Держмитслужби відповідної інформації у ручному режимі;

підготовлений та затверджений Протокол від 17.08.2009 № 35 «Про внесення змін до Тимчасового протоколу від 18.02.2008 №1 згідно якого одноразово Держспоживстандартом до Держмитслужби України 21.08.2009 в повному обсязі надана наявна інформація щодо виданих сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання відповідності) з дати їх видачі до 2008 року.

^ Кількість сертифікатів відповідності, отриманих від Держспоживстандарту та розміщених в ЄАІС станом на 31.08.2009

Рік

^ Кількість сертифікатів

2004

151

2005

509

2006

1255

2007

7403

2008

252291

2009

81909


Починаючи з 25.08.2009 інформація отримується від Держспоживстандарту (УкрСЕПРО) електронною поштою по каналам загального користування в архівованому вигляді з паролем щоденно, не пізніше 12 години робочого дня, наступного за днем видачі дозвільних документів та розміщується в ЄАІС Держмитслужби невідкладно після її отримання;

направлений лист до митних органів від 25.08.2009 № 31/22-15-3619-ЕП з докладною інформацією з питань виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 №815;

у робочому порядку проблемні питання відсутності в ЄАІС Держмитслужби інформації щодо сертифікатів за телефонними зверненнями митниць та суб’єктів ЗЕД невідкладно вирішувалися з Держспоживстандартом (УкрСЕПРО).

2.

Департамент митно-тарифного регулювання

Щодо уповільнення митного оформлення у зв’язку з вимогою Дніпропетровської митниці підтверджувати коди товаів, які надходять у контейнерах та товари, що ввозяться перший раз протягом 2009 року.

Згідно зі статтею 42 Митного кодексу України під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

За інформацією Дніпропетровської митниці встановлено, що деякі недоліки щодо заповнення граф 31 та 33 ВМД за товарами, що оформлюються в зоні діяльності Дніпропетровської митниці, мають системний характер, зокрема для товарів, які постачаються в контейнерах з митниць Азово-Чорноморського регіону.

Наприклад не зазначається:

розмірний ряд квітів;

потужність, об’єм, кількість компресорів та деякі інші технічні характеристики побутової техніки;

вид кераміки з якої виготовлена керамічна плитка.

Відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 16.12.08 № 1414 в частині заповнення граф 31 та 33 ВМД до графи 31 повинні вноситись відомості про характеристики, що впливають на рівень оподаткування. А саме: відомості, необхідні для класифікації товарів, та відомості, необхідні для розпізнання товару.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до вимог чинного законодавства, на даний час значна частина відомостей, що вносяться до графи 31, стосується не тільки визначення коду товару, але визначення його митної вартості. Наприклад, такі як потужність, кількість горілок, наявність або відсутність додаткових функцій та опцій для побутової техніки не впливають на класифікацію товару, але є визначальними при визначенні митної вартості.

Саме, з метою дотримання вимог чинного законодавства, підвищення рівня організації роботи з адміністрування митних платежів, безумовного виконання планових показників надходжень до бюджету митних платежів, забезпечення виконання вимог наказу Держмитслужби України від 16.12.08 № 1414 було прийнято рішення про посилення контролю за правильністю класифікації та заповнення графи 31 ВМД за товарами, які постачаються в контейнерах з митниць Азово-Чорноморського регіону.

Щоб уникнути невиправданих затримок, такі контрольні заходи було прийнято застосовувати для товарів, які надходять у контейнерах та протягом 2009 року на які не приймались рішення про визначення коду товару (службова записка ВНКТ Дніпропетровської митниці від 12.05.09 № 19-16/607).

3.

^ ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Пропозиція відновлення режиму розміщення товарів на складах підприємства на снові Акту відповідального зберігання.

З метою врегулювання питання розміщення товарів під АВЗ (акт відповідального зберігання) на спеціально обладнаних (опломбованих) складах (частинах існуючих складів) підприємств, Державною митною службою України свого часу було розроблено та запроваджено окремий Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем (далі – Порядок) затверджений наказом Держмитслужби від 05.01.99 № 4.

Даний Порядок скасовано наказом Держмитслужби від 07.10.03 № 674 „Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання”, який було розроблено Державною митною службою України відповідно до статей 99 - 109 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV і який має на меті вдосконалення процедури розміщення та зберігання товарів на територіях підприємств та враховує необхідні для забезпечення належного митного контролю організаційні та технологічні вимоги.

Тому, на нашу думку, повернення до застосування Акту відповідального зберігання є певним кроком назад у питанні вдосконалення механізму розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем та може розцінюватись як стримуючий фактор функціонування складів тимчасового зберігання.

Також, вважаємо за необхідне зазначити, що зберігання товарів на складах тимчасового зберігання це загальноприйнята світова практика.

4.

^ ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА МИТНИХ РЕЖИМІВ

Пропозиція змінити вид оплати накористь ДП «Укрекокомресурси» (з попередньої на після оплату)

Згідно з п. 1.1. Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30.07.09 №789/414/709 його розроблено з метою здійснення контролю за тарою і пакувальними матеріалами, у яких на територію України надходять імпортні товари.

Компетенція митних органів під час здійснення такого контролю передбачена пунктами 2.1., 2.2. Порядку та полягає у здійснені митного оформлення товарів, що переміщуються на територію України у тарі і пакувальних матеріалах, за наявності у лівому нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6 єдиного адміністративного документа форми МД-2 особистої печатки „Ввіз дозволено” державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища територіальних органів та спеціальних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Питання утилізації використаних тари, пакувальних матеріалів та оплати за такі операції до компетенції Держмитслужби не належить.

5.

Департамент митної вартості

Пропонується митну вартість розраховувати від фактичної вартості договору купівлі-продажу.

Положеннями статей 268 і 269 Митного кодексу України передбачено, що якщо виявлено більше, ніж одна вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами, для визначення митної вартості оцінюваних товарів використовується найменша така вартість.

Оскільки відомості про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, використовуються для нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів), при відсутності мита та наявності преференції на сплату ПДВ, декларацію митної вартості подавати не потрібно, що передбачено пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1766 „Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження”.

6.

^ ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА МИТНИХ РЕЖИМІВ

Щодо необхідності надання митному органу при поставці зразків на безкоштовній основі договору дарування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 521 "Про внесення зміни до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" було викладено у новій редакції пункт 3 Переліку: "Зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту)".

Держмитслужбою України листом від 14.07.2009 р. N 11/6-10.10/6714-ЕП митним органам було надане роз’яснення щодо зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та інших документів, що використовуються в міжнародній практиці замість договору (контракту), у яких зафіксовано зміст правочину або інші установлені законодавством підстави для переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України та які можуть бути прийняті митними органами замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за умови наявності в них відомостей, достатніх для заповнення ВМД.

7.

Департамент митної вартості

На підставі яких документів висновки Асоціації виробників гофрокартону по рівню цін на імпортний товар для виробництва гофротари будуть визнвні митними органами.

Слід зазначити, що Держмитслужба має позитивний досвід співпраці з імпортерами та асоціаціями в напрямку інформаційного забезпечення. З метою запобігання випадкам фальсифікації відомостей про визначення митної вартості, розширення інформаційних ресурсів з питань вартості товарів Держмитслужба і у подальшому зацікавлена у співробітництві з імпортерами, асоціаціями, об’єднаннями промисловців тощо. Однак, слід наголосити, що надана інформація може бути використана при визначенні митної вартості товарів що імпортуються на митну територію України, тільки у випадку її достовірності та посилання на джерела інформації. Крім того, відповідно до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1766 „Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження” висновки про якісні та вартісні характеристики товарів мають бути підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством.

8.

^ ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА МИТНИХ РЕЖИМІВ

Щодо спрощення системи встановленої спільним наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30.07.09 №789/414/709

Згідно з п. 1.1. Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30.07.09 №789/414/709, цей Порядок розроблено з метою здійснення контролю за тарою і пакувальними матеріалами, у яких на територію України надходять імпортні товари.

Компетенція митних органів під час здійснення такого контролю передбачена пунктами 2.1., 2.2 Порядку та полягає у здійсненні митного оформлення товарів, що переміщуються на територію України у тарі і пакувальних матеріалах, за наявності у лівому нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6 єдиного адміністративного документа форми МД-2 особистої печатки „Ввіз дозволено” державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища територіальних органів та спеціальних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

У разі отримання від основного розробника проекту внесення відповідних змін до Порядку Державна митна служба України в межах своєї компетенції візьме участь у його розгляді.

9.

^ ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Щодо здійснення митних процедур предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях.

Відповідно до п.11 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.97 №574, вантажна митна декларація заповнюється на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості.

Отже, на цей час для митного оформлення товарів, митна вартість яких не перевищує 100 євро, подання вантажної митної декларації законодавством не передбачено.

Згідно з пунктом 8 Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1948 (зі змінами), для декларування використовуються:

а) митна декларація М 16 – у разі надходження відправлень на адреси громадян;

б) митна декларація – у разі пересилання відправлень громадянами;

в) вантажна митна декларація – у випадках, передбачених законодавством.

Інструкцією з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, затвердженою наказом Держмитслужби України від 03.09.07 № 728, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.09.07 за № 1081/14348, передбачено, що міжнародні експрес-відправлення (далі – МЕВ), що надійшли на адресу підприємств і для декларування яких не застосовується вантажна митна декларація, а для митного оформлення не потрібне подання дозвільних документів уповноважених органів державної влади, що виконують відповідні контрольні функції, у порядку, визначеному підпунктами 3.1 - 3.6 пункту 3 глави 3 розділу VI цієї Інструкції, можуть бути випущені в день надходження на центральну сортувальну станцію без розміщення у місці зберігання МЕВ.

10.

^ ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА МИТНИХ РЕЖИМІВ

Здійснення митного оформлення в режимі тимчасового ввезення на основі актів дефекації і т.д.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 231 Митного кодексу України операції з ремонту товарів, у тому числі відновлення та регулювання, відносяться до митного режиму переробки товарів.

Статтею 206 Митного кодексу України встановлено, що дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за межі митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення допускається щодо устаткування та матеріалів, призначених нерезидентами для будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших плавучих засобів та повітряних суден.

11.

Департамент митно-тарифного регулювання

Пропозиція щодо спрощення порядку заповнення графи 31 ВМД до мінімуму.

Відповідно до “Положення про вантажну митну декларацію”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 09.06.97 № 574 вантажна митна декларація - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу i містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів.

Порядок заповнення графи 31 вантажної митної декларації визначено Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307, зареєстрованим в Мін’юсті 24.09.97 за № 443/2247 (зі змінами і доповненнями).

В цій графі зазначається точний опис товарів, що декларуються митному органу: повне найменування (торговельне, комерційне, фірмове або інше найменування); основні (головні), властиві цьому товару, якісні та кількісні параметри, технічні та комерційні характеристики, що є в наявності (фірма виробник, торговельна марка (допускається зазначення однією з європейських мов міжнародного спілкування), комерційна та фірмова назви, сорт, тип, марка, модель, артикул, розмір, кількісний та якісний склад, стандарт, ТУ, комплектність, розфасування, маркування тощо); опис окремих товарів має містити додаткову інформацію відповідно до Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідну для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, що затверджується Держмитслужбою.

Відомості про товари мають містити достатній перелік інформації для їх розпізнання та однозначного віднесення до коду згідно з УКТЗЕД у кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 ВМД для відповідного митного режиму та особливостей переміщення, згідно з основними правилами інтерпретації УКТЗЕД. Опис товарів має наводитися без перенесення в графу непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТЗЕД, що відповідають коду товару.

12.

^ УПРАВЛІННЯ ЗАХОДІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Пропозиція ініціювати і узгодити порядок щодо надання дозволу не на окремі інвойси, а на комплект товару, який постачається декількома партіями.

Компетенцію митних органів у системі органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначено Законом України від 16.04.91 № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність". У відповідності до статті 9 цього Закону України Держмитслужба України здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України.

Відповідно до статей 40 і 70 Митного кодексу України митному контролю та відповідному митному оформленню підлягають усі товари, що переміщуються через митний кордон України.

Переміщення через митний кордон України окремих видів товарів згідно із законодавством України (зокрема, статтями 96 та 97 Митного кодексу України, статтями 7, 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність") може бути заборонено або обмежено. У разі встановлення законами України різних видів заборон або обмежень щодо переміщення через митний кордон України товарів, видання державними органами в межах їх компетенції передбачених в законах України відповідних актів тарифного і нетарифного регулювання, Держмитслужба забезпечує їх виконання.

Відповідно до статті 97 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1986 „Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження” митний контроль, оформлення та пропуск через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження, здійснюється митним органом на підставі дозволу уповноваженого органу державної влади, що виконує відповідні контрольні функції.

^ Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 № 314, зареєстрованим Міністерством юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719 (далі – Порядок), передбачена можливість багаторазового застосування дозволів і сертифікатів уповноважених державних органів.

Згідно з розділом другим цього Порядку якщо поданий для здійснення митного контролю й митного оформлення документ є довгостроковим і його використання для цілей митного контролю й митного оформлення не припиняється після митного оформлення першої партії товарів, то при декларуванні першої партії товарів декларант може подати митному органу додаткову копію документа для зберігання її в окремій справі суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у підрозділі митного органу.

У багатьох випадках дозвільні документи, які застосовуються митними органами при здійсненні митних процедур, є документами багаторазового застосування (використання).

Такими документами, зокрема, є:

сертифікат відповідності (на серійне виробництво товару);

дозвіл (висновок) на право здійснення міжнародних передач товарів;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

дозвіл на ввезення в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (при авторизованих поставках мобільних телефонів);

ліцензія на експорт, імпорт товарів;

різні види документів, які засвідчують державну реєстрацію товарів;

картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту).

Висновок державної експертизи з енергозбереження, про який йдеться у зверненні Ради підприємців, на сьогодні митними органами не застосовується (відповідно до постанови Уряду України від 21.05.2009 № 493).

У разі, якщо органом державної влади в установленому порядку буде запроваджено документ, який дозволяє його багаторазове використання (протягом установленого терміну дії, на визначену кількість тощо) митні органи застосовуватимуть цей документ відповідно до згаданого Порядку.

13.

Департамент митної вартості

Щодо необгрунтованого завищення митної вартості на аировину, яка імпортується ВАТ «Демітекс».

На запит ВАТ „Демітекс” від 24.07.09 № 1006 надана відповідь листом Держмитслужби України від 26.08.09 № 16/2-3/1562 (додається). У листі декларанту надані роз’яснення щодо порядку контролю за правильністю визначення митної вартості товару. Оскільки скарга щодо прийняття рішення про визначення митної вартості товарів розглядається Держмитслужбою України лише на підставі поданого повного пакету документів, в тому числі пояснення митного органу стосовно того, як ним було визначено таку вартість, ВАТ „Демітекс” було запропоновано надати копії поданих до митного оформлення документів та відповідні пояснення митного органу.

Одночасно Держмитслужба України звернулася до Товариства з проханням надати інформацію стосовно формули розрахунку ціни бавовни та врахування впливу таких додаткових чинників, як тип бавовноволокна, його сорт та клас очистки на його вартість.

14.

департамент митних платежів

Щодо застосування ВАТ „Демітекс” вексельної форми сплати податку на додану вартість при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України.

Повідомляємо, що до Держмитслужби України на розгляд надійшло звернення ВАТ „Демітекс” стосовно застосування вексельної форми сплати податку на додану вартість при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України.

Відповідь із порушеного питання була надіслана на адресу ВАТ „Демітекс” листом Державної митної служби України від 14.02.08 № 15/267 (копія додається).

Водночас слід зазначити, що cтаттею 62 розділу І Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” заборонено у 2009 році надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов’язань суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов’язковими платежами).

Конституція України не містить норм, які б встановлювали ієрархічну залежність одних законів від інших. Прийняті Верховною Радою України закони є актами рівної юридичної сили.

Єдиним законом України, який Конституція України виокремлює серед інших, це закон про Державний бюджет України. Зокрема, суттєві його відмінності полягають у тому, що згідно з Конституцією України цей закон приймається щорічно та має визначений термін дії.

Для визначення, який закон підлягає переважному застосуванню у випадку різного регулювання одного й того ж питання, використовуються в якості правового звичаю такі правила, як спеціальний закон має переважну силу над загальним та пізніше прийнятий акт скасовує попередній.

Зокрема, Конституційний суд України у пункті 3 мотивувальної частини рішення від 03.10.97 № 4-зп (справа про набуття чинності Конституцією України) зазначив, що конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована упредметненими нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше.

В даному випадку Закон України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” прийнятий пізніше, ніж Закон України „Про податок на додану вартість”.

Слід також зазначити, що питання визначення, який з цих двох законів є спеціальним, досліджувалося Верховним Судом України, який у своїй постанові від 26.06.2007 дійшов висновку про те, що суди всіх інстанцій порушили правила застосування норм матеріального права. Зокрема, перевагу було надано приписам Закону України „Про систему оподаткування” та Закону України „Про податок на додану вартість”, які щодо спірних правовідносин є загальними, проте перевагу при застосуванні закону мають спеціальні норми.

Такими за наведених обставин є положення Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”.

Також зазначаємо, що відповідно до пункту 1.16 статті 1 Закону України „Про податок на додану вартість” податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов'язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку та терміни, визначені цим Законом, що підтверджене комерційними банками шляхом авалю, який видається платником на відстрочення сплати податку на додану вартість, що справляється при імпорті товарів на митну територію України.

Тобто, видання податкового векселя у цьому випадку є відстроченням сплати податку на додану вартість.

Норми Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР „Про податок на додану вартість”, що дозволяють особі надавати митним органам податковий вексель на суму податкового зобов’язання за податком на додану вартість, є загальними щодо вказаних правовідносин, проте перевагу при застосуванні закону мають спеціальні норми, а саме положення Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”.

Таким чином, норма статті 62 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” як і норма статті 63 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” поширюється на правовідносини щодо сплати податку на додану вартість шляхом пред’явлення податкового векселя, і як спеціальна норма має перевагу при застосуванні, а отже, сплату податку на додану вартість шляхом пред’явлення податкового векселя у 2009 році заборонено.

15.

^ ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА МИТНИХ РЕЖИМІВ

Щодо спрощення системи встановленої спільним наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30.07.09 №789/414/709

Згідно з п. 1.1. Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30.07.09 №789/414/709, цей Порядок розроблено з метою здійснення контролю за тарою і пакувальними матеріалами, у яких на територію України надходять імпортні товари.

Компетенція митних органів під час здійснення такого контролю передбачена пунктами 2.1., 2.2 Порядку та полягає у здійсненні митного оформлення товарів, що переміщуються на територію України у тарі і пакувальних матеріалах, за наявності у лівому нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6 єдиного адміністративного документа форми МД-2 особистої печатки „Ввіз дозволено” державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища територіальних органів та спеціальних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

У разі отримання від основного розробника проекту внесення відповідних змін до Порядку Державна митна служба України в межах своєї компетенції візьме участь у його розгляді.

16.

Департамент митної вартості

Щодо доцільності надання експортної декларації країни відправника.

На даний час експортна декларація країни відправлення може подаватися декларантом в якості додаткового документу для підтвердження заявленої митної вартості товару відповідно до пункту 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766.

Однак з 27.10.09 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.09 № 767 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” експортна декларація країни відправлення входить до переліку обов’язкових документів, які при митному оформленні подаються для заявлення (декларування) митної вартості товару. Не зважаючи на заперечення Держмитслужби, ініціатором внесення змін до Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження виступив Мінфін.

Відповідно до статті 77 Митного кодексу України митному органу подаються документи українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригінали документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

У разі потреби у підтвердженні заявленої митної вартості товарів митний орган має право вимагати від декларанта подання, окрім експортної декларації країни-відправника, і інших документів. Декларант зобов’язаний подати митному органу необхідні для цього відомості та забезпечити можливість їх перевірки (стаття 264 Митного кодексу України). Зазначені положення Митного кодексу України відповідають і міжнародній практиці, а саме статті 17 Угоди про застосування статтіVII ГАТТ.

17.

Департамент митної вартості

Щодо необхідності зниження митної вартості товарів, зазначеної у базі Держмитслужби.

Відповідно до статті VII ГАТТ оцінка ввезеного товару для митних цілей повинна ґрунтуватися на дійсній вартості ввезеного товару або вартості аналогічного товару. Митний орган при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товару повинен впевнитися, що заявлена декларантом митна вартість товару ґрунтується на дійсній вартості. Зазначене можливо здійснити тільки шляхом порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з наявною у митного органу інформацією.

Заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним відомості про її визначення повинні базуватися на об’єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню.

Відповідно до статті 265 Митного кодексу України митний орган має право упевнитися в достовірності або точності будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для цілей визначення митної вартості.

Слід зазначити, що положення наказу Держмитслужби від 14.10.08 № 1144 „Про внесення доповнення до Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України” ураховують особливості визначення митної вартості товарів, які реалізуються в порядку біржової торгівлі. Зокрема, ціна угоди порівнюється з середнім значенням біржових котирувань. Таким чином, при митному оформленні митний орган враховує реальні коливання ціни на товари, які є об’єктом біржової торгівлі, і відповідно до цієї інформації здійснює контроль правильності визначення митної вартості.

Це, в першу чергу, стосується біржових товарів, та товарів до складу яких входять складові, виготовлені з сировини, яка є об’єктом біржової торгівлі. Зрозуміло, що вартість товару не може бути нижче вартості матеріалу (сировини), що використовується при виготовленні цього товару.

20.

Департамент митної вартості

Щодо неправомірних дій митного органу щодо визначення митної вартості.

Відповідно до статті 265 Митного кодексу України митний орган має право упевнитися в достовірності або точності будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для цілей визначення митної вартості.

У разі виникнення потреби в уточненні заявленої митної вартості товарів декларант зобов’язаний подати митному органу необхідні для цього відомості. Перелік додаткових документів, які декларант зобов'язаний подати для підтвердження митної вартості товарів на вимогу митного органу, міститься у пункті 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1766.

Статтею VII ГАТТ оцінка ввезеного товару для митних цілей повинна ґрунтуватися на дійсній вартості ввезеного товару або вартості аналогічного товару. Під дійсною вартістю розуміється ціна, за якою такий або аналогічний товар продається або пропонується для продажу при нормальній ході торгівлі в умовах вільної конкуренції. Тому митний орган при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товару повинен впевнитися, що заявлена декларантом митна вартість товару ґрунтується на дійсній вартості. Зазначене можливо здійснити тільки шляхом порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з наявною у митного органу інформацією.

Відповідно до Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.08 № 339, контроль за правильністю визначення митної вартості товарів передбачає порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено. Для порівняння заявленої митної вартості товарів використовується інформація про продаж ідентичних або
еще рефераты
Еще работы по разное