Реферат: Стан виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки за 2010 рік


Стан виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки за 2010 рік:

Завдання

показники

Очіку-вані резуль-тати

Найменування

заходу

Стан виконання

І. Організаційні заходи

1. Заходи з удосконалення законодавства та управління

Кількість засідань

відповідних

рад4

1.1. Забезпечення діяльності обласної та районних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.


Обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при облдержадміністрації є координуючим органом щодо протидії ВІЛ – інфекції та туберкульозу на регіональному рівні. Склад ради оновлено – видане розпорядження голови облдержадміністрації № 379 від 28.10.10 «Про внесення змін до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації». До складу ради входять представники органів влади, державних установ (начальники, заступники начальників управлінь) та представники усіх регіональних громадських ВІЛ - сервісних організацій. Співвідношення представництва: представники урядових організацій - 68%, неурядових організацій - 32%.

Відповідні ради створені у всіх районах та містах області. Запроваджений моніторинг за їх діяльністю. В середньому проведено по 4 засідання місцевих рад.

Обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при облдержадміністрації здійснює координацію діяльності відповідних місцевих рад, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств і установ, урядових та громадських організацій з метою формування та ефективної реалізації єдиної політики, удосконалення системи моніторингу та оцінки у сфері запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу. На засідання виносяться питання, які потребують взаємодії та спільного вирішення порушених питань.

Відкрита веб - сторінка обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на сайті облдержадміністрації.

Звіти про діяльність ради надаються до Комітету з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Звіт

1

1.2. Підготовка матеріалів до Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відповідність справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

З метою підготовки до складання Національного звіту України розроблений та затверджений перелік регіональних показників моніторингу і оцінки виконання програмних заходів, що забезпечують контроль епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в області. Для визначення даних за регіональними показниками проведено анкетування керівників закладів охорони здоров′я, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, пенітенціарних закладів, неурядових організацій, загальноосвітніх навчальних закладів. Фахівцями центру МіО обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом підготовлений аналітичний звіт за результатами визначення показників моніторингу і оцінки відповіді регіону на епідемію ВІЛ-інфекції у 2009 році, який направлений до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом.

Кількість розроблених нормативно - правових актів

1

1.3. Удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику.


В області прийнята та виконується «Обласна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД за 2009 -2013 роки».

На даний час прийнято 20 місцевих програм (3 міських, 17 районних), решта у стадії прийняття.


Кількість перевірених підприємств, установ, організацій

60

1.4. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих.

Всього з початку року проведено 40 перевірок по контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих.

Фахівцями обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом проведена перевірка роботи 19 медичних закладів щодо профілактичних заходів для попередження професійного зараження ВІЛ-інфекцією медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків, з початку року здійснено 12 виїздів в райони області, зокрема. Проведено перевірку Сосницької, Бахмацької, Козелецької, Корюківської, Носівської, Ріпкинської, Талалаївської, Срібнянської, Варвинської, Прилуцької, Куликівської ЦРЛ та медичних закладів м. Чернігова.

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації перевірено 21 заклад освіти області щодо вивчення стану профілактичної роботи та дотримання законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин.


Кількість перевірених підприємств, установ, організацій

20

1.5. Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства України з профілактики ВІЛ/СНІДу органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, установами, закладами, підприємствами, організаціями незалежно від форм власності та іншими суб’єктами нагляду.


За 2010 рік санітарно-епідеміологічною службою області проведена 51 перевірка щодо виконанням органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями вимог чинного законодавства з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.^ 2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів

Кількість

створених центрів ресоціаліза-ції наркозалеж-ної молоді

-

2.1. Сприяння створенню центру ресоціалізації наркозалежної молоді.

Створення обласного центру ресоціалізації наркозалежних заплановано на 2013 рік.


Кількість

створених центрів для ВІЛ-інфікованих

дітей та молоді

-

2.2. Сприяння створенню центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

Створення обласного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді заплановано на 2012 рік.
-

2.3. Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом та подальшого розвитку мережі кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ та кабінетів Довіри у лікувально-профілактичних закладах.

Всього у 2010 році в семінарах, тренінгах, курсах вдосконалення прийняли участь 17 фахівців обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.

Фахівці закладу взяли участь у 32 тренінгах та семінарах.

Для покращення матеріально-технічного стану обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом за рахунок благодійних коштів встановлено: 2 комп’ютери, 5 принтерів, багатофункціональний пристрій, портативний електрокардіограф, холодильник, 2 гінекологічних набори, кольпоскоп, мобільний телефон - всього на суму 30,4 тис. грн.


Кількість перевірок

50

2.4. Здійснення контролю за дотриманням протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

За 2010 рік санітарно-епідеміологічною службою області проведено 80 перевірок лікувально-профілактичних закладів з питань дотримання протиепідемічного режиму.


^ 3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на регіональному рівні

Обласний центр МіО

1

3.1. Створення та забезпечення діяльності обласного центру моніторингу і оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції при обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом

Центр моніторингу і оцінки з виконання програмних заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу створений та функціонує на базі обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом з 01.01.2010. Центр МіО забезпечує збір даних по виконанню програмних заходів на міжгалузевому та міжсекторальному рівнях, збір даних за регіональними показниками відповіді регіону на епідемію, узагальнення інформації та її розповсюдження урядовим та неурядовим організаціям області, оприлюднення у мережі Інтернет.

Підвищення кваліфікації фахівців центру МіО відбувалося на навчальних семінарах:

«Розбудова системи моніторингу та оцінки протидії ВІЛ-інфекції СНІДу»;

«Аналіз даних регіональних показників моніторингу та оцінки протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу».

«Оцінка витрат на протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні».

У вересні 2010 року центр МіО укомплектований сучасною комп’ютерною технікою. Матеріально-технічна база задовільна

Проведена робота по збору інформації за регіональними показниками моніторингу та оцінки з виконання програмних заходів відповіді регіону на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу. Для збору даних за регіональними показниками моніторингу та оцінки відповіді регіону на епідемію Центром МіО проведено анкетування керівників закладів охорони здоров’я, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, пенітенціарних закладів, неурядових організацій, загальноосвітніх навчальних закладів. В анкетуванні взяли участь керівники 40 медичних закладів, 530 закладів освіти, 26 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 18 ЗМІ, 5 виправних установ, 8 неурядових організацій.

За результатами визначення даних за регіональними показниками моніторингу і оцінки відповіді регіону на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу до Українського центру СНІДу був наданий аналітичний звіт. Також були надані пропозиції щодо створення та налагодження роботи тренінгового центру на базі обласного центру з профілактики та бортьби зі СНІДом для проведення навчання з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Підготовлений звіт про стан та перспективи розвитку системи моніторингу оцінки відповіді регіону на епідемію ВІЛ-інфекції.

Створені реєстри ВІЛ-сервісних організацій та проектів, що реалізуються в області, а також мережі кабінетів Довіри.

Фахівцями Центру МіО була розроблена анкета «Обізнаність молоді з питань ВІЛ/СНІДу» та проведено анкетування студентської та учнівської молоді. В анкетуванні взяли участь близько 500 чоловік.

Кількість проведених перевірок


20

3.2. Проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми на сайтах.

Запроваджений щоквартальний моніторинг виконання Програми урядовими та неурядовими організаціями.

Стан виконання Програми щоквартально оприлюднюється на сайті обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.

Кількість проведених перевірок

15

3.3.Здійснення моніторингу функціонування кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ та кабінетів «Довіра».

Станом на 01.01.2011 кабінети «Довіра» працюють у 28 медичних закладах області.

Протягом 2010 року створені кабінети Довіри в Прилуцькій ЦМЛ та Козелецькій ЦРЛ.

Під час моніторингових виїздів проведена перевірка 14 кабінетів Довіри, а саме: Сосницької, Бахмацької, Козелецької, Корюківської, Носівської, Ріпкинської, Варвинської, Талалаївської, Срібнянської, Куликівської ЦРЛ та Прилуцької ЦМЛ, ЧМЛ №1, ЧМЛ №2, ЧМЛ4.

Центром МіО обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом запроваджений щоквартальний моніторинг роботи кабінетів «Довіри» медичних закладів області. Всього до кабінетів «Довіри» протягом 2010 року було понад 20 тис. звернень, з них анонімно – близько 3%. Проведено консультувань: дотестових – понад 15 тис., післятестових – понад 5 тис. Обстежено на ВІЛ-інфекцію через кабінети «Довіри» області осіб з груп ризику всього 60% від всіх обстежень осіб даного контингенту.

В установах держдепартамету з питань виконання покарань в області забезпечене доступне обстеження на ВІЛ спецконтингенту, яке проводиться тільки за добровільною згодою, з обов’язковим дотриманням конфіденційності. Лікарями консультантами, які призначені в кожній установі, проводиться добровільне до- та післятестове консультування.

^ 4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Кількість

підготовлених педагогів


Частка загально - освітніх навчальних закладів, які мають вчителів з відповідною підготовкою

49

4.1. Проведення підготовки педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів. Забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами.

Для визначення показника було проведено анкетування, щодо забезпеченості закладів освіти підготовленими фахівцями за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, яке показало, що з 530 загально освітніх навчальних закладів області, які взяли участь в анкетуванні, 292 мають підготовлених учителів. Показник забезпечення шкіл підготовленими педагогічними працівниками з цих питань складає 55,1% (для міст – 80,2%, для сільської місцевості – 46,8%).

Навчання педагогічних працівників в області проводилося за 12 програмами:

1. Рівний-рівному – 188 осіб;

2. Школа проти СНІДу 127 осіб;

3.Основи здоров’я та безпеки життєдіяльності – 57 осіб;

4.Діалог – 15 осіб;

5. Моє життя - моє здоров'я - 8 осіб;

6. Програма ЕС (за підтримки Британської Ради) - 4 осіб;

7. Репродуктивне здоров'я хлопців-підлітків 2 осіб;

8. Профілактична програма для дошкільників - 2 осіб;

9. Подолання стигми та дискримінації - 1 особа;

10. Спільні дії заради здоров'я - 1 особа;

11. Як збуваються мрії – 1 особа;

12. Майбутнє починається сьогодні – 1 особа.

Навчання педагогічних працівників проводилося на семінарах, тренінгах та на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників.

Заняття з учнями щодо формування навичок здорового способу життя в школах області проводилося через різні форми навчання, зокрема через уроки, спецкурси, факультативи, гуртки, позакласну роботу з учнями.

З 292 шкіл області, які мають підготовлених учителів, навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок, щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції, в 234 (80,1%) проводилося саме підготовленими вчителями.

В програму вивчення предмету «Основи здоров'я» входять питання, присвячені профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу.

З початку року підготовлено 22 педагоги-тренери за курсом «Я-моє здоров’я - моє життя» для підготовки учнів 5-6 класів, що реалізується в рамках Програми МОНУ «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». 46% навчальних закладів впроваджують дану Програму.

В 91% загальноосвітніх навчальних закладів впроваджується тренінгова програма формування життєвих навичок на уроках «Основи здоров’я (5-9 клас).

В 25% - загальноосвітніх навчальних закладів впроваджується проект МНОУ «Школа проти СНІДу».


Кількість

підготовлених спеціалістів

50


4.2. Проведення підготовки лікарів медичних закладів області з питань консультування і тестування на ВІЛ.

Продовжується проведення навчання лікарів, відповідальних за надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД на індивідуальних курсах. Протягом 2010 року фахівцями обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом проведено 5 семінарів. Підготовлено 83 фахівці.Кількість

підготовлених спеціалістів

25

4.3. Забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції та соціальної підтримки.

На базі Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді проведено чотири навчально-освітніх семінари для спеціалістів районних, міських центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді та закладів соціального спрямування із питань впровадження комунікативних технік зміни поведінки підлітків і молоді та пропаганди здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу, добровільного консультування і тестування на ВІЛ, якими охоплено 97 осіб.

Кількість працівників, які пройшли навчання

15

4.4. Забезпечення підготовки спеціалістів різних профілів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

За результатами анкетування щодо забезпеченості установ та закладів фахівцями, підготовленими з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу було встановлено, що 60% медичних закладів, 55% закладів освіти, 62% центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 60% установ держдепартаменту України з питань виконання покарань в області, 16,7% ЗМІ, 63% неурядових організацій забезпечені фахівцями, які пройшли навчання з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Держдепартаментом з питань виконання покарань в області 2010 рік проведена підготовка 6 медичних працівників з питань профілактики ВІЛ/СНІДу.

Неурядові організації, що діють в області у сфері протидії наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу (Чернігівське обласне відділення «ВБО ЛЖВ», «Наше покоління», Чернігівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, центр ресоціалізації хімічно залежних «Ведіс», центр духовної соціально-психологічної реабілітації «Перемога») мають у своєму штаті фахівців, що пройшли відповідну підготовку, зокрема:

по роботі з уразливими групами населення – 31;

з питань фокусної профілактики – 19;

з питань догляду і підтримки людей з ВІЛ/СНІДом – 18

з питань ДКТ – 2.

В центрах соціальних служб для сім'ї дітей та молоді області працюють з уразливими групами населення 46 фахівців.

Пройшли відповідну підготовку на курсах тренінгах та семінарах:

з питань фокусної профілактики – 26 осіб;

з питань догляду і підтримки людей з ВІЛ/СНІДом – 16 осіб;

з питань ДКТ – 5 осіб.
Кількість

підготовлених спеціалістів

2400

4.5. Запровадження навчальних програм для середнього медичного персоналу з питань ДКТ в навчальних медичних закладах області та на курсах підвищення кваліфікації.

В навчальні програми на курсах підвищення кваліфікації для середнього медичного персоналу включені питання проведення до та післяестового консультування при проведенні обстежень на ВІЛ-інфекцію. З початку року з питань перед- та післятестового консультування підготовлено 2380 середніх медичних працівників та студентів медичних коледжів області.


Кількість

підготовлених спеціалістів

25

4.6. Проведення підготовки медичних працівників області по застосуванню швидких тестів на ВІЛ-інфекцію.

За 2010 рік проведено 6 семінарів-навчань для лікарів-лаборантів з питання застосування швидких тестів на виявлення антитіл до ВІЛ, на базі лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції підготовлено 36 фахівців.

ІІ Профілактичні заходи

1.Здійснення заходів первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

Кількість

інформаційно-просвітницьких заходів

1

1.1. Проведення заходів з ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет мережі. Створення та поширення в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами.

З нагоди Дня пам’яті людей, які померли від СНІДУ, обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІДом, обласним центром соціальних служб для сім'ї дітей та Чернігівським обласним відділенням Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом», центром ресоціальзації наркозалежних «Ведіс», центром духовної соціально-психологічної реабілітації «Перемога», громадською організацією «Відродження нації» організовано і проведено широкомасштабну акцію з підвищення рівня поінформованості населення та привернення уваги до проблем ВІЛ/СНІДу «Зупини відлік». Під час заходу на території міського парку культури і відпочинку м. Чернігова відбулась презентація діяльності організацій з питань надання послуг ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД. Учасники акції пов’язали червоні вшанувальні стрічки на «Дерево пам'яті». В індивідуальному порядку всім бажаючим надавались роз’яснення та консультації з питань, що стосуються ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії.

З початку 2010 року в обласному теле- та радіоефірі вийшло 12 випусків молодіжної програми «Розмова без нотацій» обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, 59 сюжетів з питань профілактики соціально-небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, хвороб, які передаються статевим шляхом, популяризації здорового способу життя. На шпальтах місцевих видань надруковано 135 статей з названої тематики.

Протягом 2010 року обласним центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді спільно з обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІДом розроблено, виготовлено та розповсюджено серед різних верств населення, медичних закладів, громадських організацій буклети «ВІЛ та діти», «Я мрію мати сім’ю», іміджевий настінний календар і закладки щодо профілактики соціально небезпечних хвороб «Подбай про себе»..

Закладами освіти за 2010 рік проведено 7 інформаційно-просвітницьких заходів:

- лекції «Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу в навчальних закладах», «Шкільна кампанія з формування толерантного ставлення до людей (дітей), які живуть з ВІЛ»;

- конкурс плакатів: «Крокуємо здоровими у світле майбутнє»;

- бесіди на годинах спілкування: «Хочеш бути здоровим – будь ним», «Умій сказати «Ні!», «Іще раз про ВІЛ/СНІД», «Шляхи здорового способу життя»;

- тренінгові заняття «Я обираю здоров’я», «Здоров’я – моя цінність», «Ти керманич свого життя», «Що означає бути впевненим у собі».

На освітньому каналі Прилуцького телебачення проходила трансляція ролику соціальної реклами «Життєві навички».

За окремим планом проведено комплекс заходів до Всесвітноньго дня боротьби зі СНІДом:

- обласним центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді у рамках заходів проведена благодійна акція в Центрі денного перебування дітей, які живуть з ВІЛ;

- проведена прес-конференція для ЗМІ з питань протидії регіону на епідемію ВІЛ/СНІДу за участю представників Чернігівського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» та обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом;

- Чернігівським обласним відділенням Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ" була проведена вулична акція «Позитивне серце», на якій було взяли участь близько 1000 чоловік. Під час акції розповсюджувались інформаційні матеріали з питань профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу (брошури, буклети, флаєри). Проводилась просвітницька робота, всім бажаючим надавались роз’яснення з питань, що стосуються ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії;

- у друкованих ЗМІ області розміщені матеріали щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. Проведені акції, виступи по телебаченню, тематичні зустрічі, конкурси на кращий плакат і малюнок, бесіди з питань профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІД серед учнівської молоді. В усіх лікувально профілактичних закладах, закладах освіти та соціальних службах області були проведені лекції, бесіди, семінари, тренінги, круглі столи з питань профілактики і боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Проведений обласний конкурс учнівської молоді на кращий проект емблеми до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Обирай життя!», який проводився методистами обласного центру практичної психології і соціальної роботи в освітніх закладах області. За підсумками обласного етапу конкурсу визначено та нагороджено переможців.

Кількість

навчальних

закладів (%)

50

1.2. 3апровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу», забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів.

У 124 навчальних закладах області (25%) запроваджено факультативний курс з впровадження Проекту МОНУ та міжнародного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» - «Школа проти СНІДУ», що передбачає формування навичок здорового способу життя, відповідальної поведінки та толерантного ставлення до людей (дітей), які живуть з ВІЛ.1.3. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення з метою формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.


В області проводиться систематичне інформування населення, особливо молоді, спрямоване на популяризацію здорового способу життя, профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу толерантного відношення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, а також подолання дискримінації до них. Пріоритетне місце в цій роботі приділене використанню засобів масової інформації.

Фахівцями обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом за 2010 рік організовано та проведено з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 145 лекцій, 876 бесід, видано 3 санбюлетеня, проведено 4 виступи по телебаченню та 3 по радіо, розміщено 5 публікацій у пресі, здійснено 3 пропагандиські кампанії. На веб-сайті обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом постійно проводиться оновлення інформації щодо проведення заходів, які спрямовані на протидію поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Всього в області з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДУ медичними працівниками за 2010 рік організовано та проведено 30 телепередач, 24 радіопередач, надруковано 65 статей в газетах та інтернетвиданнях, проведено 1730 лекцій, 31416 бесід, видано 540 санбюлетенів, проведено 31 тематичний вечір, здійснено 3 пропагандиські кампанії; з профілактики шкідливих звичок проведено: 51 телепередача, 68 радіопередач, надруковано 93 статті в газетах та інтернетвиданнях, проведено 2998 лекцій, 38746 бесід, видано 942 санбюлетеня.

З метою підвищення обізнаності з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, фахівцями обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом постійно проводяться заняття з медичними працівниками, фахівцями закладів освіти та соціальних служб, учнями, студентами, об’єднаннями громадян щодо подолання дискримінації та толерантного відношення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Інформація про діяльність обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом постійно оновлюється на вебсайті.

Налагоджена спільна робота урядових та громадських організацій області по поширенню профілактичної інформації, проведенню тренінг-семінарів, апробації санітарно-освітніх матеріалів для молоді, розповсюдженню пам’яток, листівок, плакатів тощо.

На базі інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського відбулися курси підвищення кваліфікації практичних психологів, педагогів-організаторів, керівників гуртків. З метою підвищення рівня компетентності педагогічних працівників проведені наступні лекційні, семінарські та практичні заняття:

-«Профілактика ВІЛ-інфекції в закладах освіти»-22 лекції;

-«Що я маю знати щоб не захворіти?»-1 практичне заняття;

-«Формування толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом»-1 лекція.

Кількість

інформаційно-просвітницьких кампаній

1

1.4 Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей. Забезпечення проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення.


Протягом 2010 року проведені наступні інформаційно-просвітницькі заходи:

У 2010 році пройшло 4 засідання Чернігівського прес-клубу реформ на тему: «Чому на Чернігівщині швидкими темпами поширюється ВІЛ/СНІД та як цьому запобігти?». Матеріали засідань розміщені у ЗМІ.

В рамках Молодіжної телерадіостудії обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді підготовлено та випущено в ефір обласного телебачення 12 випусків телепередачі «Розмова без нотацій» щодо формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей.

З 15 листопада по 15 грудня в усіх лікувально-прфілактичних закладах, закладах освіти, центрах соціальних служб області пройшли заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, зокрема:

- за участю представників неурядових організацій в центрі міста пройшла вулична акція «Позитивне серце»;

- на обласному телебаченні відбувся виступ головного лікаря обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, в якому піднімалися важливі питання щодо епідеміологічної ситуації в області, профілактичних, лікувальних заходів, нагальних проблем та досягнень центру СНІДу.

- розміщені матеріали в ЗМІ та на веб сайтах управління охорони здоров’я облдержадміністрації та обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом .

Фахівцями обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом проведе заняття з учнями Чернігівського військового ліцею щодо небезпеки поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу серед молоді. Під час проведення заходу були присутні 30 чоловік.

На базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти К.Д.Ушинського фахівцями обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом проведено обговорення проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу серед молоді з керівниками методоб′єднань психологів закладів освіти області. На заході було присутніми 30 фахівців.

В центральному парку м. Чернігова відбулася акція, яка була присвячена до дня померлих від СНІДу. В ній прийняли участь фахівці обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, обласного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, а також громадські організації, діяльність яких спрямована на боротьбу з епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії: Чернігівське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», центр ресоціальзації наркозалежних «Ведіс», центр духовної соціально-психологічної реабілітації «Перемога», громадська організація «Відродження нації». В акції взяли участь близько 300 чоловік.

Фахівцями обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом проведена зустріч зі спеціалістами Новозаводського районного територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Чернігова. На заході було присутніми 55 чоловік.

На базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського проведено семінар для методистів методичних кабінетів відділів освіти райдержадміністрацій, науково-методичних центрів управлінь освіти міських рад, які відповідають за психологічну службу, з проблеми «Моніторинг діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2009-2010 н.р». У ході семінару було розглянуто питання «Організація профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в навчальних закладах. Формування толерантного ставлення до людей (дітей), які мають ВІЛ».


Частка осіб

охоплених, профілактич-

ними заходами (%)

75

1.5. Проведення санітарно-освітніх заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань.З метою профілактики, ВІЛ-інфекції, як по прибуттю в установу виконання покарань, так і під час відбування покарання з заарештованими та засудженими проводяться бесіди. Відділення соціально-виховної і психологічної роботи, бібліотеки зазначених установ мають навчальні посібники, стенди з наочною інформацією щодо запобігання туберкульозу та ВІЛ-інфекції.

З неповнолітніми, які відбувають покарання в Прилуцькій виховній колонії та перебувають під слідством у СІЗО №31, 32 працювали фахівці Прилуцького та Чернігівського міського та Н.-Сіверський районного центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. 26 особам цієї категорії клієнтів надано 73 індивідуальні послуги.

В рамках проекту «Догляд і підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених у виправних закладах» соціальними працівниками Чернігівського обласного відділення Всеукраїнської благодійної мережі «Люди, які живуть з ВІЛ» охоплено послугами понад 100 ВІЛ-інфікованих засуджених.

Всього послугами санітарно-освітніх заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу охоплено 75% ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань області.
Частка молоді, залученої до проведення інформацій-них і культурно- просвітниць-ких заходів(%)


Кількість діючих мобільних консультацій-них пунктів соціальної роботи

30


231.6. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів та поширення соціальної реклами, забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді.

Обласним та районними консультативними пунктами центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді з початку 2010 року здійснено 1382 виїзди у 590 населених пунктів. Проведено групові заходи за темами: «Профілактика соціально небезпечних хвороб», «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Бути здоровим - це модно», «Репродуктивне здоров′я молоді», «Пропаганда здорового способу життя» тощо. Всього надано 16376 індивідуальні консультації. Районними та міськими центрами соціальних служб для сім'ї дітей та молоді надано послуги 63 дитям і 444 молодим особам, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Названій категорії клієнтів надано 2628 послуг.

Профілактичною роботою охоплено понад 51 тис. осіб із різних цільових груп: учнівську, студентську, призовну молодь, вихованців притулків для дітей, інтернатних закладів, сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, прийомні сім’ї тощо. Під час заходів розповсюджено 9983 примірники інформаційно-профілактичної продукції.


В районах та містах області діють 23 мобільні консультаційні пункти соціальної роботи.

Фахівцями центру обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом у травні 2010 року здійснено методичне забезпечення мобільного консультативного пункту в Ріпкінському районі.


Кількість здійснених перевірок

2

1.7. Здійснення нагляду за забезпеченням інфекційної безпеки донорської крові, її компонентів і препаратів.

Обласною санітарно-епідеміологічною станцією проведено 2 перевірки обласної станції переливання крові з питань інфекційної безпеки донорської крові.


Кількість здійснених перевірок

20

1.8. Забезпечення дієвого контролю за суворим додержанням державних санітарних норм і правил, насамперед підприємствами побутового обслуговування.


За 2010 рік санітарно-епідеміологічною службою області проведено 60 перевірок підприємств побутового обслуговування з питань дотримання санітарних норм і правил з профілактики ВІЛ/СНІДу. Надані пропозиції по усуненню виявлених при перевірках недоліків.


^ 2. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику

Частка обстежених та охоплених

профілактич-ним лікуванням

40

2.1. Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників уразливих груп ризику.

В області проводиться робота по виявленню ВІЛ-інфекції у осіб, що мають захворювання, які передаються статевим шляхом.

У 2010 році у 5275 осіб виявлені хвороби, що передаються статевим шляхом, з них на ВІЛ обстежено понад 50%.

Лікуванням охоплено понад 40% осіб у яких
еще рефераты
Еще работы по разное