Реферат: Збірка містить тренінгові програми по роботі із дітьми, батьки яких знаходяться довгий час за кордоном та програму соціально-психологічного курсу "Тренінг життєвих цілей". Адресовано соціальним педагогам, які працюють з дітьми трудових мігрантів


БУКОВИНСЬКА ПРОЕКТ

ПАРТНЕРСЬКА UCAN/ISC

АГЕНЦІЯ КИЇВ


НА ДОПОМОГУ СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГАМ
Практично – методичний збірник для соціальних педагогів

по роботі із дітьми, батьки яких

знаходяться довгий час за кордоном


Чернівці, 2005


Керівник проекту – Арсеній Анциперов


Координатор проекту – Володимир Зав’ялов


^ На допомогу соціальним педагогам. Практично – методичний збірник для соціальних педагогів по роботі із дітьми, батьки яких знаходяться довгий час за кордоном. – Чернівці: ЧМГС “Буковинська Партнерська Агенція”, 2004.


Збірка містить тренінгові програми по роботі із дітьми, батьки яких знаходяться довгий час за кордоном та програму соціально-психологічного курсу "Тренінг життєвих цілей".


^ Адресовано соціальним педагогам, які працюють з дітьми трудових мігрантів.

Видання здійснено завдяки фінансовій підтримці Проекту "Мережа громадянської дії в Україні" Інституту Сталих Спільнот UCAN/ISC в рамках проекту “Комплексна модель зменшення негативного впливу трудової міграції”


^ ЧМГС “Буковинська Партнерська Агенція”, 2005


ЗМІСТ


Програма тренінгу по роботі із дітьми, батьки яких знаходяться довгий час за кордоном

I. Діагностичний етап

Заняття 1 .........................................................................................................................4

Заняття 2 .........................................................................................................................5

Заняття 3 .........................................................................................................................5

Заняття 4 .........................................................................................................................5

II. Настановчий етап

Заняття 5 .........................................................................................................................6

Заняття 6 .........................................................................................................................7

Заняття 7 .........................................................................................................................8

Заняття 8 .........................................................................................................................9

III. Корекційний етап

Заняття 9 .........................................................................................................................12

Заняття 10........................................................................................................................12

Заняття 11........................................................................................................................13

Заняття 12........................................................................................................................14

Заняття 13........................................................................................................................15

Заняття 14........................................................................................................................16

Заняття 15........................................................................................................................17

IV. Етап оцінювання ефективності корекційних впливів
Заняття 16........................................................................................................................18
^ Програма соціально-психологічного курсу "Тренінг життєвих цілей"

Передмова......................................................................................................................... 19
Тематичний план ............................................................................................................. 22 І. Особистісний блок Заняття 1. Знайомство я ..............................................................................................23 Заняття 2. Я та інші .....................................................................................................24 ІІ. Емоційний блок Заняття 3. Знайомство з емоціями..............................................................................25 Заняття 4. Вираження почуттів ................................................................................25 Заняття 5. Конфлікти ..................................................................................................26 ІІІ. Комунікативний блок Заняття 6. Встановлення контакту............................................................................27 Заняття 7. "Активізація умінь"....................................................................................28 ^ ІV. Блок соціальної активності Заняття 8. Соціальна самоідентифікація...................................................................29 Заняття 9. "Соціальні навички"....................................................................................30
V. Сімейний блок
Заняття 10. "Хлопці і дівчата”...................................................................................31 Заняття 11. "Моя сім’я"...............................................................................................32 VI. Інтеграційний блок Заняття 12. Здоровий спосіб життя..........................................................................33 Заняття 13. Моє майбутнє..........................................................................................34 Заняття 14. Завершення роботи в групі.....................................................................35
Додаток до заняття № 1. Тест “Чи знаєш ти себе?” .................................................. 36

Додаток до заняття № 1. Анкета учасника “Тренінгу життєвих цілей” ................. 37

Додаток до заняття № 6. Деякі рекомендації для ефективного спілкування.......... 38

Додаток до заняття № 7. Тест на визначення вміння слухати.................................. 38

Додаток до заняття № 9................................................................................................ 39

Додаток до заняття № 12. Індивідуальний тест здоров'я.......................................... 40

Додаток до заняття № 13.............................................................................................. 40


^ Практично – методичні матеріали для психологів, соціальних працівників та педагогів по роботі із дітьми, батьки яких знаходяться довгий час за кордоном


Мета: зниження в підлітків рівня шкільної тривожності до стану норми з контролем результату й закріпленням позитивного ефекту до кінця корекційної програми та через 6 місяців.


Завдання:

1. Зниження тривожності та скутості школярів.

2. Формування в учнів віри у свої сили й можливості.

3. Розширення можливостей школярів, формування в них необхідних знань, умінь і навичок для підвищення результативності шкільної діяльності та зниження рівня тривожності.

4. Формування адекватної самооцінки в підлітків.

5. Формування розуміння мобілізуючої ролі певного рівня тривожності у вирішенні проблем і складних життєвих ситуацій.

6. Розвиток уміння контролювати рівень тривожності.

7. Підготовка вчителів і батьків до виконання ними завдань корекції.


Методи корекції: ігротерапія, проективний малюнок, психогімнастика, методи поведінкової корекції.


Засоби корекції: ігри, вправи, бесіди, прийоми неігрового типу, спрямовані на зниження рівня тривожності.


^ Очікувані результати: зниження рівня тривожності, підвищення самооцінки, розвиток комунікативних здібностей.


Етапи корекції:

1. Діагностичний.

2. Настановчий.

3. Корекційний.

4. Етап оцінки ефективності корекційного впливу.


І. Діагностичний етап


Мета: діагностика особливостей розвитку підлітків; виявлення параметрів, що потребують корекції; формування загальної програми психокорекції.

Корекційна робота з підлітками проводиться шкільним психологом (на базі школи) або практичним психологом (на базі іншої установи) з метою зниження рівня тривожності в учнів і кращої їхньої адаптації до шкільного життя. Роботу на базі школи бажано проводити окремо за різними паралелями учнів.

Даний етап припускає індивідуальні заняття з підлітками для того, щоб запобігти збільшенню рівня тривожності та дати можливість школяреві звикнути до спілкування з психологом.


Заняття 1


Заняття присвячене знайомству з класом і проведенню тестування на виявлення підлітків із підвищеним рівнем шкільної тривожності. Для цього використовується Методика діагностики рівня шкільної тривожності Філліпса. На цьому занятті також доцільно провести соціометричне дослідження для визначення статусу кожного учня в класі.


Заняття 2


Заняття присвячене індивідуальному знайомству з підлітками, рівень шкільної тривожності яких вищий від норми, передбачає завоювання довіри школяра, усунення скутості у спілкуванні й остраху говорити про себе. Для визначення емоційного стану пропонують виконати малюнок (кольоровими олівцями) без якоїсь певної тематики, тобто намалювати те, що хочеться в даний момент.

Наприкінці заняття учневі пропонують завдання на визначення його самооцінки (Експериментальне дослідження самооцінки особистості).


Заняття З


Заняття передбачає індивідуальну бесіду з метою виявлення основних факторів, які сприяють підвищеній тривожності підлітка, їхнього усвідомлення учнем, а також можливість розказати про наболіле й виговоритися. Бесіда допоможе також визначити коло тих людей (однокласники, батьки, вчителі), що викликають почуття тривоги для наступної роботи з учнями.


^ 1. Вправа « Подобається - не подобається »

Психолог просить підлітка поділити чистий аркуш паперу на дві половини й записати відповіді на запитання:

1) що мені не подобається у школі;

2) що мені не подобається вдома;

3) що мені не подобається взагалі в житті.

Відповіді на ці запитання учень записує в лівій частині аркуша. Після цього пропонують серію позитивних запитань, відповіді на які записуються в правій частині аркуша:

1) що мені подобається у школі;

2) що мені подобається вдома;

3) що мені подобається взагалі в житті.

Підлітки розповідають спочатку про те, що їм не подобається, потім – про те, що їм подобається у школі, вдома й у житті.

Важливо дотримуватися послідовності відповідей: спочатку негативні, потім позитивні, вказавши на те, що в житті існують (переважають) позитивні сторони.


2. Тест Виявлення типу темпераменту (Айзенк).


Заняття 4


Дане заняття заключне на етапі діагностики.


1. Підліткові пропонується Методика діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі для виявлення типу відносин, що переважає у малих групах.


2. Проводиться бесіда, мета якої – підготувати школяра психологічно до роботи у групі, заспокоїти його хвилювання, надати впевненості в собі й віри в те, що групові заняття допоможуть подолати труднощі розуміння, спілкування, невпевненості, побороти тривогу і страх.


^ II. Настановчий етап


Мета: викликати бажання взаємодіяти та співпрацювати з психологом, внести зміни у своє життя; зняти стан тривоги, страху, скутості; підвищити впевненість у собі й розкутість.

Настановчий етап припускає зняття стресу, напруженості та скутості в підлітка шляхом розслаблення, тобто опанування учнем методів релаксації. Цей етап важливий також тим, що повинен установити повну та абсолютну довіру школяра до психолога, закріпити віру в те, що позитивні зміни в житті можливі, але до них потрібно прагнути. І наступний важливий підсумок даного етапу – встановлення довіри та взаєморозуміння між членами групи, зняття емоційної напруженості підлітків.


Заняття 5


Заняття присвячене знайомству школярів між собою. І навіть якщо підлітки знайомі – це можливість по-новому подивитись один на одного. Школярі сідають у коло. Психолог пояснює учням, що вони разом будуть зустрічатися на спеціальних заняттях, які не схожі на шкільні уроки. На заняттях будуть грати, малювати, ділитися своїми проблемами і радощами, вчитися розуміти один одного, допомагати й підтримувати.

Учасники групи ознайомлюються з правилами групової взаємодії:

1. Участь у вправах, іграх та інших видах діяльності – добровільна.

2. Слухати товаришів потрібно мовчки, не перебивати й не коментувати.

3. Критикувати вчинок, а не людину, причому в дуже м'якій формі, бажано з конкретною порадою даному учасникові групи.

4. Говорити тільки те, що думаєш і відчуваєш сам, а не перефразовувати думки інших.

5. Не обговорювати поза групою те, що відбувається в ній.


^ 1. Гра «Знайомство»

Мета: можливість вийти з власного «Я», подивитися на себе по-іншому та у перспективі стати іншим.

Кожному учасникові групи пропонують назвати себе власним або вигаданим ім'ям, і тільки назване ім'я фігуруватиме у спілкуванні. Вибір імені говорить про те, як підліток сприймає своє Я.


^ 2. Малювання на тему „Моє ім'я”

Мета: невербальне символічне вираження змісту обраного імені.

Після того, як усі учасники групи назвали свої імена, підліткам пропонують подумати й намалювати малюнок «Моє ім'я», що у вигляді символів або образів відображав би зміст обраного імені. Після виконання малюнка проводиться обговорення робіт.


^ 3. Рухлива гра «Море хвилюється»

Мета: визначення емоційного стану й передача його невербальними засобами; краще знайомство з учасниками групи; створення позитивного емоційного фону; корекція нетерплячості.

Група обирає ведучого, який повертається спиною до інших і вимовляє слова: «Море хвилюється раз». На рахунок «три» школярі повинні завмерти в незвичайній позі. Ведучий по черзі підходить до кожного учасника гри, включає його та намагається відгадати, кого і в якому емоційному стані він зобразив. Потім кожен гравець сам пояснює, що він мав на увазі, зображуючи обрану фігуру.

При цьому група обов'язково аналізує виразні невербальні засоби передачі образу (міміка, погляд, жести, положення тулуба, стиснуті кулаки тощо), оцінює наскільки вдалим був цей вибір. Гра вчить розрізняти й читати емоційний стан інших людей, адекватно передавати свій стан, а також коригує нетерплячість, виховує стриманість.

Керівникові групи варто звернути увагу на те, яких тварин зображували учасники групи – страшних і агресивних чудовиськ чи слабких та заляканих.


^ 4. Вправа «Слухаємо себе»

Мета: розвиток здатності до релаксації, уміння слухати себе й визначати свій настрій; уміння діагностувати емоційне самопочуття учасників групи.

Школярам пропонують сісти в зручній позі, заплющити очі, розслабитися і прислухатися до себе, ніби зазирнути в себе, подумати, що він відчуває, який в нього настрій. Через декілька хвилин усі учасники групи по черзі розповідають, не розплющуючи очей, про свої відчуття. Вправа дає змогу діагностувати емоційне самопочуття підлітків, сприйняття ними форм і методів роботи групи.


^ 5. Вправа «Подаруй усмішку»

Мета: навчитися знімати скутість обличчя за допомогою усмішки, підтримувати усмішкою, бажати добра навколишнім; створити і підтримувати позитивний емоційний фон; усувати страхи.

Психологу варто пояснити підліткам значення усмішки у житті та самопочутті людини. ”Напруження м'язів не тільки відображає, а й формує поганий настрій, втому, негативні емоції. Напруженими мають бути тільки ті м'язи, що необхідні, всі інші - розслабленими. Цілком розслаблена людина стирає всі негативні емоції. Усміхайтеся! За серйозного виразу обличчя напружені 17 м'язів, в усмішці - 7. Фізіологічний сміх – це вібрація та масаж, що знімають напруження. Усмішка покращить настрій вам і навколишнім, для усмішки шукайте приводу, провокуйте усмішку”.

Усі учасники групи беруться за руки і дарують один одному усмішки: кожен підліток повертається до свого сусіда праворуч або ліворуч і, побажавши йому чогось гарного, усміхається. Той у свою чергу посміхається наступному сусідові і т.д.

Керівник групи цікавиться враженнями школярів від заняття, дякує групі за роботу й запрошує на наступну зустріч.


Заняття 6


^ 1. Релаксаційний комплекс «Контраст»

Мета: навчання методів релаксації, зняття відчуття тривоги, хвилювання, емоційного напруження.

Найпростіший спосіб відпочити полягає в тому, що спочатку напружують і втомлюють м'язи, потім їх різко розслаблюють.


Інструкція психолога:

1 частина комплексу

„Зобразіть нудьгуючих людей: руки покладіть на коліна, кисті вільно опустіть, корпус нахилений уперед, голова опущена. Заплющте очі. Вдихніть носом вільно та неглибоко. Видихніть, звертаючи увагу на свої відчуття від проходження повітря на видиху. Вдих, видих – пауза. Подихайте так, роблячи акцент на видихові.

Зосереджуємо увагу на ногах. Підніміть пальці й напружте м'язи ніг. Тільки ніг! Напружте м'язи ніг – знов і знов – зніміть напруження. Напруження на вдиху, релакс на видихові.

Переходимо до мускулатури тулуба. Напружте м'язи стегон і тазу – вдих, при цьому живіт втягується й опускаються ребра. Тримайте в напрузі м'язи до втоми. Під час видиху розслабтеся. Повторіть.

Переходимо до мускулатури плечового пояса. Підніміть плечі якнайвище, напружте їх, тільки плечі, відпочиньте на видиху. Напруження - релакс.

Закиньте голову назад до почуття напруги – на видиху опустіть голову на груди. Ще раз. Тепер – руки. Стисніть кисті в кулаки. Відпочиньте. Напружте м'язи рук. Розслабтеся. Заплющте очі, стисніть губи, стисніть зуби – розгладьте ваше обличчя”.


^ 2 частина комплексу

„Тепер вся ваша мускулатура розслаблена, очі заплющені. Уважно внутрішнім поглядом перегляньте всі групи м'язів. Ваші ноги, тулуб, плечі, руки, обличчя – усі м'язи тіла приємно роз­слаблені. Ви відпочиваєте. Ви відчуваєте приємне відчуття спокою. Ви спокійні, абсолютно спокійні. У вас гарний настрій. Ви спокійні й упевнені у собі. Побудьте в цьому приємному стані спокою”.


^ 3 частина комплексу

„Ви добре відпочили. Настав час відновити активність мускулатури. Дихайте, зосередившись на вдиху. Вдих-видих. Я буду рахувати від 10 до 0, і з кожною цифрою почуття свіжості й бадьорості стане охоплювати вас усе більше й більше. Піднімаючи носки, напружте м'язи ніг на вдиху. Видих. Порухайте ногами.

Ви відчуваєте сили у ногах. Десять.

З невеликим зусиллям напружте м'язи стегон і тазу. Хвиля свіжості охопила весь ваш тулуб. Прогніться. Дев'ять.

Із задоволенням знизайте плечима. Ще раз. У плечах - відчуття бадьорості й свіжості. Знизайте плечима ще. Вісім.

Зробіть кілька рухів головою вгору-вниз, ліворуч-праворуч. Приємне відчуття м'язів тіла, що рухаються. Сім.

Порухайте руками, злегка стисніть кисті в кулаки. Шість.

Напружте губи, зуби. Оживіть м'язи обличчя. П'ять.

Усе ваше тіло відчуває потребу в русі. Ви бадьорі й повні сил. Зробіть розминальні рухи всіма частинами тіла. Чотири,

Усе ваше тіло наповнене свіжістю. Три.

Підведіться, станьте навшпиньки. Два.

Потягніться руками вгору. Один.

Усміхніться, розплющте очі. Нуль.

Як ви почуваєтеся? Поділімося враженнями”.


^ 2. Жестові етюди

Мета: навчитися кращому розумінню учасників групи, передачі своїх думок, почуттів і дій жестами, розвитку фантазії; тренування спостережливості.

Насамперед, керівник групи пояснює підліткам, що жест – це важливий знак спілкування. Він допомагає точніше зрозуміти мовця. Кожен учасник групи одержує завдання передати жестами, без допомоги міміки й мови, певну ситуацію.

Так, один учасник групи показує жестами закінчену ситуацію, включаючи в неї інших членів групи (наприклад, відкриває кран, миє руки, набирає воду в долоні й передає її по колу, закриває кран, отримує залишки води з іншого кінця, струшує руки). Інші учасники групи показують свої ситуації.

Наступне завдання – показати колір жестом. Кожен учасник по черзі зображує свій улюблений колір жестами, а всі інші відгадують. При цьому не можна показувати на предмети подібного кольору.


^ 3. Бесіда «Наші страхи»

Психолог запитує школярів, які емоції для них неприємні. Підлітки перелічують негативні емоції і якщо не називають страх, психолог нагадує учням про нього. Коротко обговорюються особливості емоційного стану, фізіологічні відчуття, що виникають підчас страху (прискорення серцебиття, мурашки по тілу тощо). Усі разом згадують фразеологізми, пов'язані з почуттям страху.


^ 4. Малювання на тему «Мій страх»

Після бесіди психолог просить дітей подумати, чого вони більше за все бояться, й намалювати свій страх. Це може бути абстрактний малюнок або зображення конкретного об'єкта страху, тривоги школяра. Коли виконання малюнків довершене, підлітки по черзі коротко пояснюють, чого вони бояться й що вони зобразили. Після цього керівник групи пропонує школярам розірвати аркуш із малюнком на дрібні шматочки і говорить про те, що тепер кожен із них переміг свій страх, що їхнього страху більше не існує, тому що розірвані аркуші потраплять у кошик зі сміттям, будуть спалені і від страхів нічого не залишиться.


^ 5. Вправа «Слухаємо себе» (див. п.5 заняття 5)

6. Вправа «Подаруй усмішку» (див. п.4 заняття 5)


Заняття 7


1. Релаксаційний комплекс «Контраст» (див. п.1 заняття 6)


2. Вправа «Міміка і стан людини»

Мета: навчити виражати свій внутрішній стан мімікою та розуміти її.

Насамперед варто зупинитися на тому, що рухи м'язів обличчя, які виражають внутрішній душевний стан, називаються мімікою. Міміка – важливий елемент спілкування людей.

Далі пропонують зобразити мімікою такі емоції:

• гнів;

• презирство, прагнення йти на контакт;

• страждання, байдужість;

• страх, іронія;

• подив, тріумф;

• радість, збурення;

• спокій, стримане роздратування.

А тепер вправа у парах. Один із учасників виражатиме згоду або протест, вимовляючи подумки тільки «так» чи «ні». Партнер повинен якнайшвидше визначити, яке саме слово з двох було вимовлено подумки. Виграє той, кого правильно зрозуміли, і той, хто вгадав.

Визначити, що подумки каже партнер («так» чи «ні»), нескладно.

Коли ми кажемо «так», то «так» говорить усе наше тіло. Воно розслаблюється, що видно з рухів м'язів обличчя й рук.


^ 3. Рухлива гра «Жучок»

Мета: діагностика ієрархії групових взаємин і рівня самооцінки; розвиток стриманості, самоконтролю.

Школярі вишикувалися, утворивши невелике півколо. У центрі, спиною до інших учасників, стоїть ведучий, обхопивши руками свої плечі і виставивши одну руку долонею в бік учасників. Хтось із учнів торкається долоні ведучого, який повертається й намагається відгадати (за невербальними ознаками: міміка обличчя, рухи, жести тощо), хто доторкнувся до його руки. Якщо ведучий вгадав, той, хто торкався його руки, стає ведучим.

Психолог звертає увагу школярів і ведучого на невербальні ознаки, що можуть видати людину, яка доторкнулася до руки ведучого. Людина може бути надто напруженою або, навпаки, робити вигляд, що їй все байдуже.

Гра також допомагає діагностувати ієрархію групових взаємин і рівень самооцінки: так, лідери щоразу прагнуть доторкнутися до долоні ведучого; школярі з низькою самооцінкою торкаються до ведучого або надто рідко, або взагалі не торкаються. Гра також сприяє розвиткові стриманості, виробленню самоконтролю в підлітків.


^ 4. Вправа «Продовж речення»

Мета: збирання додаткової діагностичної інформації й матеріалу для корекційно-формуючої роботи.

Підліткам пропонується продовжити речення першими-ліпшими фразами, що спадають на думку. На аркуші паперу школярі записують тільки продовження наступних фраз:

Більше за все я боюся... Мене засмучує... Я серджуся, коли...

З відповідей можна судити про здатності школяра до рефлексії власних переживань. Відповідь «не знаю» свідчить про недостатній розвиток цієї здатності або, можливо, про високу її значущість, або про проблему, яку викликає страх.


^ 5. Вправа «Слухаємо себе» (див. п.4 заняття 5)

6. Вправа «Подаруй усмішку» (див. п.5 заняття 5)


Заняття 8


1. Релаксаційний комплекс «Скафандр»

Мета: опанування прийомів розслаблення ваги.

Стан відпочинку в аутотренінгу настає під час видиху. Так улаштована дихальна система людини: на вдиху дихальна система скорочує мускулатуру, на видиху – розслаблює. Тому в момент видиху розслаблення завжди буде більш повним і глибоким. Найбільший ефект має так званий вечірній вдих – видих.


Інструкція психолога:

1 частина комплексу

„Сядьте зручно на стілець (поза нудьгуючих). Заплющте очі. Дихаємо вечірнім подихом. Акцент на видиху. Зосередьтеся на відчутті розслаблення під час видиху.

Уявіть собі, що ви знаходитеся в зручному скафандрі. З кожним видихом ви наповнюєте його теплим важким повітрям, як насосом.

Увага на ноги. З кожним видихом усе більше теплого повітря йде до ніг і там залишається. Приємна вага тягне вас до землі.

Спочатку теплими і важкими стають стопи. (Аналогічно під команди керівника викликається почуття тепла і ваги в усьому тілі.)”


^ 2 частина комплексу

„Ваш скафандр наповнений теплим важким повітрям. Вам приємно відчувати тепло і розслаблюючу вагу. Ви відпочиваєте. Ви спокійні, абсолютно спокійні. Ви впевнені в собі. Ви вмієте володіти собою. Вас оточують друзі. Насолоджуйтеся вашим станом спокою та впевненості”.


^ 3 частина комплексу

„Настав час знімати скафандр. Дихаємо, роблячи акцент на вдиху. З кожним видихом ви звільнятиметеся від скафандру. Я рахую від 10 до 0.

Зосередьтеся на ногах. На вдиху звільніть стопи, гомілки, верхню частину ніг. Свіже прохолодне повітря обвіює ваші ноги і піднімається вверх до тулуба. Десять. (Під аналогічні команди керівника знімається скафандр із тулуба – дев'ять, плечей – вісім, шиї – сім, голови – шість, обличчя – п'ять, рук – чотири.)

Ви майже невагомі. Вас буквально тягне вгору – три. Підведіться, підтягніться вгору – два. Усміхніться – один, розплющте очі – нуль”.


^ Вправа «На кого б я перетворився в чарівній країні»

Мета: складання психологічного портрета учасників групи (заперечення або приписування ними рис свого характеру).

Підлітків просять подумати, на кого хотів би перетворитися кожен із них, якби був чарівником. Частіше це буває тварина. Відповідь «Ні на кого», «Хочу залишитися самим собою» свідчить про задоволеність собою, самосприйняття. Учасники групи змальовують обрану ними тварину й коротко описують, де ця тварина живе, чим харчується, чим подобається школяреві. Як розминку можна запропонувати учням зобразити свою тварину, її зовнішній вигляд, рухи й ходу.


^ 3. Вправа «Шосте відчуття»

Мета: перевірка ступеня єдності та згуртованості групи.

Учасникам групи пропонують відповісти на запитання, але не від себе, а ніби від усіх учасників групи, тобто так, як, на їхню думку, відповіла би більшість. Відповіді школярі повинні мовчки записувати, не називаючи ніяких варіантів уголос. Пропоновані запитання:

Який у більшості учасників групи улюблений день тижня?

Яка улюблена пора року?

Яке улюблене число?

Яку геометричну фігуру вибрала б група?

Що хотіли б робити учасники групи в даний момент?

Потрібно записати або намалювати тільки одну відповідь на запитання. Потім керівник знову зачитує запитання, а школярі підносять руки в тому випадку, якщо пролунали їхні відповіді. Найбільша кількість однакових відповідей на запитання вважається думкою групи. Перевага даного завдання в тому, що підлітки одразу отримують інформацію про ступінь розвитку в них шостого відчуття.


^ 4. Вправа «Допоможи виправитися»

Мета: самоаналіз якостей людини та самовиховання.

Напишіть на аркуші принаймні три якості, які варто було б виправити. Тепер кожному учасникові групи скажемо, які якості в ньому нам не дуже подобаються і які хотілося б, щоб виправили. А тепер порівняємо результати та обговоримо їх.

Вправа повинна бути виконана в досить м'якій формі, щоб не образити жодного з учасників групи, щоб у кожного школяра виникло бажання виправити свої вади і стати кращим.


^ 5. Вправа «Непотрібне продихайте»

Мета: розслаблення, зняття скутості і тривожності.

Інструкція психолога:

„За поганим настроєм, непевністю, безпідставною тривогою та страхами ховаються, як правило, невидимі зовні напруження гортані, глотки, діафрагми та черевного пресу. Ви не можете зняти це прямим розслабленням м'язів, але тут можуть допомогти спеціальні дихальні вправи.

Щоб продихати страх, тривогу та інші емоції, виконайте «собаче дихання» (швидке й поверхневе, горлом, через рот). Кілька хвилин такого дихання – і непотрібні емоції зникають. Іноді цього не вистачає, тоді потрібно додати вібрацій на вдиху. Зробіть кілька повних вдихів і видихів, потім затримайте повітря на вдиху та зробіть до десяти рухів діафрагмою. Відбувається масаж внутрішніх органів і спадає напруження там, де іншим шляхом домогтися розслаблення не вдається”.


^ 6. Вправа «Слухаємо себе» (див. п.4 заняття 5)

7. Вправа «Подаруй усмішку» (див. п.5 заняття 5)


ІІІ. Корекційний етап


Мета: зниження рівня шкільної тривожності; опанування прийомів і методів самоконтролю та саморегуляції; зміцнення віри в себе, свої сили та можливості; опанування способів взаємодії з людьми.

^ Корекційна робота на третьому етапі повинна вестися в декількох напрямках одночасно.


Перший напрямок: робота психолога з групою.

Завдання, ігри та вправи повинні сприяти розвиткові комунікативних здібностей підлітків, підвищенню їхньої самооцінки, розвиткові здатності концентрувати увагу, вмінню контролювати свої емоції та долати відчуття страху й тривоги.

^ Другий напрямок: робота з учителями.

Звернути увагу вчителів на необхідність уважного ставлення до таких підлітків, акцентувати на наданні їм допомоги під час опанування навчального матеріалу; на розуміння і терпиме ставлення до таких учнів, на надання їм моральної підтримки, зміцнення віри у свої сили. Неприпустимим є показ нетерплячості під час відповіді учнів і вияв невдоволення ними, важливими є терпіння та упевненість у тому, що всі проблеми школярі подолають.

^ Третій напрямок: робота з батьками.

Для підвищення фізіологічної опірності організму підлітка стресові батькам бажано організувати та контролювати виконання школярем наступних заходів:

• дотримання режиму дня;

• прогулянки на свіжому повітрі;

• контрастний душ;

• одержання достатньої кількості вітамінів;

• виконання спеціальних фізичних вправ або заняття в спортивній секції.

Крім того, в сім'ї не повинно бути культу оцінки. Психологічний клімат в сім'ї дуже важливий для підлітка. Якщо дитина відчуває або знає, що не виправдала сподівань батьків і її за це засуджують, то ні про яку відкритість і довіру не може бути й мови. Підліток ще більше зневіриться у своїх силах. Тільки любов і віра батьків будуть тими сприятливими факторами, що допоможуть подолати тривожність школяра.


Заняття 9


^ 1. Релаксаційний комплекс «Скафандр» (див. п.1 заняття 8)


2. Вправа «Пальці»

Мета: простежити роботу уваги, розвивати вміння зосередитися.

Учасникам групи варто зручно розташуватися в кріслах або на стільцях, утворити коло. Переплести пальці покладених на коліна рук, залишивши великі пальці вільними. На команду «Почали!» повільно обертати великі пальці довкола один одного з постійною швидкістю та в одному напрямку, стежачи за тим, щоб вони не торкалися один одного. Зосередити увагу на цьому русі. На команду «Стоп!» припинити вправу. Тривалість 5-15 хвилин.

Вправа дає змогу простежити роботу уваги в «чистому» вигляді. Для деяких дітей завдання може виявитися важким через те, що об'єкт зосередження незвичайний. Реакція на вправу може бути різна: учасники можуть засинати, роздратовуватися, непокоїтися або сміятися. Постарайтеся зрозуміти причину цих явищ.


^ 3. Гра «Витівник»

Мета: розвиток комунікативних якостей; подолання невпевненості та тривоги; зближення учасників групи.

Це завдання дуже просте. Кожному учасникові пропонується по черзі згадати веселу гру та організувати її у групі. Це можуть бути хованки, квач або будь-які інші ігри. Учасники групи ставлять витівникові свої оцінки за п'ятибальною системою. Після того, як всі награлися, визначається найкращий масовик.


^ 4. Вправа «Розповіси про себе»

Мета: розвиток комунікативних здібностей; перевірка ступеня згуртованості групи і довіри між дітьми; збагачення знань про товаришів у групі.

Кожному учасникові групи пропонується розповісти про себе те, що він сам захоче (без обмежень у тематиці і часі).


^ 5. Міні-вправа «Дихання»

Мета: опанування методів релаксації.

Психолог насамперед розповідає про значення ритмічного дихання, про зняття напруження за допомогою дихання. Потім пропонуються такі способи використання дихання, наприклад, робити видих вдвічі довшим, ніж вдих; у випадку сильного напруження зробити глибокий видих і затримати дихання на 20–30 секунд.


^ 6. Вправа «Подаруй усмішку» (див. п.5 заняття 5)


Заняття 10


1. Релаксаційний комплекс «Сонячні ванни»

Мета: опанування прийомів розслаблення з самостійною подачею команд тілу та контролем відчуттів і дихання.


Інструкція психолога:

„Сьогодні ви спробуєте самі давати команди своєму тілу. Тип дихання і відчуття контролюйте самостійно. Я називатиму тільки ту частину тіла, до якої потрібно переходити. На роботу з кожною частиною тіла робіть два вдихи-видихи”.


^ 1 частина комплексу

„Займіть зручну позу і заплющте очі. Дихання розслаблене. Ви на березі озера. Яскраве сонце виходить через хмари й поступово освітлює ваше тіло. Ось воно торкнулося ваших ніг. Гомілок. Стегон. Нижньої частини тулуба. Грудної клітки. Спини. Пліч. Шиї. Обличчя. Всієї голови. Кистей. Передпліч. Рук”


^ 2 частина комплексу

„Все ваше тіло освітлене теплими променями сонця. Вимовте подумки кілька формул самонавіювання. Якість, якої ви прагнете, називайте у стверджувальній формі”.


^ 3 частина комплексу

„Настає фаза активізації. Дихання – на активізації. Сонце поступово ховається за хмари і залишає ваше тіло. Віє свіжий вітерець”.

Керівникові групи варто синхронізувати дихання всіх учасників, а потім уважно стежити, щоб частина тіла, яку треба розслабити, називалася в потрібний момент (і не раніше, ніж через два дихальних цикли).


^ 2. Вправа «Оповідач»

Мета: розвиток пам'яті та уваги, вироблення внутрішнього контролю, опанування мистецтвом імпровізації.

Учасники сідають в коло. Психолог називає тему розмови. Один з учасників починає її розвивати, а потім випадковими асоціаціями заплутує розповідь. Він перескакує з однієї теми на іншу, потім на третю, прагне якнайбільше заплутати свою розповідь. Потім жестом передає слово іншому учасникові. Слово може бути передане, кожному, тому за грою стежать усі. Той, кого вибрали, повинен розплутати розповідь, тобто коротко пройтися по всіх асоціаціях свого попередника у зворотному порядку. Він повертається до головної теми, а потім сам заплутує розмову, передає слово комусь іншому і так далі.

Учасники повинні працювати над своєю увагою. Чим довший асоціативний ряд, тим більше напруженої роботи пам'яті та уваги вимагає він від учасників групи, відповідно, ефективнішим є психічне тренування.


^ 3. Гра «їстівне – неїстівне»

Мета: створення позитивного емоційного тла; зняття напруження і втоми; перевірка уваги.

Всі учасники групи стають в ряд обличчям до ведучого на певній відстані від нього. Ведучий кожному учасникові по черзі називає предмет і кидає невеликий м'яч або м'яку іграшку. Якщо названий предмет їстівний – учасник повинен спіймати м'яч, якщо неїстівний – відбити. За кожну правильну дію учасник пересувається на один крок до ведучого. Виграє той, хто швидше за всіх дійде до ведучого, він і проводить наступну гру.


^ 4. Вправа «Примірювання ролей»

Мета: вироблення стилю поведінки та інтонацій впевненої в собі людини.

Кожен учасник групи примірює по дві ролі невпевненої та впевненої в собі людини в одній із запропонованих ситуацій, що задають учасникам:

• Друг продовжує з вами розмовляти, а ви хочете піти. Ви кажете...

• Продавець розмовляє з приятелькою, а вам потрібно зро­бити покупку. Ви кажете...

• Ваше замовлення виконане з дефектами. Ви звертаєтеся до майстра...

• Ви хочете виправити погану оцінку. Ви звертаєтеся до вчителя...

• Ваш сусід забруднив чорнилом (крейдою) ваше сидіння. Ви підходите і кажете...

Тематичний план

п/п

Теми занять

Тривалість
І. Особистісний блок
1.

^ Заняття 1. Знайомство

Мета: знайомство учасників групи, підписання первинного контракту, вироблення правил групової роботи, створення атмосфери розкутості, довіри та психологічної безпеки.

2

2.
Заняття 2. Я та інші
Мета: сприяння розвитку дружніх стосунків між учасниками групами, дослідження індивідуальних особливос
еще рефераты
Еще работы по разное