Реферат: Міністерство аграрної політики Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Положення про моніторинг надання соціально-спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг


Міністерство аграрної політики

Національна асоціація

сільськогосподарських дорадчих служб України

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»


Положення

про моніторинг надання соціально-спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг

(проект)


Київ, 2010

УДК

Положення про моніторинг надання соціально спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг (проект)


Положення про моніторинг надання соціально спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг розроблене з метою упорядкування організації робіт з виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року та розроблених на її виконання Планів заходів надання соціально спрямованих дорадчих послуг сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню в областях України.


Призначене для використання:

- юридичними особами, що надають соціально спрямовані дорадчі послуги у сільській місцевості та які пройшли реєстрацію відповідно до чинного законодавства і внесені до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.

- фізичними особами, що надають соціально спрямовані дорадчі послуги у сільській місцевості та які пройшли реєстрацію відповідно до чинного законодавства і внесені до Реєстру сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників.

- органами виконавчої влади, відповідальними за організацію робіт з надання соціально – спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг та контроль за їх виконанням.


Проект Положення розроблений на замовлення Міністерства аграрної політики творчим колективом співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», ГО «Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча служба», дорадчого підрозділу Вінницького державного аграрного університету та ГО «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба» при Полтавській державній аграрній академії.


Пропозиції і зауваження до проекту просимо надсилати за адресою kropivko@iae.kiev.ua


Зміст


1

Загальна частина

4

2

Мета проведення моніторингу

4

3

Предмет, об’єкти та суб’єкти моніторингу

4

4

Завдання моніторингу

8

5

Основні принципи моніторингу

9

6

Виконавці моніторингу

9

7

Організація взаємодії суб’єктів моніторингу

10

8

Методологічне забезпечення моніторингу

10

9

Порядок проведення моніторингу

11

9.1

Моніторинг визначення потреб в наданні соціально спрямованих дорадчих послуг

11

9.2.

Моніторинг стану надання соціально спрямованих дорадчих послуг

12

9.3

Моніторинг ефективності надання соціально спрямованих дорадчих послуг

14

9.4

Організація звітності Головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

14

10

Використання результатів моніторингу та фінансування досліджень

15

11

Нормативно – правові документи моніторингу

16
Додатки

17
^ Загальна частина

Положення про моніторинг надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості (далі – Положення) визначає загальні засади моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості та порядок його здійснення у межах завдань, визначених Законом України від 17 червня 2004 р. № 1807 «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до вказаного Закону.

В положенні зміст категорії моніторинг надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості розглядається як впорядкована система спостереження, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації для визначення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення в соціально-спрямованих дорадчих послугах, контролю результативності (в кількісних і якісних показниках) і ефективності (впливу на підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та розвиток сільських територій) виконання планів і програм надання соціально спрямованих дорадчих послуг на місцевому, регіональному та державному рівнях управління.

Дія цього Положення поширюється на всі об’єкти та суб’єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні, які визнані такими відповідно до чинного законодавства, а також органи державного і регіонального управління, відповідальні за організацію надання соціально – спрямованих дорадчих послуг сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню (далі – об’єкти моніторингу).
Мета проведення моніторингу

Метою проведення моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості є:

Підвищення якості та ефективності надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості.

Контроль за виконанням заходів з дорадчого забезпечення, передбачених Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року, іншими державними і регіональними цільовими програмами, спрямованими на розвиток сільського господарства, сільських територіальних громад і сільських територій.

Забезпечення цільового використання бюджетних коштів, виділених для підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності.


3. Предмет, об’єкти та суб’єкти моніторингу

Предметом моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості є їх тематика, види, та форми (заходи) надання суб’єктам господарювання у сільській місцевості та сільському населенню.

Тематика надання соціально – спрямованих дорадчих послуг визначається на основі щорічних соціально – економічних досліджень потреб у їх наданні з врахуванням завдань з реалізації державної аграрної і соціальної політики, а також місцевих потреб і пріоритетів у розвитку сільськогосподарського виробництва, сільських територіальних громад і сільських територій та у відповідності з Законом України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

Види надання соціально спрямованих дорадчих послуг передбачають застосування найбільш ефективних для тих або інших видів форм і методів інформування і консультування з урахуванням специфіки їх сприйняття сільськогосподарськими товаровиробниками і сільським населенням. Цим положенням передбачені наступні види та форми (заходи) надання соціально – спрямованих дорадчих послуг:

індивідуальні консультації - надання порад та інформації фізичним особам або представникам юридичних осіб з вирішення їх конкретних проблем і здійснюється в формах виїзду до місця їх проживання (діяльності), приймання в офісі суб’єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності, або з використанням засобів зв’язку. Оплата (фінансування) робіт з індивідуального консультування здійснюється за фактичними витратами часу на їх надання (розцінка встановлюється в грн./годину);

групові консультації – в формі підготовки та проведення навчально – практичних семінарів, демонстраційних показів, днів поля, сходів сільських територіальних утворень, ініціативних груп сільського населення тощо за узгодженою з замовником програмою проведення групового заходу. Розмір оплати (фінансування) проведення заходу встановлюється на основі затвердженого замовником розрахунку кошторису витрат на проведення одноденної групової консультації для 25 слухачів (учасників) грн./день, а оплачується - з врахуванням фактичної кількості слухачів (учасників) та передбаченої програмою протяжності заходу (днів);

інформаційні видання – в формі підготовки і поширення серед сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення друкованих або малотиражних (ротапринтних) інформаційних листків, брошур, журналів, рекомендацій, посібників тощо, які містять поради і інформації для підвищення рівня знань і практичних навичок ведення прибуткової сільськогосподарської і пов’язаної з нею діяльності. Розмір оплати (фінансування) проведення заходу визначається на основі затвердженого замовником розрахунку кошторису витрат на підготовку і поширення однієї сторінки інформаційного видання (грн./сторінку формату А4), а оплачується - з врахуванням обсягу і формату видання та фактичної кількості поширених екземплярів (в сторінках);

допомога в підготовці та супровід документів – в формах практичної роботи з розробки статутних документів кооперативних утворень сільськогосподарських виробників і сільського населення, допомога сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню в оформленні документації для отримання коштів державних і регіональних програм підтримки агропромислового виробництва, регулювання аграрного ринку, соціальної підтримки сільських жителів, отримання кредитів банків, заснування малого підприємства або іншого об’єкту працевлаштування, планування ініціативних інноваційно – інвестиційних проектів соціального забезпечення сільських територіальних громад тощо. Розмір оплати (фінансування) надання послуги визначається на основі затвердженого замовником технічного завдання та розрахунку кошторису витрат на надання послуги, а оплачується – на основі акту виконаних робіт, підписаного виконавцем і споживачем послуги та затвердженого головою сільської (селищної) ради або замовником;

економіко - соціологічне дослідження – в формах практичної роботи з виявлення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення в наданні соціально – спрямованих дорадчих послуг, відстеження ефективності їх впливу на розвиток сільськогосподарського виробництва, сільських територіальних громад та підвищення рівня життя сільського населення шляхом опитування, анкетування або застосування інших методів соціологічних досліджень, збору та аналізу статистичних даних і даних соціологічного дослідження для складання проектів програм (планів) надання соціально – спрямованих дорадчих послуг, паспортизації сільських населених пунктів тощо. Розмір оплати (фінансування) надання послуги визначається на основі затвердженого замовником технічного завдання та розрахунку кошторису витрат на надання послуги, а оплачується – на основі акту виконаних робіт.

Класифікатор видів та форм надання соціально спрямованих дорадчих послуг приведений в таблиці 1.


Таблиця 1.

Класифікатор видів та форм

надання соціально спрямованих дорадчих послуг


^ Види послуг

Форми їх надання

Код

Назва виду

Код

^ Назва заходу

1.

Групові консультації

11

Навчально – практичний семінар,

12

Демонстраційний показ

13

День поля, ферми

14

Збори (сход)

15

Науково – практичні конференції, круглі столи

16

Інші форми групового консультування з соціальних питань

2.

Індивідуальні консультації

21

З виїздом до споживача

22

В офісі служби

23

З використанням засобів зв’язку

3.

Інформаційні видання

31

Друковані або ротапринтні інформаційні листки

32

Брошури

33

Журнали

34

Посібники

35

Стенди (інформаційні дошки )

36

Інші видання соціального спрямування

4

Допомога в підготовці та супровід документів

41

Статутних документів кооперативних утворень

42

Документації для отримання коштів програм

43

Документації для отримання кредитів

44

Документації з заснування малого підприємства

45

Документації з планування соціальних проектів і програм

46

Іншої соціально спрямованої документації

5

Економіко – соціологічні дослідження

51

Потреб в наданні послуг

52

Ефективності наданих послуг

53

Паспортизації сільських населених пунктів

54

Збору та аналізу даних для складання програм соціально – економічного розвитку сільських громад і територій

55

Інші економіко – соціологічні

дослідження


Якщо розміри оплати (розцінки) за надані соціально спрямовані сільськогосподарські дорадчі послуги (за їх формами) встановлені Міністерством аграрної політики або іншим розпорядником коштів державних і регіональних програм централізовано, то оплата виконаних робіт здійснюється за цими розцінками.


Об’єктами моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг (споживачами) у сільській місцевості є:

- особисті селянські та фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, приватні підприємства, господарські товариства, інші сільськогосподарські підприємства усіх форм власності і господарювання, обслуговуючі кооперативи, кредитні спілки, інші суб’єкти інфраструктури аграрного ринку;

- сільське населення;

- органи місцевого самоврядування;

- органи виконавчої влади;

- об’єднання громадян, органи самоорганізації населення, ініціативні групи тощо.


Суб’єктами моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості є:

- юридичні особи, що надають соціально спрямовані дорадчі послуги у сільській місцевості та які пройшли реєстрацію відповідно до чинного законодавства і внесені до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб;

- фізичні особи, що надають соціально спрямовані дорадчі послуги у сільській місцевості та які пройшли реєстрацію відповідно до чинного законодавства і внесені до Реєстру сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників;

- органи виконавчої влади, відповідальні за організацію робіт з надання соціально – спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг.


завдання моніторингу

Основними завданнями моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг є:

Своєчасне і повне визначення попиту сільгоспвиробників і сільського населення у дорадчих послугах у відповідності з аграрною та соціальною політикою держави, потребами і пріоритетами у розвитку сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств, сільських територіальних громад та сільських територій.

Регулярні збір, обробка та аналіз даних про поточний стан надання сільськогосподарськими дорадчими службами соціально-спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільському населенню, а також органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади.

Відстеження результативності (кількісних і якісних характеристик) виконання заходів Державної цільової і регіональних програм (планів) з надання сільськогосподарських дорадчих послуг та оцінка ефективності (впливу на підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та розвиток сільських територій) виконання цих програм.

Забезпечення своєчасного і регулярного зворотного зв'язку між споживачами дорадчих послуг, суб’єктами дорадчої діяльності та органами державної влади з метою покращення дорадчої діяльності.

Підготовки даних для планування, прогнозування та складання програм (планів) надання соціально спрямованих дорадчих послуг та своєчасного їх коригування з метою найбільш повного задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у сільськогосподарських дорадчих послугах.

Накопичення інформації про розвиток сільськогосподарської дорадчої діяльності, необхідної для здійснення заходів з підвищення рівня знань, вдосконалення практичних навичок, професійної підготовки та рівня кваліфікації сільськогосподарських дорадників, сільськогосподарських експертів-дорадників, поліпшення інформаційно-консультаційного забезпечення об’єктів моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг.

Забезпечення цільового і ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, що виділяються для підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Підвищення довіри з боку громадськості до дорадчих служб, сільськогосподарських дорадників і сільськогосподарських експертів - дорадників за рахунок проведення соціально – економічних досліджень потреб, результативності і ефективності, оприлюднення результатів надання соціально – спрямованих дорадчих послуг, забезпечення більшої прозорості в діяльності і підзвітності суб’єктів моніторингу.
Основні принципи моніторингу

5.1. Система моніторингу соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості ґрунтується на таких принципах:

5.1.1. Використання всіма сільськогосподарськими дорадчими службами, сільськогосподарськими дорадниками та експертами-дорадниками, їх професійними об’єднаннями, органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю єдиного формату звітування про проведені інформаційно-консультаційні заходи, надані соціально-спрямовані дорадчі послуги та результати сільськогосподарської дорадчої діяльності, а також про обсяги фінансування та використання ними бюджетних коштів.

5.1.2. Єдиного методичного керівництва та узгодженості нормативно-правового, організаційно-методичного забезпечення проведення спостережень, аналітичних досліджень та обробки даних, використання єдиних засобів інформаційного та програмного забезпечення, єдиної системи класифікації та кодування інформації.

5.1.3. Достовірності та доступності інформації, необхідної для виконання завдань моніторингу соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості.

5.1.4. Максимального залучення існуючих сільськогосподарських дорадчих служб, сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників, суб’єктів господарювання у сільській місцевості, сільського населення, а також органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади для забезпечення здійснення моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості та інформаційної взаємодії між ними.


^ 6. Виконавці моніторингу

Виконання завдань моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості забезпечують:

- На національному рівні – Міністерство аграрної політики України.

- На регіональному рівні – Головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та управління агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

- На рівні суб’єктів дорадчої діяльності – сільськогосподарські дорадчі служби, сільськогосподарські дорадники та експерти-дорадники.

6.2. Відповідальні особи виконавців моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості у процесі моніторингу виконують такі дії:

6.2.1. Своєчасно і у повному обсязі у відповідності з цим Положенням збирають, здійснюють аналіз, контроль та передавання відповідної інформації про стан надання соціально-спрямованих дорадчих послугах до Головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та/або управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій і до Міністерства аграрної політики України (по вертикальній ієрархії), а також до Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» та/або її осередків.

6.2.2. Розробляють або коригують власні інструкції з урахуванням вимог цього Положення, а також ініціюють внесення змін до Положення з метою підвищення якості планування і моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг.

6.2.3. Підтримують у належному стані технічні і програмні засоби для збирання, оброблення, збереження інформації та слідкують за справністю каналів для своєчасного обміну даними.


^ 7. Організація взаємодії суб’єктів моніторингу.

7.1. Організацію, координацію дій суб'єктів моніторингу, а також контроль за виконанням завдань моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послугах здійснюють Міністерство аграрної політики України та Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України».

7.2. Взаємодія суб’єктів моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості ґрунтується на:

- Координації дій під час планування, організації та проведення робіт з моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг.

- Взаємній інформаційній підтримці рішень у галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності.

- Інформаційному обміні та узагальненні інформації про стан сільськогосподарської дорадчої діяльності.

- Відповідальності за повноту, достовірність і своєчасність надання інформації про стан сільськогосподарської дорадчої діяльності.

- Сприянні ефективному виконанню робіт з моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг.

7.3. Організаційна взаємодія виконавців моніторингу надання соціально спрямованих дорадчих послуг на всіх рівнях здійснюється на основі даного Положення, актів чинного законодавства, договорів (угод), укладених між замовниками і виконавцями моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг.


^ 8. Методологічне забезпечення моніторингу

8.1. Методологічне забезпечення моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості здійснюється на основі:

- єдиного науково-методичного підходу та системи показників для оцінювання попиту на соціально-спрямовані дорадчі послуги; кількості і якості виконання інформаційно-консультаційних заходів; ефективності виконання планів і програм надання соціально спрямованих дорадчих послуг;

- впровадження уніфікованих методів аналізу стану надання соціально-спрямованих дорадчих послуг у сільській місцевості.

8.2. Для здійснення моніторингу надання соціально спрямованих дорадчих послуг в розвиток Положення можуть розроблятися методичні рекомендації щодо методик визначення якісних і кількісних параметрів, що визначають стан надання соціально-спрямованих дорадчих послуг, їх результативність і ефективність, інші результати і умови проведення моніторингу.

8.3. Розробка методологічного забезпечення моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг покладається на ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН (за згодою).

8.4. Міністерство аграрної політики України і Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» сприяють удосконаленню методики моніторингу, способів і систем контролю за кількісними і якісними параметрами надання сільськогосподарських дорадчих послуг, а також існуючих в сільськогосподарських дорадчих службах та органах виконавчої влади систем передання інформаційних даних та комп'ютерного зв'язку.


^ 9. Порядок проведення моніторингу


9.1. Моніторинг визначення потреб в наданні соціально спрямованих дорадчих послуг.

9.1.1. Визначення потреб об’єктів моніторингу в наданні їм соціально спрямованих дорадчих послуг здійснюється в ІУ кварталі року, що передує плановому, і виконується сільськогосподарськими дорадчими службами за замовленнями Головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій. Ця робота передбачається Планом (програмою) надання соціально спрямованих дорадчих послуг в області і переслідує мету визначити тематику, види, форми, повноту та обсяги попиту на сільськогосподарські дорадчі послуги з вирішення проблем розвитку сільськогосподарського виробництва, сільських територіальних громад і сільських територій в області.

9.1.2. Збір даних для визначення потреб здійснюється методом опитування (анкетування) об’єктів моніторингу за допомогою Опитувального листа, який щорічно розробляється (уточняється) з урахуванням завдань аграрної і соціальної політики та існуючих проблем об’єктів моніторингу з урахуванням особливостей розвитку агропромислового виробництва та сільських територій області. Приклад опитувального листа приводиться в додатку 5.1.

9.1.3. Результати проведеного економіко - соціологічного дослідження відображаються в річному аналітичному звіті сільськогосподарської дорадчої служби, яка виконувала замовлення на проведення економіко – соціологічного дослідження, і включають:

- Перелік видів соціально спрямованих дорадчих послуг та форм їх надання в наступному році (див. додаток 5.2).

- Проект Плану (програми) надання соціально спрямованих дорадчих послуг в області на наступний рік (див. додаток 5.3.) з пропозиціями по фінансуванню запланованих робіт з державного і місцевих бюджетів.

- Проекти кошторисів на надання дорадчих послуг за їх видами, а при необхідності і за окремими формами ( див. додаток 5.4.)


^ 9.2. Моніторинг стану надання соціально – спрямованих дорадчих послуг

9.2.1. Стан надання соціально-спрямованих дорадчих послуг визначається кількісними та якісними параметрами, які характеризують перелік, види, форми, обсяги, а також кількісні і якісні результативні показники виконання Плану (програми) надання соціально-спрямованих дорадчих послуг згідно форм звітності та аналізу, наведених в додатках.

9.2.2. Моніторинг здійснюється у відповідності до:

9.2.2.1. Плану (програми) надання соціально-спрямованих дорадчих послуг (за рахунок державного та місцевих бюджетів), визначеному Замовником за результатами економіко – соціологічних досліджень потреб в тематиці, видах та формах соціально спрямованих дорадчих послуг, результативності та ефективності їх надання суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню.

9.2.2.2. Інших сільськогосподарських дорадчих послуг, що надаються суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність у сільській місцевості, за їх замовленнями на договірній основі за їх рахунок.

9.2.3. Порядок збору та передачі інформації:

9.2.3.1. Моніторинг надання соціально-спрямованих дорадчих послуг здійснюється суб’єктами моніторингу протягом всього періоду їх діяльності згідно з графіком документообороту, який передбачає ведення первинної документації за видами та формами надання послуг, а також єдиного комплекту щомісячної звітності (таблиця 2).

Таблиця 2.

Первинна та звітна документація дорадчої служби

з надання соціально спрямованих дорадчих послуг

^ Код виду послуги

Назва виду послуги

Склад

первинної документації

Склад

звітності

1.

Індивідуальні

консультації

Журнал обліку наданих консультацій (прошнурований для кожного дорадника на рік)

Акт здачі – приймання виконаних робіт, а також звіт сільськогосподарської дорадчої служби (щомісячний) з додатками:

1. Кількість наданих індивідуальних консультацій.

2. Програми проведення групових консультацій і список учасників групової консультації (копії)

3. Примірники друкованих і малотиражних видань і списки розсилки (видачі).інформаційних видань (копії)

4. Список осіб, яким надана допомога в оформленні і супроводі документів.

2.

Групові консультації

Програма проведення заходу, Список учасників

Анкети оцінки якості проведення заходу

3.

Інформаційні видання

Примірник інформаційного видання

Список розсилки (видачі)

4.

Допомога в підготовці та супровід документів

Технічне завдання на надання допомоги,

Акти виконання робіт, підписані виконавцем та споживачем і затверджені головою сільської ради або замовником

5

Економіко – соціологічне дослідження.

Технічне завдання на проведення економіко – соціологічного дослідження. Опитувальні листи (анкети) з виявлення потреб, оцінки ефективності надання послуг


9.2.3.2. Звітність за результатами моніторингу надання соціально-спрямованих дорадчих послуг надається сільськогосподарською дорадчою службою Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації на основі:

- первинних документів, що оформляються в сільськогосподарських дорадчих службах, та відповідно до яких здійснюється виконання, фінансування та облік наданих соціально-спрямованих дорадчих послуг (форми первинних документів приведені в додатку 2);

- результатів економіко-соціологічних досліджень потреб та ефективності надання соціально спрямованих дорадчих послуг, виконаних на замовлення Головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій шляхом опитування сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення та анкетування учасників заходів програм і планів з надання сільськогосподарських дорадчих послуг (рекомендовані форми опитувальних листів та анкет приведені в додатку 5);

- результати моніторингу оформляються дорадчою службою у вигляді щомісячного звіту уніфікованого формату, який містить інформацію про виконані обсяги робіт, надані соціально спрямовані дорадчі послуги за місяць і з початку року, аналіз якості наданих послуг. Звіт підписується директором сільськогосподарської дорадчої служби, який за достовірність звіту несе встановлену законом відповідальність (рекомендований зміст щомісячного звіту приведений в додатку 3);

- щомісячний звіт сільськогосподарської дорадчої служби та акт здавання – приймання виконаних робіт (додаток 1) до 3 числа наступного за звітним періодом місяця передаються Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Копія звіту (без підтверджуючих документів) передається осередку Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб.


^ 9.3. Моніторинг ефективності надання соціально спрямованих дорадчих послуг

9.3.1. Визначення ефективності надання соціально спрямованих дорадчих послуг здійснюється в ІУ кварталі року, що передує плановому, і виконується сільськогосподарськими дорадчими службами за замовленнями Головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій. Ця робота передбачається Планами (програмами) надання соціально спрямованих дорадчих послуг в областях для визначення:

- впливу наданих дорадчих послуг в звітному році (і попередніх роках дії програми) на підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та розвиток сільських територій області;

- результатів виконання Державної цільової програми розвитку українського села в області;

- недоліків та заходів з покращення організації робіт.


9.3.2. Ефективність наданих соціально спрямованих дорадчих послуг визначається за результатами економіко - статистичного аналізу на основі статистичної звітності сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, а також за результатами спостереження діяльності ОСГ, сільських громад, організованого на постійній основі.


9.3.3. Результати економіко – соціологічного дослідження оформляються по формах, приведених в додатках 5.5, 5.6., 5.7. до річного аналітичного звіту.


9.4. Організація звітності Головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

9.4.1. Головне управління агропромислового розвитку області узагальнює звіти виконавців Плану (програми) надання дорадчих послуг документацію в базі даних управління та подає до Міністерства аграрної політики:

- щомісячно до 5 числа наступного за звітним періодом місяця «Аналіз фінансових показників виконання Плану (програми) надання соціально спрямованих дорадчих послуг сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню за______ місяць 20__ року» (див. додаток 4.1);

- щоквартально до 5 числа наступного за звітним кварталом місяця зведений щоквартальний аналітичний звіт (рекомендований зміст щоквартального аналітичного звіту приведений в додатку 4).

9.4.2. Осередок Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб зберігає звітну документацію в базі даних осередку та надає Національній асДодаток 1
^ Найменування Виконавця Найменування Замовника

______________________________ ________________________________

Місцезнаходження: _____________ Місцезнаходження: _______________

______________________________ _________________________________
^ Поточний рахунок Поточний рахунок
______________________________ _________________________________
у ____________________________ у ________________________________


А К Т №

здачі-приймання виконаних робіт

за договором №_____ від „___” __________ 20__ р.


м.______________________ від “___” ___________ 20___ р


Назва договору____________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися:

представник ВИКОНАВЦЯ - ___________________________________________________

з одного боку, та представник ЗАМОВНИКА ____________________________________ з другого боку, склали цей акт про те, що згідно з календарним планом виконано робіт на суму грн, що складає % від загальної суми договору.


N
п/п

Вид послуги

Кількість

наданих

послуг

Вартість послуг, грн.

1.

Індивідуальні консультації2.

Групові консультації3.

Інформаційні видання4.

Допомога в підготовці та супровід документів5

Економіко – соціологічні дослідження.


УСЬОГОЗагальна сума договору _____ грн.

Раніше опроцентовано робіт на суму грн.

Одержано авансу всього грн.

Повернено авансу грн.

Опроцентується цим актом обсяг робіт на суму _____ грн.

Утримується авансу грн.

Належить до перерахування _____________________ _ грн.

( _________________________ ) грн. (сума цифрами та прописом)

Замовник претензій до обсягу та якості наданих послуг не має.
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК ______________________________________ ______________________________________

____________________

(Підпис., П.І.Б.)

М. П.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Підпис., П.ІБ.)

М. П..


Додаток 2
^ Форми первинної документації з оформлення надання соціально спрямованих дорадчих послуг
______________________________________________

(назва дорадчої служби)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ


Додаток 2.1

Затверджено

наказом Мінагрополітики України

від „____” ___________ 20___р №_____

типова форма №____________ЖУРНАЛ №

обліку наданих консультацій


за ____________ рік


_______________________________

(П.І.Б. дорадника)

Сторінка ___


№ п/п

Споживач консультації

Стислий зміст консультації

Дата надання консультацій

(число, місяць)

Час консультації

Підпис одержувача

П.І.Б.

Посада

Назва організації та її реквізити

Адреса, контактний телефон

початок

Кінець

всього, год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

еще рефераты
Еще работы по разное