Реферат: Звіт по плану видавничої діяльності навчально-методичного забезпечення кафедр за 2011 рік


Звіт по плану видавничої діяльності навчально-методичного забезпечення кафедр за 2011 рік

На 100% план видавничої діяльності виконали такі кафедри: фінансового права, філософії та політології, економічної теорії, бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, вищої математики, інформаційних систем і технологій, міжнародної економіки та підприємництва, фінансів, менеджменту, фізичного виховання та спорту; управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності.

Не планували видання навчально-методичних матеріалів такі кафедри: господарсько-правових дисциплін, сучасних європейських мов, банківської справи та фінансового моніторингу, економічної кібернетики, фінансових розслідувань, організації оперативно-розшукової діяльності, військової підготовки.

^ Юридичний ф-т

Кафедрою теорії та історії держави і права на 2011 рік по плану видавничої діяльності заплановано видання 6 навчально-методичних комплексів, підготовлено до видання – 3, не підготовлено 2 (НМК з курсу «Правознавство» – автори Глущенко К.В., Павлюх О.А., НМК з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» – автор Кондуков А.Ю.); НМК з курсу «Державне право зарубіжних країн» (Павлюх О.А.) не підготовлено, предмет передано на іншу кафедру.

Кафедрою цивільно-правових дисциплін заплановано до видання 10 навчально-методичних комплексів: 2 підготовлено до видання, 7 НМК перенесено на 2012 р. у зв’язку із змінами у законодавстві, 1 НМК – («Інформаційне право» передано на іншу кафедру).

Кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики заплановано до видання 5 навчально-методичних розробок, розроблено – 3, не підготовлено 2 НМК («Виконання судових рішень» (Сіренко О.В., Грабовський Л.А.); НМК «Теорія судових доказів» (Калганова О.А.). перенесено на 2012 р.

^ Факультет податкової міліції

Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки підготувала до видання 1 НМК, навчально-методичний комплекс з курсу «Автомобільна підготовка» перенесено на 2012 р.

^ Обліково-економічний ф-т

Кафедрою статистики та математичних методів в економіці заплановано до видання 8 навчально-методичних розробок, видано – 2, не підготовлено до друку МР до організації СРС для заочної форми навчання з курсів: «Оптимізаційні методи і моделі» (Лаговський В.В.), «Методи та моделі прийняття рішень в оподаткуванні», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці» – автор Краснова Т.Д.; «Економетрика», «Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» – автор Дудко В.С.). 6 вищезазначених методичних розробок перенесено до плану видавничої діяльності на 2012 рік.

Кафедрою техногенно-екологічної безпеки заплановано до видання НМК з курсу «Охорона праці в органах ДПС та основи режимної роботи (автор Шевченко Л.А., Чмир А.І., Кочергін О.М.), але не підготовлено, а перенесено на 2012 рік.

^ Ф-т фінансів та банківської справи

Кафедрою української словесності та культури було заплановано до видання 6 навчально-методичних розробок, з них 4 підготовлено до видання, 2 перенесено на 2012р., у зв’язку з завершенням підготовки дисертаційного дослідження автора.

Кафедрою фінансових ринків та фінансових послуг було заплановано до видання 4 НМК, з них: 2 НМК підготовлено, 2 НМК перенесено на 2012 рік («Інвестиційний аналіз», «Страховий менеджмент»).

^ Факультет економіки та оподаткування

Кафедра податків та оподаткування запланувала до видання 7 НМК, підготовлено до видання 5, не підготовлено 1 комплекс («Адміністрування податків і платежів (автори Жадлун А.О., Хлебнікова І.І., Мишкіна О.О., Забарна Т.А.), 1 НМК знято з видання у зв’язку і зміною назви предмета; (перенесено з плану видавничої діяльності 2011 р. і підготовлено до видання ще 2 НМК).

Кафедрою інтелектуальних систем прийняття рішень заплановано але не підготовлено до видання МВ до проведення семінарських занять та організації індивідуально-консультаційної роботи з курсу «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень» (Ріппа С.П., Довгий О.А).

Кафедра психології та соціології запланувала видання 3 навчально-методичні розробки. Підготовлено до друку 1, НМК з курсу «Вища освіта і Болонський процес» не видано у зв’язку із кадровими змінами.

Курс лекцій з курсу «Соціологія» (Тарапатова Н.М.) перенесено на 2012 р.
еще рефераты
Еще работы по разное