Реферат: Основи меліорації та ландшафтознавства

--PAGE_BREAK--
Тема 2.1 Основні відомості про зрошення і зрошувальні системи
План:
1. Методи регулювання водного режиму грунту при недостатньому зволоженні.
2. Види і методи зрошення.
3. Вплив зрошення на грунт, мікроклімат і рослини.
4. Зрошувальна система та її елементи.
Література: [1] – c. 46 … 58, [2] – c. 30 … 32; c. 84 … 86
Тема: 2.2 Режим зрошення с.-г. культур
План:
1. Види поливів
2. Поливна та зрошувальна норми.
3. Режим зрошення с.-г. культур.
4. Графік поливів та його укомплектування.
Література: [1] – c. 58 … 75; [2] – c. 68 … 83
Тема 2.3 Способи і техніка поливу с.-г. культур
План:
1. Поверхневі способи поливу
2. Дощування.
3. Підґрунтове зрошення.
4. Краплинне зрошення.
Література: [1] – c. 75… 122; [2] – с. 50 ...68
    продолжение
--PAGE_BREAK--Тема: 2.4 Зрошувальні мережі
План:
1. Провідна зрошувальна мережа відкритих систем.
2. Регулююча зрошувальна мережа.
3. Споруди на відкритій зрошувальній мережі.
4. Протифільтраційний захист відкритих каналів.
5. Лотокові канали.
Література: [1] – c. 123… 186; [2] – c. 86 … 93
Тема 2.5 Джерела води для зрошення
План:
1. Види джерел для зрошення.
2. Способи забору води з джерела.
3. Лиманне зрошення.
4. Будівництво ставків.
5. Зрошення стічними водами.
Література: [1] – c. 187 … 237; [2] – c. 33 … 44; c. 55 … 57
    продолжение
--PAGE_BREAK--
Тема 2.6 Заходи щодо попередження і боротьбиіз засоленням і заболоченням зрошуваних земель
План:
1. Причини засолення і заболочення зрошуваних земель.
2. Промивка засолених земель.
3. Водоскидна мережа і дренаж на зрошувальній системі.
Література: [1] c. 226 … 237; [2] c. 180 … 187.

Тема 3.1 Основні відомості про осушення
План:
1. Поняття про осушення, основні райони осушення земель.
2. Класифікація перезволожених земель.
3. Причини пере зволоження земель. Типи водного живлення.
4. Вимоги с.-г. культур до водного режиму грунту. Норма осушення та режим осушення.
5. методи і способи регулювання водного режиму перезволожених земель.
Література: [1] – c. 238 … 252; [2] – c. 109 … 119
Тема 3.3 Методи і способи осушення
План:
1. Методи і способи осушення перезволожених земель.
2. Класифікація осушувальних систем.
3. Регулююча мережа.
4. Провідна мережа.
5. Споруди на осушувальних системах.
6. Огороджуючи мережа.
7. Зволоження осушуваних земель.
Література: [1] – c. 252 … 302; [2] c. 118 … 135.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--Тема 5.1 Види ерозії ґрунтів та її виникнення
 План: 1. Види ерозії ґрунтів.
          2. Збитки від ерозії ґрунтів.
          3. Типи водної ерозії ґрунтів.
          4. Форми прояву вітрової ерозії
          5. Фактори водної і вітрової ерозії.
Література: [1] – c. 345 … 348; [2] – c. 167 … 168.
Тема 5.2 Захист ґрунтів від ерозії
План:
1. Комплекс заходів щодо попередження і боротьби з ерозією.
2. Агротехнічні протиерозійні заходи…
3. Класифікація протиерозійних гідротехнічних споруд (ПГТС)
4. Споруди на водозбірній площі.
5. Головні яружні споруди.
6. Донні ГТС.

Література: [1] – c. 348 … 365; [2] – c. 169 … 180
Тема 6.1 Загальні відомості про ліс і лісорозведення
План:
1.Значення лісу.
2. Лісові ресурси України.
3. Характеристика лісонасаджень.
4. Будова лісу.
5. Відновлення лісу.
Література: [1] – c. 363 … 380; [2 ] – c. 214 …. 246;
    продолжение
--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по сельскому хозяйству