Реферат: Соціологічне дослідження на тему "Молодь та наркотики"

План
І. Методологічна частина.
1. Проблема дослідження.
2. Мета дослідження.
3. Завдання дослідження.
4. Гіпотези.
5. Спосіб збору інформації.
І І.. Методична частина.
1. Анкета.
2. Результати анкетування.
3. Висновки.1. Проблема дослідження.
В житті сучасного суспільства особливо гостро постала проблема пов’язана з наркоманією. Особливо велике росповсюдження ця негативна звичка отримала в середовищі молоді. Наркоманія негативно впливає не тільки на життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо. На даний час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичним даним, розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих маштабах, в окремих країнах, пов’язано з нестабільністю політичної та економічної ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного та політичного механізмів. Відносно нашої країни ця проблема є особливо актуальною і розповсюдження її пов’язано з низькою кльтурою суспільства. З даною проблемою повинно боротися не тільки суспільство, але й кожна людина повинна усвідомлювати длю себе велику шкоду від наркоманії і намагатися боротися з цією негативною звичною. Тільки після цього можна говорити про рішення поставленої проблеми. Тому я вирішив провести дане соціологічне дослідження, щоб наочно побачити росповсюдження наркоманії серед молоді, так як молодь являється основою нашого суспільства.

2. Мета дослідження.
Мета мого соціологічного дослідження полягає в вивченні росповсюдження наркоманії серед молоді. А також метою даного соціологічного дослідження є зібрати якомога більше інформації про поставлену проблему.

3. Завдання дослідження.
Завданням мого соціологічного дослідження є за допомогою соціологічного опитування зібрати інформацію про наркотики та наркоманію і з’ясувати причини росповсюдження наркоманії , та шляхи вирішення даної проблеми.

4. Гіпотези.
1. Я вважаю, що наркоманія глибоко вкоренилась серед молоді;
2. Більшість випадків вживання наркотичних засобів молодими людьми пов’язане з ціллю підвищити свій настрій, а причиною, через яку вони почали вживати наркотики є бажання попробувати;
3. Молодь якщо починае вживати наркотики, то ще не досить в зрілому віці;
4. Наркотики – це порок якого важко позбутися.
5. Також я вважаю, що наркотичні засоби сильно шкодять здоров’ю.

5. Спосіб збору інформації.
Своє дослідження я проводив за допомогою соціологічного опитування.
Генеральною сукупністю мого соціологічного опитування являється вся молодь у віці від 15 до 23 років. Вибіркова сукупність дорівнює 30 осіб: 20 чоловічої статі та 10 жіночої. Я провів вибіркове дослідження за допомогою анкетування і не претендую на високу репрезентативність отриманих даних. Даним соціологічним дослідженням я хочу звернути увагу суспільства на дану проблему.


Шановний друже!
Я прошу виділити небагато часу до моєї анкети і відповісти на декілька неважких запитань, щоб допомогти моєму дослідженню. Прошу відповідати часно. Анонімність та конфіденційність гарантую. Більшість питань підсвідомлюють однозначну відповідь, тільки там, де є вказівки можливі декілька варіантів відповіді; питання, що не відносяться до вас можна пропускати.
Завчасно дякую!


1. Чи вживали Ви коли небудь нехай навіть слабкий наркотик?
а) так;
б) ні.

2. В якому році Ви спробували вперше наркотики?
а) до 15 років;
б) від 16 до 20 років;
в) після 20 років.

3. Через яку причину Ви вирішили вжити наркотики?
а) вплив компанії;
б) спроба зняти стрес;
в) бажання попробувати;
г) свій варіант відповіді________________________
_________________________________________________

4. Які найсильніший наркотик Ви вживали (вживаєте)?
а) “травку”;
б) “ангідридку”;
в) свій варіант відповіді________________________
_________________________________________________

5. Чи завжди Ви можете відмовитись від пропозиції вжити наркотик?
а) так;
б) не завжди;
в) ні.

6. Як Ви вважаєте, наркотики шкодять здоров’ю?
а) так;
б) ні.

7. Ви регулярно вживаете наркотики?
а) так;
б) ні.

Вкажіть вашу стать:
а) жіноча;
б) чоловіча.

№ Питан-ня
Варіант відповіді
Кількість відповідей
Процентне співвідношення
Загальне процентне співвідношення


Чол.
Жін.
Чол.
Жін.

1
а)
18
4
90%
40%
93%

б)
2
6
10%
60%
27%
2
а)
2
0
10%
0%
7%

б)
14
3
70%
30%
57%

в)
4
1
20%
10%
17%
3
а)
9
2
45%
20%
37%

б)
2
1
10%
10%
10%

в)
5
1
25%
10%
20%

г)
2
0
10%
0%
7%
4
а)
10
4
50%
40%
47%

б)
6
0
30%
0%
20%

в)
2
0
10%
0%
7%
5
а)
10
10
50%
10%
67%

б)
2
0
10%
0%
7%

в)
6
0
30%
0%
20%
6
а)
20
10
100%
10%
100%

б)
0
0
0%
0%
0%
7
а)
2
1
10%
10%
10%

б)
18
9
90%
90%
90%
Результати дослідження.
Аналізуючи результати мого дослідження, я зробив слідуючі висновки:
- моя гіпотеза про те, що нгаркоманія глибоко вкоренилася серед молоді насправді не справдилася, регулярно вживають наркотики лише 10% опитаних мною респондентів;
- з’ясувалося, що причиною першого вживання наркотиків являються такі: спроба зняти стрес (10%), бажання попробувати (27%), вплив компанії (37%), а також серед 7% респондентів вияснилось, що причиною також можуть бути такі як бажання стати старшим, бажання нових відчуттів та інші;
- моя гіпотеза про те, що молодь починае вживати наркотики ще не досить в зрілому віці відносно справдилася: 57% опитаних респондентів вперше вжили наркотик в віці від16 до 20 років. А це значить, що слід звернути увагу на виховання молодого покоління, поглибити пропаганду проти наркотиків серед підростаючого покоління;
- більшість респондентів також як і я вважають, що наркотики – це порок, якого важко позбутися.
Також, як і було раніше сказано, всі респонденти згодились з тим, що наркотики несуть згубну дію на організм людини.
еще рефераты
Еще работы по социологии