Реферат: Техніко-економічне обрунтування перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутом м.

--PAGE_BREAK--5. Розрахунок техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників вибраного рухомого складу
Розрахуємо техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники роботи рухомого складу на запропонованому маршруті.

Маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» має 6 проміжних зупинок, на кожній проміжні зупинці, в середньому, він стоїть 0,5 хв. (tзпі), час простою на кінцевих зупинках (tзпк) — 10 хв.

-                     час простою автобуса за один транспортний цикл:
tпр = tзпі * і + tзпк                                             (5.1)
tпр = (0,5*12+10)/60 = 0,267 (год.)

-                     тривалість одного циклу:
tц = км *((Lм/Vt )+t пр)                                      (5.2)


Маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»: коєфіцієнт тривалості циклу (км) рівний 1. Довжина маршруту (Lм) — 162 км., технічна швидкість – 70 км./год. tц = 1*((162/80)+0,267)=2,5(год.) = 150 (хв.)

Для зручності пасажирів та водія приймаємо тривалість циклу — півгодини (2,5 год.). кількість рейсів за день:
nр = Тн /1,04* tц                                       (5.3)
nр = 14/1,04*2,5= 10 (рейсів)

-         середньодобовий пробіг одного автобуса, (L0=3):
Lср = км * Lм * nр + L0                                      (5.4)
Lср = 1*162*150+3 = 24303 (км.)

-         коефіцієнт використання пробігу з урахуванням нульового пробігу:
во = (км * Lм * nр)/ Lср                                      (5.5)
во = (1*162*150)/ 24303 = 0,99

-         статичний коефіцієнт використання пасажиромісткості, (nц=14):
<img width=«13» height=«17» src=«ref-1_1327182975-86.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">ст =Q/(gн * nц* км)                                (5.6)

<img width=«13» height=«17» src=«ref-1_1327182975-86.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028">ст =148/(50*14*1)=0,21

-         виробіток автобуса за рік, (<img width=«16» height=«15» src=«ref-1_1327183147-88.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">в = 0,95):
Р = Dк * <img width=«16» height=«15» src=«ref-1_1327183147-88.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">в * gн *<img width=«13» height=«17» src=«ref-1_1327182975-86.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">ст * км * nр               (5.7)
Р = 365*0,95*50*0,21*1*10= 36409 (пас.). автомобіле-дні у господарстві: АДг = Dк = 365(дні)

-         автомобіле-дні у роботі:

АДр = АДг * <img width=«16» height=«15» src=«ref-1_1327183147-88.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">в                                                (5.8)
АДр = 365*0,95=347 (дні)

-         кількість циклів автобуса за рік:
nц.р = Qдоб * АДр /( gн *<img width=«13» height=«17» src=«ref-1_1327182975-86.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">ст * км )                 (5.9)
nц.р = 148*347/(50*0,21*1)= 4891 (циклів)

-         пробіг автобуса з пасажирами за рік (км), (в = 1):
Lпас = Lм* nц.р * км * в                                    (5.10)
Lпас = 162*4891*1*1=792342 (км)

-         загальний пробіг автобуса за рік з урахуванням нульового пробігу (км):
Lзаг = (Lпас / в)+ L0 * АДр                       (5.11)
Lзаг = (792342/1) + 3*347 = 793383 (км)

Визначимо показники, що характеризують виробничу програму:

об’єм перевезення за рік:
Qрік = gн *<img width=«13» height=«17» src=«ref-1_1327182975-86.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034">ст * nц.р * км                       (5.12)
Qрік =50*0,21* 4891 *1= 51356 (пас./рік)

— необхідна кількість автобусів:
Асп = Qрік / Р                                           (5.13)
Асп =51356/36409= 1,41 <img width=«13» height=«13» src=«ref-1_1327183669-82.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035"> 2(автобуси)

На маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» доцільно поставити два автобуси

-         автомобілегодини у роботі:
АГр = АДр * Тн                                       (5.14)
АГр = 347*14 = 4858 (а. дні)

-         транспортна робота (пас.км):
W = gн *<img width=«13» height=«17» src=«ref-1_1327182975-86.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036">ст * nц.р * км * lср                  (5.15)
W = 50*0,21*4891*4,4=225964,2 (пас. км)

Враховуючи результати розрахунків техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників роботи рухомого складу, можемо стверджувати, що об’єм перевезення за рік автобусом БогданА091 на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» буде рівний 51356 пас., а транспортна робота — 225964,2 пас. км.
6.               
Стратегії маркетингу

За останні п'ять років пасажиропотік міста суттєво зріс. Транспортні потоки стали більш врівноваженими, а напружений транспортний рух спостерігається, як правило, в “години пік”. Успішне просування на ринок послуг пов'язаних з перевозками пасажирів можливе за суворого дотримання встановлених правил, тобто:

-Чітке дотримання графіку руху,

-Забезпечення безпеки перевезення пасажирів,

-Забезпечення комфорту пасажирам і водіям,

-Рухомий склад весь час повинен знаходитись у відмінному стані,

Така послуга як пасажирські перевезення є масовою, тому інтенсивність її споживання дуже висока. Ця послуга має відносно стабільний попит у споживача, проте не припустимим є зниження якості надання послуги.

Рекламою перевезень мають стати власне перевезення. Цей маршрут абсолютно новий, аналогів йому нема, а тому пасажири відразу звернуть на нього увагу. Жителі Київської обл. з перших днів скористаються ним і якщо він їх задовольнить вони будуть увесь час ним користуватись і рекомендувати його своїм близьким та друзям. Це й має стати основною рекламою нашого маршруту

Найкраща репутація фірми досягається бездоганною якістю послуги. Хоча такі недоліки конкурентів, як не дотримання графіка руху мікроавтобусів, незадовільний технічний стан рухомого складу, непрофесійний персонал підсилюють переваги наших перевезень, але неприпустимо базуватись лише на цьому. Тому необхідно звернути особливу увагу на:

-Технічний стан автобусів Богдан (безпека руху);

-Забезпечення комфорту пасажирам і водіям (якість перевезень);

-Дотримання графіку руху;

Постійного зростання об’ємів реалізації послуги можна досягти такими шляхами:

-                     збільшити довжину маршруту;

-                     змінити шлях проходження маршруту завдяки залученню жителів інших областей ;

Основні рекламні заходи, що застосовуються:

1) реклама на бігбордах, на території студмістечку;

2) оголошення в існуючих маршрутках, з метою повідомлення пасажирів про створення маршруту саме для них; 3)оголошення на зупинках даного маршруту і інших.

Для того щоб розвантажити головний пасажиропотік області і відбувається створення даного підприємства спочатку лише для Київської обл.
7.               
Обґрунтування собівартості перевезень

Відповідно до даного виду перевезень, характеристики маршруту і рухомого складу, визначаємо валові та питомі витрати в розрізі статей витрат:

Ø                основна і додаткова заробітна плата водіїв;

Ø                нарахування на заробітну плату;

Ø                паливо-мастильні матеріали;

Ø                паливо для рухомого складу;

Ø                знос та амортизація автомобільних шин;

Ø                амортизація рухомого складу;

Ø                витрати на ТО і ремонт рухомого складу;

Ø                адміністративних витрати;

ü                Заробітна плата

Визначимо фонд робочого часу водія за рік, при цьому не враховуємо вихідні та святкові дні, оскільки водії працюють і у вихідні, і у святкові дні. Тривалість робочої зміни (tзм) рівна 8год.
Фрч = (Dк — Dвід )* tзм                                      (7.1)
Фрч = (365 – 24)*8 = 2728 (год.)

Чисельність водіїв на маршруті «»:
Nв = (1,04*АГр)/ Фрч                               (7.2)
Nв = (1,04*4858)/2728 = 2 (водія)

В колективному договорі між підприємством та водіями зазначено, що заробітна плата водія за місяць становить 2700 грн., тобто 90 грн/день., та доплата за класність в розмірі 10% від основної заробітної плати (на даному маршруті водії ІІ класу), Доплата за святкові та вихідні дні підприємством не встановлена, доплата за суміщення професій (водій — кондуктор) виплачується із прибутку, тому до собівартості не відноситься.

Заробітна плата всіх водіїв за день:

ЗПд == Nв* ЗПд=90*2=180 (грн)

Місячний фонд оплати праці:

ФОПм=ЗПд*Дк*30=180*1.1*30=5940(грн)

Середньомісячний пробіг автомобіля:

Lср.м = Lср*30 = 138*30=4140(км)

Заробітна плата на 1км. пробігу:

ЗП1км.= ФОПм / Lср.м =1.43(грн)

ü                Відрахування на соціальні заходи із ЗП на один км. пробігу

Відрахування до Пенсійного фонду (33.2%)

ПФ=1.43*0.332=0.47(грн)

Відрахування до фонду соціального страхування(1.00%)

ФСС=1.43*0.01=0.0143

Відрахування до ФСС від нещасних випадків (1.5%)

ФССн.в.=1.43*0.015=0.02

Відрахування до фонду соціального страхування на випадок безробіття(0.5%):

ФССб=1.43*0.005=0.007(грн.)

Загальна сума відрахувань становить: 0.51(грн.)

ü                Витрати на дизельне паливо

Витрати на пальне та мастильні матеріали визначаються за формулою:<img width=«175» height=«53» src=«ref-1_1327183837-699.coolpic» v:shapes="_x0000_i1037">

де n-норма пального в літрах на 100км пробігу;

Dn -додаткові витрати пального;

Ц- ціна за літр
<img width=«256» height=«51» src=«ref-1_1327184536-1257.coolpic» v:shapes="_x0000_i1038">
Вп.1. км.=714063/793383=0,9(грн.)

Витрати (потреба) палива у ДП за рік(л) становить:

Вп.заг.=(Лн.в.п.*Lзаг)/100, де

Лн.в.п – лінійна норма витрати палива, л/100км

Вп.заг.=(15*793383) /100= 119007,45

Згідно норм, встановлених на транспорті (використовуючи довідник інженера-економіст Голованенко) норма витрати палива в зимовий період збільшується на 5%, в зв’язку з розігрівом транспортного засобу до безпосереднього його виїзду на маршрут та руху, а також утрудненим руху автомобіля в зимовий період і т.д.

Збільшення витрати палива у зимовий період, л

Вп.з.п=Вп.заг*0.05=119007,45*0.05=5950,37

Витрати палива у зимовий період в розрахунку на 1км. пробігу:

Вп.з.п.1км= Вп.з.п/Lза=5950,37/793383=0,0075

ü           Витрати на мастильні матеріали:

Витрати мастильних матеріалів на 1км. пробігу:

Зсм=Ат*(Нд*Цд+Нт*Цт+Нк*Цк+Нспг*Цспг+Нспп*Цспп)/100,

де

-              Ат-загальні витрати палива, л/100км;

-              Нд-норми витрат палива для двигуна, л/100км;

-              Нт-норма витрат трансмісійного масла, л/100км;

-              Нк-норми витрат консистентних мастил, кг/км;

-              Нспг-норма витрат спеціального масла для гідропідсилювача руля, л/100км.

-              Нспп- норма витрат спеціального масла для гідропідйомника, л/100км.

-              Цд, т, к, спг, спп-ціна масла відповідно для двигуна, трансмісійного, консистентного мастила, спеціальних масел для гідро підсилювача руля та гідропідйомника.

Зсм=15 *(2.4*3.6+0.8*5.6+0.6*5.0+0.1*10.00+0.3*11.25)/100=0.07

ü                Витрати на ТО і ПР

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт визначаються по факту виконаних робіт. ПП «Буспастранс» має розрахунки виконання робіт ТО -1, ТО-2 та ПР за рік. По існуючій системі розрахунків, максимальні витрати на технічне обслуговування автобуса«Богдан» А 091-1400 грн.

Отже, витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт на 1 кмпробігу рівні:

Вто, пр = 1400/793383 =0,0017 (грн/км)

ü                Витрати на автомобільні шини

Кількість шин автомобілі без урахування запасного колеса:

N=6

Нормативний пробіг шин:

Lш=65000км

Потреба в шинах:

Nш=(Lзаг* N)/ Lш=(793383*6)/65000=73,23

Ціна шини

Цш=260

Витрати на придбання шин

Вш=260*6=1560

Витрати на відновлення зносу та ремонт шин

Ввш=(260*0.05*793383*6)/100000= 618,83

Витрати на шини на 1 км. пробігу

Ввш.1км.=(1560+618,83)/793383= 0,003

ü                Амортизація автотранспорту

Ціна автомобіля «Богдан» А 091

Цав.=98000(грн.)

Норма амортизації на транспортний засіб(річна)

Nам.=25%

Річна сума амортизації

А=98000*0.25=24500

Сума амортизації на 1 км. пробігу:

А1км.=24500/25286=0.96

ü                Адміністративні витрати

Адміністративні витрати по підприємству розділяються відповідно до фонду оплати праці водіїв на маршрутах(5%).

Місячний фонд оплати праці водіїв на маршруті «Студентський» (2(водії)*2700(ЗПм)=5400грн)

Заробітна плата на 1км пробігу:

ЗП1.км=5400/25286=0.21(грн.)

Адміністративні витрати на 1км. пробігу:

Ад.вит=0.21*0.05=0.01

Виходячи із розрахунків розрахованих вище побудуємо таблицю собівартості перевезень на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»
Таблиця 7.1 — Розрахунок собівартості перевезень на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»

Показник

Значення

Заробітна плата, грн.

1.43

Відрахування на соціальні заходи, грн.

0.51

Паливо, грн.

0.6075

Мастильні матеріали, грн.

0.07

Технічне обслуговування та поточний ремонт,

 грн. грн.

0.005

Шини, грн

0.06

Амортизація, грн.

0.96

Адміністративні витрати, грн.

0.001

Собівартість виконання 1км пробігу, S1км, грн.

6.64–                  собівартість перевезення одного пасажира:
Sпер.пас= S1км *Lср / Qдоб
Sпер.пас= 6.64*523/148=23,4

Підприємство заклало норму рентабельності на даному маршруті в розмірі 20%.

Отже, тариф на перевезення одного пасажира на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» рівний:
т = Sпер.пас *1,2
т = 23,4*1,2=28 грн.
8. Фінансовий результат
Основною метою функціонування будь-якого підприємства є отримання прибутку та задоволення потреб суспільства. Тому відкривши новий маршруту, «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль», ПП «Буспастранс» задовольняти потреби в перевезенні пасажирів в межах міста (Печерський р-н.) та збільшить свій прибуток. Розрахуємо прибуток який отримає підприємство відкривши даний маршрут

Маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»- міський маршрут, тому валовий дохід дорівнює виручці, так як цей вид перевезення звільнений від податку на додану вартість, отже:
ВД = В =т*Qм                                 (8.1)
В= 28*148*30=124320 (грн.)

За місяць виручка на запропонованому маршруті рівна 124320 грн. Визначимо точку беззбитковості :

Точка беззбитковості визначається за формулою:
К=ПВ/(Ц-ЗВ)                                   (8.2)
До постійних витрат (ПВ) відносяться заробітна плата водіїв, відрахування на соціальні заходи, амортизація, адміністративні витрати. До змінних (ЗВ) – витрати на паливо, мастильні матеріали, шини, технічне обслуговування та поточний ремонт.

Відповідно до результатів розрахунків представлених в розділі 7 визначаємо точку беззбитковості:

К= 7711,5/ (28-0.735) = 284 (пас/міс)

<img width=«334» height=«292» src=«ref-1_1327185793-962.coolpic» v:shapes="_x0000_s1026">Згідно розрахунку точки беззбитковості, побудуємо графік залежності доходу(витрат) та обсягу наданої послуги і відобразимо точку беззбитковості(К = 284 (пас/міс) надання послуг в даній ситуації.

<img width=«12» height=«282» src=«ref-1_1327186755-227.coolpic» v:shapes="_x0000_s1027">


Дохід, Витрати  (грн.)                                     Дохід

<img width=«386» height=«120» src=«ref-1_1327186982-569.coolpic» v:shapes="_x0000_s1028">Всум

<img width=«551» height=«163» src=«ref-1_1327187551-1001.coolpic» v:shapes="_x0000_s1030 _x0000_s1029">


<img width=«475» height=«20» src=«ref-1_1327188552-232.coolpic» v:shapes="_x0000_s1031">Впост

7711,5                                                                                                              Взм.

<img width=«2» height=«11» src=«ref-1_1327188784-74.coolpic» v:shapes="_x0000_s1033"> <img width=«2» height=«11» src=«ref-1_1327188784-74.coolpic» v:shapes="_x0000_s1032">


<img width=«523» height=«12» src=«ref-1_1327188932-175.coolpic» v:shapes="_x0000_s1034">284                                          Обсяг перевезень пасажирів

Рисунок 8.1 — Точка беззбитковості надання послуг
Отже, при перевезенні 284 пасажирів за місяць підприємство відшкодує витрати та почне отримувати прибуток, тобто валові доходи будуть дорівнювати валовим витратам.

Для визначення чистого прибутку підприємства за місяць на запропонованому маршруті, потрібно визначити та відрахувати податки які повинно сплатити підприємство.

ПП «Буспастранс» знаходиться на єдиному податку (10%) відповідно до указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва». Тобто підприємство сплачує тільки податок з власників транспортних засобів (Пвтз) та податок на прибуток підприємства (Ппр).

Податок з власників транспортних засобів сплачується раз на два роки при проходженні техогляду рухомого складу.
Пвтз = (k*V/100)/24                                  (8.3)
Пвтз = Пвтз =(3,6*4750/100) = 171 (грн/міс.)

Визначимо прибуток підприємства отриманого за місяць роботи на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»:
Пп = ЗагВ — В                                            (8.4)
Пп = 793383-3974.4 -171 =12961.6 (грн/міс)

Податок на прибуток за місяць буде рівний:
Ппр = 0,25* Пп                                         (8.5)
Ппр = 0,25*12961.6 = 3246.7(грн/міс)

Визначивши всі податки, які повинно сплатити підприємство розрахуємо чистий прибуток від перевезень на запропонованому маршруті за місяць:

Пч = Пп- Ппр =9714.9 (грн/міс)

При незмінних умовах ( не зміниться податкова політика держави, не зміняться ціни на ресурси) за рік підприємство отримає чистого прибутку в сумі:

Пчрік = 9714.9 *12 =116578.8грн. Рентабельність відкриття маршруту:
R= (ВД/ЗагВ )*100%                                (8.6)
R=(9714.9 /3803.4)*100%=255.4%

Визначивши фінансовий результат на запропонованому маршруті, «м.Видубичі – вул… Суворова1», можна стверджувати, що пропозиція щодо його відкриття для ПП «Елітпастранс» є вигідною.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по спорту