Реферат: Ремонт та технічне обслуговування приладів освітлення та сигналізації автомобіля

--PAGE_BREAK--5. Технічне обслуговування
Для контролю і усунення виникаючих несправностей світлових приладів необхідні вельми різноманітні по характеру і трудомісткості дії, наявність різного простого і складного устаткування класифікація цих робіт по видах обслуговування.

До класифікації видів обслуговування входить контрольно-регулювальні, мийні і ремонтні роботи, пов'язані зі світловими приладами.

Щоденне обслуговування. Роботи, що проводяться зі світловими приладами при щоденному обслуговуванні автомобілів, діляться на мийно-прибиральні і контрольно-оглядові, оскільки світлові прилади автомобілів входять до числа приладів, від роботи яких залежить безпека руху.

Мийно-прибиральні роботи полягають в наступному:

— після проходження автомобіля через мийну установку необхідно протерти (а якщо необхідно домити вручну) розсіювачі фар і всіх сигнальних ліхтарів так, щоб на них не залишалося шару грязі і пилу;

— промивати і протирати варто м'якою без слідів піску ганчіркою (особливо це стосується розсіювачів ліхтарів, виконаних з сополімерів);

— на розсіювачах не повинно бути подряпин, які погіршують світлові характеристики ліхтаря;

— при прибиранні кабіни і салону автомобіля необхідно протерти сухою м'якою ганчіркою розсіювачі плафонів, скла приладів і контрольних ламп щитка.

Контрольно-оглядові роботи полягають в наступному:

— перед виїздом автомобіля потрібно перевірити роботу головних фар в режимі дальнього і ближнього світла, переконатися візуально в правильності підключення ниток дальнього і зовнішнього світла, цілості і чистоті розсіювачів фар, відсутності порушень правильності установки оптичних елементів фар; ті ж операції необхідно провести і з додатковими фарами, якщо вони є;

— необхідно перевірити роботу всіх сигнальних ліхтарів і ліхтаря номерного знаку, цілість і чистоту розсіювачів ліхтарів і світловідбивачів, роботу сигналізаторів щитків, дублюючих зовнішні світлові прилади (включення фар, покажчиків поворотів).

У випадку якщо буде виявлена будь-яка з перерахованих несправностей, необхідно виправити її.

Технічне обслуговування 1. Режими технічного обслуговування склад робіт і їх періодичність можуть мінятися від умов експлуатації типу стану автомобілів, якості виконуваних робіт по обслуговуванню і ремонту і ряду інших чинників.

При ТО-1 роботи, що проводяться по технічному обслуговуванню світлових приладів, діляться на мийно-прибиральні, контрольно-регулювальні і кріпильні.

Склад мийно-прибиральних робіт повністю входить в щоденне обслуговування. Ніяких додаткових робіт при То не проводиться.

Склад контрольно-регулювальних робіт при проведенні То-1 передбачає додатково до робіт ТО наступні операції: перевірку правильності установки і регулювання фар, експлуатаційну перевірку сили світла фар, перевірку стану ламп, проводів, контактів, гвинтів, болтів і гайок кріплення стану і роботи акумуляторної батареї, генератора і реле-регулятора. При ТО-1 всі перераховані роботи проводяться без зняття світлових приладів з автомобіля.

При ТО-2 залежно від умов експлуатації склад робіт може бути аналогічний складу робіт ТО-1, описаному вище, де основною операцією є регулювання фар. Відмінністю робіт ТО-2 є те, що мийно-прибиральні, контрольно-регулювальні і кріпильні роботи проводяться ретельніше і глибоко, часто із зняттям світлових приладів з автомобіля і їх розбиранням.

Окрім основних несправностей, перерахованих вище, експлуатації автомобілів унаслідок ударів і вібрацій у освітлювальних приладів слабшають або вивертаються гвинти, болти і гайки кріплення, тріскаються розсіювачі, обриваються дроти, відмовляють в роботі лампи.

Слід періодично перевіряти дроти, акумуляторну батарею і генератор, оскільки від їх стану і роботи залежить напруга на контактах лампи, а, отже, і сила світла приладів.

Догляд за сигнальними ліхтарями полягає в заміні несправних ламп новими, протиранні розсіювачів і відбивачів або обдуванні їх сухим чистим стислим повітрям, заміні тих, що відмовили роботі розсіювачів, перевірці прокладок, проводів.

Надійна робота ламп багато в чому залежить від догляду за ними. Надійна робота приладів залежить від стану електропроводів. При заміні проводів необхідно застосовувати дроти відповідного поперечного перетину.

Наприклад, дроти до фар повинні мати площу поперечного перетину не менше 2 мм2.

У всіх світлових приладах необхідно застосовувати тільки стандартні розсіювачі промислового виробництва.
6. Діагностика несправностей та ремонт
Діагностику зовнішніх світлових приладів необхідно проводити на спеціальному пості, що включає робочу площадку, плоский екран з матовим покриттям, люксметр із фотоприймачем (захищеним від сторонніх засвічувань) і пристосування, що орієнтує взаємне розташування автотранспортного засобу й екрану.

Робоча площадка повинна бути таких розмірів, щоб при розташуванні на ній автотранспортного засобу відстань між розсіювачами світлового приладу й екраном по осі відліку було не менш 5 м., нерівності робочої площадки повинні бути не більше 3 мм на 1 м. Кут між площиною екрана й робочою площадкою повинен бути 90° ± 3°. Діагностична площадка повинна забезпечувати установку автотранспортного засобу таким чином, щоб вісь відліку світлового приладу була паралельна площини робочої площадки й перебувала в площині, перпендикулярної площинам екрана робочої площадки з погрішністю не більше ± 0,5°. А також, повинна забезпечувати установку оптичної осі приладу паралельно поздовжньої площини симетрії автотранспортного засобу (або перпендикулярно до осі задніх коліс) з погрішністю не більше ±0,5°.

Перевірку частоти проходження проблисків покажчика поворотів здійснюють не менш, ніж по 10 проблискам. Частоту проходження проблисків і час до появи першого проблиску допускається визначати універсальним вимірником часу із секундним відліком, що забезпечує зняття показань у межах від 1 до 30 із ціною розподілу не більше 0,1 с.

Погрішність, що допускається, при вимірі всіх установлених значень, повинна бути не більше: для кутових величин — ±15'; для лінійних величин на відстані 10 м до екрана — ±44 мм; на відстані 5 м — ±22 мм.

Розмітка екрана для регулювання фар (Додаток Г Рис. 6.1.):

Порядок виконання:

1. Розмітити екран певним чином, при цьому лінію центрів фар M нанести на екрані на відстані h, рівному висоті розташування центрів фар над рівнем підлоги. Відстань h необхідно вимірювати на спорядженому автомобілі з додатковою масою, рівної 70 кг, на середині заднього сидіння. Паливний бак повинен бути заповнений.

2. Відстань Х від центра фари до середини автомобіля вимірюється на автомобілі.

3. Перевірити й при необхідності довести до норми тиск у шинах.

4. Установити автомобіль на горизонтальну площадку перпендикулярно екрану на відстані 10 м. При цьому поздовжня площина симетрії автомобіля повинна проходити по лінії 0 на екрані.

5. На моделях з електрокоректором світла фар установити ручку коректора в положення «0».

6. Включити ближнє світло.

7. Напрямок світлової плями регулювати для кожної фари окремо. Іншу фару під час регулювання закрити непрозорим матеріалом.

8. Витягнути нагору кнопку блокування (Додаток Г Рис. 6.2.), розташовану на фарі.

9. Відрегулювати гвинтами (у горизонтальній і у вертикальній площині) ручного регулювання пучка світла положення світлової плями для кожної фари на екрані.

10. Фари вважаються відрегульованими тоді, коли верхні границі лівих частин світлових плям збігаються з лінією N, а вертикальні лінії А и В проходять через крапки С1 і С2 перетинання горизонтальних і похилих ділянок світлових плям.

Регулювання світла протитуманних фар (Додаток Г Рис. 6.3.)

Порядок виконання:

1. Розмітити екран певним чином, при цьому лінію центрів фар M наносити на екрані на відстані h, рівному висоті розташування центрів протитуманних фар над рівнем підлоги. Відстань h необхідно вимірювати на спорядженому автомобілі з додатковою масою, рівної 70 кг, на середині заднього сидіння. Паливний бак повинен бути заповнений.

2. Відстань Х від центра фари до середини автомобіля вимірюється на автомобілі.

3. Перевірити й при необхідності довести до норми тиск у шинах.

4. Установити автомобіль на горизонтальну площадку перпендикулярно екрану на відстані 10 м. При цьому поздовжня площина симетрії автомобіля повинна проходити по лінії 0 на екрані.

5. Включити протитуманні фари.

6. Напрямок світлової плями регулювати для кожної протитуманної фари окремо. Іншу фару під час регулювання закрити непрозорим матеріалом (або одягти захисний ковпак).

7. Повертаючи регулювальний гвинт, виставити фари так, щоб центр світлового пучка перебував на перетинанні ліній N і A (B) (світло протитуманних фар регулюється тільки по висоті).

Заміна лампи покажчика повороту

Порядок виконання:

1. Відкрити капот і від’єднати «мінусову» клему акумуляторної батареї.

2. Вийняти патрон з корпуса, повернувши його вліво.

3. Замінити лампу.

4. Вставити патрон у корпус і зафіксувати його, повернувши вправо до упору.

Зняття й установка покажчика повороту

Порядок виконання:

1. Відкрити капот і від’єднати проведення від «мінусової» клеми акумуляторної батареї.

2. Від’єднати колодку із проводами від патрона.

3. Віджати пластмасову засувку й висунути корпус покажчика повороту вперед.

4. Установити покажчик повороту у зворотному порядку.

Заміна лампи протитуманної фари

Порядок виконання

1. від’єднати провід від «мінусової» клеми акумуляторної батареї.

2. Вийняти на себе декоративну рамку. Рамка закріплена на передньому буфері двома пластмасовими засувками.

3. Відвернути два гвинти кріплення й вийняти на себе фару.

4. Від’єднати колодку із проводами від патрона лампи.

5. Віджати пружинний тримач патрона.

6. Вийняти патрон і замінити лампу.

7. Установити протитуманну фару у зворотному порядку.

Заміна ламп заднього ліхтаря на крилі

Порядок виконання:

1. Від’єднати проведення від «мінусової» клеми акумуляторної батареї.

2. Відкрити кришку багажника.

3. Стиснути пластмасові затискачі, розташовані з боків тримача патронів, і вийняти тримач патронів з лампами.

4. Замінити перегорілу лампу.

5. Вставити на місце тримач патронів і зафіксувати його, встановивши пластмасові затискачі.

6. Якщо потрібно зняти розсіювач ліхтаря, зняти тримач і відвернути чотири гайки.

Заміна ламп заднього ліхтаря на кришці багажника

Порядок виконання:

1. Від’єднати проведення від «мінусової» клеми акумуляторної батареї.

2. Відкрити кришку багажника.

3. Вийняти патрон з лампою, повернувши його вліво.

4. Замінити лампу.

5. Вставити на місце патрон і зафіксувати його, повернути його вправо до упору.

6. Якщо потрібно зняти розсіювач ліхтаря, зняти патрони й відвернути дві гайки.

Заміна лампи ліхтаря освітлення номерного знака

Порядок виконання:

1. Від’єднати проведення від «мінусової» клеми акумуляторної батареї.

2. Відкрити кришку багажника.

3. Вивернути два гвинти кріплення й вийняти корпус ліхтаря з розсіювачем на себе.

4. Замінити лампу.

5. Вставити на місце корпус ліхтаря з розсіювачем і закрутити два гвинти кріплення.

Заміна лампи ліхтаря освітлення багажника

Порядок виконання:

1. Від’єднати проведення від «мінусової» клеми акумуляторної батареї.

2. Відкрити кришку багажника.

3. Підчепити корпус ліхтаря викруткою, вставивши її в паз із боку корпуса, і вийняти ліхтар.

4. Замінити лампу.

5. Установити ліхтар на місце, увівши спочатку його в отвір з боку проводів, і зафіксувати.

Заміна лампи плафона освітлення салону

Порядок виконання:

1. Від’єднати проведення від «мінусової» клеми акумуляторної батареї.

2. Віджати викруткою обережно пружинний затискач убік плафона й вийняти плафон.

3. Замінити лампу.

4. Установити плафон на місце, увівши спочатку виступ з боку вимикача, і натиснути плафон, пригорнувши його до стелі.

Перевірка стабілізатора напруги (Додаток Г Рис. 6.4.)

Порядок виконання:

1.Висунути на себе комбінацію приладів, від’єднавши тільки трос приводу спідометра й вакуумну трубку.

2. Приєднати проведення до «мінусової» клеми акумуляторної батареї.

3. Підключити вольтметр до контактів «входу» і «маси» стабілізатора напруги зі зворотної сторони комбінації приладів.

4. Включити запалювання й перевірити напругу. Воно повинне бути дорівнювати напрузі акумуляторної батареї. Якщо обмірювана напруга значно нижче напруги батареї, у ланцюзі живлення стабілізатора є обрив.

5. Підключити вольтметр до контактів «виходу» і «маси», включити запалювання й перевірити напругу. Воно повинне бути 9,75-10,25 У. Якщо обмірювана напруга відрізняється від зазначеного, це означає, що стабілізатор напруги несправний і його необхідно замінити.

6. Установити комбінацію приладів у зворотному порядку.

Зняття й установка реле-переривника покажчиків повороту (Додаток Г Рис. 6.5.)

Порядок виконання:

1. Зняти комбінацію приладів

2. Від'єднати від реле колодки із провідниками. Вийняти реле із гнізда. На моделях випуску із січня 1988 р. необхідно попередньо відігнути тримач.

3. Установити реле-переривник у зворотному порядку.

Несправності приладів освітлення й сигналізації пов'язані дедалі частіше з перегорянням чи ламп виходом із ладу вимикачів, перемикачів, реле. Найбільш складними роботами є перевірка й регулювання становища фар на автомобілях і їхні сили світла, сили світла інших світлових приладів, і навіть частоти включення покажчиків поворотів, що пов'язані з безпекою руху. Становище фари вважається відрегульованим, якщо її промінь спрямований вздовж осі дороги із захопленням узбіччя й забезпечує їхнє освітлення на відстані порядку 30-ти м при ближньому світлі й 100 м при далекому.

Несправності звукових сигналів. Окислювання контактів переривників звукових сигналів знижує силу струму в ланцюзі сигналу і його звук, а іноді викликає припинення його роботи. Окислювання контактів підсилюється при обриві іскро-розмикаючого резистора, а також несправності конденсатора. Для видалення шару окису з поверхні контактів їх потрібно зачистити шліфувальною шкуркою або надфілем і продути повітрям.

При порушенні регулювання сигналу змінюється сила притиску контактів переривника й сила струму в обмотці, внаслідок чого змінюється сила звуку сигналу. Крім того, на висоту й силу звуку істотно впливають зміна відстані між штифтом і пружною пластиною, між сердечником і якірцем у сигналах, між торцем штифта і пружною.

Обрив обмотки сигналу відбувається найчастіше при руйнуванні пайки в місцях кріплення виводів обмотки. При цій несправності переривається електричне коло й сигнал не працює.

Замикання на корпус ізольованої пластини переривника відбувається при руйнуванні текстолітової пластини, що ізолює пружну пластину кріплення контакту переривника. При такій несправності електричне коло не розмикається, якірець притягається до сердечника із клацанням, переривання ланцюга не відбувається й сигнал не звучить.

Тріщини в мембрані є причиною деренчливого звуку. Несправність визначається візуально після розбирання (Додаток Г Рис. 6.6.).

Коли звуковий сигнал не звучить або звучить переривчасто, необхідно перевірити справність електричного кола. Перевірку ланцюга сигналу починають із запобіжника. Потім перевіряють на обрив і надійність кріплення наконечників проводів на клемах за допомогою лампи. Якщо в кріпленні наконечників проводів на клемах буде поганий контакт, то при вібрації автомобіля порушується ланцюг сигналу, що викликає переривчасте звучання сигналу при його включенні. Справність сигналу перевіряють з'єднанням його клем з виводами акумуляторної батареї.

Несправності реле сигналів. Обрив обмотки реле сигналів приводить до припинення роботи реле й сигналів. Окислювання контактів відбувається внаслідок ослаблення пружини якірця, а також при великій силі струму, споживаної сигналами. Окислені контакти необхідно зачистити дрібнозернистою шкуркою й продути стисненим повітрям. Зварювання контактів, що виникає, як правило, при ослабленні натягу пружини якірця, викликає безперервне звучання сигналів. Порушення регулювання реле викликає припинення звучання або переривчастий звук сигналу.
7. Матеріали та інструменти
Під час обслуговування світлово-звукових приладів автомобіля в нагоді стане такий інструмент:

1.                 Ключі: рожкові, накидні (для важко доступних місць), динамометричні;

2.                 Вороток:

3.                 Набір шестигранників (в більшості автомобілів іноземного виробництва кріплення світлових приладів здійснюють болтами шестигранного типу);

4.                 Викрутки різного типу;

5.                 Зйомники;

6.                 Тестери перевірки та виміру напруги;

7.                 Спеціально обладнана площадка для регулювання фар.

Забезпечення матеріалами у ремонтно-оглядовому обслуговуванні світлових приладів автомобіля застосовується у вигляді герметичних засобів для запобігання проникнення вологи у контактні з'єднання світлових приладів, полі акрилові речовини для ручного та швидкого ремонту скляних та пластмасових поверхонь світлового приладдя.
8. Правила безпеки праці
Технічне обслуговування й ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях. На робочих місцях мають забезпечуватися безпечні умови для проведення робіт. Обладнання, інструмент та прилади мають відповідати характеру виконуваної роботи й унеможливлювати травматизм.

Електричне обладнання діагностичного стенда з біговими барабанами (пульт керування, апаратні шафи, блоки барабанів тощо) має бути надійно заземлене.

Роботи пов'язані із зачищенням деталей перед паянням та лудінням, виконують на робочих місцях, обладнаних місцевою вентиляцією. Займання треба гасити за допомогою вогнегасників, піском або струменем розпиленої води.

Роботи з акумуляторними батареями треба виконувати в ізольованих приміщеннях із дотриманням вимог безпеки, викладених нижче:

-  усі працівники, які причетні до роботи з акумуляторними батареями, повинні пройти спеціальний інструктаж з техніки безпеки;

-  у разі потрапляння електроліту або кислоти на шкіру необхідно негайно змити їх водою, 10%-м розчином соди чи нашатирного спирту;

-  закінчивши роботи з акумуляторами, треба старанно вимити руки гарячою водою.

-  забороняється транспортувати акумуляторні батареї вручну;

-  в акумуляторних та зарядних приміщеннях мають бути вікна, що відчиняються.

-  підлога робочого приміщення (акумуляторного цеху), де ремонтуються акумулятори, має бути цегляною або бетонною, неслизькою й без вибоїн.

Робота з електричними приладами вимагає постійної пильності. Пристрій захисту від коротких замикань у електропроводці повинні бути завжди в справному стані. Заміна запобіжників сурогатами «жучками» навіть на короткий час недопустима, оскільки може привести до спалаху проводки, до пожежі. Не допускається: підвішувати електропроводку на цвяхах, металевих і дерев'яних предметах; перекручувати дроти; вішати на електропроводку які-небудь предмети; Ремонт електроприладів і апаратури, слід проводити, відключивши їх від електромережі. При користуванні світильниками (особливо переносними), приладами, переносним інструментом не можна одночасно торкатися батарей опалювання, водопровідних труб і інших заземлених конструкцій. Перш ніж використовувати новий прилад, ви повинні ретельно вивчити прикладену до нього інструкцію. Забороняється користуватися приладом, при включенні, якого в корпусі приладу видно іскріння.

Особа, яка відноситься до заняття з ремонту світлово-звуковими приладами автомобіля повинна мати спец одяг, рукавиці, окуляри.
Висновки
Отже, виконання даної роботи дає змогу розширити та поглибити теоретичні знання, одержанні при вивченні курсу. На прикладі автомобіля Audi 100 1982-1990 р.в. огляд теми «Ремонт та технічне обслуговування приладів освітлення та сигналізації автомобіля» дав змогу дізнатися про особливості будови, ремонту та обслуговування. Audi 100 всіх поколінь починаючи із другого дуже добре відомі на території колишнього Радянського Союзу, і у свій час ввозилися в масових кількостях. Всі покоління моделі мали певну технічну подібність між собою й зберігали закладені із самої появи моделі базові принципи.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по спорту