Реферат: Планування міст

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Ю. КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І МІСТОБУДУВАННЯ

Планування міст

Виконав студент групи305-БП

Безрукавий В.В.

Перевірив Скляренко С.О.

Полтава 2010

ЗМІСТ

Завдання на проектування

Вступ

Розрахунок кварталу

Планувальне рішення території кварталу

Розрахунок площі території машинобудівного заводу

Планувальне рішення території машинобудівного заводу

Література

ВСТУП

Згідно із завданням на проектування місцем будівництва є місто Полтава, яке є обласним центром, крупним адміністративно-соціальним та промисловим містом.

Місто за чисельністю населення відноситься до групи великих., оскільки згідно перепису, населення Полтави на 1.1.2003 рік складає 315,268 осіб.

Зона вологості району

будівництва – Нормальна.

Температурна зона І.

Середньорічна температура зовнішнього повітря 7оС. Переважаючий напрямок вітру — західний.

Згідно із ситуаційною схемою визначаємо положення промислової та сельбищної зони.

РОЗРАХУНОК ЖИТЛОВОГО КВАРТАЛУ

Визначаємо площу кварталу за формулою

/>

де Nкв – чисельність населення кварталу (згідно завдання)

Nкв=5000 чол.

/> — щільність жителів на 1 га території кварталу, люд/га, приймаємо

/>=300 люд/га

/>

/>Схема кварталу

Визначаємо розміри ділянки під квартал.

128х2 = 216700 м2

де х – коефіцієнт пропорційності

/>

Визначаємо, більшу сторону кварталу 15х

/>

і меншу сторону кварталу 10х

/>

Для оптимального розташування промислової та житлової зони по відношенню до переважаючого напрямку вітрів будуємо розу вітрів за для заданої зони будівництва.

Місяць року

Напрямок вітрів

Штиль


Пн

ПНС

Сх

ПдСх

Пд

ПдЗх

Зх

ПнЗх


Січень

8

13

14

14

11

16

14

10

2

Липень

15

15

11

7

6

9

17

20

4

Визначаємо житловий фонд загальної площі у житлових будинках за формулою

/>

де n– норма загальної площі у житлових будинках на одну людину, на розрахунковий період Ж= 18 м2

Визначаємо житловий фонд загальної площі, що припадає на будинки різної поверховості за формулами

У 5-ти поверхових будинках – 60%

/>

У 9-ти поверхових будинках – 25%

/>

У 12-ти поверхових будинках – 15 %

/>,

де К– відсоток житлового фонду загальної площі, що припадає на будинки різної поверховості (згідно завдання).

Визначаємо кількість житлових будинків різної поверховості у кварталі, та підбираємо їх серію.

Також проводимо розрахунок установ громадського обслуговування.

2. Розрахунок установ громадського обслуговування

За даними розрахунку підбираємо типові проекти дитячих садків та шкіл.

1. Школа

По розрахунку було прийнято загальноосвітню школу за типовим проектом 224-1-221 на 964 місця.

/>

Два дитячих садка на 280 місць. Типовий проект серії 212-2-44

/>

Заклад громадського харчування – їдальня на 270 місць.

/>

РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ

Визначаємо площу забудови території машинобудівного заводу

Передзаводська зона.

№ п/п


Найменування будівлі


Розміри ахb, м


Площа, м2


1


Прохідна з бюро пропусків


12х18


216


2


Заводоуправління (5 пов.)

--PAGE_BREAK--


--PAGE_BREAK--


Лісопильний цех


12х36


432

25


Склад лісоматеріалів (навіс)


18х48


864

26


Склад колод (біля лисопильного цеху)


250


250

27


Компресорна


12х24


288

28


Котельна


24х24


576

29


Газогенератор з газоочищенням


48х66


3168å

8386

Складська зона

№ п/п

Найменування будівлі

Розміри ахб, м


Площа, м2


30


Головний магазин


18х48


864

З1


Склад заготовок та напівфабрикатів


18х72


1296

32


Склад металу


12х36


432

33


Склад шлаку


12х24


288

34

5

Склад твердого палива


30х120


3600

35

Градирня

D=30

707

36


Склад мастил


6х12


72

37


Депо мотовозів


12х12


144å

6696

Загальна площа промислового кварталу

å=20,24га

З урахуванням щільності забудови -50 %

Схема промислового кварталу

/>

Визначаємо розміри території машинобудівного заводу. По схемі у завданні співвідношення сторін ділянки території 1:1,1 тому площа території буде дорівнювати

120 х2 = 202408 м2

де х – менша сторона ділянки території, м, 1,1х – довша сторона ділянки.

Визначаємо чому буде дорівнювати менша сторони ділянки за формулою

х = 41м

ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ

Будівлі на майданчику підприємства згруповані таким чином, щоб забезпечити найменшу відстань при пересуванні матеріалів, заготовок та кінцевої продукції, а також щоб теплові, енергетичні, комунікаційні та інші мережі були якомога коротшими.

На території заводу знаходяться наступні зони: передзаводська, виробнича, допоміжна та складська.

Виробнича, допоміжна та складська зони мають огорожу.

На території підприємства запроектовано 2 виїзди, основний та допоміжний для транспортування готової продукції.

При вирішені розташування будівель на території заводу враховувалися, розміщення будівель відбувалося в максимальні компактності.

Для найбільшої будівлі було проведено вертикальну та горизонтальну прив’язки споруди до місцевості.

ЛІТЕРАТУРА

Містобудування. Довідник проектувальника. За ред. проф. Т.Ф.Панченка. – Укрархбудінфом – К.:2001.

В.К. Степанов, Л.В. Великовский, А.С. Тарунин. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы планировки населенных мест. М: ВШ. 1985.

Тусунова М.И. Планировка городов и населенных мест. Учеб. Для строит. Техникумов по спец. № 1201 “Архитектура”. – М.: Высш. Шк. 1986. – 207 с.

Містобудування. Планування і забудова міських територій і сільських поселень. ДБН 360-92*. Київ: 1993.

Містобудування. Планування і забудова міських територій і сільських поселень. ДБН Б. 2. 2 — 1 – 01. Київ: 2002

СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат. 1983. – 136 с.

Методические указания к разделу “Планировка и благоустройство микрорайона” курсового проекта № 2 по архитектуре для студентов ІІІ курса специальности “Промышленное и гражданское строительство” / Сост. И.Н. Скрыль, А.М. Сердюк – Полтава: ПолтИСИ, 1987. – 24 с.

Методичні вказівки до розробки генерального плану території промислового підприємства в курсовому проекті № 2 з архітектури для студентів спеціальності 2903 “Промислове й цивільне будівництво” денної і заочної форм навчання / Укл. В.В. Чернявський. – Полтава: ПІБІ, 1992. – 20 с.

Номенклатура жилих будинків, середніх шкіл і дитячих садків-ясел.

МСН 2.04-01-98 Строительная климатология./Госстрой России. 2000


еще рефераты
Еще работы по строительству