Реферат: Правове регулювання переміщення енергоносіїв

--PAGE_BREAK--Для здійснення контролю відповідності коду товару, заявленого у ВМД, його коду за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, а також вартості товару задекларованим показникам у разі потреби використовуються висновки митних лабораторій, отримані на підставі експертизи відібраних митницею проб.
Строк перебування нафти або нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, під митним контролем для нарахування митних зборів обчислюється:
ü    під час імпорту нафти або нафтопродуктів — з дати підписання перевізниками за участю митниці акта приймання-передачі нафти або нафтопродуктів, які переміщувались протягом звітного місяця, та проставлення штампа “Під митним контролем” на акті і до повного оформлення ВМД;
ü    під час експорту нафти або нафтопродуктів — з дати підписання експортером та перевізником за участю митниці акта приймання-передачі нафти або нафтопродуктів, які переміщувались протягом заявленого у ЗВМД періоду, та проставлення штампа “Під митним контролем” на акті і до повного оформлення ВМД;
ü    під час транзиту нафти або нафтопродуктів — з дати підписання українським та іноземним перевізниками за участю митниці акта приймання-передачі нафти або нафтопродуктів у пунктах їх приймання в систему магістральних трубопроводів України, а також проставлення на акті штампа “Під митним контролем” і до повного оформлення ВМД.[10]
Тобто, порядок здійснення митного контролю нафти й нафтопродуктів визначає, зокрема, обов’язки українських перевізників та одержувачів та строки перебування нафти або нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, під митним контролем.
1.3                  Митний контроль природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом
1.3.1           Правове регулювання митного контролю природного газу
Зручне географічне розташування України на основних шляхах транспортування природного газу із найбільш газодобувних регіонів Російської Федерації, Центральної Азії та Близького Сходу його основним споживачам Західній, Центральній та Східній Європі обумовлює важливу роль газотранспортної системи України.[11]
Системами магістральних газопроводів, що перебувають у користуванні Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, російський природний газ надходить до багатьох країн. Пропускна спроможність газотранспортної системи України, яка перебуває в розпорядженні Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, на вході становить 290 млрд. м3, а на виході (в країни Західної, Центральної і Східної Європи, а також Молдову та південь Росії – майже 170 млрд. м3 на рік. Через Україну в Європу транспортується близько 97 % експортних обсягів російського газу ВАТ “Газпром”.[12]
Державною митною службою України був прийнятий Наказ від 17 серпня 1998 року № 511 “Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” на прикладі якого можна розглянути загальний порядок здійснення митного контролю природного газу, який переміщується трубопровідним транспортом, а також типовий порядок його митного оформлення.[13]
Метою запровадження цього Порядку було встановлення єдиних норм і правил, що мають діяти під час переміщення через митний кордон природного газу, а також запобігання його незаконному переміщенню, визначення переліку документів, необхідних для здійснення його митного контролю та митного оформлення. Він розроблений відповідно до Митного кодексу України, законів України та інших нормативно-правових актів і не змінює існуючого технологічного процесу транспортування природного газу. Основними положеннями цього Порядку є:
ü    газ, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, підлягає митному контролю та митному оформленню відповідно до чинного законодавства;
ü    переміщення газу трубопровідним транспортом через митний кордон України без оформлення Центральною енергетичною митницею ЗВМД не допускається, здійснюється залежно від заявленого митного режиму і під митним контролем;
ü    суб’єкти підприємницької діяльності України, які здійснюють експортно-імпортні операції з газом або переміщують його транзитом територією України, проводять декларування у Центральній енергетичній митниці або інших митницях;
ü    митний контроль експортної частини бартерних контрактів, в яких імпортною частиною є поставка газу, а також імпортної частини бартерних контрактів, в яких експортною частиною є поставка газу, здійснюється Центральною енергетичною митницею митне оформлення зазначених частин бартерних контрактів здійснюється митницями за погодженням з Центральною енергетичною митницею;
ü    митне оформлення газу, що надходить як давальницька сировина, здійснюється Центральною енергетичною митницею або за погодженням з нею митницею, у зоні діяльності якої знаходиться переробне підприємство.
Зараз під час митного контролю природного газу митними органами також застосовуються нормативні документи, які діють паралельно з зазначеним Порядком. Це “Тимчасова інструкція щодо здійснення фактичного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом”, затверджена НАК “Нафтогаз України” ДМСУ та введена в дію спільним наказом від 25.01.2000 № 21/37, а також “Тимчасова інструкція здійснення митного контролю за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом для зберігання в підземних сховищах газу”, затверджена спільним наказом НАК “Нафтогаз України” та ДМСУ від 30.11.2000 №378/685.
Центральна енергетична митниця постійно розробляє та затверджує нормативні документи, які установлюють єдині норми та правила, що діють при переміщенні через митний кордон України природного газу і спрямовані на запобігання їх незаконному переміщенню. У своїй роботі вона взаємодіє з Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України”, Міністерством палива та енергетики України, Міністерством транспорту та іншими державними органами та відомствами з питань стосовно переміщення енергоносіїв, аналізує та узагальнює практику застосування законодавства України з питань митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, вносячи до Держмитслужби України пропозиції щодо його удосконалення.
Але все-таки, правове регулювання митного контролю природного газу хоча і є досить регламентованим, необхідним є систематизація цих нормативно-правових та інших актів.
1.3.2    Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення природного газу
На сьогодні Україна є найбільшим у світі транзитером природного газу.[14]
Природний газ, що переміщується через митний кордон України, перебуває під митним контролем з моменту його фактичного надходження на митну територію України і до закінчення митного оформлення відповідно до митного режиму випуску у вільне використання або вивезення за межі митної території України.
Зони митного контролю визначаються Центральною енергетичною митницею на території спеціальних об’єктів:
ü  газовимірювальних станцій (ГВС);
ü  газорозподільних станцій (ГРС);
ü  підземних сховищ газу (ПСГ);
ü  магістральних трубопроводів.
При цьому обираються найближчі до кордону відповідні об’єкти.
Підземним сховищем газу (ПСГ) називається технологічний комплекс, створений у природній або в штучній порожнині надр для накопичення газу, і технологічно поєднані з ним споруди, призначені для періодичного наповнення природним газом, зберігання його й відбору для постачання споживачам газу.
Газовимірювальні і газорозподільні станції також є пунктами прийняття-передання газу.
Пункт прийняття-передання газу (ПППГ) — це газовимірювальні або газорозподільні станції, пункти вимірювання витрати газу (ПВВГ), на яких установлено газовимірювальні прилади та здійснюється прийняття-передання газу.
Пункти пропуску газу через митний кордон України (ППГ) — найближчі до державного кордону України ГВС або ГРС і ПВВГ, на яких здійснюється контроль обсягів та якості природного газу, що перемішується через митний кордон України трубопровідним транспортом.[15]
Строк перебування газу під митним контролем обчислюється:
ü    під час імпорту — з дати підписання українським та іноземним перевізниками акта прийняття-передання газу в пунктах прийому газу в систему газопроводів України та проставлення штампа “Під митним контролем” на акті чи його копії, завіреній українським перевізником, і до повного оформлення ВМД;
ü    під час експорту — з дати підписання українським та іноземним перевізниками акта прийняття-передання газу в пункті передачі газу на експорт у країни Західної Європи та проставлення штампа “Під митним контролем” на акті чи його копії, завіреній українським перевізником, і до повного оформлення ВМД;
ü    під час транзиту — з дати підписання українським та іноземним перевізниками акта прийняття-передання газу в пунктах прийому газу в систему газопроводів України та проставлення штампа “Під митним контролем” на акті чи його копії, завіреній українським перевізником, і до повного оформлення ВМД;
ü    під час тимчасового ввезення газу – з дати підписання іноземним та українським перевізниками акта про прийняття-передання газу в пунктах прийняття його в систему газопроводів України, а також проставлення штампа “Під митним контролем” на акті чи його копії, завіреній українським перевізником, і до переміщення його за межі митної території України в термін, заявлений митниці власником під час оформлення тимчасового ввезення, але не більше одного року.[16]
У процесі здійснення митного контролю і митного оформлення природного газу під актом про прийняття-передання природного газу та тимчасовим ввезенням газу розуміється — товарно-транспортний документ, який містить дані про загальну кількість обсягів природного газу, поставленого протягом календарного місяця, з розподілом його між суб’єктами ЗЕД.
Митний контроль за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється посадовими особами митних органів, у зоні діяльності яких розташовано пункти пропуску газу (ППГ), шляхом звірення показань приладів обліку кількості та якості природного газу з даними документації прийняття-передання газу, а також проставлення на ній штампа “Під митним контролем”.
Державною митною службою визначено, що як документація прийняття-передання газу (документація ПППГ) використовуються місячні акти про прийняття-передання газу та сертифікати якості газу.
Посадові особи митних органів, які здійснюють митний контроль у пунктах пропуску газу, не пізніше другого числа місяця, наступного за звітним, передають до Центральної енергетичної митниці каналами факсимільного зв’язку інформацію про результати митного контролю за обсягами природного газу, переміщеного через митний кордон України трубопровідним транспортом за звітний період.
Для митного оформлення газу, що переміщується через митний кордон України, суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в митницю подаються відповідні документи та відомості.
Як одна партія декларуються об’єми газу, що переміщується за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) і за одним актом прийняття-передання у строк, що не перевищує 30 діб з початку першої поставки.
У разі, коли зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає декілька форм розрахунків (за різними характерами угоди), партією товару вважаються об’єми газу, поставленого за одним актом прийняття-передання протягом одного календарного місяця, які відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) відповідають одному характеру угоди. Під час митного оформлення зазначеної партії газу митні органи можуть приймати акт прийняття-передання та рахунок-фактуру (інвойс) на загальні об’єми газу, що був поставлений протягом календарного місяця, згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).[17]
Декларування газу здійснюється шляхом подання суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності ЗВМД та ВМД. Ці декларації заповнюються відповідно до встановленого порядку з поданням митному органу відповідних документів та відомостей. Разом із ЗВМД та ВМД подаються їх електронні копії.
ЗВМД подається митниці суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності не раніше ніж за місяць до планової поставки газу.
Одночасно із ЗВМД до митниці подається зовнішньоекономічний договір (контракт). Після оформлення ЗВМД суб’єкт ЗЕД надає її копію перевізнику. Це є підставою для переміщення газу трубопровідним транспортом через митний кордон України.
Переміщення газу через митний кордон України у разі подання ЗВМД може проводитись перевізником тільки протягом установленого в ній періоду.
Не пізніше 15 днів, що вираховуються з останнього дня фактичного переміщення об’єму газу, заявленого у ЗВМД, декларант має подати митниці ВМД, оформлену відповідно до заявленого у ЗВМД митного режиму.
Для митного оформлення газу за ВМД потрібні такі документи.
У режимі імпорту:
ü    зовнішньоекономічний договір (контракт);
ü    акт прийняття-передання газу, підписаний у пунктах прийому газу в систему газопроводів України українським та іноземним перевізниками;
ü    акт прийняття-передання газу, підписаний сторонами договору (контракту) й завірений українським перевізником;
ü    рахунок-фактура (інвойс) на об’єм газу, що декларується;
ü    сертифікат якості на партію газу, що декларується;
ü    копія довідки про декларування валютних цінностей;
ü    копія облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
ü    документ, що засвідчує особу декларанта.
У режимі експорту:
ü    зовнішньоекономічний договір (контракт);
ü    акт прийнятгя-передання газу, підписаний українським перевізником та перевізником країни, першої на шляху переміщення газу в країну експорту (в разі експорту газу українського походження);
ü    акт прийняття-передання газу, підписаний сторонами договору (контракту) і завірений українським перевізником;
ü    рахунок-фактура (інвойс) на об’єм газу, що декларується;
ü    платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;
ü    копія довідки про декларування валютних цінностей;
ü    копія облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, документ, що засвідчує особу декларанта.
У разі, коли експортер не є видобувником газу, подаються такі документи про походження газу:
ü  договір (контракт) між експортером та видобувником газу;
ü  акт прийняття-передання, підписаний експортером та видобувником газу;
ü  сертифікат про походження газу.
У режимі транзиту:
ü  зовнішньоекономічний договір (контракт);
ü  акт прийняття-передання газу, підписаний українським та іноземним перевізниками в пунктах приймання газу в систему газопроводів України;
ü  акт прийняття-передання газу, підписаний українським та іноземним перевізниками в пунктах передачі газу в країни Західної Європи;
ü  сертифікат якості партії газу, що декларується;
ü  копія довідки про декларування валютних цінностей;
ü  платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;
ü  копія облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
ü  документ, що засвічує особу декларанта.
У режимі тимчасового ввезення газу:
ü    зовнішньоекономічний договір (контракт) про закачування газу в ПСГ для тимчасового зберігання та про його відбір;
ü    акт про прийняття-передання газу, підписаний іноземним та українським перевізниками в пунктах прийняття газу в систему газопроводів України;
ü    рахунок-фактура (інвойс) на об’єм газу, що декларується;
ü    сертифікати якості на партії газу, що декларуються;
ü    платіжне доручення на загальну суму всіх установлених Законодавством платежів;
    продолжение
--PAGE_BREAK--ü    копія довідки про декларування валютних цінностей;
ü    копія облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
ü    документ, що засвідчує особу декларанта.
У разі зворотного вивезення газу:
ü    зовнішньоекономічний договір (контракт);
ü    акт про прийняття-передання газу, підписаний іноземним та українським перевізниками в пунктах прийняття газу в систему газопроводів України;
ü    акт про прийняття-передання газу, підписаний українським та іноземним перевізниками в пунктах передання газу з газотранспортної системи України;
ü    рахунок-фактура (інвойс) на об’єм газу, що декларується;
ü    сертифікати якості природного газу;
ü    платіжне доручення на суму всіх установлених законодавством платежів;
ü    копія ВМД, за якою об’єми газу були оформлені в режимі тимчасового ввезення;
ü    копія довідки про декларування валютних цінностей;
ü    копія облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
ü    документ, що засвідчує особу декларанта.[18]
Сплата митних платежів під час митного оформлення газу, що переміщується через митний кордон України, здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України.
Фактичні об’єми газу, що ввозиться на митну територію України (вивозиться за її межі), не повинні перевищувати об’єми, які заявлені в ЗВМД.
У разі нездійснення фактичного ввезення (вивезення) газу за оформленою ЗВМД така ЗВМД анулюється.
У разі ввезення (вивезення) газу в кількості, меншій заявленої в ЗВМД, оформлення ВМД здійснюється на фактично переміщувану кількість газу.
Тобто, порядок здійснення митного контролю та митного оформлення природного газу є складною процедура, що для митного оформлення газу за ВМД, зокрема, вимагає велику кількість документації в залежності від заявленого режиму.
1.3.3    Особливості фактичного контролю природного газу
Найбільш важливим питанням у процесі здійснення митного контролю та оформлення природного газу є його фактичний контроль.[19]
Фактичний контроль – це комплекс заходів, спрямованих на:
ü  запобігання несанкціонованого доступу до приладів вимірювання кількості та якості встановлених на ПППГ, за допомогою яких здійснюється прийом-передача газу;
ü  здійснення обліку кількості газу та контролю за його якістю;
ü  здійснення контролю за документацією пунктів вимірювання втрати газу.
Запобігання несанкціонованому доступу досягається:
ü  здійсненням контролю за веденням обліку кількості газу та контролю за
його якістю під час передачі-прийому на ПППГ;
ü  здійсненням контролю за веденням документації ПППГ.
Фактичний контроль здійснюється посадовими особами митниць у зонах митного контролю газу, що розташовані в зонах діяльності цих митниць.
Фактичний контроль газу здійснюється згідно з чинним митним законодавством відповідно до порядку, розробленого митною службою.
З метою впорядкування митного контролю та митного оформлення природного газу, що імпортується або переміщується транзитом через територію України Кабінетом Міністрів України було видане розпорядження митним органам України (від 26 липня 1999 року № 726-р) здійснювати митний контроль за переміщенням природного газу через митний кордон України трубопровідним транспортом безпосередньо на газовимірювальних і газорозподільних станціях, обладнаних відповідною апаратурою обліку та контролю параметрів газу. Державній митній службі України доручалось визначити перелік відповідних ГВС і ГРС, а також розробити графік обладнання їх відповідною апаратурою.
Це розпорядження було реалізовано спільним наказом НАК “Нафтогаз України” та ДМСУ (від 25.01.2000 № 21/37). Одночасно цим наказом було введено в дію Тимчасову інструкцію щодо здійснення фактичного контролю природного газу, який переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, затверджену ДМСУ та Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України”.[20]
Інструкція розроблена відповідно до Митного кодексу України, законів України, Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, та інших нормативних документів. Вона встановлює єдиний порядок здійснення фактичного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, та визначає обов’язки посадових осіб митних органів під час його здійснення і не змінює існуючого технологічного процесу транспортування природного газу та порядку його обліку.
Інструкцією визначено, що зони митного контролю газу встановлюються Державною митною службою України на території ПППГ.
Пункти пропуску газу визначаються Центральною енергетичною митницею, узгоджуються з керівництвом газотранспортного підприємства та затверджуються Державною митною службою України.
До здійснення фактичного контролю газу допускаються виключно посадові особи митного органу, які призначені наказом керівника цього митного органу.
Співробітники митних органів, яких призначено для здійснення фактичного контролю газу, в обов’язковому порядку проходять ознайомлення з Правилами безпеки під час експлуатації об’єктів та пожежної безпеки, що діють на підприємствах газопостачального комплексу.
Усі працівники митного органу перед початком роботи на газовому об’єкті проходять інструктаж з газової безпеки з урахуванням особливостей об’єкта, на якому їм доведеться працювати.
Підготовку робочого органу і допуск до роботи на газових об’єктах працівників митного органу здійснюють працівники експлуатаційних організацій.
Періодичність здійснення фактичного контролю встановлюється Центральною енергетичною митницею окремо для кожного ПВВГ та доводиться до відома керівництва ПППГ.
Фактичний контроль газу здійснюється посадовими особами митних органів у присутності відповідальних осіб ПППГ у такому порядку:
ü    перевірка цілісності митного забезпечення, накладеного на ГВП та засувну арматуру;
ü    контроль за веденням вимірювань кількості і якості газу та перевірка достовірності інформації про кількість та якість газу в документації ПППГ;
ü    накладання митного забезпечення у вигляді штампу “Під митним контролем” на документації ПВВГ;
ü    накладання митного забезпечення у вигляді пломб на ГВП та засувну арматуру в порядку, передбаченому цією Інструкцією.
При цьому під митним забезпеченням розуміють — засвідчення митними органами проведення митного оформлення товарів та інших предметів, відносно яких установлено відповідний митний режим, яке включає проставляння уповноваженими особами митниці номерного штампа “Під митним контролем”, особистої номерної печатки тощо, а також пломбування транспортних засобів, тари та інших ємностей, у яких переміщується товар.
Звіт про результати фактичного контролю газу завіряється особистою номерною печаткою особи, яка його здійснювала та підписується керівником митного органу. Звіт та його електронна копія направляється не пізніше другого дня періоду, що настає за звітним.
Останнім часом для вимірювання газових потоків на газотранспортній системі було проведене переобладнання всіх газовимірювальних станцій і встановлені прилади кращих світових виробників, що дозволило значно підвищити фактичний контролю природного газу.[21]
Нове будівництво та реконструкція газопроводів і компресорних станцій дозволять підвищити потужність і надійність діючої транзитної системи газопроводів, забезпечити перспективні потреби нашої країни в транзитних поставках газу до 2010 року і на майбутнє[22]. А митники завдяки застосуванню якісного обладнання у своїй роботі зможуть більш ефективно здійснювати фактичний контролю природного газу.

Розділ ІІ. Особливості переміщення енергоносіїв лініями електропередач:
2.1. Нормативне регулювання митного контролю електроенергії
Електроенергія, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, підлягає митному контролю та митному оформленню відповідно до чинного законодавства. Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначається нормативно-правовими актами Державної митної служби України.[23]
З метою встановлення єдиних норм та правил, що діють під час переміщення через митний кордон України електроенергії, а також запобігання її незаконному переміщенню, Державною митною службою України розроблений Порядок здійснення митного контролю електроенергії, що переміщується лініями електропередачі, затверджений наказом ДМСУ від 17.08.98 р. № 510 “Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції 1 грудня 1998р. за №767/3207.[24]
Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, законів України та інших нормативно-правових актів. Він не змінює існуючого технологічного процесу транспортування електроенергії.
Відповідно до зазначеного Порядку переміщення електроенергії лініями електропередачі через митний кордон України без оформлення ЗВМД у Центральній енергетичній митниці або інших митницях, у зоні діяльності яких перебувають місця обліку електроенергії, не допускається і здійснюється залежно від заявленого митного режиму і під митним контролем.
Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснюють експортно-імпортні операції з електроенергією або переміщують її транзитом територією України, проводять декларування в Центральній енергетичній митниці або інших митницях.
Митний контроль експортної частини бартерних контрактів, у яких імпортною частиною є поставка електроенергії, а також імпортної частини бартерних контрактів, у яких експортною частиною є поставка електроенергії, здійснюється Центральною енергетичною митницею. Митне оформлення зазначених частин бартерних контрактів здійснюється митницями за погодженням з Центральною енергетичною митницею.
На мою думку, нормативне регулювання митного контролю електроенергії залежить насамперед від законодавчого регулювання роботи енергетичної галузі, що нині потребує серйозного наукового підходу та теоретичного обґрунтування. Оскільки необхідно непросто змінити той чи інший закон, постанову і т. д., а створити систему законодавчого забезпечення галузі, розробити спеціальну концепцію та стратегію, яка б стосувалася нормативного регулювання саме електроенергії.

2.2. Митний контроль та митне оформлення електроенергії
2.2.1. Документальне оформлення результатів митного контролю
Електроенергія, що перемішується через митний кордон України, перебуває під митним контролем з моменту її фактичного надходження на митну територію України і до закінчення митного оформлення відповідно до митного режиму випуску у вільне використання або вивезення за межі митної території України.[26]
Зони митного контролю визначаються Центральною енергетичною митницею на території енергооб’єктів (трансформаторних підстанцій магістральних ліній електропередачі).
Фактичний контроль електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, здійснюється посадовими особами митного органу через контроль документів (актів складання балансу на електростанції та підстанції тощо) та перевірки показників приладів обліку.[27]
Фактичний контроль електроенергії — це комплекс заходів, спрямованих на визначення фактичних показників кількості електроенергії, що переміщується через митний кордон України, шляхом перевірки показників приладів та отримання відомостей про її обсяги.
Митниці, які здійснюють фактичний контроль електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, щотижня (не пізніше першого дня наступного тижня) надсилають Центральній енергетичній митниці інформацію в електронному вигляді про результати цього контролю.
Посадові особи митних органів України для забезпечення виконання своїх функцій щодо митного контролю безпосередньо на енергетичних об’єктах зобов’язані пройти відповідне навчання в енергосистемі зі складанням іспиту на знання правил безпечної експлуатації електроустановок. Після цього їм присвоюється кваліфікаційна група і видаються посвідчення.
Митний контроль за електроенергією, що фактично переміщується через митний кордон України, на визначених енергетичних об’єктах контролю здійснюється посадовими особами митних органів разом з відповідальними представниками енергетичних об’єктів через зняття та фіксацію показників з метрологічно атестованих і опломбованих лічильників електроенергії та перевірки документів обліку й звітності.
Під час здійснення митного контролю за електроенергією, що перемішується через митний кордон України, на визначених енергетичних об’єктах контролю, системи обліку яких розміщено повністю або частково на території суміжних держав, необхідно використовувати офіційні дані, які надаються суміжною державою.
Порядок організації обліку електроенергії та відповідальність за його достовірність визначено Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії, затвердженою Радою оптового ринку електричної енергії України.
Під час здійснення митного контролю на контрольованому енергетичному об’єкті співробітники митних органів виконують такі функції:
ü    першого числа місяця, наступного за звітним (контрольованим), звіряють показники лічильників (основних, резервних та обхідних), зняті персоналом енергооб’єкта за станом на останній день попереднього звітного місяця (у час, визначений у Договорі на технічне обслуговування обліку між державами) та зафіксовані в журналах показників лічильників обліку електроенергії або добовій диспетчерській відомості, які ведуться на енергооб’єктах. При цьому співробітник митниці особисто розписується в цих журналах, проставляє відмітку “Перевірено” та відтиск особистої номерної печатки (далі — ОНП). У разі роботи міждержавної лінії через обхідний вимикач показники лічильників на обхідному вимикачі складаються згідно із записами оперативного журналу;
ü    під час кожного іншого звіряння показників лічильників з відповідним фіксуванням їх у журналах показників лічильників обліку електроенергії співробітники митниці завіряють записи в журналах своїм підписом та відтиском ОНП;
ü    беруть участь у перевірці лічильників розрахункового обліку разом з персоналом відповідної відособленої структурної одиниці НЕК “Укренерго” — енергетичній системі (ЕС) згідно з річними графіками перевірок;
ü    у складі комісії беруть участь у складанні акта про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України;
ü    реєструють акт про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, в журналі реєстрації актів
ü    про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, який знаходиться в митному органі.
Акт про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, складається в 3-х примірниках. Кожен з примірників цього акта посадова особа митного органу завіряє своїм підписом та відтиском ОНП. Один примірник такого акта, складеного на енергетичному об’єкті, зберігається на цьому об’єкті або в організації чи підрозділі галузі енергетики, якщо на цьому об’єкті відсутній постійний черговий персонал. Інші примірники акта передаються:
ü    відповідній ЕС;
ü    посадовій особі митного органу.
Посадова особа митного органу передає примірник акта про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, до відділу організації митного контролю регіональної митниці, у зоні діяльності якої розташована відповідна ЕС.
До дев’ятого числа місяця, наступного за звітним, регіональна митниця спільно з відповідною ЕС оформлює збалансований акт про обсяги електроенергії, що переміщується через митний кордон України, у 3-х примірниках, які передаються:
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по таможне