Реферат: Організація та технологія виконання капітального ремонту колії

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ АК. ЛАЗАРЯНА

Кафедра «Колії та колійного господарства»

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

По дисципліні Технологія механізації та автоматизації колійних робіт

На тему

Організація та технологія виконання капітального ремонту колії

Виконав:

Зеленов Д.О.

Дніпропетровськ

2010


ЗМІСТ

ВСТУП

1. Характеристики колії до та після ремонту

2. Умови проведення ремонтно-колійних робіт

3. Розрахунки для побудови графіків проведення робіт

4. Складання відомості витрат праці

5. Графіки проведення робіт

6. Опис організації робіт

7. Перелік необхідних машин, механізмів і колійного інструменту

8. Заходи щодо забезпечення безпеки руху потягів при виконанні колійних робіт

9. Заходи та вимоги до техніки безпеки при виконанні робіт

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

ремонтна колійна робота потяг

Капітальний ремонт колії призначається для заміни рейко-шпальної решітки з використанням старопридатних матеріалів на коліях 3- і 4-ї категорії (при вантажонапруженості більше 15 млн ткм/км бр. у рік ).

Як правило, ці роботи виконують колійні машинні станції (КМС), оснащені високопродуктивними машинами і механізмами.

Для виконання ремонтів КМС розробляє робочий технологічний процес виконання колійних робіт, який є детальним планом найбільш ефективної їх організації. Це дозволяє виконувати роботи в зазначений термін з високою якістю та мінімальними витратами.

Робочі технологічні процеси розробляються на основі типових технологічних процесів з урахуванням всіх особливостей місцевих умов.

При розробці технологічного процесу необхідно керуватися наступними положеннями.

1. Технологічні процеси повинні передбачити найбільш ефективне використання сучасних технічних засобів залізничного транспорту, поліпшення використання колійних машин, передового досвіду і досягнень науки з метою підвищення темпу та якості робіт.

2. Чисельний склад КМС встановлюється розрахунком з урахуванням максимальної механізації робіт і найбільш ефективного використання машин та механізмів основного виробництва. У середньому він складає 100… 200 чол. Чисельний склад бригад під керівництвом незвільненого бригадира повинен бути в межах 8… 12 чол ., при звільненому бригадирі – 15… 20 чол .

3. Основні роботи виконуються із застосуванням машин у «вікно» тривалістю 4… 14 годин. У курсовому проекті, у більшості випадків ми будемо приймати «вікно» тривалістю не більше 7 годин.

4. Час на оформлення закриття перегону і пробіг першої машини до місця робіт приймається при наявності автоблокування – 6 хв ., без автоблокування – 12 хв ., час на зняття напруги в контактній мережі – 8 хв .

5. Трудові витрати на виконання робіт з ремонту колії визначаються за технічними нормами з урахуванням витрат праці машиністів, що обслуговують колійні машини й механізми.

6. Очищення щебеню виконується щебенеочисними машинами. У курсовому проекті очищення щебеню виконується до заміни рейкошпальної решітки. Вибір типу щебеноочисної машини залежить від вихідних даних, таких як забрудненість, необхідна глибина очищення і т.д.

7. Встановлення нормальних стикових зазорів виконується одночасно з укладанням ланок, за допомогою трактора з торцевою плитою.

8. Щебеневий баласт вивантажується з хопер-дозаторів пошарово, як правило, тричі: перед роботою машини ВПО-3000 по всій ширині баластової призми, після роботи машини ВПО-3000 – на торці шпал і в опоряджувальних роботах – в місцях нестачі. Виправлення колії з суцільним підбиттям шпал виконується у «вікно» машиною ВПО-3000, ВПР-02 чи іншими машинами перед відкриттям перегону. При опоряджувальних роботах виконується повторне суцільне підбиття шпал машиною типу ВПР.

9. Виправлення колії в місцях відступів від норм після проходу машини ВПО-3000 виконується машиною типу ВПР або з застосуванням електрошпалопідбійок.

10. Рихтування колії виконується: у «вікно» з постановою на вісь за допомогою РГУ, потім суцільно за допомогою машин, в опоряджувальних роботах за допомогою машин, у тому числі у кривих за розрахунком.

11. Технологічні процеси повинні бути розроблені таким чином, щоб після виконання комплексу основних робіт у «вікно» і додаткових робіт після «вікна» стан колії забезпечував можливість безпечного руху поїздів з наступними швидкостями по закінченні «вікна»: після відкриття руху пропуск перших одного-двох поїздів зі швидкістю 25 км/год, і наступних – 60 км/год. Наприкінці робочого дня повинна бути відновлена нормальна швидкість, установлена графіком руху, але не більш 100 км/год .

Швидкість більш 100 км/год установлюється після стабілізації колії (пропуску не менш 350 тис. т брутто або пропуску динамічного стабілізатора колії) та особистої перевірки її стану начальником дистанції колії.

12. При визначенні чисельності робітників у окремих видах робіт у відомості підрахунку трудових витрат допускається відхилення по завантаженню у бік збільшення до 10%, у бік зменшення до 5%.

13. Тривалість робочого дня 8 годин при 40-годинному робочому тижні. Обідня перерва при виконанні основних робіт у «вікно» тривалістю до п’яти годин надається після відкриття перегону для руху поїздів. При тривалості «вікна» більше п’яти годин обідня перерва надається бригадам по черзі по мірі їх звільнення з робіт у потоці.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛІЇ

Ділянка двоколійна, неелектрифікована, обладнана напівавтоблокуванням.

У плані лінія має 70 % прямих і 30 % кривих.

Стан залізничної колії до ремонту:

· рейки типу Р65, зварені у пліті;

· накладки в зрівняльних прольотах шестидірчасті;

· скріплення змішане типу ДО;

· шпали дерев’нні в кількості 1872 шт./км;

· баласт гравійний, засмічений на 18 %;

· кювети, лотки й нагірні канави засмічені;

· ширина узбіччя земляного полотна менша допустимої величини;

Стан залізничної колії після ремонту:

· тип рейок Р65;

· скріплення типу КБ нові;

· шпали залізобетонні нові;

· товщина чистого щебеневого баластного шару під шпалою складає не менше 40 см;

· епюра шпал: в прямих та кривих -1840 шт/км;

· плече баластової призми становить 35 см, ширина узбіччя не менше 50 см;

· кювети, лотки й нагірні канави очищені.


2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНО-КОЛІЙНИХ РОБІТ

Капітальний ремонт колії виконується при вантажонапруженості більше 15 млн. т. км. брутто на 1 км. в рік. Вона включає в себе повну заміну рейко-шпальної решітки, заміну або очистку баласту.

В даному курсовому проекті буде виконуватись капітальний ремонт колії тому, що вантажонапруженість складає 90 млн. т. км. брутто на 1 км. в рік, та буде повністю замінена рейко-шпальна решітка.

При капітальному ремонту колії виконуються такі роботи:

· заміна рейко-шпальної решітки;

· очищується щебінь або замінюється другим видом баласту з доведенням розмірів баластної призми до нормальних величин;

· виправлення колії в профілі та в плані у відповідності до проекту;

· укладання високоміцних ізолюючих стиків;

· укладання плітей безстикової колії;

· приводяться розміри земляного полотна до вимог нормативів.

· інші роботи передбачені проектом.


3. РОЗРАХУНКИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ГРАФІКІВ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

3.1 Визначення добової продуктивності колійної машинної станції і довжини фронту робіт у ‟вікно”

Умовно прийнявши, що безстикову колію замінили інвентарними рейками заздалегідь, визначимо необхідну добову продуктивність КМС:

(1)

де A – річна програма;

N – кількість робочих днів у сезоні;

ΔN – резерв на непередбачені втрати часу, приймають ΔN = (0,1)N.

Згідно формули (1) маємо:

(м)

Визначивши необхідну добову продуктивність КМС, розраховують фронт робіт у «вікно», що дорівнює :

(2)

де d – кількість днів, протягом яких «вікно» надають один раз. d =3дні.

Округляємо до цілої ланки, отже приймаємо


3.2 Визначення поправочних коефіцієнтів

За допомогою коефіцієнта враховуються додаткові витрати часу на пропуск поїздів, переходи в робочій зоні і фізіологічний відпочинок при роботах у «вікно», після «вікна», у підготовчий і заключний періоди. Його значення для кожного періоду знаходять за формулою :

(3)

де – тривалість робочої зміни, що дорівнює 480 хв ., або тривалість «вікна»,

– час, витрачений на пропуск поїздів, що залежить від типу огородження і умов руху поїздів (одноколійна чи двоколійна ділянка).

(4)

де – кількість поїздів вантажних, пасажирських, які проходять за час робіт на ділянці,

– норма часу на пропуск поїздів по колії, яку ремонтують, з [10] додаток 1,

-норма часу на пропуск поїздів по сусідній колії.

Згідно формул (3) та (4) маємо:


3.3 Вибір ланцюжка машин та підрахунок їх довжин

Вибір ланцюжка машин залежить від типу верхньої будови колії (ВБК) до та після ремонту, а також від прийнятої технології робіт.

Спочатку вибираємо машину для очищення баласту у залежності від його забруднення: до 15% – досить використовувати машину для внутрішнього очищення баластової призми; більш 15% – необхідно додатково використовувати машину для поверхневого очищення баластового шару.

При забрудненні баласту від 10% ...35% можливо виконувати очищення і виривання рейко-шпальної решітки з баласту за один прохід машиною типу ЩОМ, якщо забруднення баласту більш 35% необхідно призводити виривання рейко-шпальної решітки окремою машиною.

Далі необхідно вибрати укладальні крани для колієрозбирального і колієукладального поїздів у залежності від типу ВБК до і після ремонту. Після зняття старої рейко-шпальної решітки необхідно виконати планування баласту трактором-планувальником, або автогрейдером.

На наступному етапі необхідно визначити товщину і кількість шарів баласту, що треба відсипати. Баласт транспортується до місця робіт і вивантажується у колію хопер-дозаторами, що формують хопер-дозаторні вертушки (ХДВ). Якщо товщина баласту, який треба відсипати по умовам завдання, перевищує 10 см, то баласт потрібно відсипати пошарово. Відсипання баласту може виконуватися зчіпкою ХДВ в один поїзд чи окремими ХДВ, але товщиною не більш 20 см за один прохід.

Після відсипання кожного шару баласту необхідно піднімати колію на баласт. Для цього можна використовувати електробаластери ЕЛБ, тип якого вибирається в залежності від типу ВБК. Також піднімати колію на баласт і одночасно виправляти колію може машина ВПО-3000, але при товщини відсипаного шару не більш 10 см .

Далі необхідно виправити колію в профілі і по рівню з суцільним підбиванням шпал за допомогою машини ВПО–3000, після її роботи оголяються кінці шпал.

Рихтування колії можна виконати, наприклад, баластером з навісним рихтувальним приладом ЕЛБР–3 або машиною Р–2000 та ін.

Після рихтування колії торці шпал оголюються. Тому наступною роботою необхідно засипати баластом кінці та торці шпал за допомогою малої ХДВ.

Вибіркове виправлення колії з підбиванням шпал в місцях, що лишилися невиправленими після ВПО, можна виконати за допомогою машин типу ВПР або електрошпалопідбійками.

Ланцюжок машин наступний:

1. ЗУБ;

2. ЩОМ-4;

3. УК-25/9-18;

4. Трактор планувальник;

5. УК-25/9-18;

6. ХДВ-1;

7. ЕЛБ-3;

8. ХДВ-2;

9.ЕЛБ-3;

10.ХДВ-3;

11. ВПО-3000М;

12. ХДВм;

13. ВПР- 1200;

Підрахунок довжин поїздів:

— довжина землеприбиральної машини Балашенка з чотирма вагонами довжиною по25м

(5)


— довжина ЩОМ-4

(6)

— знайдемо довжину колієрозбирального поїзда.

Спочатку знайдемо кількість немоторних платформ :

(7)

де – кількість ланок у пакеті ,

Кпл – кількість платформ під один пакет, Кпл =2.

Необхідно моторних платформ .

Довжина колієрозбирального поїзда становить:

(8)

де – довжина прийнятого колієукладального крана,

– довжина платформ немоторної, моторної та лебідочної.

— довжина колієукладального поїзда

Кількість немоторних платформ знайдемо з формули (7), а довжину поїзда з формули (8) і отримаємо:

— знайдемо довжину хопер-дозаторної вертушки

Потрібне число хопер-дозаторів визначається з даного виразу:

(9)

де – об’єм баласту, що вивантажується з хопер-дозаторів за нормою на 1 км ,

– обсяг баласту в одному хопер-дозаторі, = 36… 44 м3 ,

– об’єм щебеню, що потрібно резервувати на малу вертушку, в розрахунку на 1 км (100 м3 /км ).

Розбиваємо на три вертушки, перша вертушка засипає баластом близько 1000м3 колію до 20см, друга і третя засипають 500м3 товщиною шару до10см.

Довжини вертушок визначаємо з виразу :

(10)

— довжина електробаластера ЭЛБ-3:

(11)

— довжина машини ВПО-3000М:

(12)

— визначимо довжину ХДВм:

— довжина ВПР-1200:

(13)


3.4 Розрахунок необхідної тривалості „вікна

Тривалість «вікна», яка необхідна для виконання робіт:

(14)

де – час, необхідний для розгортання робіт, включаючи час на закриття перегону,

– час роботи ведучої машини (при модернізації – час роботи колієукладача чи колієрозбиральника, того з них що працює повільніше),

– необхідний час для згортання робіт і відкриття перегону для пропуску графікових поїздів.

Тривалість виконання ведучої роботи з укладання нових або розбирання старих ланок укладальним краном визначається :

(15)

де – обсяг роботи машини на ділянці довжиною , дорівнює кількості ланок, що укладаються, або розбираються,

– технічна норма часу на укладання чи розбирання однієї ланки в хв ./ланку ,

lлн –довжина ланки.

Час на розгортання i згортання робіт визначається в залежності від прийнятої технологічної схеми виконання ремонту колії.


(16)

де – час на оформлення закриття перегону та npoбіг першого робочого поїзду від станції до місця виконання робіт,

–час між початком роботи машини ЗУБ і початком зарядки машини ЩОМ;

–час, необхідний для зарядки ЩОМ; приймають =15·, хв .,

– інтервал часу між початком очищення баласту i початком розболчування стиків,

– інтервал часу між початком розболчування стиків i початком розбирання колії,

– інтервал часу між початком розбирання i початком укладання колії.

Інтервали часу , , , визначають з формули :

(17)

де V – обсяг роботи, який виражений в одиницях вимірника та прийнятий в технічних нормах часу (км, м, ланка і т.д.),

Нм – технічна норма часу роботи на вимірник, маш.-хв,

– коефіцієнт додаткових витрат часу у «вікно».

Визначимо час, необхідний для розгортання робіт :


Для визначення інтервалу часу необхідно знайти довжину ділянки, зайнятої бригадою по розболчуванню стиків, та довжину колієрозбирального поїзда.

Розрахунок довжини ділянки, зайнятої бригадою по розболчуванню стиків, виконується в наступній послідовності. Насамперед знаходиться склад бригади. Для цього розраховується обсяг роботи з розболчування на ділянці довжиною 1900 м з урахуванням, що в кожному стику колії знаходиться вісім болтів:

Оскільки бригада працює в одному темпі з машиною ЩОМ, час розболчування стиків буде дорівнювати часу очищення баласту

Кількісний склад бригади по розболчуванню стиків визначимо з рівняння :

(18)

Підставимо значення в формулу (18) і отримаємо:

Склад бригади 14 чол ., з яких 12 працюють з електрогаєчними ключами, а двоє обслуговують пересувні електростанції.

Знаючи склад бригади, знайдемо довжину ділянки, яку вона займає в процесі роботи:

Розрахунок виконаний з умови, що на стику колії одночасно можуть працювати чотири чоловіка.

Довжина ділянки, на якій необхідно розболчувати стики для того, щоб було можливо приступити до розбирання колії, дорівнює:

При підрахунку врахований технологічний розрив між колієрозбиральним поїздом i бригадою по розболчуванню – 50 м, а також між хвостовою та основною частиною колієрозбирального поїзда – 25 м.

Визначимо інтервал часу при розриві між колієрозбиральним i колієукладальним краном 100 м

Час роботи ведучої машини, якою у даному випадку є колієукладач, знайдемо з формули (17):


Час згортання робіт визначимо з формули :

(19)

де – час на укладання рейкових рубок, приймається рівним 10 хв. При укладанні рубок головна частина колієукладального поїзда стоїть на місці i тому всі робочі поїзди та бригади, що знаходяться позаду нього припиняють виконання робіт,

– час на закінчення робіт останніх машин у ланцюжку, які були припинені в зв’язку з укладанням рейкових рубок. З’єднання частин колієукладального поїзда виконується за межами ділянки, що ремонтується, після зболчування всіх стиків,

– час на оформлення відкриття перегону.

Для обчислення часу з рівняння (17) знайдемо об’єм роботи машини ВПР, що треба закінчити. Він чисельно дорівнює відстані від машини ВПР до кінця фронту робіт. Він повинен бути достатнім для розміщення колієукладального поїзда, бригад по зболчуванню стиків i рихтуванню колії з постановкою на вісь, хопер-дозаторної вертушки та інших поїздів до машини ВПР.

Визначимо довжину ділянок, які займають бригади монтерів колії.

Кількісний склад бригади по постановці накладок i зболчуванню стиків обчислюється з урахуванням того, що темп її роботи такий, як i укладального крана. Тоді

У такому складі бригада під час роботи займає ділянку довжиною 25 м .

Бригада з рихтування колії звичайно працює на ділянці довжиною 50 м.

Інтервал часу буде дорівнювати

Прийнявши значення ., визначимо час згортання робіт з формули (19):

Знайдемо необхідну тривалість «вікна»

3.2 Розрахунок тривалості оптимального «вікна»

Оптимальна тривалість «вікна» визначається з формули

, (20)

де – сумарний час на розгортання і згортання робіт;

С1 – вартість поїздо-години простою вантажного поїзда;

С2 – вартість години роботи комплекту колійних машин і механізмів, які зайняті на основних роботах;

tсл – час проходження робочих поїздів від виробничої бази до місця робіт і назад;

К – коефіцієнт, що залежить від щільності руху поїздів і який при наявності резервів у графіку руху повинен бути більше одиниці.

Вартість поїздо-години простою поїзда визначається за формулами:

— при тепловозній тязі:

(21)

де Qбp – маса поїзда брутто, т .

Вартість години роботи комплекту колійних машин і механізмів, що зайняті на основних роботах можна знайти з формули:

(22)

де См-з; – вартість машино-зміни кожної машини;

Тзм = 8 год. — тривалість зміни.

Час проходження робочих поїздів від виробничої бази до місця робіт і назад знайдемо з виразу


,(23)

де L – розгорнута довжина ділянки ремонту колії, при двоколійній – L =0,5 A, км ;

– відстань від бази КМС до початку ділянки робіт, км ;

Vхд – швидкість господарчих поїздів на ділянці, Vхд = 40… 50 км/год.

Коефіцієнт, що залежить від щільності руху поїздів, дорівнює :

— для двоколійного перегону:

, (24)

, (25)

де Iср – середній інтервал між поїздами одного напрямку при нормальному русі;

(26)

Іmin – мінімальний інтервал побіжного проходження, приймається 12 хв. при напівавтоблокуванні;

Тпер – період пари поїздів при одноколійному графіку руху на закритому перегоні;


(27)

(28)

Період пари поїздів при обмежуючому перегоні Тоб дорівнює:

, (29)

де tn, tнn – час ходу в парному і непарному напрямках на обмежуючому перегоні, що визначають тяговими розрахунками (у курсовому проекті можна при розрахунку приймати tn, tнn = 0,2… 0,6 год. );

– станційні інтервали схрещення


4. СКЛАДАННЯ ВІДОМОСТІ ВИТРАТ ПРАЦІ

Підрахунок витрат праці на всі роботи, які виконуються на перегоні при капітальному ремонті або модернізації колії (за винятком робіт з заміни плітей безстикової колії інвентарними рейками та укладання плітей безстикової колії замість інвентарних рейок, на які складаються окремі технологічні процеси) оформлюється у вигляді відомості (табл. 4.1). В відомості приводиться кількість робітників, що зайняті на виконанні кожної операції, а також тривалість роботи машин i монтерів колії.

Крім того, по стовпцях 7 та 8 роблять підсумковий підрахунок витрат праці окремо для підготовчих, основних робіт до «вікна» (якщо вони виконуються), робіт у «вікно», після «вікна» та для опоряджувальних робіт, а також сумарні витрати праці по всім видам робіт, крім інших.

Таблиця 4.1 Відомість витрат праці

Найменування роботи Вимі-рник Кількість робіт Технологічна норма витрат праці на вимірник, люд.-хв. Технологічна норма часу роботи машин на вимірник маш.-хв. Витрати праці Кількість робітників Тривалість робіт, хв Номери бригад і табельні номери монтерів колії
на роботу на роботу з урахуванням коєфіціенту
робочих машин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Підготовчі роботи
1 Зняття колійних знаків:
малих знак 9 17,28 155,52 202,176
великих. знак 2 36,29 72,58 94,354
2 Зняття стелажів для по кілометрового запасу зі збиранням рейок у середину колії стелаж 2 159,75 319,5 415,35
3 Розбирання постійного з.-б. настилу з укладанням дерев’яного тимчасового з застосуванням автокрана M2 настилу 35 30,65 1072,75 1394,575
4 Розболчування i зняття 2- i 5-го болтів у стиках (при шестидирних накладках) болт 296 1,5 444 577,2
5 Випробування i змащення стикових болтів болт 592 2,56 1515,52 1970,176
6 Регулювання стикових зазорів гідравлічними приладами (50%) м 913 1,45 1323,13 1720,063
7 Добивка костилів (50%) шт 17230 0,065 1119,95 1455,935
8 Закріплення шпал забиваням додаткових костилів (15% шпал) костиль 517 0,41 211,97 275,561
9 Підготовка місця для вїзда земерийної техніки місце 2 12011 120 24022 31228,6 312
Всього 30256,915 39333,9895 312
Основні роботи які виконуються у «вікно»
1 Оформлення закриття перегону, пробіг машин до місця роботи закр 1 14
2 Підготовка місця для зарядки щебенеочисної машини ЩОМ місце 2 482 964 1070,04
3 Підготовка місця для зарядки машини ВПО-3000М місце 2 372 744 825,84
4 Розбирання тимчасового переїзного настилу настилу м2 35 7,2 252 279,72
5 Збирання сміття з колії землеприбиральною машиною Балашенко км 1,825 3,6 12 6,57 7,2927
6 Зарядка машини типу:
ЩОМ-4 місце 2 165 15 330 366,3
7 Очищення щебеню машиною типу:
ЩОМ-4 км 1,825 435,6 39,6 794,97 882,4167
8 Розрядка машини типу:
ЩОМ-4 місце 2 117,2 13 234,4 260,184
9 Очищення щебеню в місцях перешкод для роботи машини м 45 117,2 5274 5854,14
10 Розболчування стиків з установкою штирів ОПМС-8 у кожному стику болт 592 1,7 1006,4 1117,104
11 Зняття нових ланок для підрізування балласту на відводі попереднього «вікна» краном УК-25/9-18: ланки з залізобетонними шпалами довжиною 25 м. ланка 1 36,1 1,9 36,1 40,071
12 Розбирання колії колієукладачем УК-25/9-18, УК-25/21, шпали дерев'янні, ланки довжиною 25,0 м ланка 73 28,9 1,7 2109,7 2341,767
13 Планування баластового шару трактором планувальником:
баласт щебеневий км 1,825 35,9 35,9 65,5175 72,72443 1
14 Укладання колії колієукладачем УК-25/9-18, УК-25/21, залізобетонні шпали, довжиною 25 м ланка 73 39,9 1,9 2912,7 3233,097
15 Постановка нормальних стикових зазорів (трактор з торцевою плитою), з.-б. шпали, довжиною 25,0 м стик колії 148 5,7 1,9 843,6 936,396
16 Постановка накладок i зболтовуваня стиків електрогайковим ключем стик колії 148 18,21 2695,08 2991,539
17 Виправлення шпал по мітках шпали залізобетонні (2%) шпала 69 4,28 295,32 327,8052
18 Заготівля й укладання рейкових рубок:
шпали залізобетонні рубка 2 50,65 101,3 112,443
19 Улаштування ізолюючих стиків стик колії
шпали залізобетонні 2 210 420 466,2
20 Вивантаження баласту з ХДВ-1 м3 1825 0,56 0,14 1022 1134,42
21 Відрив рейкошпальної решітки від балстової призми ЕЛБ-3 км 1,825 63 21 114,975 127,6223
22 Вивантаження баласту з ХДВ-2 м3 912,5 0,56 0,14 511 567,21
23 Відрив рейкошпальної решітки від балстової призми ЕЛБ-3 км 1,825 63 21 114,975 127,6223
24 Вивантаження баласту з ХДВ-3 м3 912,5 0,56 0,14 511 567,21
21 Виправлення колії із суцільним підбиттям шпал виправочно-підби-вочно-опоряджувальною машиною ВПО-3000М, баласт щебеневий км 1,825 237,3 33,9 433,073 480,7105
22 Рихтування колії машиною:
ВПОР-3000М км 1,825 140 20 255,5 283,605
23 Засипання торців шпал після рихту-вання машиною, баласт щебеневий:
ХДВ м3 182,5 0,56 0,14 102,2 113,442
24 Приведення машини ВПР-1200 у робоче положення місце 1 25,2 8,4 25,2 27,972
25 Вибіркова виправка колії машиною ВПР-1200 шпала 345 0,2136 0,0712 73,692 81,79812
26 Приведення машини ВПР-1200 у транспортне положення місце 1 18,9 6,3 18,9 20,979
Всього 22268,2 24717,67
Основні роботи які виконуються після «вікна»
1 Підтягування стикових болтів, які ослабли (50%) болт 296 0,52 153,92 200,096
2 Укладання тимчасового переїзного настилу настилу м2 35 13 455 591,5
3 Засипання шпальних ящиків баластом у місцях перешкод для роботи машин, баласт щебеневий м 37,5 7,82 293,25 381,225
Всього 902,17 1172,821
Опоряджувальні роботи
1 Розбирання тимчасового переїзного настилу настилу м2 35 7,2 252 327,6
2 Часткове зрізання баласту колійним стругом:
на насипу км 0,292 67,8 33,9 19,7976 21,97534 10,99
у виїмці км 0,073 100 50 7,3 8,103 4,052
3 Зрізання узбіччя колійним стругом:
на насипу км 0,292 67,8 33,9 19,7976 21,97534 10,99
у виїмці км 0,073 100 50 7,3 8,103 4,052
4 Нарізка кюветів колійним стругом км 0,365 184 92 67,16 74,5476 37,27
5 Зрізання узбіччя в місцях перешкод для роботи струга м3 18,25 16,2 295,65 384,345
6 Очищення кювета у місцях перешкод для роботи струга м3 18,25 86,3 1574,98 2047,468
7 Устрій виходів із кюветів м3 27,37 47,3 1294,6 1682,981
8 Планування узбіччя земляного полотна м 1825 5,4 9855 12811,5
9 Опоряджування баластової призми, баласт щебеневий м 912,5 4,05 3695,63 4804,313
10 Планування міжколійя м 912,5 2,04 1861,5 2419,95
11 Планування нагірних канав метр канави 73 8,44 616,12 800,956
12 Очищення закритих водовідвідних з.-б. лотків метр лотка 133,875 10,67 1428,45 1856,98
13 Відновлення закритих водовідвідних з.-б. лотків метр лотка 46,875 272,8 12787,5 16623,75
14 Рихтування кривих за розрахунком машиною:
ВПОР-3000 км 0,547 175 25 95,725 106,2548 15,18
15 Приведення машини ВПР-1200 у робоче положення місце 1 25,2 8,4 25,2 27,972 9,324
16 Суцільна виправка і рихтування колії за допомогою машини
ВПР-1200 шпала 3446 0,2136 0,0712 736,066 817,0328 272,3
17 Приведення машини ВПР-1200 у транспортне положення місце 1 18,9 6,3 18,9 20,979 6,993
18 Докручування та змащення закладних і клемних болтів машиною ПМГ 1000 шпал 3,446 136 48 468,656 520,2082 231,6
19 Вивантаження баласту з ХДВ м3 183 0,56 0,14 102,48 113,7528 35,87
20 Укладання тимчасового переїзного настилу кв. Метр настилу 35 13 455 591,5
21 Установка колійних знаків:
великих знак 3,75 58,2 218,25 283,725
малих знак 16,875 26,4 445,5 579,15
22 Ремонт переїзду з укладанням настилу із залізобетонних плит переїзд 0,4 4195 1678 2181,4
23 Фарбування колійних знаків:
великих знак 2 60,1 120,2 156,26
малих знак 9 17,2 154,8 201,24
24 Постановка 2 і 5 стикових болтів болт 296 1,5 444 577,2
Всього 38745,5 50071,22
Інші роботи
1 Витрати праці на заміну інвентарних рейок плітями безстикової колії із застосуванням коліеукладача км 1,825 14969 27318,4
2 Витрати праці на заміну плітей без-стикової колії на інвентарні рейки км 1,825 23119 42192,2
3 Витрати праці на лікування й оздоровлення земляного полотна км 1,825 9600 17520
4 Витрати npaцi на збирання нових i розбирання старих ланок колії на стенді виробничої бази:
шпали до ремонту дерев'янні після ремонту залізобетонні км 1,825 55948 102105
Всього 189136

5. ГРАФІКИ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

5.1 Розробка графіка основних робіт у вікно

Основні роботи в більшості випадків поділяються на роботи, що виконуються у «вікно» та після «вікна». Іноді частину основних робіт виконують до «вікна». Для зручності проектування роботи, що входять у технологічний процес, зображують у вигляді графіка. Для його побудови по осі абсцис відкладають відстань, а по осі ординат – час. Побудову графіка основних робіт зручно виконувати у чотири етапи. На першому етапі будують графіки робіт, які виконуються поточним способом.

На другому етапі розраховують кількість монтерів колії та механіків, що зайняті на виконанні цих робіт.

На третьому етапі привласнюють монтерам колії табельні номери, одночасно вирішуючи питання про перехід монтерів колії з роботи на роботу.

На четвертому етапі показують роботи, які виконуються ланковим способом. Розраховують кількість монтерів колії, які виконують ці роботи, привласнюють їм табельні номери та вирішують питання про їх перехід з роботи на роботу.

Графік основних робіт у „вікно” показаний на (рис. 5.1).

Графік основних робіт у «вікно» вважається складеним задовільно, якщо виконується умова

(30)

де — сумарна кількість монтерів використаних на основних роботах у «вікно»,

– тривалість «вікна»,

– сумарні витрати праці на основні роботи у «вікно».

Згідно цієї умови графік основних робіт у «вікно» вважається складеним задовільно.

Умовні позначення до рис. 5.1


5.2 Визначення виробничого складу КМС та розробка графіка робіт по днях

Кількість робітників, що необхідна для щоденного виконання підготовчих та опоряджувальних робіт на перегоні, знаходять з виразу :

(31)

де – сумарні витрати праці на виконання підготовчих та опоряджувальних робіт,

d – періодичність надання «вікон»,

– тривалість робочої зміни, = 480 хв. ,

– сумарні витрати праці на роботи, що виконуються машинами у підготовчий та опоряджувальний період,

– трудомісткість робіт, які можуть виконати люди, що звільнилися раніше кінця «вікна».

Кількість монтерів колії на базі КМС знаходиться з формули:

(32)

де – витрати праці на збирання та розбирання ланок колійної решітки на базі, та інші витрати праці на базі КМС,

– кількість машиністів, що обслуговують механізми на базі відповідно до застосованих технологічних процесів,

— відсутня кількість робітників, .

Потім робочих розбиваємо на бригади:

Бригада 1 – 10 чол. (1-10)

2 – 10 чол. (11-20)

3 – 10 чол. (21-30)

4 – 10 чол. (31-40)

5 – 10 чол. (41-50)

6 – 10 чол. (51-60)

7 ˗˗ 11 чол. (61-71)

8 ˗˗ 11 чол. (72-82)

В виробничий склад КМС входять:

— механізована колона виробничої бази — 109 чол.

— колона підготовчих, основних і опоряджувальних робіт — 44 чол.

— цех по обслуговуванню машин і механізмів — 62 чол.

Разом: — 202 чол.

Склад машиністів:

ЗУБ — 3 маш.

— ЩОМ–4 — 5 маш.

— УК-25/9-18 (2 компл.) — 10 маш.

— Бульдозер з розпушувачем — 1 маш.

— Бульдозер- 1 маш.

— ХДВ — 12 маш

— ЭЛБ-3 (2 штуки) — 6 маш.

— ВПО-3000- 7 маш.

— ВПР-1200 (2 штуки)- 8 маш.

— СС-1 — 2 маш.

— ПМГ (2 штуки) — 6 маш.

— Кран- 1 маш.

Усього: — 62 маш.

Колона по лікуванню земляного полотна визначається з формули:

(4.21)

де витрати праці на лікування земляного полотка.

Керуючий та обслуговуючий персонал

1. Виконавець робіт — 2 чол.

2. Майстри шляхові — 2 чол.

3. Бригадири — 8 чол.

4. Сигналісти — 17 чол.

5. Телефоністи — 2 чол.

6. Водоноси — 3 чол.

Усього: — 34 чол.

Усього в КМС на виконання даного технологічного процесу задіяно 261 чоловік.

Графік виконання робіт по днях зображений на (рис.5.2).

Умовні позначення до рис. 5.2

6.ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ

Роботи по капітальному ремонту колії на фронті 1825 м. виконуються на протязі 8 днів в три етапи: підготовчий, основний і опоряджувальний.

6.1 Підготовчі роботи

У перший день (під час виконання робіт у „вікно” на попередній ділянці) 0 монтерів колії (0-0) за допомогою крана виконують розбирання постійного переїзного настилу з укладанням тимчасового. Після цього ці самі монтери колії знімають колійні знаки та стелажі по кілометрового запасу. Наступні 11 монтерів колії (49-59) на ділянці випробують та змащують стикові болти (рис. 4.2).

На другий день підготовчі роботи на ділянці не проводяться, а виконуються опоряджувальні роботи на попередніх ділянках.

6.2 Основні роботи

Основні роботи з укладання рейко — шпальної решітки на фронті робіт 1900м. виконують 61 монтер колії та 50 машиністів у „вікно” тривалістю 7 годин 11 хвилин протягом одного дня (рис. 4.1).

Першим на закритий для руху поїздів перегін із станції відправляється землеприбиральна машина Балашенка з локомотивом у голові і чотирма вагонами для збору сміття і турним вагоном. Другою — машина ЩОМ-4 із локомотивом у голові і турним вагоном у хвості, і чотирма платформами із землерийною технікою. Третім — колієрозбиральний состав із локомотивом у голові, чотиривісною платформою, обладнаною електролебідкою, чотиривісними платформами з роликовим транспортером, у тому числі моторними платформами і колієрозбиральним краном УК 25/9-18. Четвертим – колієукладальний поїзд, у голові якого знаходиться колієукладальний кран УК 25/9-18, потім чотиривісні платформи, обладнані роликовим транспортером і завантажені пакетами нових ланок, у тому числі три моторні платформи без пакетів ланок і локомотив у хвості поїзда. П’ятою – велика хопер — дозаторна вертушка з локомотивом у голові. Шостою – машина ЭЛБ-3 з локомотивом у голові та турним вагоном у хвості. Сьомою — велика хопер — дозаторна вертушка з локомотивом у голові. Восьмою – машина ЭЛБ-3 з локомотивом у голові та турним вагоном у хвості. Дев’ятою — велика хопер — дозаторна вертушка з локомотивом у голові. Десятою – виправно – підбивально – опоряджувальна машина ВПО-3000 з локомотивом у голові. Одинадцятою – рихтувальна машина Р-2000. Дванадцятою – мала хопер — дозаторна вертушка з локомотивом у голові. Тринадцята – машина ВПР-02.

Після оформлення закриття перегону роботу починає землеприбиральна машина, яку обслуговують 3 машиністи. З нею майже одночасно 10 монтерів колії (34-43) знімають заземлювачі опор контактної мережі. Після того як ЗУБ від’їде на безпечну відстань заряджається машина ЩОМ-4 для виконання операції з очищення баластного шару на фронті робіт. Місце зарядження засипається щебенем із вагона хопер – дозатора, причепленого до машини ЩОМ-4, і виправляється за допомогою електрошпалопідбійок 5 монтерами колії, що супроводжують ЩОМ-4. Машину обслуговують 6 машиністів. В кінці ділянки ЩОМ-4 розряджається, і в цей же час виконується навантаження тракторів на платформи, що причеплені у хвіст состава ЩОМ-4.

За ЩОМ-4 перед колієрозбирачем спочатку 14 (6-19), а потім 8 монтерів колії (6-13) розболчують стики із зніманням накладок.

До закриття перегону 24 монтери колії (1-24) починають розбирати тимчасовий переїзний настил і виконують підготовку місця для зарядки машини ЩОМ-4 і закінчують роботу до закриття перегону. А 9 монтерів колії (25-33) з початком оформлення закриття перегону підготовлюють місце для зарядки ВПО-3000.

Слідом за розбиранням стиків колієрозбиральний кран УК 25/9-18 демонтує рейко – шпальну решітку ланками довжиною 25м., формує їх у пакети, переміщує на платформи, де пакети закріплюють. Роботу виконують 11 монтерів колії (34-44) і 5 машиністів.

Потім розпушувач на базі трактора Т-130 розпушує щебінь. Далі наступний бульдозер виконує планування баластного шару.

Слідом за цим колієукладальний кран УК 25/9-18 укладає нову рейко – шпальну решітку ланками довжиною 25м. з одночасним встановленням нормальних стикових зазорів. Роботу виконують 20 монтерів колії (14-19,46-59) і 5 машиністів. За колієукладачем 10 монтерів колії (25-33,45) встановлюють накладки і зболчують стики. Потім 2 монтера колії (60-61) встановлюють шпали по мітках, а за ними 5 монтерів колії (20-24) виконують рихтування колії з постановкою на вісь моторним гідравлічним шихтувальником РГУ-1.

Після закінчення робіт із розбирання колії 9 монтерів колії (34-42) заготовляють і укладають рейкові рубки.

Слідом велика хопер – дозаторна вертушка, що складається з двох хопер – дозаторних поїздів, вивантажує чистий баласт. ЇЇ обслуговують 2 монтера колії (1-2) і 4 машиніста. За хопер – дозаторною вертушкою машина ЭЛБ-3 виконує піднімання рейко – шпальної решітки на баласт.

Слідом велика хопер – дозаторна вертушка, що складається з одного хопер – дозаторного поїзда, вивантажує чистий баласт. ЇЇ обслуговують 2 монтера колії (3-4) і 2 машиніста. За хопер – дозаторною вертушкою машина ЭЛБ-3 виконує піднімання рейко – шпальної решітки на баласт. Машину ЭЛБ-3 обслуговують 3 машиністи.

Слідом велика хопер – дозаторна вертушка, що складається з одного хопер – дозаторного поїзда, вивантажує чистий баласт. ЇЇ обслуговують 2 монтера колії (5-6) і 2 машиніста. За хопер – дозаторною вертушкою машина ВПО-3000 виконує суцільне підбивання шпал із виправленням і рихтуванням колії. Обслуговують машину 7 машиістів.

Після роботи машини ВПО-3000 працює машина Р-2000 її обслуговують 3 машиністи.

Після роботи машини Р-2000 мала хопер – дозаторна вертушка вивантажує чистий баласт у місцях його нестачі. Її обслуговують 2 монтери колії (43-44) і 2 машиністи.

Виправлення колії у профілі в місцях зарядження, розрядження, перешкод і відступів після роботи машини ВПО-3000 виконує машина ВПР-02, яку обслуговують 4 машиністи.

Услід за ВПР-02 4 монтера колії (20-23) встановлюють заземлювачі опор контактної мережі.

На цьому основні роботи завершуються.

Після перевірки стану колії на всій ділянці, перегін відкривають для руху перших (один-два) поїздів із швидкістю 24 км/год, а наступні – 60 км/год.

Частина монтерів колії після обідньої перерви переходять на ділянки, де ведуться підготовчі і опоряджувальні роботи.

6.3 Роботи після „вікна”

Після відкриття перегону 2 монтери колії (3-4) підтягують ослаблі стикові болти, одночасно 3 монтера колії (5-6,45) укладають тимчасовий переїзний настил.

6.4 Опоряджувальні роботи

Опоряджувальні роботи на кожному фронті виконуються за 5 днів. У перший день 20 монтерів колії (21-40) очищають та відновлюють закриті водовідвідні залізобетонні лотки.

У наступний день під прикриттям „вікна” працюють колійні машини. Спочатку 4 монтери колії (1-4) розбирають тимчасовий переїзний настил.

Першим на перегін виїжджає колійний струг, що виконує часткове планування узбіччя, часткове прибирання баласту на насипу та у виїмці й очищення кюветів. На ньому зайняті 2 машиністи.

Потім дві машини ПМГ, на кожній по 3 машиніста, підтягують клемні і закладні болти.

Після цього дві машини ВПР-02 виконують суцільне виправлення і рихтування колії (у тому числі рихтування кривих відповідно до розрахунку). В обслуговування кожної входить 4 машиністи. Фронт робіт розбивається на дві частини пополам, одна машина ПМГ і ВПР-02 працюють на одній половині, а інші ПМГ і ВПР-02 на другій половині фронту робіт.

Далі на всьому фронті робіт виконується вивантаження баласту з хопер – дозаторів у місцях його нестачі. Вертушку обслуговують 2 монтери колії (1-2) та 2 машиністи.

Потім машина SSP-110 планує міжколійю та опоряджує баластну призму. Її обслуговують 2 машиністи.

Далі 2 монтера колії (3-4) укладають тимчасовий переїзний настил.

У цей же день продовжується робота із очищення та відновлення закритих водовідвідних залізобетонних лотків, спочатку звільнені після робіт у „вікно” 35 монтерів колії (1-35), а потім 41 монтер колії (1-41) виконують ці роботи до закінчення робочої зміни.

На третій день 10 монтерів колії (11-20) закінчують роботу з відновлення закритих водовідвідних залізобетонних лотків. Потім ці ж самі монтери колії зрізають узбіччя в місцях перешкод для роботи струга, очищують кювети у місцях перешкод для роботи струга та улаштовують виходи із кюветів. З сусідньої ділянки після звільнення на зустріч їм 10 монтерів колії (1-10) виконують ті ж самі операції.

На четвертий день опоряджувальні роботи припиняються (у цей час на наступних двох фронтах виконуються основні роботи).

На п’ятий день 10 монтерів колії (1-10) з краном який обслуговується 1 машиністом працюють на ремонті переїзного настилу з укладанням залізобетонних плит, а потім вони встановлюють і фарбують колійні знаки. По закінченню роботи ці монтери колії переходять на наступну ділянку. На наступній ділянці вони зрізають узбіччя в місцях перешкод для роботи струга, очищують кювети у місцях перешкод для роботи струга та улаштовують виходи із кюветів.

7. ПЕРЕЛІК ПОТРІБНИХ МАШИН, МЕХАНІЗМІВ І КОЛІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ

7.1 Машини і механізми

Колієукладальний кран УК 25/9-18 ..........................................................2

Моторна платформа ....................................................................................6

Чотиривісна платформа, обладнана електролебідкою.............................2

Чотиривісна платформа, обладнана транспортерами.............................56

Чотиривісна платформа для перевезення землерийної техніки .............4

Розпушувач на базі бульдозера ..................................................................2

Трактор із косим ножем ..............................................................................2

Автогрейдер .................................................................................................1

Щебенеочисна машина ЩОМ-4.................................................................1

Хопер-дозатори..........................................................................................97

Виправно-підбивально-опоряджувальна машина ВПО-3000..................1

ВПР 1200 ......................................................................................................2

Струг-снігоочисник .....................................................................................1

Автомобільний кран вантажопідйомністю до 3 т ....................................1

Локомотив (окрім поїзних) .......................................................................10

Електростанція пересувна ..........................................................................1

Електрогайковий ключ для стикових болтів.............................................2

Рейкорізний верстат ....................................................................................2

Рейкосвердлильний верстат .......................................................................2

Гідравлічний прилад для регулювання стикових зазорів........................2

Гідравлічний рихтувальник РГУ-1………………………………...……..1

Домкрат гідравлічний .................................................................................8


7.2 Колійний інструмент

Ключ гайковий колійний .............................................................................6

Лом лапчастий ..............................................................................................2

Лом гострий ..................................................................................................8

Молотки костильні .......................................................................................2

Вила щебеневі .............................................................................................14

Кігті для щебеню… 10

Однорейковий візок .....................................................................................2

Лопата залізна ..............................................................................................8

Шаблон колійний універсальний ...............................................................2

Шаблон для міжколійя ................................................................................2

Прозорник на ручках ...................................................................................2

Мегафон .........................................................................................................2

Польовий телефон (комплект)………….....................................................1

Рулетка мірна сталева ……………..............................................................2

Апаратура радіозв'язку й оповіщення (комплект) ………........................1

Бензоріз ........................................................................................................4

Електрошпалопідбійка ..............................................................................4


8.ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ПОЇЗДІВ ПРИ ВИКОНАННІ КОЛІЙНИХ РОБІТ

Перед закриттям перегону керівник робіт зобов'язаний подати черговому по станції, що обмежує перегін, та поїзному диспетчеру письмову заявку про послідовність відправлення на закритий перегін господарчих поїздів із вказівкою для кожного поїзду кілометра першої зупинки на закритому перегоні (або на колії перегону) і станції, куди вони повинні повертатися після закінчення робіт.

Якщо ділянка виконання робіт знаходиться безпосередньо біля станції, місце зупинки поїздів (крім першого) в заявці можна не вказувати. Господарчий поїзд — сформований і зчеплений состав, що включає одну або кілька колійних машин, локомотив та (при необхідності) вагони. Спеціальний самохідний рухомий склад, що використовується під час ремонту або поточного утримання колії, теж розглядається як господарчий поїзд. З настанням часу початку робіт із закриттям перегону поїзний диспетчер повинен встановити, чи вільний він від поїздів або чи вільна відповідна колія на дво- чи багатоколійних ділянках, після чого дати наказ про закриття перегону або колії черговим по станціях, що обмежують перегін або головну колію, та керівнику робіт.

У виняткових випадках, у разі відсутності на місці робіт телефонного або радіозв'язку з поїзним диспетчером, наказ про здійснене фактично закриття перегону або колії передається керівникові робіт черговим по станції, найближчої до місця робіт (по телефону або через посильного, якого відряджають з цією метою). Забороняється починати роботи до отримання керівником робіт наказу поїзного диспетчера (письмового, по телефону або радіозв'язку) і до огородження місця робіт сигналами зупинки у відповідності з вимогами розділу 3 Інструкції [4].

Відправлення господарчих поїздів на перегін (або колію перегону), закритий для ремонту колії, споруд і пристроїв, виконується за письмовим дозволом на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі. Відповідно до заявки керівника робіт у дозволі зазначається місце (кілометр) початкової зупинки кожного поїзда на перегоні. У роботах на закритому перегоні (колії) може застосовуватися одночасно кілька господарчих поїздів, у тому числі й різних підприємств, але під керівництвом одного працівника, про що й зазначається у дозволі відповідно до п. 2.16 Інструкції [4].

Машиніст локомотива кожного господарчого поїзда (спеціального самохідного рухомого складу) повинен прямувати до місця, зазначеного у дозволі на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі. І Іерший поїзд прямує зі встановленою швидкістю, наступні — не більше 20км/год. При цьому відстань між поїздами повинна бути не менше 1км. На місці зупинки кожного господарчого поїзда, що прямує слідом, повинен знаходитися сигналіст з переносним червоним сигналом зупинки.

Господарчі поїзди, що відправляються на закритий перегін з різних роздільних пунктів назустріч один одному, повинні прямувати також тільки до місця, зазначеного у дозволі на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі, де за вказівкою керівника робіт повинен знаходитись сигналіст з переносним червоним сигналом зупинки. Відстань між пунктами зупинки зустрічних поїздів повинна становити не менше 1км.

У темний час доби і за поганої видимості сигналів (туман, завірюха, криві тощо), а також за інших несприятливих умов сигналіст у місцях зу- пинки господарчих поїздів повинен укладати петарди.

Після зупинки подальші пересування господарчих поїздів по перегону здійснюються за вказівкою керівника робіт.

Машиністу кожного поїзда видається попередження про зупинку на нерегоні в місці, зазначеному у заявці керівника робіт.

Дозвіл на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі при підправленні господарчих поїздів на перегін, що підлягає закриттю, вручається керівнику робіт або уповноваженому ним працівнику, який передає його машиністу локомотива (спеціального самохідного рухомого складу) після зупинки поїзда на перегоні в обумовленому місці й отримання наказу поїзного диспетчера про закриття перегону. Перегін або відповідна колія закривається для виконання робіт за наказом поїзного

Огородження місця робіт, що вимагає зупинки поїздів, виконується за схемою, показаною на рисунку 8.1. Роботи, які потребують зменшення швидкості руху поїздів огороджуються за схемою показаною на рисунку 8.2. Роботи, які не вимагають огородження сигналами зупинки або зменшення швидкості, огороджуються сигналами «С», для попередження працівників про наближення поїзда. Огородження виконується за схемою, показаній на рисунку 8.3. Відстані А і Б залежать від керівного уклону місцевості і від швидкості руху поїздів.

Рис. 8.1. Огородження місця робіт, що вимагає зупинки поїздів при фронті робіт більше 200 м.

Рис.8.2. Схема огородження місць виконання робіт, що вимагають прямування поїздів зі зменшеною швидкістю.

Рис. 8.3. Схема огородження місць виконання робіт на перегоні переносними сигнальними знаками «С».

Після завершення робіт у «вікно» з використанням виправно-підбивочних і рихтовочних машин стан колії повинен забезпечувати пропуск одного-двох поїздів зі швидкістю 25 км/год, а наступних — не менше 60 км/год.

Перш ніж пропустити по місцю робіт поїзд, керівник робіт, підготувавши колію і штучні споруди, повинен перевірити, чи не залишилось на колії чи поблизу неї сторонніх предметів або інструменту, які порушують габарит, чи всі працівники зійшли з колії на узбіччя. Після цього дається вказівка зняти сигнали зупинки та інші, і встановити додаткові сигнальні знаки, якщо це потрібно, прийти самому на те ж узбіччя і зустрічати поїзд з згорнутим жовтим прапором або подавати сигнал зменшення швидкості.

Після пропуску перших поїздів керівник робіт або призначений ним працівник повинен оглянути колію вдруге, а несправності, що виникли, повинні бути негайно усунені.

Організація ремонту колії і споруд повинна забезпечувати до кінця робочого дня повне закінчення робіт або виконання такого їх обсягу, який гарантує безпечний рух поїздів зі швидкостями, передбаченими графіком руху або технологією ремонту.


9.ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

До виконання робіт з капітального ремонту колії допускаються монтери колії, машиністи, помічники машиністів машин ВПО, ЩОМ, УК, ВПР, стропальники, які пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки руху, медогляд і цільовий інструктаж перед початком робіт.

Заходи безпеки під час виконання робіт з використанням машин важкого типу.

Колійна машина повинна бути забезпечена засобами пожежогасіння, гумовими діелектричними килимками, рукавицями.

Забороняється палити в машині й у безпосередній близькості від неї, користуватися відкритим вогнем під час її обслуговування. Забороняється приступати до виконання робіт у разі несправності гальм, ходової частини, звукової сигналізації. Обслуговуючий персонал машин повинен бути забезпечений спецодягом. Перед запуском двигуна і випробовуванням гальм необхідно впевнитися у відсутності працівників під машиною і на колії біля неї. Перед пуском робочих органів і зрушення машини з місця машиніст повинен подати звуковий сигнал. Забороняється керувати машинами, які мають виносний пульт, знаходячись у міжколійному просторі. Забороняється сходити й сідати на машину під час руху, знаходитися на підніжках і робочих органах. Сходити з машини треба, повернувшись до неї обличчям і тримаючись обома руками за поручні. Під час руху машин своїм ходом або в складі поїзда робочі органи повинні бути переведені в транспортний стан.

Забороняється передавати керування машиною особі, яка не має на це права. Перевозити людей на колійних машинах забороняється. Не дозволяється виконання робіт машинами важкого типу, укладальними, розбиральними кранами, ХДВ у темний час доби, при сильному тумані, під час грози. Заходи безпеки під час виконання робіт машиною ЩОМ.

При дозуванні баласту керівник робіт повинен стежити за тим, щоб працівники знаходилися на узбіччі колії на відстані не менше 5 м від крайньої рейки. ЩОМ повинна мати перехідний фартух і проміжні ланцюги бар'єра, який з'єднує перехід з однієї ферми на другу. На час проходу поїзда по сусідній колії за 1200 м до місця виконання робіт ЩОМ повинна бути зупинена, а крила дозатора прибрані в межі габариту машини. Заходи безпеки під час виконання робіт хопер-дозаторними вертушками. Працівникам, які обслуговують ХДВ під час вивантаження баласту, забороняється:

• знаходитись всередині кузова;

• пролазити через відкриті люки в кузов;

• проводити регулювання механізмів і знаходитися у зоні підняття й опускання дозаторів при включеному тиску повітря.

Перед заповненням повітрям робочої магістралі, необхідно переконатися у відсутності людей всередині хопер-дозаторів, а також на відстані 1 м від розвантажувально-дозувальних механізмів.

Заходи безпеки під час виконання робіт укладальним (розбиральним) краном.

Пакети ланок, що покладені на платформу, повинні бути надійно закріплені від поздовжнього і поперечного зсувів. Усі роботи з пересування крана, підйому ланок, перетягування пакетів виконують за командою начальника укладального (розбирального) поїзда з попередньою подачею звукового сигналу. Забороняється: виконувати роботи перед розбиральним поїздом і позаду укладального поїзда на відстані ближче 25 м, знаходитися на піднятій ланці, переходити і знаходитися під піднятою ланкою, а також на відстані ближче 1 м збоку від ланки. При розташуванні останньої на висоті більше 2 м від землі не можна перебувати на відстані ближче 4 м збоку від ланки під час підняття її для перевертання, а також знаходитися поряд з пакетами рейкових ланок під час їх транспортування і роботи крана.

Усі робітники, що обслуговують колієукладальні поїзди, при перетягуванні пакетів повинні відійти від натягнутих канатів не менше ніж на 10 м. Для запобігання сходженню кранів з рейок необхідно ставити гальмові башмаки на третій шпалі від кінця останньої ланки, що покладена в колію. У разі виявлення несправностей у гальмах лебідок, в екіпажній частині, кінцевих вимикачах вантажозахоплювальних пристроїв, сигналах колієукладальні машини до роботи не допускаються. Супроводження колієукладальних кранів у складі господарчих поїздів від бази до місця робіт дозволяється тільки машиністу крана.

Заходи безпеки під час виконання робіт монтерами колії колійної колони.

Перед початком роботи керівник повинен перевірити наявність сигнальних засобів і захисних пристроїв, переконатись у тому, що заявка про надання попереджень для поїздів узята до виконання.

Іти до місця збору для виконання роботи і назад бажано збоку від колії або ж узбіччям земляного полотна під наглядом шляхового майстра.

Для супроводу перевезення колійного інструменту й матеріалів на двоколісних, однорейкових або одновісних пристроях призначається не менше 2 монтерів колії.

В умовах поганої видимості (круті криві й т. ін.) під час роботи з інструментом, який збільшує шум, керівник робіт зобов'язаний для попередження працівників про наближення поїзда встановити технічні засоби оповіщення. У разі їх відсутності поставити зі сторони поганої видимості сигналіста зі звуковим сигналом так, щоб поїзд, який наближується, сигналіст міг бачити на відстані не менше 500 м від місця виконання робіт.

Перед початком робіт, коли видимість менша 800 м, необхідно вживати таких заходів безпеки для працюючих:

• дати заявку на видачу попереджень на поїзди про особливу увагу й подачу сповіщаючи сигналів при наближенні до місця проведення робіт;

• виставляти сигналістів з обох боків від місця проведення робіт для попередження працюючих про наближення поїзда;

• планувати роботи так, щоб фронт робіт у одного шляхового майстра був не більше 50 м. Забороняється перебування в місці виконання робіт сторонніх осіб.

• працівники повинні бути відведені з колії на безпечну відстань від крайньої рейки, що складає:

– при наближенні поїзда – не менше ніж на 2 м;

– при роботі колієукладальника, ЩОМ і т. ін. – на 5 м;

– при роботі струга –10 м;

• забороняється перебігати колію перед рухомим складом; при обході вагонів, які стоять на колії, забороняється перетинати цю колію ближче 5 м від крайнього вагона.

• забороняється пролазити під вагонами і просувати під ними інструмент, матеріали;

• забороняється сідати на рейки, кінці шпал і баластову призму;

• забороняється приступати до роботи без огородження місця робіт згідно з встановленим порядком сигналами або сигнальними знаками;

• сигналістами призначають монтерів колії не нижче 3 розряду, які пройшли навчання і перевірку знань;

• під час виконання робіт двома монтерами колії їх треба розставити на місці роботи так, щоб один міг спостерігати за наближенням поїздів одного напрямку, другий протилежного. Один з монтерів колії призначається старшим;

• інструмент має задовольняти такі вимоги: ручки його мають бути виготовлені з міцного дерева, чисто обстругані, без задирок, поверхня ударних частин повинна бути чистою, не мати задирок, напливів металу, вони повинні бути надійно насаджені на ручку;

• при закручуванні гайок вручну слід користуватися тільки типовим ключем. Бити чимось по ключу, збільшувати його довжину, нарощуючи другим ключем, вставляти прокладки між гайкою і губкою ключа забороняється;

• забороняється збивати гайки ударом молотка;

• забороняється виконувати роботи ударним інструментом без захисних окулярів;

• перевірку збігання отворів у накладках і рейках виконувати тільки бородком або болтом;

• забороняється прибирати руками металеву стружку під час різки рейок;

• забороняється розгонка рейкових зазорів ударами рейки в накладку;

• витягування костилів лапчастим ломом слід виконувати натисканням рук на кінець лома. Забороняється ставати ногами або лягати тулубом на лом, а також підкладати під його головку костилі, болти і т. ін.;

• при наживлені костиля для забивання необхідно тримати його строго вертикально. Спочатку костиль закріплюють легкими ударами, а потім добивають. Забиваючи костилі, слід стояти над рейкою вздовж колії;

• забороняється знаходитися поблизу місця роботи костильного молотка.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України / ЦП-0059. – К.: Головне управління колійного господарства, 2004. – 25 с. –

2. Інструкція по устрою та утриманню колії залізниць України / ЦП-0138. – К.: Транспорт України, 2004 –с. –

3. Інструкція з сигналізації на залізницях України / ЦШ-0001. – К.: Транспорт України, 1995. – 238 с. – Затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.07.1995 р. №259.

4. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. –ЦП/0067.-Д.: Вид-во АТЗТ ВКФ «Арт-Прес», 2001. –132 с.

5. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України / ЦД-0001. – К.: Транспорт України, 1995. – 506 с. –

6. Інструкція про порядок надання і використання «вікон» у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях України / ЦД-0062. – К.: Транспорт України, 2000. – 80 с. –

7.Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню та утриманню безстикової колії на залізницях України / ЦП-0081. – К.: Транспорт України, 2002. – 113 с. –

8. Методичні рекомендації до дипломного проектування. Дніпропетровський національній університет залізничного транспорту.; Укл.: Ю.В. Малишев, Є.М. Губенко.; Дніпропетровськ, 2002,33 с.

9. Витяг з ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”

10. Збірник типових технологічних процесів капітального та середнього ремонтів залізничної колії / ЦП-2-1198. –Д.: Вид-во АТЗТ ВКФ «Арт-Прес», 2000.

еще рефераты
Еще работы по транспорту