Реферат: Характеристика ПТО вантажних вагонів

ЗМІСТ

Вступ

1.Призначення ПТО його обладнання та характеристика

2.Технологічний процес огляду і поточного без відчіпного ремонту вагонів у парках сортувальної станції

3.Заповнення технічної документації при технічному обслуговувані рухомого складу

4.Визначення чисельності працівників ПТО складання штатного розкладу

5.Розрахунок експлуатаційних витрат на обслуговування одного вагону

6.Заходи з техніки безпеки та охорони праці на ПТО

Висновок

Перелік використаної літературиВступ

Основними обов’язками працівників залізничного транспорту є: задоволенням вимог що до перевезення пасажирів та забезпечення безпеки руху, забезпечення вантажів, що перевозяться, ефективне застосування технічних засобів також дотримання вимог охорони праці і навколишнього середовища. Рухомий склад повинен своєчасно проходити планово-попереджувальні види ремонту, технічне обслуговування і бути в експлуатації в справному стані, що забезпечує його безперервну роботу руху та техніку безпеки. Запобіганню виникненню несправностей та забезпечення установлених термінів рухомого складу повинен бути головним в роботі осіб, відповідальних за його технічне обслуговування та ремонт.

Транспорт – одна з найважливіших складових частин економічної системи України.Україна має розвинуту транспортну систему, а також вдале географічне положення дозволяє покращувати її становище.Залізниця України має велику перевагу над іншим транспортом.До їх входить низька собівартість, надійність перевезення від незалежності кліматичних умов.

Метою курсового проектування є розробка технічного процесу безвідчіпного ремонту вагонів і калькуляція собівартості вантажних вагонів.1.Призначення ПТО, його обладнання та характеристика

Пункти технічного обслуговування (ПТО) призначено для технічного обслуговування вагонів, зовнішнього огляду перевірки дії механізмів автозчепу.Технічне обслуговування вантажних вагонів здійснюється оглядачами.

При технічному обслуговуванні перевіряють такі несправності:

Спрацьованість кузова для перевезення вантажів.

Стан і занос візків, деталей та їх відповідальність установлених норм.

Справність перехідних площадок, спеціальних поручнів.

Для виконування працездатностей вагонів, відчіпних від складів на технічних несправностях на ПТО створені пункти невідчіпного ремонту вагонів.

Перелік обладнання на спеціалізованих коліях ПТО приведений в таблиці 1

Таблиця 1.

№ п/п

Найменування

Тип, марка

К-сть

Потужність

1

Кран козловий

Q=5т

1

50

2

Електродомкрат

Q=30т

8

60

3

Електрокара

ЕПК-750

2


4

Вертикально-свердлильний

верстат

2170

1

10,25

5

Заточний верстат

Універсал

1

1,75

6

Зварювальний трансформатор

ТМ-320/6-10

1

65

7

Самохідна ремонтна установка

РУ-6

12

45,6

8

Пультцентрал, огородження

составів

ЦО

1

2,5

9

Пульт централ, випроб,

--PAGE_BREAK--

автогальм

ЦПА-1

1

2,2

10

Вузькоколійна колія


5


11

Поперечний тунель з трансп.

візків

ПКБЦВ

1

4,5

12

Двосторонній зв'язок

оповіщення
13

Повітропровід з

розбірними колонами


1


14

Тельфер

Q=1т

1

5,7

15

Зарядна камера для акум.

ліхтарів


1

10

16

Промислова телевізійна

установка

ПТУ-143

2

4,6

17

Автоматизований пристрій для закріплення составів


6

2

Разом

283,1

1.Виробничо-побутові приміщення;

2.Виробничі установки слюсарно виробничі

3.Котельня (при відсутності теплопередач)

4.Насосна станція з інжектором комунікаціями технічного призначення

5.Кладовка.

6.Комплекс обладнання АСУ ПТО

7.Спеціалізовані колії для поточного відчіпного ремонту вагонів з необхідним тех. оснащенням, в тому числі для зберігання запасних деталей та вузлів.

8.Пристрій для централізованого огородження оброблюючих вагонів і випробування тормозів з автоматичною регістрацією параметрів.

9.Переносні радіостанції або двохсторонній сповіщувальний зв'язок з переговорними колонками між коліями.

10.Освітлення повздовж колії.

11.Вагон – тренажер

Технічне обслуговування вагонів на ПТО сортувальної станції починається в парку прибуття із перевірки технічного стану вагонів і виявлення несправностей, котрі можуть бути усунені тільки при відцепному ремонті і з подачею вагонів на спеціально виділену колію або в депо. На вході станції розміщуються прилади автоматичного контролю ДИСК-БКВ-Ц, ПОНАБ, КРАП, а також комплексна система КТСМ-0,1 котра є модернізацією ПОНАБ-3.

В парку відправлення виконують роботи по ремонту і заміні несправних вузлів і деталей вагонів без відчеплення від состава по крейдовим відміткам, що зроблені оглядачами в парку прибуття та сортувальному, а також при контрольному огляді в парку відправлення. В ньому розміщуються самохідні вагоноремонтні установки, стелажі, тунелі та естакади призначені для транспортування матеріалів та запчастин.

Стаціонарні сигнали централізованого огородження составів установлюють із правої сторони кожного кінця колії по напрямку ймовірного під'їзду составів.

Централізовані пости випробування автогальм розміщуються по середині парку, якщо потяги відправляються в обох напрямках, або зі сторони вихідних стрілок коли потяги відправляються в одному напрямку. Ці пости мають компресори, повітропровідну сеті із розбірними колонками і пульт для централізованого випробування автогальм.

На ПТО прибуття необхідно мати службові приміщення для оглядових приладів сповіщення зв’язку прямий з черговим по станції парку, загально станційний зв'язок з службового приміщення.

Автоматична система контролю технічного стану рухомого складу.диск складається з наступних систем ДИСК-В-для автоматичного обігрівання деталей рухомого складу і виявлення перегріву букс ДИСК-5 (будова) – для автоматичного виявлення нагріву букс:

2. Технологічний процес огляду і поточного безвідчіпного ремонту вагонів у парках сортувальної станції

Обслуговування вагонів на ПТО сортувальної станції починають із перевірки технічного стану вагонів в парку прибуття і виявлення несправностей котрі усуваються тільки при відчіпному ремонті із подачею вагонів на спеціально виділену колію або в депо. Час огляду вагонів в цьому парку не повинен перевищувати 15 хвилин.

Контроль технічного стану вагонів виконують в такій послідовності. Черговий по парку або по станції по гучномовцю або телефону завчасно повідомляє оглядачів вагонів і оператора ПТО про підхід поїздів. Отримавши інформацію про підхід поїзда оглядачі виходять на колію приймання.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

В основному в парках прибуття використовують багато груповий метод обслуговування составів. Одна група оглядачів розташовується у граничного стовпчика або в місці зупинки хвостового вагона для зовнішнього контролю прибуваючого потяга з ходу, а друга група у місці зупинки головного вагона. При трьох і чотирьох груповому методі обслуговування потягів рис. 1 проміжні групи виходять до місця початку огляду состава згідно технологічного процесу.

При огляді прибуваючого в парк потяга на ходу виявляють дефекти на поверхні кочення коліс, перевіряють стан буксового вузла, ресорного підвішування, автозчепного пристрою, кузова, гальмівну важелеві передачу. Після зупинки потяга головна група оглядачів отримує інформацію від машиніста про роботу гальмів. Потім після роз'єднання з'єднувальних рукавів між локомотивом і першим вагоном і після відходу локомотива відкривають кінцевий кран для випуску повітря із гальмівної магістралі состава. Перед початком роботи состав огороджують з кінця і початку сигналами зупинки. Після цього ремонтна бригада приступає до перевірки технічного стану вагонів одночасно із двох сторін. На

На вагонах відправляємих на відчіпний ремонт наносять крейдові помітки із указанням несправності, а також про місце куди потрібно подати вагон. При цьому оглядачі виписують повідомлення форми ВУ-23 в двох екземплярах. Оглядачі кожної групи записують в книгу форми ВУ-15 номера першого і останнього оглянутого вагонів. Потім старший по групі повідомляє оператору ПТО номера вагонів, що потребують відчіплення. Оператор ПТО отримавши повідомлення від всіх груп знімає сам або дає указання на зняття сигналів огородження і повідомляє по це бригаду по гучномовцю. Про готовність составу до розпуску з гірки оператор повідомляє черговому по станції або маневровому диспетчеру, а також про наявність вагонів, що потребують відчіплення.

В сортувальному парку крім контролю технічного стану вагонів в процесі виконання маневрових операцій можливо виконати ремонт вагонів на спеціально виділених коліях. На багатьох сортувальних станціях оглядач вагонів парка формування прикріплюється до формувальної бригади. На вагони, що потребують відчіпного ремонту оглядач виписує повідомлення форми ВУ-23. Після переміщення відремонтованих вагонів, вагони що потребують ремонту переміщуються на вільні колії. Ремонтну бригаду, що зайняті поточним безвідчіпним ремонтом очолює бригадир або майстер Кількість працюючих в бригаді і їх професійний склад встановлюють в залежності від об'єму робіт і типу рухомого складу.

Відремонтовані вагони приймає майстер або приймач вагонів після чого заповнюють повідомлення про випуск із ремонту форми ВУ-36, на основі котрого депо і станція знімають вагони з переліку несправних.

В парку відправлення виконують контрольний технічний огляд і роботи по ремонту і заміні несправних деталей і вузлів вагонів без відчіплення від составу по поміткам зробленими оглядачами в парку прибуття і сортувальному парку, а також при огляді в парку відправлення. Час огляду і ремонту состава ЗО хвилин.

Перед подачею сформованого состава із сортувального парка в парк відправлення черговий по станції повідомляє оператора ПТО при цьому повідомляючи про номер колії, кількість вагонів у составі, номер головного і хвостового вагонів та час відправлення потяга. Оператор ПТО записує ці дані в книгу форми ВУ-14 з указанням часу подачі состава і дає вказівку бригаді парка приступити до роботи.

Роботи виконують комплексними бригадами багато груповим методом. Як правило комплексна бригада складається із оглядачів вагонів, оглядачів по автогальмам, слюсарів по ремонту рухомого складу та столярів. Кожна група ремонтної бригади оглядає і ремонтує вагон у своїй частині поїзда. При контрольному огляді состава оглядач-ремонтник відмічає крейдою помічені несправності, а потім разом із слюсарем приймають участь в їх усунені і перевіряють якість виконання робіт. Роботою всієї бригади керує старший оглядач вагонів. Після повного випробовування гальмі оформляється виписка форми ВУ-45 і видається машиністу

Після закінчення технічного обслуговування старший оглядач дає вказівку оператору зняти огородження потім повідомляє чергового по станції про готовність поїзда, підтверджуючи цей запис в книзі пред'явлення вантажних вагонів до технічного огляду форми ВУ-14.

Якщо сортувальний парк станції являється одночасно парком відправлення то технічне обслуговування вагонів виконують в цьому парку після закінчення формування составу. Прибуваючи на станцію транзитні потяги оглядають і ремонтують в парках відправлення або в транзитних парках.

3. Визначення чисельності працівників ПТО

Визначення кількості комплексних бригад, що працюють в парках прибуття і відправлення по формулі:

/>,(1)

де Nn— середня кількість поїздів за добу,

/>— тривалість обробки поїзда відповідно в парку прибуття та відправлення,

Ф- коефіцієнт, що враховує нерівномірність прибуття поїздів,В парку прибуття:

Бпр=/>

приймаємо 1 бригаду

В парку відправлення

Бвід=/>=0,93 бригади

приймаємо 1 бригаду.

Визначення чисельності працівників в комплексній бригаді.

/>, (2)

де n— середня кількість 4 вісних вагонів в поїзді,

/>-середні витрати часу на технічне обслуговування одного вагону

в парку прибуття або відправлення,

М- коефіцієнт, що враховує зниження трудоємкості праці за рахунок впровадження засобів механізації та автоматизації, М= 0,7...0,85.

В парку прибуття

/>чол.

приймаємо 19чол.

В парку відправлення

/>чол.

приймаємо 17чол.Визначення оптимальної кількості вагонів, що обробляються однією ремонтною групою в бригаді

/>(3)

де/>— середня кількість переходів однією ремонтною групою, вздовж поїзду,

V— частка вагонів, що не потребують ремонту від загальної кількості вагонів у

поїзді, \/=0,4. .0,45,

/>— середній час, що витрачається на перехід вздовж одного вагону,0,003год.

В парку прибуття

/>ваг.

Приймаємо11вагонів.

В парку відправлення

/>ваг.

Приймаємо16 вагонів.

Визначення кількості ремонтних груп, що обробляють поїзди

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>(4)В парку прибуття

/>групи

приймаємо 5груп.

В парку відправлення

/>групи

приймаємо 4групи.

Робітники в парку приймання та відправлення ПТО сортувальної станції розподіляються за професіями згідно даним таблиці 2.

Таблиця 2.

Найменування виконуємих робіт

Розподіл витрат

праці в парках,%


прибуття

відправлення

1. Огляд вагонів

48

32

2. Огляд вагонів з пролазкою

26


3. Роз'єднування з'єднувальних рукавів

26


4. Огляд автогальм


14

5. Ремонт ходових частин


24

6. Ремонт та обслуговування гальмового обладнання


15

7. Ремонт і обслуговування буксового вузла


15

Разом

100

100

Кількість працівників з урахуванням змінності (4-х)

/>(5)

/>чол.Кількість допоміжних працівників складає 5...8% від кількості основних.

/>144/>чол.

приймаємо 7 чол.

Кількість інженерно-технічного персоналу складає 5...6% від кількості основних і допоміжних.

/>

приймаємо 11 чол.

Кількість молодшого персоналу складає 2...3% від кількості основних і допоміжних працюючих.

/>чол.

приймаємо 3 чол.

Розраховуємо середній розряд:

Рсер=/>=3,2

Штатна відомість ПТО

Таблиця 3.

Професія

Розряд

Кількість

К-ть з

урахуванням

4-х змінПП

ПВ


Начальник ПТО
1

Старший майстер
1

Інструктор
    продолжение
--PAGE_BREAK--

4

Майстер ПТО
1

Оператор ПТО
4

Оглядач-ремонтник вагонів

6

20


20

Оглядач-ремонтник вагонів

5

36

22

56

Оглядач-автоматник

5

20

9

29

Слюсар по ремонту рухомого складу

4


27

27

Слюсар по ремонту рухомого складу

3


10

10

Допоміжні робітники:
7

Акумуляторник

52

Електрозварювальник

42

Слюсар інструментальник

41

Кранівник

42

Прибиральниця
3

Всього

3,2

76

68

165

4. Заповнення технічної документації при технічному обслуговувані рухомого складу

Форма ВУ-14, Книга пред'явлення вагонів вантажного парку до технічного обслуговування.

Книга форми ВУ-14 є документом, в якому відображається пред'явлення вантажних вагонів до технічного обслуговування, готовність їх до навантаження, відправлення і слідуванню по гарантійній дільниці. Книга ведеться:

на пунктах підготовки вагонів до перевезень, пунктах масового вивантаження, навантаження, формування маршрутів;

на сортувальних вантажних станціях: станціях формування і переформування поїздів;

на пунктах технічного обслуговування дільничних станцій. Працівники станцій( черговий по станції або парку, маневровий станційний диспетчер) пред'являють до технічного обслуговування працівникам вагонного господарства( змінному майстру вагонного депо, оглядачу вагонів) для контролю технічного стану, визначення придатності до відправлення всіх вагонів — при підготовці під навантаження збільшених після вивантаження, а також прибулих з поїздами на станцію технічного обслуговування.

Порядок заповнення. Графи з 1 до 6 також 9 і 10 заповнюються працівниками станції. В графі 5 при пред'явленні під навантаження групи до 15 вагонів записується кожний номер вагона з вказівкою, для якого вантажу він придатний, а при пред'явленні під навантаження однорідних вагонів — з вказівкою кількості всіх пред'явлених вагонів. При технічному обслуговуванні транзитних поїздів і поїздів в парках прибуття проставляється тільки номер головного і хвостового вагона і загальна кількість вагонів.

В графі 6 проставляється фактичний час пред'явлення вагонів до технічного обслуговування і в графі 7 засвідчується підпис чергового по станції. Про прийняття на технічне обслуговування:

в графі 8 ставиться підпис старшого оглядача(або іншого працівника вагонного господарства);

в графі 10 у випадку від чіпки несправних вагонів від транзитних поїздів проставляються їх номера і скорочено найменування „Тр", а від поїздів свого формування „Сф". При виявленні несправного вагона, що потребує ремонту з підчіпкою в групі до 15 одиниць, проти його номера;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

в графі 11 змінний майстер або старший оглядач вагонів засвідчує своїм підписом закінчення технічного обслуговування, придатність вагона в технічному стані і під навантаження пред'являє мого вантажу, а в графі 12 черговий по станції розписується в прийнятті заявки про закінчення обслуговування і придатності поїзда до відправлення.

На станціях, де нема працівників вагонного господарства, порядок пред'явлення вагонів до технічного обслуговування встановлюється начальником залізниці.

Форма ВУ-15, книга натурного огляду вагонів на пунктах технічної передачі.

Книга форми ВУ-15 являється документом, в якому відображається технічний стан вагонів при передачі їх на під'їзні колії підприємств і організацій інших міністерств і відомств, і при поверненні назад на колії залізниці.

Книга ведеться на пунктах технічної передачі вагонів(ПТП) одночасно оглядачами вагонів включення, залізниці і підприємства або організації. Після огляду вагонів оглядачі знаючої і приймаючої сторін роблять в книгах узгоджені записи і завіряють своїми підписами. Передача вагонів і ведення книги, крім оглядачів вагонів, як виключення, може проводитись іншими працівниками, призначеними начальником відділку залізниці.

На кожний поїзд або групу вагонів записи в книзі проводяться на окремій сторінці з у казанням в головній частині дати і часу передачі номера поїзда, кількість вагонів і номера головного і хвостового вагонів, при чому в графі 1 записуються номери тільки тих вагонів, які мають несправності.

Якщо при узгодженні з підприємством — власником під'їзних колій огляд вагонів проводиться тільки працівниками залізниці, то записи в книзі оформлюються за підписом відповідно працівника залізниці.

В графі 2 найменування несправності, відсутніх деталей і пошкодження вагонів записуються скорочено по умовах ознак вказаних в типовому технологічному процесі ПТП. Вагонотехнічний стан звіряється з записами в книзі, зробленими при передачі цих вагонів на під'їзні колії. Якщо вагон передавався на під'їзні колії в справному стані, а повертається з виявленими пошкодженнями, то цей вагон заноситься в книгу, і в графу 2 записуються виявлені пошкодження. Якщо вагон, переданий з несправностями, повернено з додатковими пошкодженнями, то вони записуються в графі 3 проти відповідної нумерації вагона і завіряються підписами обох сторін. Записи в форму ВУ-15 у всіх випадках пошкодження вагона являється основою для складання акта форми ВУ-25, якщо вагон був переданий на під'їзну колію з несправностями і підприємством був відремонтований. В цьому випадку він повинен бути записаний в книзі форми ВУ-16 і включений у звіт форми ВО-15.

Працівники знаючої і приймаючої зміни разом перевіряють записи в книзі про не повернуті на станцію залізниці вагона, з'ясовують неясні запитання і розписуються в прийомі чергування.

Форма ВУ-23М. Повідомлення форми ВУ-23М являється документом, який засвідчує технічно несправний стан вагона і є основою для зачислення вагонів із парка справних в парк несправних, незалежно від їх місця знаходження. Повідомлення видається на пасажирські вагони інвентарного парку Укрзалізниці, які підлягають капітальному заводському, деповському, поточному відчіпному ремонту, єдиній технічній ревізії пасажирського вагона, а також на вагони:

що підлягають виключенню із інвентарю; що пересилаються для ремонту на завод або інші депо і для попередньої промивки, пропарки, нейтралізації їх;

випущені заводом із ремонту і знову забраковані по рекламаціям, в тому числі повернуті для повторного ремонту на завод із станцій примикання із заводських колій; що підлягають переобладнанню з одночасним проведенням їх ремонту;

пошкоджені при аваріях, проведенні маневрової роботи і вантажних операцій. Крім того, повідомлення форми ВУ-23М видається на пунктах підготовки вагонів до перевезення на вагон; не придатні по своєму технічному стані під навантаження пред'явленого вантажу; порожні, які необхідно відчепити від поїзда і подати в ремонт на самохідній ремонтній машині, або на спеціальні ремонтні колії.

Повідомлення видається на несправний вагон незалежно від необхідності робити йому перед ремонтом очистку, промивку, пропарку, а також перевантаження вантажу.

При надходженні в ремонт рефрижераторного поїзда( секції), а також в планові види ремонту хопер — до заторної або думкарної вертушки повідомлення видається одне на поїзд(секцію), вертушку.

Навантаження вагони, які належать підприємствам і організаціям, іншим міністерствам і відомствам, не відправлені в планові види ремонту, повідомлення видається по моменту надходження під'їздами колій на колії станції примикання.

На не справний вагон повідомлення видається оглядачем вагонів. На відчеплений від транзитного поїзда несправний вантажний вагон на проміжній станції повідомлення видається начальником поїзда.

Повідомлення складається по результатах натурного огляду в двох екземплярах.

Перший екземпляр вручається черговому по станції, другий — майстру ремонтного вагонного господарства.

Акт форми ВУ-25 являється документом, який засвідчує пошкодження вагона і є основним для пред'явлення підприємством, або організаціям, по яких допущено пошкодження вантажного або пасажирського вагона, а також первинним документом для складання звіту форми ВО-15 про пошкодження вагонів вантажного парку при вивантажені і маневровій роботі. Всі фінансові розрахунки проводяться згідно Статуту залізниць України.

Акт складається у випадках пошкодження вантажних і пасажирських вагонів в об'ємі всіх видів ремонту, технічного обслуговування і пошкодження до міри виключення із інвентарю, незалежно від їх власності і від того з чиєї вини відбулось пошкодження.

Акт складається оглядачем вагонів або майстром вагонного депо в присутності представника підприємства або організації, а при зіткненнях і сходах з участю ревізора з безпеки руху

При пошкодженні вагонів рефрижераторного поїзда (секції), або їх спеціального обладнання акт складається з участю начальника, або заступника начальника вагонного депо, ревізора відділку з безпеки руху і начальника рефрижераторного поїзда.

Акт складається окремо на кожний пошкоджений вагон і при пошкодженні в об'ємі поточного ремонту в трьох екземплярах, при зіткненні — в чотирьох, при сходах, пошкодженнях в об'ємі планових видів ремонту, або до міри виключення із інвентарю в п'яти екземплярах.

При пошкоджені вагонів, власності підприємств і відомств складається додатковий екземпляр акта і вручається власнику або орендатору по їх вимозі.

Акт підписується начальником вагонного депо і членами комісії.

Об'єм робіт і вид потрібного ремонту визначається начальником депо.

Якщо пошкоджений вантажний вагон відремонтований підприємством промисловості, то на всіх екземплярах акта форми ВУ-25 представником вагонного ремонту робиться відмітка в книзі форми ВУ-16, завіряється його підписом.

Додаток до акту форми ВУ-25 складається тільки у випадках пошкодження вагона при зіткненнях, сходах і аваріях, коли вагон при відновлювальних роботах отримав додаткові пошкодження.

На схемі додатка до акту відмічаються тільки дефекти по зносу частин кузова, рами .

Підпис з вказаними прізвищами в акті і в додатковому до акту засвідчується крупною печаттю вагонного депо.

5. Розрахунок експлуатаційних витрат на обслуговування одного вагону

Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях (ст. 4015).

Згідно цієї статті визначають заробітну платню оглядачів вагонів та слюсарів по ремонту рухомого складу, витрати на матеріали та запчастини для поточного ремонту вагонів на ПТО сортувальних станцій і матеріали, що витрачені під час експлуатації агрегатів (витрати на силову електроенергію та стиснуте повітря). Відрахування на соціальні заходи.

Розрахунок фонду заробітної плати. Оплата праці оглядачів-ремонтників вагонів і слюсарів по ремонту рухомого складу проводиться по тарифним ставкам, що встановлені за виконання особливо важких і особливо небезпечних робіт, а також робіт з особливо шкідливими умовами праці.Розрахунок річного фонду заробітної платні по кожній професії виконують за формулою:

/>(6)

де />— середньомісячна заробітна платня робітника відповідної професії: складається з тарифного заробітку — Зтарі доплат за роботу в нічний час — Зн, святкові дні — Зсв, премії — Зпр

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>

/>(7)

де />— година тарифна ставка відповідного розряду.

/>— місячний фонд робочого часу працівника ПТО на поточний рік

12- кількість місяців на рік ПТО вантажних вагонів працюють цілодобово. Робота ПТО організована по 4-х змінному графіку.

Доплата за роботу в нічний час (з 22 год. до 6 год. ранку) складає 40% за фактично відпрацьований нічний час і у вечірні години ( з 20 год. до 22 год. і з 6 год. до 8 год.) складає 20% і визначається по формулі:

/>грн.

/>(8)

/>.

Доплата за роботу в святкові дні складає 100% і визначається по формулі:/>(9)

/>.

Премія визначається за формулою:

/>(10)

/>

Разом заробіток працівника за місяць визначається за формулою:

/>(11)

/>

Розрахунок фонду заробітної плати для всіх категорій працівників представлено в таблиці 4

Таблиця 4.

Професія

Роз-

ряд

К-

сть

чол..

Тарифна ставка

Доплати

Фонд зарплати
Годинна

Місячна

Зн

Зсв

Зпр

Місяч.

Річн.

1. Оглядач

ремонтник

вагонів

6

20

13,52

2257,84

383,83

90,31

564,46


791147,14

2. Оглядач-

ремонтник

вагонів

5

58

11,27

1882,09

319,96

75,28

470,52


1912504.57

3.Оглядач автогальм

5

29

11,27

1882,09

319,96

75,28

470,52


956252.29

4.Слюсар з ремонту

рухомого

складу

4

27

    продолжение
--PAGE_BREAK--

9,49

1584,83

269,42

63,39

396,21


749687.98

5.Слюсар з ремонту

Рухомого

складу

3

10

8,47

1414,49

240,46

56,58

353,62


247818.65

Разом


1514657410.63

План по праці представлено в таблиці 5.

Середньомісячна заробітна плата

/>(12)

Зср.=/>

Об'єм роботи на рік

/>(13)

/>

Продуктивність праці.

П=/>(14)

П= />вагон/чол

Таблиця 5

Найменування показника

Одиниця вимірювання

Показник

1. Річний фонд зарплати

Грн..

4657411

2. Контингент

Чол..

144

3. Середньомісячна зарплата

грн.

2695,26

4. Об'єм роботи за рік

фіз.ваг.

768690.00

5. Продуктивність праці

фіз.вагон/чол.

5338.13Визначення витрат на матеріали та запчастини

Витрати на матеріали і запасні частини для поточного ремонту і технічного обслуговування вантажних вагонів визначають згідно норм на 1 млн. ваг -км. пробігу;

- для вантажних вагонів-177,8 грн.

- витрати гальмівних колодок на 1 млн. ваг.-км. складають 85 шт.по ціні 34,6 грн.

Середньодобовий пробіг одного вагону робочого парку по мережам залізниці становить: ЗЗОкм./доб.

/>(15)

/>млн. ваг-км

Норма видачі мила на одного працюючого складає 2,4 кг. на рік, а на одного службовця 0,6 кг. по ціні 4.5 грн. за кг.

Вартість неврахованих матеріалів приймають в розмірі 5% від вартості основних витрат на матеріали і запчастини

/>

    продолжение
--PAGE_BREAK--

де/>— витрати на матеріали і запчастини для поточного ремонту і технічного обслуговування вантажних вагонів,

/>— загальний пробіг вагонів

/>, (17)

/>/>. — витрати на гальмівні колодки,

/>(18)

/>грн.

/>— витрати на мило,

/>(19)

/>грн.

/>тис.грн.

Витрати на силову електроенергію(/>) і на стиснуте повітря (/>)

/>(20)

де/>— вартість 1 квт.- год. електроенергії 0,58 грн.

1,2- коефіцієнт, що враховує витрати електроенергії в мережі 20%.

/>— середній коефіцієнт попиту, 0,35.

/>— сумарна потужність обладнання, 283,1

/>— дійсний річний фонд часу роботи обладнання

/>

/>— коефіцієнт, що враховує виробничий простій обладнання з технічних несправностей і в ремонті, 0,9.

Zкоефіцієнт завантаження обладнання, 0,7./>

/>

Кількість стиснутого повітря приведеного до атмосферного тиску, температури навколишнього середовища для випробування автогальм в поїздах визначають за наступною методикою.

Кількість стиснутого повітря на заповнення гальмівної мережі усіх вагонів одного поїзда від нуля до зарядного тиску визначають за формулою:

/>, (22)

де n— кількість вагонів в поїзді.

/>загальний в гальмівній мережі вагону 0,107 м3

/>— зарядний тиск 0,55 МПа.

/>М3

Кількість стиснутого повітря на поповнення витоку в магістралі в період зарядження визначають за формулою:

/>(23)

де а- середнє падіння тиску повітря в магістралі поїзда із-за витоку при підвищені тиску від „0" до зарядного в 1 хв.,0,015 МПа.,

/>— час зарядження гальм поїзда, 10 хв.

/>м3Об'єм повітря на випробування гальмів в поїзді визначаються за формулою:

/>(24)

де />— тиск в магістралі загальмованого поїзда, 0,37 МПа.

/>м3

Загальна кількість стиснутого повітря на один поїзд визначається за формулою:

/>(25)

/>м3

Об'єм допоміжних повітрозбірників для випробування одного поїзда визначають по формулі:

/>(26)

Де/>— граничний тиск в повітрозбірниках, 0,8 МПа.

b/>— зниження тиску в результаті витоку повітря крізь нещільності стаціонарного трубопроводу, 0,025 МПА

/>м3.

Кількість повітря на поповнення витоку в станційній мережі в період зарядження одного поїзда визначають по формулі:\/втc= />(27)

Vвтc=/>м3.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Загальні витрати повітря на один поїзд складають і визначається по формулі:

Vо= Vс+ Vзб+ Vвт (28)

Vо=5.06+22.50+0.7=28.25м3.

Кількість стиснутого повітря, що витрачено в плануємому році визначається по формулі:

Vор= V×Nп×365 (29)

Vор=28.25×39×365=402203.86м3.

Суму витрат на стиснуте повітря визначають по формулі:

Ест.п= Ц ст.п ×Vо (30)

Ест.п=0,066×402203.86=26545.45грн.

Додаткова зарплата виробничого персоналу визначається по формулі:

Едод = Фріч ×0,075 (31)

Едод = 4657411 × 0,075=349305,80грн.

Витрати на соціальні заходи визначають за формулою:Есоц=0,3751×(Едоп+ Едод), (32)

де 0,3751- коефіцієнт, який враховує відрахування: пенсійний фонд 32,3%, до фонду непрацездатності 1,3%, соцстрах-1,5%, до фонду зайнятості-1,51%.

Есоц=0,3751×(225129,15+349305,80)= 1878019,33грн.

Основні прямі витрати визначаються по формулі:

Епр =Фріч + Ем + Есил + Ест.п+ Едод+ Есоц (33)

Епр=4657411+832328,72+380593,89+26545,45+349305,80+1878019,33=

=8124203,82грн

Загально виробничі витрати.

Утримання загально виробничого персоналу (ст. 701). За цією статтею планується основна і додаткова заробітна плата персоналу виробничих дільниць, які не відносяться до апарату управління ( начальники дільниць, майстри, інженери-технологи, інструктори з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань. За цією статтею планується заробітна платня працівників ПТО Розрахунки представлені в таблиці 6.

Таблиця 6.

Професія

К-сь чол.

Посадовий оклад

Доплати

Фонд зарплати
Ен

Есв

Епр

Місяч.

Річн.

1.Начальник ПТО

1

2695539

3234

38808

2.Ст.Майстер ПТО

1

2440488

2928

35136

    продолжение
--PAGE_BREAK--

3. Майстер ПТО

4

2190

372,3

87,6

438

3087,9

148219,2

4.Інструктор ваг господарства

1

2025405

2430

29160

5. Оператор ПТО

4

1840

312,8

73,6

368

2594,4

124531,2

Разом

11


375854,4

Додаткова зарплата

Едод ст. 701=Зст.701×0,075 (34)

Едод= 0,075×375854.4=28189.08 грн.

Відрахування на соціальні заходи

Есоц=0,3751× Зст.701×1,08(35)

Есоц=0,3751×375854,4×1,08=151556,71грн

Разом за утримання загально виробничого персоналу

Ест701=3СТ701+Есоц+Едод (36)

ЕСТ701= 375854.4+28189.08+151556.71 =555600.19 грн.

Підготовка кадрів ст. 702

Ест702=610×RЯВ (37)

де 610 грн.- витрати на одного працівника на підготовку кадрів

Ест702=610×36=87840.00грн.

Знижка вартості за формений одяг ст 706

Ест706 = Нзн×Rяв (38)де Нзн- сума пільг у зв'язку з продажем форменого одягу виробничому персоналу за зниженими цінами відповідно до чинного законодавства Нзн=116 грн.

Ест70б= 116×36=16704,00грн.

Витрати на охорону праці і виробничу санітарію ст. 708

Ест708=Фріч×0,04 (39)

Ест708=4657411×0,04=186296,43грн.

Інші витрати пов'язані з охороною праці ст. 709

ЕСТ709=Фріч×0,02 (40)

Ест709=4657411×0,02=93148,21грн.

Обслуговування будівель і споруд виробничого призначення, ст.711 За цією статтею плануються витрати на освітлення, матеріали, паливо по утриманню будівель та споруд, заробітна платня підсобних робітників та інші витрати.

Ест711=Еосв+Ет+Едоп+Едод+Есоц+Еін (41)

    продолжение
--PAGE_BREAK--

де Еосв- витрати на освітлення

Еосв=Це×Тосв ×Ксп×q×Sпто (42)

де Це- вартість 1 кВт. год електроенергії на освітленняЦе= 0,58 грн.

Тосв- кількість годин роботи освітлювальних пристроїв на рік 3600годин

Ксп- коефіцієнт попиту 0,8 д- норма споживання електроенергії на 1 м2площі

q= 0,011 кВт/кВ, м

Sпто- площа приміщень ПТО

Sпто=8×Rзм (43)

Sпто=8×36=288кВт.м

Еосв=0,58×3600×0,8×0,011×288=5291,83грн.

Ет- витрати на опалювання приміщень ПТО визначають за формулою:

Ет=/>(44)

де Цп- вартість нагріву 1 тонни води, 62.3 грн.

Ь- питомі витрати тепла на 1 м3будівлі 25ккал/год.

Т— кількість годин опалювального сезону, 4320 год.

\/б— об'єм споруд ПТО

\/б=Sпто×h, (45)

де h— висота споруди, 4,8м.

Vб=288×4,8=1382.40куб/мі- прихована теплота пароутворення води, 540 ккал/кг.

Ет=/>=17224,70грн.

Едоп- витрати на оплату праці підсобних робітників та обслуговуючого персоналу приміщень

Розрахунок витрат на оплату праці підсобних працівників представлено в таблиці 7.

Таблиця 7.

Професія

Роз-

ряд

К-сть

чол.

Тарифна ставка

Доплати

Фонд зарплати
Година

Місячна


Місяч.

Річн.

1. Акумуляторник

5

2

11,52

1923.84

480.96

1643,6

57715.20

2. Електро-газозварю-

вальник

4

2

9.49

1584.83

396.21

1396,54

47544,9

3. Кранівник

4

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1

9.49

1584.83

396.21

1396,54

47544.90

Слюсар-інструмен-

тальник

4

1

9,83

1641.61

410.4

1396,54

24624.15

5. Прибиральниця


3


1060

265,00

1325,00

47700

Разом225129,15

Витрати на додаткову зарплату (Едод) і соц. заходи (Есоц) розраховуються аналогічно.

Інші витрати ( побутові і господарчі потреби у воді) на одного працюючого. Визначають витрати на воду за формулою:

Еінш=Евод= />(46)

де Цвод- вартість 1 м3води, 5.6грн.

Р3м- найбільша кількість працівників, що працюють в зміну,42 \л/- питомі витрати води на одного працівника, 68л.Еінш=Евод=/>=5093,06 грн.

Ест.711=5291,83+17224,70+225129.15+16884.69+151556.71+5093.06=

=360402.82 грн.

5. Обслуговування і експлуатація обладнання ст 712

Ця стаття включає витрати на матеріали для змащення і підтримання в чистоті обладнання та інше.

Витрати на матеріали длязмащення і підтримання в чистоті обладнання приймають в розмірі 2-3% від його вартості.

Еcт712= Ем.зм=0,02×Аоб (47)

де А об- вартість обладнання

В середньому по мережі залізниць на 1 м2площі будівлі розміщується обладнання на 1900 грн.

Вартість 1 м2виробничої площі будівлі дорівнює1100 грн.

Аоб=Sпто×1900(48)

А об=288×1900=547200,00грн.

Аб=Sпто×1100 (49)

Аб=288×1100=316800,00грн.

Ест712=Ем.зм =0,02×547200,00=10944,00грн.

Поточний ремонт основних засобів ст.713.

За цією статтею визначаються витрати на матеріали по утриманню будівель і споруд, основна і додаткова заробітна плата робітників зайнятих ремонтом будівель, виробничих дільниць, приміщень та інвентарю виробничого призначення. Приймається в розмірі 0,5% від суми прямих витратЕст713=0,05×Епр (50)

ЕСТ713=0,05×8124203,82 = 406210,19грн.

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів ст 728

Ест728=0,1×Аінстр, (51)

де Аінстр — вартість інструменту

Аінстр=0,3×Аоб (52)

Аінстр=0,3×316800=164160грн.

Ест728=0,1 ×164160=16416грн.

Амортизація ст 729.

Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і повне відновлення основних засобів визначається в залежності від вартості первісних засобів і норми відрахувань. Норма амортизаційних відрахувань для будівель і споруд становить-25%, для обладнання-10,5%.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Сума амортизаційних відрахувань становить:

Ест729=0,025×Аб+0,105×Аоб (53)

Ест729=0,025×316800+0,105×547200=65376грн

Загально виробничі витрати складають.

Езв=Ест701+ Ест 702+ Ест 706+ Ест 708+ Ест 709 + Ест 711+ Ест 712+ Ест 713+ Ест 728+ Ест 729 (54)

Езв=555600,19+87840+16704+186296,43+93148,21+360402,82+10944+406210,19+16416+65376 =1798937,84грн.Адміністративні витрати

Адміністративні витрати, які пов'язані з утриманням апарату управління залізниці.

Оплата праці апарату управління ст. 751

За цією статтею планують витрати на основну і додаткову заробітну плату апарату управління підприємства, відділку і управління залізниці, відрахування на соціальні заходи, сума пільг у зв'язку з продажем форменого одягу за зниженими цінами.

Ест751=Фауп+Есоц +Еформ, (55)

де Фауп- річний фонд зарплати апарату управління

Фауп=Фріч×0,05×1,075 (56)

Фауп=4657411×0,05×1,075=250335,82грн.

Есоц=0,3751×Фауп (57)

Есоц- відрахування на соціальні заходи апарату управління

Есоц=0,3751×250335,82 = 93900,97грн.

Еформ=0,05×Фауп (58)

Еформ- витрати на придбання форменого одягу апарату управління

Еформ=0,05×250335,82=12516,79грн.

Ест751 =250335,82+93900,97+12516,79 = 356753,58грн.

Витрати на відрядження працівників апарату управління ст.752.Ест752=0,04×Фауп (59)

Ест752=0,04×250335,82 = 10013,43грн.

Податки і збори ст 762.

Ест762=0,06×Фауп (60)

Ест762=0,06×250335,82= 15020,15грн.

Інші витрати пов'язані з утриманням апарату управління ст. 763.

Ест763=0,07×( Ест751+ Ест752+ Ест762) (61)

Ест763=0,07×(356753,58+10013,43+15020,15)= 26725,10 грн.

Сума адміністративних витрат складає:

Еадм= Ест751+ Ест752+ Ест762+ Ест763 (62)

Еадм=356753,58+10013,43+15020,15+26725,10=408512,26грн.

Дані розрахунків зводиться у таблицю план експлуатаційних витрат таблиця 8.

Розрахунок собівартості технічного обслуговування одного вантажного вагону на ПТО де Еекс- експлуатаційні витрати

Еекс=Епр+ Езв+ Еадм (63)

Еекс=8124203,82+1798937,84+408512,26=10331653,93грн.

С=/>(64)

С= />=11,83 грн.Калькуляція собівартості одиниці виміру робіт таблиця 9.

Таблиця 9.

Види і

найменування

робіт

Одини-

ця

виміру

Об'єм

робіт

Витрати

Всього

витрати

Собі-

Варті

сть
Епр

Езв

Еадм

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

Епр=Фріч+Ем+Есил++Ест.п+Едод+Есоц

8124203,82

9.


Загальновиробничі витрати

грн.

Езв=∑(Ест701-

-Ест729)

1798937,84

10.

Адміністративні витрати

грн.

Еадм=Ест751+752+ +762+763

408512,26

11.

Експлуатаційні вмтрати

грн.

Еекс= Епр+Езв+

+Еадм

10331653,93

12.

Собівартістьтехнічного обслуговування

грн.

С=Еекс/Nріч

13,44

13.

Вартість основних фондів

грн.

Еосн=Аоб+Аб

864000Перелік використаної літератури

1. Гридюшко В.І., Бугаєв В.П., Криворучка Н.З. „ Вагонное хозяйство .-М.: Транспорт, 1988.

2. Гредюшко В.І., Бугаєв В.П., Сузова А.Ф. „ Зкономика организация и планирование вагонного хозяйства". М.:-Транспорт, 1980.

3. Мазуров Є.А. „ Техническое обслуживания грузовьіх и пасажирских вагонов". — М.: Транспорт, 2000.

4. Наказ № Ц. 171 від 01.04.2009 „ Про встановлення тарифних ставок і посадових окладів".

5. Наказ № Ц.-1011 „ Строки корисного використання основних засобів для визначення суми амортизаційних відрахувань на залізничному транспорті України".

6. Типовий технологічний процес технічного обслуговування вантажних вагонів

7. Наказ№417-Ц від21.08.07. Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України.
еще рефераты
Еще работы по транспорту