Реферат: ЗНО география 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з географії 2009

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?

А відкрито Антарктиду
Б з'явилися перші географічні карти
В уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі
Г європейці дізналися про нову частину світу

Г

2. Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є ...

А притягання Місяця та Сонця.
Б нерівномірний річковий стік.
В нерівномірне нагрівання земної поверхні.
Г нахил земної осі до площини орбіти.

А

3. У якій із точок, що позначені на карті, Сонце знаходиться в зеніті ополудні 23 вересня?

Б

4. Розгляньте план місцевості. Яке число найточніше відображає відстань у метрах, яку пройшов пішохід стежкою від річки Совки, що протікає попід лісом, через найдовшу вулицю села до ялини над обривом річки Вершиці?

А 850

Б 1300

В 2700

Г 2250

Б

5. Визначте схему, на якій відображено походження озерних улоговин Танганьїки та Байкалу?

В

6. Розгляньте карту уявної земної поверхні. Доберіть правильне твердження про природу та господарство цієї місцевості.А Середньорічна кількість опадів в місті Р більша, ніж у місті R.
Б Витрата води в річках X, Y, Z значно більша у квітні, ніжу жовтні.
В Найімовірніше, що порт буде збудовано в районі міста М.
Г Найкоротша дорога між містами S та М проходить через перевал.

А

7. Укажіть географічні об'єкти, у межах яких рослинний і тваринний світ найбагатший і найрізноманітніший.

А Гобі, Наміб
Б Альпи, Аппалачі
В Амазонія, Калімантан
Г Масив Вінсон, Баффінова Земля

В

8. Визначте правильне твердження про природу океанів.

А У Північному Льодовитому океані є багато коралових островів.
Б У Атлантичному океані знаходиться найглибша западина Світового океану.
В Акваторія Тихого океану займає понад половину площі поверхні планети.
Г Водні маси верхнього шару Індійського океану холодніші на півдні, ніж на півночі.

Г

9. Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне?

А Екватор перетинає південну частину материка.
Б Майже посередині її перетинає Південний тропік.
В Найближчими до материка є Африка та Північна Америка.
Г Зі сходу омивається водами Атлантичного океану.

Б

10. Укажіть географічний об'єкт, у межах якого знаходиться найвища вершина Африки.

А гори Атлас
Б Драконові гори
В Ефіопське нагір'я
Г Східноафриканське плоскогір'я

Г

11. Визначте координати антарктичної станції «Восток», де зафіксовано найнижчу температуру повітря на Землі.

А 790пд. ш. 1050сх. д.

Б 790пн. ш. 1050сх. д.

В 790пн. ш. 1050зх. д.

Г 790пд. ш. 1050зх. д.

А

12. Визначте природну країну Південної Америки, що має такі ознаки: «субтропічний клімат з рівномірним зволоженням; на незораних червонувато-чорпих ґрунтах домінують злаки; водяться гуанако, мустанги, олені, нанду; переважає вирощування кукурудзи, пшениці та скотарство».

А Патагонія
Б Пампа
В Гвіанське плоскогір'я
Г Бразильське плоскогір'я

Б

13. Укажіть правильне твердження про пам'ятку природи Північної Америки — печеру Флінт-Мамонтова.

А Найдовша печера на материку.
Б Знаходиться за Північним полярним колом.
В Має еолове походження.
Г Єдина гіпсова печера у світі.

А

14. За допомогою карти, де зображено межі поширення багаторічної мерзлоти, визначте країну Євразії, населення якої має можливість в околицях столиці використовувати влітку природні холодильники для збереження продуктів харчування.

А Норвегія

Б Росія

В Фінляндія

Г Монголія

Г

15. За даними таблиці визначте столицю держави, на залізничному вокзалі якої годинник вказує такий же час, що й на київському.

Столиця

Широта

Довгота

Київ

510пн. ш.

310сх. д.

А

Братислава

480пн. ш.

170сх. д.

Б

Будапешт

470пн. ш.

190сх. д.

В

Бухарест

440пн. ш.

260сх. д.

Г

Москва

560пн. ш.

370сх. д.

В

16. Складовою якої тектонічної структури є пороги в руслі річки, що мала назви: Борисфен, Данапріс, Славутич?

А Український щит
Б Дніпровсько-Донецька западина
В Волино-Подільська плита
Г Донецька складчаста споруда

А

17. Результат якого процесу зображено на схемі?

А сель
Б карст
В зсув
Г осипище

В

18. На якій кліматодіаграмі відображено кліматичні умови Києва?

Г

19. Визначте похил р. Дунай за даними, указаними на схемі.

А 0,24 м/км

Б 4,22км/м

В 0,24 км/м

Г 4,22м/км

А

20. Якою буквою на космічному знімку позначено частину акваторії Чорного моря, де проходить Кавказька течія?

В

21. Визначте регіон України, для якого типовими є подані в таблиці ґрунти, рослини і тварини.

Ґрунти

Рослини

Тварини

бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні

бук, ялиця, ялина, ялівець, сосна сланка

олень благородний, ведмідь бурий, глухар

А Карпати

Б Крим

В Полісся

Г Поділля

А

22. Яка причина збільшення солоності води в Азовському морі?

А Надходження забруднених вод річок Кальміус і Молочної.
Б Збільшення густоти популяції медуз і риби в морі.
В Збільшення витрат кисню у воді під час розкладу органіки.
Г Інтенсивне зрошення в долинах Дону та Кубані.

Г

23. Проаналізувавши статево-вікову піраміду, визначте правильне твердження про міське населення однієї з областей України.А Жіноче населення за кількістю поступається чоловічому в усіх вікових групах.
Б Найбільша різниця кількості жінок і чоловіків у віці понад 70 років.
В Половина населення області — дитячого та підліткового віку.
Г Серед дітей віком до чотирьох років значно більше дівчаток, ніж хлопчиків.

Б

24. Укажіть елементи територіальної структури господарства.

А целюлезно-паперова фабрика, коксохімічний завод, навчально-виховний заклад
Б приватне підприємство, фермерське господарство, кооператив
В промисловий центр, сільськогосподарська зона, економічний район
Г виробнича інфраструктура, соціальна сфера, зовнішня торгівля

В

25. Визначте рядок із правильним поєднанням даних про підприємство машинобудівної галузі України в ланцюзі: місто — назви підприємства — продукція- основний фактор розміщення.

Місто

Назва підприємства

Продукція

Основний фактор розміщення

A

Ужгород

Концерн «Лан»

зернозбиральні комбайни

споживач

Б

Черкаси

Концерн «Черкаський автобус»

маршрутні автобуси

траса газопроводу

В

Харків

КНТК «Антонов»

літаки

наукова база

Г

Краматорськ

«Новокраматорський машзавод»

ковальсько-пресове устаткування

металургійна база

Г

26. Який вид продукщї основної хімії виробляється в містах Черкаси, Рівне, Одеса, Сєвєродонецьк і Дніпрсдзержинськ?

А калійні добрива
Б азотні добрива
В фосфатні добрива
Г сода

Б

27. Площі посівів якої сільськогосподарської культури в Україні відображено на картограмі?

А соя

Б соняшник

В цукровий буряк

Г льон-довгунець

В

28. Як називаються антропогенні та природні об'єкти, а також явища природи, які використовуються для відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?

А технополіси
Б мінеральні ресурси
В рекреаційні ресурси
Г виробнича інфраструктура

В

29. Оберіть правильне твердження щодо транспорту України.

А Найвищу собівартість перевезень має авіаційний транспорт.
Б Найдовші каботажні перевезення здійснюються між Іллічівськом та Ялтою.
В Головну роль у внутрішньоекономічних зв'язках відіграє річковий транспорт.
Г Основний недолік трубопровідного транспорту — залежність від погоди.

А

30. Визначте економічний район, що спеціалізується на виробництві літаків, вантажних автомобілів, нафтопродуктів, поліграфічної продукції.

А Подільський
Б Карпатський
В Столичний
Г Північно-Східний

Г

31. Укажіть міжнародну організацію, членом якої є Україна.

А ЄС
Б ООН
В НАТО
Г НАФТА

Б

32. Укажіть правильне твердження про населення країн «великої сімки».

А Низький рівень та високі темпи урбанізації
Б Переважання частки зайнятих у сільському господарстві.
В Низький і від'ємний показник природного приросту.
Г Незначна частка зайнятих у сфері послуг.

В

33. Визначте корисну копалину, міжнародні вантажопотоки якої відображено на картосхемі.

А кам'яне вугілля

Б мідна руда

В залізна руда

Г нафта

В

34. Частку збору певної сільськогосподарської культури у структурі світового виробництва зернових відображено на діаграмі суцільним сірим кольором. Яка це культура?

А кукурудза

Б ячмінь

В овес

Г жито

А

35. У якому регіоні США знаходяться 2/3 запасів деревини країни; найбільша ГЕС Гранд-Кулі на р. Колумбія; у головному місті Сіетлі — аерокосмічна компанія «Боїнг» та електронна компанія «Майкрософт»?

А Приозер'я
Б Тихоокеанський Північний Захід
В Атлантичне узбережжя
Г Південь

Б

36. Яке місто Росії є центром морського суднобудування?

А Санкт-Петербург
Б Нижній Новгород
В Красноярськ
Г Єкатеринбург

А

37. Що призвело до того, що за економічним потенціалом і ВВП Китай знаходиться в першій десятці країн світу?

А Різке скорочення військового виробництва та переорієнтація його на виробництво сільськогосподарських машин і гірничого устаткування.
Б Проведення системних економічних реформ і політики «відкритих дверей».
В Здійснення політики «великого стрибка» та «культурної революції».
Г Повна заміна вугілля в паливно-енергетичному балансі на газ та уран.

Б

38. Яка держава фінансово-технологічною підтримкою сприяла розвиткові машинобудування країн нової індустріалізації — «азіатських тигрів»?

А В'єтнам
Б Північна Корея
В Австралія
Г Японія

Г

39. Укажіть правильне твердження щодо лідерства країни в Латинській Америці.

А Чилі виробляє найбільше автомобілів.
Б Аргентгша імпортує найбільше зерна.
В Бразилія має найбільші запаси мідної руди.
Г Еквадор експортує найбільше бананів.

Г

40. Який європейський курорт мас вибрати сім'я, що планує відпочити на березі океану?

А Маямі (США)
Б Баден-Баден (ФРН)
В Коста-Верде(Іспанія)
Г Давос (Швейцарія)

В

41. Установіть відповідність між назвами галуаей географічних наук і предметом їхнього вивчення.

1 соціальна географія

А наука про просторові форми ти процеси організації життя людей і виробництва — умов їхньої праці, відпочинку, побуту, розвитку особистості.

2 фізична географія

Б наука, що вивчає природні води, явища і процеси, що в них відбуваються

3 геоморфологія

В наука про рельєф земної поверхні, що утворився в результаті постійної взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів

4 гідрологія

Г наука про географічну оболонку Землі, її склад, структуру, особливості формування, розвитку, просторової диференціації

Д наука, що вивчає історію розвитку географічної оболонки й окремих ландшафтів за весь період їхнього існування, що передував сучасному

1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б

42. Установіть відповідність між назвами форм дна океану та їхніми зображеннями, позначеними на схемі буквами.

А рифт
Б шельф
В ложе океану
Г глибоководний жолоб

1-Д, 2-А, 3-В, 4-Г

43. Установіть відповідність між різновидами сонячної радіації, що на схемі позна¬чені цифрами, та їхніми назвами, що вказані буквами.

А сумарна

Б розсіяна

В поглинута

Г пряма

Д відбита

1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-В

44. Установіть відповідність між річками та формами поверхні, де знаходяться витоки цих. річок (див. парту ).

1 Дніпро

А Валдайська височина

2 Прип'ять

Б Поліська низовина

3 Сіверський Донець

В Донецький кряж

4 Дністер

Г Карпати

Д Середньоруська височина1-А, 2-Б, 3-Д, 4-Г

45. Установіть відповідність між ландшафтними краями (провінціями) лісостепової зони України та їхніми характеристиками.

1 Середньоруський

А знаходиться в межах Подільської та Придніпровської височин, у минулому значні площі були зайняті широколистими лісами

2 Дністровсько-Дніпровський

Б через неглибоке залягання засолених ґрунтових вод поширені солонцюваті ґрунти з солончаковою рослинністю, трапляються соляні куполи

3Західноукраїнський

В переважають сухостепові ландшафти прибережно-морської місцевості

4 Лівобережно-Дніпровський

Г найбільш підвищена та найбільш зволожена частина лісостепової зони

Д кліматичні умови континентальніші, ніж в інших лісостепових краях

1-Д, 2-А, 3-Г, 4-Б

46. Установіть відповідність між назвою виду міграції та переміщенням населення в Україні.

1 внутрішня міграція

А виїзд з Івано-Франківської області на постійне проживання в Іспанію

2 еміграція

Б переїзд на проживання у Вінницю з сільської місцевості Хмельницької області

3 імміграція

В переїзд представника української діаспори в Римі на постійне проживання в Мілан

4 реміграція

Г повернення в Україну киян, які виїжджали до Польщі на постійне проживання

Д в'їзд жителя Молдови в Україну на постійне проживання

1-Б, 2-А, 3-Д, 4-Г

47. Установіть відповідність між формами організації виробництва на підприємстві та твердженнями про ці форми.

1 концентрація

А поєднання кількох взаємозв'язаних за технологічним процесом виробництв на одному підприємстві

2 кооперування

Б виробництво на підприємстві однорідної продукції

3 спеціалізація

В налагодження підприємством зв'язків з іншими підприємствами для випуску готової продукції

4 комбінування

Г взаємозв'язане поєднання підприємств різних галузей на спільній території

Д зосередження виробництва продукції на великому підприємстві

1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А

48. Установіть відповідність між назвами атомних електростанцій та економічними районами, у яких вони знаходяться.

1 Запорізька

А Причорноморський

2 Рівненська

Б Подільський

3 Хмельницька

В Північно-Західний

4 Південноукраїнська

Г Північно-Східний

Д Придніпровський

1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А

49. Установіть відповідність між країнами та структурою релігійних вірувань їх населення.

1 Росія

А індуїсти — 81%, мусульмани — 12%, християни -3%, сікхи — 3%, інші, включаючи буддистів, джайнів, парсів, — 3%

2 Китай

Б православні — 40%, мусульмани — 10%, протестанти — 1%, іудаїсти — 0,4%, католики — 0,3%, атеїсти та інші — 48,3%

3 Єгипет

В мусульмани-суніти — 94%, християни-копти та інші — 6%

4 США

Г протестанти — 56%, католики — 28%, іудаїсти — 2%, інші-4%

Д атеїсти — 64%, національна релігія (поєднання конфуціанства, даосизму ти буддизму) — 20%, буддисти — 9%, мусульмани — 1%, інші — 6%

1-Б, 2-Д, 3-В, 4-Г

50. Установіть відповідність між інформацією, що характеризує ту чи іншу дер¬жану, та державою, позначеною на карті буквою.

1 за збором винограду утримує перше місце у світі, один із кварталів столиці є територією теократичної монархії

2 за промисловим потенціалом поступається тільки США та Японії, у результаті об'єднання країни в кінці XX ст. збільшилася її територія, поновлено місцезнаходження столиці

3 має значні запаси нафти на шельфі, конституційна монархія, лідер серед країн Співдружності Націй

4 за населенням — друга, за площею -перша країна в Західній Європі, у одному з міст на сході знаходиться Європейський парламент

1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

51. Розташуйте імена мандрівників за часом їхніх відкриттів, починаючи з найдавнішого.

А Христофор Колумб
Б Вітус Берінг
В Марко Поло
Г Жак Ів Кусто

В, А, Б, Г

52. Установіть послідовність розташування заповідників і національних парків світу (з півночі на південь).

А Біловезька пуща
Б Ігуасу
В Серенгеті
Г Чорноморський

А, Г, В, Б

53. Укажіть послідовно типових представників тваринного світу географічних поясів Євразії, починаючи від найближчого до екватора.

Б, В, Г, А

54. Кокосовий горіх упав в море з берега о. Лусон (Філіппінський архіпелаг), а хвиля з часом прибила його на о. Кадьяк (поблизу Північної Америки). Укажіть послідовно течії, які несли горіх.

А Північна Пасатна

Б Аляскінська

В Куросіо

Г Північно-Тихоокеанська

А, В, Г, Б

55. Розташуйте послідовно назви родовищ корисних копалин України, зображених на карті умовними знаками в порядку віддалення від Донецького вугільного басейну.

А Голіцинське
Б Сиваське
В Білозерськє
Г Великотокмацьке

Г, В, Б, А

56. У якій послідовності відвідає турист обласні центри, якщо він прямує зі Львова в Полтаву за вказаним на картосхемі маршрутом?

А Вінниця

Б Черкаси

В Тернопіль

Г Хмельницький

В, Г, А, Б

57. Установіть послідовність стадій металургійного виробничого процесу, починаючи від початкової.

А виготовлення прокату
Б збагачення руди
В виплавлення сталі
Г виплавлення чавуну

Б, Г, В, А

58. Припустимо, що біля витоку річка Нігер була забруднена шкідливими речовинами. Укажіть послідовно країни лівобережжя, які зазнали б небезпеки.

А Нігерія

Б Нігер

В Малі

Г Гвінея

Г, В, Б, А

59. Визначте водозабезпеченість населення зазначених у таблиці країн. Розташуйте їх послідовно, починаючи від найменшого обчисленого показника.

Країни

Ресурси прісної води, км3

Кількість населення, млн осіб

A

Канада

2900

33

Б

Бангладеш

2360

145

В

Венесуела

1320

28

Г

Бразилія

6950

190

Б, Г, В, А

60. Установіть у хронологічній послідовності події (починаючи від найдавнішої), наслідком яких є антропогенні зміни в природі.

А широкомасштабна меліорація земель Полісся, що було передбачено п'ятирічними планами союзної держави, складовою якої була Україна

Б створення Чорнобильської зони відчуження після аварії на ЧАЕС

В прийняття Верховною Радою незалежної України Закону про ратифікацію "Європейської ландшафтної конвенції"

Г заснування зоопарку та дендропарку Ф. Фальц-Фейном в Асканії Новій, що стало початком створення заповідника для збереження природи європейського степу

Г, А, Б, В

еще рефераты
Еще работы по зно