Реферат: ЗНО правоведение 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з правознавства 2008 року (додаткова сесія)


Зміст завдання

Правильна відповідь

Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим (рекомендованим) Міністерством освіти і науки України, нормативно-правовим актам

1

Визначте, яка ознака є обов’язковою для держави

Наявність права

І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.22.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.18.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.10.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.30.

2

Визначте, яке джерело права не застосовується в Україні

Релігійно-правовий акт

І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.63-64.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.34-35.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.20-21.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.57-58.

3

Укажіть, якому поняттю відповідає визначення «Життєві обставини, які породжують, змінюють, припиняють правовідносини»

Юридичні факти

І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.88.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.39.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.26, 372.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.110.

4

Визначте, який вид систематизації нормативно-правових актів може здійснюватися будь-якою особою

Інкорпорація

Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.50.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.33-34.

5

Визначте, яка ознака не є характерною для демократичної держави

Глава держави є носієм суверенітету та джерелом влади

І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.39.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.14.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.14.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.34.

6

Визначте, в якому випадку має місце прояв державної влади

Співробітник міліції затримав крадія

Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.12.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.7.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.15-17.

7

Визначте, в якому випадку винна особа може бути притягнута лише до адміністративної відповідальності

Жінка перейшла вулицю на червоне світло світлофора

І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.108-109.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.56-58.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.42.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.130-131, 341.

8

Визначте форму правління описаної держави.
Глава держави – президент. Він обирається парламентом на 5 років. Законодавча влада належить двопалатному парламенту, який формується шляхом загальнонародних виборів раз на 4 роки. Голову уряду та міністрів призначає парламент.

Парламентська республіка

І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.38.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.23. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.12-13. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.32-33.

9

Укажіть, коли було прийнято Акт проголошення незалежності України

24.08.1991

Конституція України, преамбула. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.119. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.90. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.149. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.178. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.154.

10

Визначте, за якою виборчою системою проводяться вибори Президента України

Мажоритарною

Закон України „Про вибори Президента України”, ст.84.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.216, 239.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.183-184.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.283, 298.

11

Визначте, яким є конституційний склад Верховної Ради України

450 депутатів

Конституція України, ст. 76.
І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.141.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.225.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.199.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.248.

12

Визначте, яке право належить до невід’ємних прав людини

Право на життя

Конституція України, ст. 27, 64. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.132-133. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.113-114. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.91-93. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.211

13

Визначте, яка посадова особа має виконувати обов’язки Президента України в разі дострокового припинення повноважень Президента в порядку імпічменту

Голова Верховної Ради України

Конституція України, ст. 112. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.212. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.258.

14

Визначте, який орган не належить державної виконавчої влади

Рада національної безпеки і оборони України

Конституція України, ст. 107, 118.
І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.149-151.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.241, 245-246.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.212, 215-219.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.258, 259.

15

Визначте, яким органом чи посадовою особою здійснюється перше призначення на посаду професійного судді

Президентом України

Конституція України, ст. 128. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.263-264. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.229-230. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.776.

16

Визначте, яке з пропонованих тверджень не відповідає Конституції України

Ніхто не може бути заарештований інакше як за вмотивованим рішенням суду або за санкцією прокурора

Конституція України, ст. 26, 28, 29, 60.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.97, 114, 116.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.93, 94.

17

Визначте, яка особа має право бути членом політичної партії в Україні.

Громадянин України, 25 років, викладач університету

Закон України „Про об’єднання громадян”, ст.12; Закон України „Про політичні партії”, ст.6 Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.134-137. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.105-107. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.224.
Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.77.

18

Визначте в якому випадку громадянин України підлягає призову на строкову військову службу до Збройних Сил України

Громадянин К., 23 роки, щойно закінчив навчання в інституті і працює інженером

Закон України „Про військовий обов’язок та військову службу”, ст.15-18.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.181-182. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.142-143, 145.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.241-243. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.142-146.

19

Визначте, в якому випадку Президент України перевищив свої повноваження

Президент України за згодою Верховної Ради України призначив на посаду голову Служби Безпеки України

Конституція України, ст. 106. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.146. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.232, 238. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.205, 212, 214. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.256-257.

20

К. народився в Житомирі в 1946 році, упродовж 1968-2006 року працював на Півночі Росії. Нині, вийшовши на пенсію, живе в Луганську, припинив російське громадянство і бажає стати громадянином України. Визначте, чи має він підстави для отримання українського громадянства.

Має право на отримання українського громадянства за територіальним походженням

Закон України „Про громадянство”, ст..8. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.123. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.98. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.78. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.46-47.

21

Визначте, яка справа належить до юрисдикції Конституційного Суду України

Справа щодо офіційного тлумачення Закону України «Про міліцію»

Конституція України, ст. 150. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.159. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.267. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.228. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.782.

22

Визначте, якою назвою необхідно доповнити подану схему судової системи України

Суди загальної юрисдикції

Конституція України, ст. 124. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.155. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.258 Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.227-228. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.779.

23

Визначте максимальну тривалість робочого тижня, встановлену для неповнолітніх віком від 16 до 18 років, які працюють під час канікул

36 годин

Кодекс законів про працю України, ст..51. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.288. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.358. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.304. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.606. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.582.

24

Визначте, з якого віку до особи може застосовуватися адміністративний арешт

18 років

Кодекс України про адміністративні правопорушення, ст.32. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.183. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.330. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.342. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.703.

25

Укажіть розмір площі, яка додатково безоплатно передається на всю сім’ю під час приватизації державного житлового фонду

10 м2

Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду”, ст.3. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.274. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.329. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 279. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.566.

26

Визначте, який шлюбний вік встановлено для жінок в Україні

17 років

Сімейний кодекс України, ст. 22. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.257. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.340. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.285. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.525. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.548.

27

Визначте, над дитиною якого віку, що залишилася без батьківського піклування, встановлюється опіка

До 14 років

Сімейний кодекс України, ст. 243. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.350. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.290. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.535. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. – с.565.

28

Укажіть організаційно-правову форму господарського товариства, учасники якого солідарно відповідають за зобов’язаннями товариства всім своїм майном

Повне товариство

Господарський кодекс України, ст.80. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.245. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.322, 324. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.496.

29

Визначте, яка особа має часткову цивільну дієздатність

13-річний хлопчик-школяр

Цивільний кодекс України, ст. 31. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.292. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.255. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.395. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.463.

30

Визначте, в якому випадку шлюб може бути визнано недійсним судом

Шлюб між двоюрідними братом і сестрою

Сімейний кодекс України, ст. 39-41. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.344.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.288, 291-292.\ Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.529. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.550-551.

31

Визначте, який документ обов’язково подається лікарем, що є випускником медичного університету і вперше влаштовується на роботу

Диплом про закінчення медичного університету

Кодекс законів про працю України, ст.24-25. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.281. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.355. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.297. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.595-596. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.570.

32

Визначте, в якому випадку особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності

Громадянин О., 15 років, украв у магазині цифровий фотоапарат

Кримінальний кодекс України, ст. 36, 39, 66. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.206-207. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.60-62. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.44-46, 340. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.123, 724, 732. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.651-652, 650.

33

Визначте, яке з пропонованих тверджень не відповідає цивільному законодавству

Юридична особа не може бути відповідачем у суді

Цивільний кодекс України, ст. 80-92. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.216. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.295. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.256-257. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.398-399. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.466.

34

Визначте, яке з пропонованих тверджень відповідає земельному законодавству України

Власник землі зобов’язаний не порушувати права власників інших земельних ділянок

Земельний кодекс України, ст..91, 93. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.308-316. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.331-336.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: арламентське вид-во, 2006. — с.281-283. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.656. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.533, 534.

35

Визначте, яке майно в разі розлучення та поділу майна вважатиметься спільною власністю подружжя (за відсутності шлюбного контракту)

Стоматологічне обладнання, придбане під час шлюбу для роботи дружини-стоматолога

Сімейний кодекс України, ст..57-61. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.261-262. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.345-346.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.286-287. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.554-555.

36

Визначте, в якому випадку правочин здійснено з порушенням вимог законодавства

Тринадцятирічний хлопець придбав у магазині магнітофон

Цивільний кодекс України, ст. 25, 31, 32. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.214, 215. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.291-292. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.254-255. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.395. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.463.

37

Визначте, в якому випадку працівника було звільнено з порушенням трудового законодавства

Слюсаря звільнено за ініціативою адміністрації в зв’язку з запізненням на роботу на дві години

Кодекс законів про працю України, ст. 36, 38, 40. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.284-286. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.357-358. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.298-299. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.602-604. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.574-577.

38

Визначте, яка особа має право тільки на трудову пенсію за втратою годувальника

Хлопчик, 12 років, при виконанні трудових обов’язків загинув його батько-шахтар

Закон України „Про пенсійне забезпечення”, ст.37. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.161. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.128. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.639-642.

39

Громадянин Ю., погрожуючи касиру та покупцям пістолетом, примусив віддати наявні в касі гроші та кинувся геть. Визначте кваліфікацію події

Скоєно розбій, злочин завершений

Кримінальний кодекс України, ст. 15, 185, 186, 187. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.198
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.394, 407. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.334, 342, 346. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.726, 747-748

40

Визначте назву держави, у складі якої знаходилися землі сучасної України в період створення зазначених пам’яток правової думки України:

Декларація про державний суверенітет України — СРСР;
Литовські статути — Велике князівство Литовське;
Конституція Пилипа Орлика – Росія;
Руська правда — Київська Русь.

І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.116-118. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.86-87. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с. 63-66, 149-150. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.141-144, 177.

41

Визначте, до компетенції якого з органів влади належать відповідні повноваження:

Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики — Верховна Рада України;
прийняття рішення про визнання іноземних держав — Президент України;
розробка проекту закону про Державний бюджет — Кабінет Міністрів України;
нагляд за додержанням прав і свобод людини та громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами — Прокуратура України

Конституція України, ст. 85, 106, 116, 150. І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.142, 147-149, 159.
Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.225, 239, 243, 267. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.194-195, 201, 212, 214, 217, 228. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. – с. 250, 261, 789.

42

Визначте, до якої з черг спадкування належить кожна з зазначених осіб

Той з подружжя, що пережив іншого – першої;
інші родичі померлого до шостого ступеня споріднення (крім тих, які належать до попередніх черг спадкування) — п’ятої;
особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років до дня відкриття спадщини – четвертої;
рідний дядько спадкодавця – третьої

Цивільний кодекс України, ст. 1261-1265. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.308. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.267. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.468. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.491.

43

Розташуйте правові акти за їхньою юридичною силою (від найменшої до найбільшої)

Розпорядження Одеського міського голови «Про призначення начальника управління культури»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію наслідків повені»;
Закон України «Про загальну середню освіту»;
Конституція України.

І.І.Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Генеза, 2002. — с.65-66. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.48-49.
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.32-33. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.66-69.

44

Розташуйте зазначених осіб відповідно до обсягу їхньої цивільної дієздатності (від найменшої до найбільшої)

38-річна людина, яка має психічну хворобу, що не дає їй змогу розуміти значення своїх дій (встановлено рішенням суду);
12-річна школярка;
17-річний студент університету, який живе окремо від батьків;
16-річна дівчина, яка перебуває в зареєстрованому шлюбі

Цивільний кодекс України, ст. 31-35, 39-41. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. Під заг.ред.Журавського В.С. — К.: Юридична думка, 2004. — с.291-293. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.254-256.
Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.394-397. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.462-465

45

Розташуйте стадії судового процесу у кримінальній справі в правильній послідовності

Підготовча частина судового засідання;
судове слідство;
судові дебати та останнє слово підсудного; оголошення вироку.

Кримінально-процесуальний кодекс України. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — с.247-248. Правознавство: Підручник / За відп.ред.Дзери О.В. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.767-768. Хрестоматія з правознавства: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — с.441-447.еще рефераты
Еще работы по зно