Реферат: СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТЕСТ


СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1.У який період прадавньоїісторії,люди почали використовуватичовни?
А. Середній палеоліт.
Б. Енеоліт.
В. Мезоліт.
Г.Неоліт.
2. У який період прадавньоїісторії на Подністров'яй Подніпров'яіснувала трипільська культура.
А. Бронзове століття.
Б. Енеоліт.
В. Мезоліт.
Г.Неоліт.
3. Назвіть ім'я давньогрецького вченого, автора «Географії».
А. Совмак.
Б. Прокопій.
В. Геродот.
Г. Страбон.
4. Назвіть ім'я відомого скіфського правителя?
А. Атей.
Б. Вінітарій.
В. Мітрідат.
Г. Аттіла.

5
1. Процес формування народності.
2. Місцеве походження народу.
3. Група археологічних пам'ятників із загальними ознаками, часовим періодом і територією.
4. Перехід від привласнюючої форми господарювання до виробляючої.
. Якез перерахованихгрецьких міст- колоній перебувалоза межами сучасноїУкраїни?
А. Фанагория.
Б. Херсонес.
В. Ольвия.
М. Пантікапей.
6. Розташуйтев хронологічній послідовності періоди прадавньоїісторії:
А. Бронзове століття.
Б. Мезоліт.
В. Палеоліт.
Г. Енеоліт.
7. Розташуйтев хронологічній послідовності народи, що населяли територію України:
А.Сармати.
Б. Трипільці.
В. Киммерийцы.
Г. Скіфи.
8. Установітьвідповідність:
А. Археологічна культура.
Б. Етногенез.
В. Неолітична революція.

Г. Автохтонність

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ 1-5
А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

ЗАВДАННЯ№6

1
2
3
4
ЗАВДАННЯ№7

1
2
3
4
ЗАВДАННЯ№8

А
Б
В
Геще рефераты
Еще работы по зно