Лекция: Етапи рішення задачі.

 
 

111222

Складемо схему алгоритму

Подальша деталізація не потрібна. Переводимо блок-схему на мову Паскаль.

Доробимо програму, так щоб вона мала деякий інтерфейс:

Program example1;

var x1, x2, y1, y2: integer;

d:real;

begin

writeln('Ця програма обчислює відстань між двома точками на площині');

writeln('Уведіть координати двох точок:');

write('x1= '); readln(x1);

write('y1= '); readln(y1);

write('x2= '); readln(x2);

write('y2 ='); readln(y2);

d:=sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));

writeln('d= ',d);

writeln('натисніть Enter для завершення роботи програми');

readln;

end.

Контрольні питання:

1. Які призначення і можливості системи Borland Pascal?

2. Як запустити програму на трансляцію і виконання?

3. Як записуються оператори початку і кінця програми?

4. З яких розділів складається програма мовою Pascal?

5. У якій послідовності повинні бути записані розділи програми мовою Pascal?

6. Як записуються оператори друку на екран у Pascal?

еще рефераты
Еще работы по информатике