Лекция: Використання циклу з передумовою для розв’язування задач

Мета: Навчитися застосовувати оператор повторення WHILE…DO… для розв’язування задач з повтореннями деяких наборів операцій.

Засвоїти поняття:

  • цикл програми;
  • оператор повторення;
  • оператор повторення while;
  • нескінченний цикл;
  • функція випадкових чисел.

Вміти:

  • описувати циклічні процеси за допомогою оператора повторення while;
  • будувати таблицю покрокового виконання циклу:
  • використовувати властивості оператора повторення while;
  • одержувати випадкові числа з потрібного діапазону.

Обладнання: комп’ютери з встановленою операційною системою Microsoft Windows XP, мова програмування Turbo Pascal 7.0.

Теоретичні відомості

Оператор повторення while використовують для програмування циклічних процесів. Він призначений для організації повторення одного довільного оператора.

Загальну схему оператора повторення while можна подати одним із двох способів:

Повторення одного оператора Повторення декількох операторів
while Логічний Вираз do Оператор; while Логічний Вираз do begin Оператор 1; Оператор 2; Оператор N; end;

 

Оператори, виконання яких повторюється, утворюють тіло циклу. В разі повторення виконання групи операторів, використовується оператор об’єднання begin … end.

еще рефераты
Еще работы по информатике