Лекция: Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.

До лабораторних занять

Для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання

(частина 2)

 

ОСНОВИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ VBA

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2008


УДК 004.42(07)

ББК 32.973.01я7

Х 93

 

Економічна інформатика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання (частина 2) / Христинець Н.А. Луцьк: ЛДТУ, 2008. — 40 с.

 

Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт з розділу «Програмування мовою Visual Basic for Application» з дисципліни «Економічна інформатика» і мають на меті допомогти студентам самостійно сформувати і розвинути уміння і навички в застосуванні теоретичних знань з розділу «Програмування мовою VBA» на практиці.

 

Укладач: Христинець Н.А.

 

Рецензенти: Пех П.А.

 

Відповідальний за випуск: Пех П.А.

 

 

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

протокол № від

Рекомендовано до друку методичною радою Інституту інженерії та інформаційних технологій, протокол № від

Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики,

протокол № від


Зміст

 

Лабораторна робота № 1… 5

Тема: Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка. 5

Лабораторна робота №2… 10

Тема: Створення найпростіших макросів і власних функцій. 10

Лабораторна робота №3… 14

Тема: Створення лінійних програм для обчислення значення функції. 15

Лабораторна робота №4… 20

Тема: Створення програм розгалуженої структури з використанням структури If-Then. 20

Лабораторна робота №5… 25

Тема: Створення програм розгалуженої структури із використанням об’єктів типу OptionButton. 25

Лабораторна робота №6… 29

Тема: Створення програм циклічної структури. 29

Лабораторна робота №7… 33

Тема: Створення програм обробки одновимірних масивів. 33

Лабораторна робота №8… 33

Тема: Створення програм обробки двовимірних масивів. 33


Вступ

 

Дані методичні вказівки містять 8 лабораторних робіт з розділу «Програмування мовою Visual Basic for Application» з дисципліни «Економічна інформатика» і мають на меті допомогти студентам самостійно сформувати і розвинути уміння і навички в застосуванні теоретичних знань з розділу «Програмування мовою VBA» на практиці.

Лабораторні роботи приведені по наступних темах:

Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.

2.Створення найпростіших макросів і власних функцій.

3.Створення лінійних програм для обчислення значення функції.

4.Створення програм розгалуженої структури з використанням структури If-Then.

еще рефераты
Еще работы по информатике