Лекция: Програмування алгоритмів, що розгалужуються

Мета роботи. навчитися правильно використовувати умовний оператор IF; навчитися складати програми рішення задач на алгоритми, що розгалужуються.

Алгоритм називається таким, що розгалужується, якщо він містить кілька галузей, що відрізняються одна від одної змістом обчислень. Вихід обчислювального процесу на ту чи іншу галузь алгоритму визначається вихідними даними задачі.

Перед виконанням роботи необхідно ознайомиться з правилами запису логічних виражень, операцій порівняння, операторів IF, CASE, READ.

Приклад. Задано дійсне число а. Для функцій f(a), графік якої представлений на малюнку, обчислити f(a).

Етапи рішення задачі:

1. Математична модель: функція обчислюється по наступній формулі

2. Складемо схему алгоритму

Деталізуємо блок «Визначаємо до якого проміжку відноситься x» і додамо блоки обчислення функції на кожному проміжку:

Подальша деталізація не потрібна. Переводимо блок-схему на мову Паскаль.

Program example2; var a, f: real; begin write('Уведіть a> '); readln(a); if a<-1 then f:= -a-1 else if (a>=-1) and (a<0) then f:= a+1 else if (a>=0) and (a<1) then f:= -a+1 else f:= a+1; writeln('F= 'f); end.

Контрольні питання

1. Які команди текстового редактора ви знаєте?

2. Що таке блок тексту і як його виділити?

3. Які оператори використовуються для програмування розгалужень?

4. Як виконуються оператори переходу?

5. Яку з функцій: Sin(x), Abs(x), Trunc(x) можна замінити умовним оператором if x<0 then x := -x?

еще рефераты
Еще работы по информатике