Лекция: Теоретичні відомості

Оператор повторення з лічильником використовують для програмування циклічних процесів, у яких заздалегідь відомо, скільки разів відбудеться виконання певних фрагментів. Кількість виконань контролюється за допомогою лічильника (змінна впорядкованого типу), що змінює своє значення після кожного виконання.

Загальну схему оператора повторення з лічильником можна подати у вигляді:

де

Лічильник змінна впорядкованого типу
Початкове Значення Кінцеве Значення вирази, тип результатів обчислення яких має бути сумісним з типом Лічильника
to, downto службові слова, які задають порядок зміни значення Лічильника
Оператор один або кілька операторів для виконання кількох операторів потрібно використовувати оператор об’єднання

Вказуючи порядок зміни значення лічильника (to або downto), можна використовувати дві форми оператора For.

Форма …to…

При такій формі запису Лічильник при кожному повторенні приймає значення, що слідує за поточним.

Для того, щоб Оператор виконався хоча б один раз, Початкове Значення має бути не більше за Кінцеве Значення.

еще рефераты
Еще работы по информатике