Лекция: Тема: Створення найпростіших макросів і власних функцій.

Мета роботи: Навчитись створювати макроси і власні функції в MS Excel.

Хід виконання роботи:

1. Завантажте програму MS Excel і збережіть відкритий аркуш у своїй папці під назвою макрос_і_підпрограма.

 

Розв’яжемо задачу№1: Створити таблицю вартості 5 найменувань товарів торгівельної мережі і написати макрос, який рахує значення ПДВ для цих товарів (20% від вартості).

 

2. Занесіть дані в робочий аркуш Excel, як показано на малюнку 2.1

 
 

 


мал.2.1

 

3.Командою Сервис – Параметры – Безопасность – Безопасность макросов – Низкая – Ок – Ок вибрати низький режим для безпеки.

4.Поставте курсор в клітинку F2 і виконайте наступні дії: виберіть команду Сервис – Макрос – Начать запись і у відкритому вікні Запись макроса в полі Имя макроса запишіть ім’я Макрос1 і натисніть ОК (малюнок 2.2)

 
 

 

 


мал.2.2

5.Далі у клітинці F2 записати формулу для обчислення ПДВ від загальної вартості кожного товару: =E2*20% і організувати обчислення ПДВ для всього стовпця F.

6. Зупинити запис макроса одним із способів: або натиснути на кнопку, позначену квадратом на панелі (як показано на мал.2.3)

 

 

мал.2.3

 

 

або вибрати команду Сервис – Макрос – Остановить запись.

7.Очистити стовпець F робочого аркуша (клітинки F2- F6)

8.Виконати записаний макрос набором команд Сервис – Макрос – Макросы – вибрати і’мя макроса –Выполнить.

Розв’яжемо задачу№2:

Створити функцію користувача

і протестувати її для набору вихідних даних, наведених у табл. 2.4

a b
10,4 -9,9

табл. 2.4

 

9.Для розв’язування цього завдання необхідно насамперед на робочому аркуші Excel створити таблицю, яка буде містити вихідні дані і результати обчислень(мал.2.5)

 

 
 

 

 


мал.2.5

 

10. Завантажте середовище Visual Basic.

11.Виконайте команду Insert – Module і у відкритому вікні для запису модуля наберіть наступні команди:

Public Function func1(a, b)

func1 = (2 * a) / (3 * b)

End Function

12.Поверніться у робочий аркуш до створеної таблиці значень (мал.2.5).

13.Поставте курсор у комірку С2 і виконайте команди Вставка – Функция –у меню Категорія оберіть Полный алфавитный перечень – серед всього переліку функцій виберіть func1 і натисніть ОК.

14. До аргументів функції занесіть адреси комірок А2 та В2 відповідно (мал.2.6) і натисніть ОК.

 
 

 


мал.2.6

15.У комірці С3 виконайте виконайте обчислення за цією ж функцією. Зверніть увагу, що при діленні на нуль у комірці зявляється повідомлення #ЗНАЧ. Спробуйте змінити числове значення у комірці В3 і оцініть результат.

 
 

 

Завдання для самостійного опрацювання

 

№1. Створіть у робочому аркуші таблицю з даними про своїх друзів, їхніми адресами, номерами телефонів, датами народження тощо. Таблиця повинна складатися не менш як з семи стовпців та семи рядків. Напишіть макрос та назвіть його своїм прізвищем для зміни розміру шрифта для запису прізвищ друзів та для зміни розміру кольору шрифта для стовпця дати народження. Розмір шрифта, його назву на колір оберіть самостійно.

 

№2.Створіть наступні функції користувача (назвіть їх своїм прізвищем) і протестуйте їх для довільного набору вихідних даних на робочому аркуші.

 1. ;
 2. ;
 3. ;
 4. ;
 5. ;
 6. ;
 7. ;
 8. ;
 9. ;
 10. ;
 11. ;
 12. ;
 13. ;
 14. ;
 15. ;
 16. ;
 17. ;
 18. ;
 19. ;
 20. ;
 21. ;
 22. ;
еще рефераты
Еще работы по информатике