Лекция: Структуровані типи даних у мові Паскаль

 

для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта»

 

Полтава 2012


 

 

Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з курсу «Програмування та інформатика» (розділ «Структуровані типи даних у мові Паскаль») для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / Укладач Н.В. Сергієнко. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – 30 с.

 

 
 

Зміст
  стор.
Лабораторне заняття № 1. Підпрограми у мові Turbo Pascal………………….
Лабораторне заняття № 2. Одновимірні масиви. Обробка векторів у мові програмування Turbo Pascal…………………….…
Лабораторне заняття № 3. Використання багатовимірних масивів при розробці програм мовою Turbo Pascal……………
Лабораторне заняття № 4. Робота з записами, що містять варіативну частину. Створення елементарної бази даних….
Лабораторне заняття № 5. Операції над множинами. Перевірка на належність множині………………………………….
Лабораторне заняття № 6. Обробка рядкових величин. Розв’язування задач
Практичне заняття № 1. Розв’язування задач з використанням записів……………………………………………………
Практичне заняття № 2. Розв’язування задач на використання рядкових величин…………………………………………………  
Типові помилки компіляції та виконання програми…………………………………  
Література………………………………………………………………………………….  

 

 


 

Лабораторне заняття №1

еще рефераты
Еще работы по информатике