Лекция: Наслідки Великих географічних відкриттів

1. Формування феодальної земельної власності.

2. Формування світового ринку.

3. Виникнення машинного виробництва..

4. Почали створюватися мануфактури.

5. Здійснилася «революція цін».

6. Посилився процес первісного нагромадження капіталу.

7. Виникли ремісничі цехи.

8. Відбулось переміщення основних торгівельних шляхів (звідки-куди).

9. Утворилися перші колоніальні імперії.

10.Отримав розвиток купецький капітал.

 

Оберіть варіанти правильної відповіді:

2) Основні закони ринку, сформульовані Ж.Б.Сеєм:

а) створення товарних запасів забезпечує збалансованість ринку;

б) імпорт позитивно впливає на розвиток обміну;

в) чим більше виробників і екстенсивніший ринок – тим більше споживачів і тим прибутковіший він для виробників;

г) розвиток ринку веде до криз надвиробництва;

д) кожен виробник зацікавлений в успішній діяльності інших.

 

3) Встановіть відповідність у вигляді цифр і літер:

1) Дж. Коммонс; а) економічна теорія “прав власності”;

2) Дж. Б’юкенен; б) теорія постіндустріального суспільства;

3) Д. Белл; в) соціально-правовий інституціоналізм;

4) Р. Коуз; г) концепція “технотронної ери”;

5) З. Бжезінський; д) теорія суспільного вибору.

 

4) Встановіть відповідність у вигляді цифр і літер:

еще рефераты
Еще работы по истории