Лекция: ОККУЛЬТИЗМ И АНТИХРИСТИАНСТВО

 

 

І. Актуальність теми: Вивчення теми «Nervous System» займає одне з важливих місць серед інших тем навчальної програми. Вивчаючи цю тему, студенти поширюють свої знання про нервову систему, вдосконалюють свої знання з термінології.

II. Навчальні цілі:

Знати: лексику по темі

Вміти: вірно вимовляти лексичні одиниці; вживати їх в мовленні.

III. Матеріали для підготовчої роботи:

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для самостійного вивчення теми. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

Дисципліни Знати Вміти
Українська мова Анатомія Біологія Фізіологія лексику до теми   перекласти з англійської мови на українську Спілкуватися в межах даної тематики з опрою на зразок

3.2. Зміст теми:

The Nervous System is a system which guides and coordinates the activities of different body systems and helps the individual to face the external environment.

Neural mechanism: the sensory component of the system defects the change in the environment, through the agency of the organs. These impulses are relayed to the central nervous system, which, in response to sensory stimuli, generates and sets into motion the motor responses, which help the individual to react to the changing external environment. Partial or total sensory loss or failure of its interpretation in the central nervous system, disrupts the pattern of motor activity.

Division of the nervous system:

— Central nervous system includes the brain and the spinal cord.

— Peripheral nervous system includes the nerves of different types and ganglia.

Components of the nervous system:

— nervous tissue

— supporting connective tissue

— blood vessels and the ordinary connective tissue

— cerebrospinal fluid (in the central nervous system only)

Classification of nerves:

— Motor nerves

— Sensory nerves

— Mixed nerves

Motor nerves transmit the motor impulse from the central nervous system to the skeletal muscles and are responsible for normal structural integrity of the skeletal muscles.

Sensory nerves transmit the impulse from the receptor of different types to the central nervous system.

The nerves tissue, once damaged, doesn't regenerate. The healing occurs by proliferation of the neuralgia tissue (gliosis).

 

 

3.3. Рекомендована література:

Основна: Козырева Л. Г. «Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие / Л. Г Козырева, Т. В. Шад­ская. — Изд. 7-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2007.

Допоміжна: С.А.Тылкина «Пособие по английскому языку » М:1985 ст.57

3.4. Орієтновна карта для самостійної роботи з літературою з даної теми:

№п/п Основні завдання Вказівки Відповіді
  — засвоїти лексику; перекласти текст « Health is above wealth. — »; — дати відповіді на запитання; — виконати завдання. Ст. 112 Ст. 114 Ст.117 Ст.118  

3.5. Матеріали для самоконтролю: Питання:

 

1) What are the body systems?

2) What is the nervous system?

3) What does the central nervous system include?

4) What does the peripheral nervous consist of.

5) What are neurons?

6) What is axon?

7) What are dendrites?

8) Does the nervous tissue regenerate?

9) What types of nerves do you know?

10) What are the components of the nervous system?

— What is the brain?

— What are the nerves?

— Who discovered the conditioned reflexes?

— What are the cutaneous senses?

— What are the deeper senses?

— What are the internal senses?

— What are the special senses?

— What are the general body senses?

 

 

3.6. Вправи. Завдання.

Виготовити наочність з теми.

VI. Література :

Основна: Козырева Л. Г. «Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие / Л. Г Козырева, Т. В. Шад­ская. — Изд. 7-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2007.

Допоміжна: С.А.Тылкина «Пособие по английскому языку » М:1985 ст.57

 

ОККУЛЬТИЗМ И АНТИХРИСТИАНСТВО

еще рефераты
Еще работы по истории