Лекция: Основні терміни і поняття

Трудова теорія вартості Д. Рікардо. Кількісна теорія грошей. Прин­цип відносних (порівняльних) переваг у міжнародній торгівлі. Тео­рія «фонду заробітної плати». Закон народонаселення Т. Мальтуса. Теорія народонаселення Т. Мальтуса. Закон «спадної родючості ґрунтів». Теорія «третіх осіб» Т. Мальтуса. Теорія реалізації Т. Маль­туса. Мальтузіанство. Теорія «утримання» Н. Сеніора. Теорія «ос­танньої години» Н. Сеніора. Залізний закон заробітної плати.

Контрольні запитання та завдання

1. Чому у першій половині XIX ст. відбулася трансформація
класичної політичної економи?

2. Як Д. Рікардо трактував головне завдання політичної еко­номії?

3. Чим відрізняються економічні погляди А. Сміта та Д. Рікардо?

4. Чому Д. Рікардо був переконаний у неминучому погіршенні
становища робітників з розвитком капіталізму?

5. У чому сутність теорії ренти Д. Рікардо?

6. У чому сутність теорії міжнародної торгівлі Д. Рікардо?

7. Охарактеризуйте основні економічні ідеї Т. Мальтпуса.

8. Які аргументи ви могли б привести на користь теорії народонаселення Т. Мальтуса? Проти неї?

9. Чому теорія реалізації Т. Мальтуса є неортодоксальною
для класичної школи?

10. Охарактеризуйте економічні погляди Н. Сеніора.

11.У чому сутність теорії «утримання» Н. Сеніора?

еще рефераты
Еще работы по истории