Реферат: Николай Лисенко (1842-1912гг.)

           Основоположник української національної композитор-ської школи, Лисенко  був  великим знавцем   народної  пісні і  музично-громадським  діячем, хоровим  дирижером і  піаністом. Його музичний спадокскладають опери, кантати, романси, п<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

єси для  фортепіано та  інших  інструментів. Видатне  обдарування композиторанайбільш повно проявилося в сфері опери. Твори Лисенка, які включали в себетрадиції українського народного театру  і  російської класики,  послугували фундаментом україн-ського оперногомистецтва.

            Микола Віталійович Лисенконародився 10 березня 1842 року в селі Гриньки Полтавської губернії.Тут провівсвоє дитин-ство і ранню юність. Вже  тоді  виникла цікавість  до  народної творчості,  на протязі  всьго  свого життя   він збирав,  вивчав обробляв їїзразки. Композитору належать більш ніж шістсот обробок народних пісень.

           В 1865 році Лисенко закінчив Київський університет, а в 1869 роціЛейпцігську консерваторію.  В  1874 – 1876 роках він   займався    композицією  в   Петербургській   консерваторії  під керівництвом  Н.А. Римського-Корсакова.

            Вісімдесяті роки відкривають періодрозквіту. В центрі уваги   Лисенка   робота  над   обширним   вокальним  циклом “Музика до “Кобзаря” Шевченка”, який складався з 83 творів різних жанрів.Доцього ж часу відноситься  створення опер“Утоплена” (за сюжетом “Травнева ніч” Гоголя 1883), “Наталка Полтавка” (1889). Героїко-романтична опера  “Тарас Бульба” (по Гоголю, 1880-1890) –вершина творчості Лисенка.

            В  1904  році Лисенко  заснував   в  Києві   Музично-драматичну школу,яка стала головним  осередком професійнихкадрів українського музичного мистецтва. На події 1905 року композиторвідгукнувся відмінним  хоровим твором“Величний революціонер”(слова І.Я.Франка). Про революційно-демокра-тичні симпатії Лисенка свідчить і сатира насамодержавство – опера  “Енеїда”(поКотляревському, 1910).

           Помер Лисенко в Києві 24 жовтня 1912 року. 

еще рефераты
Еще работы по музыке