Реферат: Використання основних ф-цій Ознайомлення із табличним процесором Excel використання основних ф

Лабораторна робота №2

Тема: Використаннястандартних функцій Excel.

Мета: Ознайомитися із використанням стандартних функцій в Excel. Одержати навички роботи з функціями і навчитися працювати із майстром функцій.

Теоретичні відомості:

Програма Excelмає приблизно 60 математичних функцій за допомогою яких можна виконати загальні обчислення. Аргументами цих функцій є числові дані. Математичні функції функцій поділяються на 4 групи: арифметичні, логарифмічні, тригонометричні і матричні.

Арифметичні функції:

— ABS(число) повертає абсолютне значення числа. Наприклад, вираз ABS(-2) дає число 2.

— Корінь (число) повертає додатне число квадратного кореня числа. Якщо число від‘ємне, то на екран виведеться повідомлення про помилку.

— Степінь (число; показник степеня) підносить число до вказаної степені.

— Округ. (число; кількість рядків) округлює число до вказаного значення кількості десяткових розрядів.

— ОКРВВЕРХ (х; точність) повертає результат округлення з надлишком до найближчого числа, що кратне точності. Наприклад, вираз ОКРВВЕРХ (2.2552; 1) = 3.

— ОКРВНИЗ (х; точність) – це округлення з недостачею. Ця функція подібна до ОКРВВЕРХ. Наприклад, ОКРВНИЗ (2,2556; 1)=2.

— ОТБР (число; кількість розрядів) залишає вказану кількість розрядів числа після коми відкидаючи всі наступні не роблячи округлення.

Тригонометричні функції:

-Пі ( ) виводить на екран число Пі з точністю до 15 чисел.

-РАДИАНЫ (кут в градусах) обчислює значення кута в радіанах.

-SIN(кут в радіанах чи в градусах) знаходить значення синуса кута.

-Cos(число; TAN(число)) повертає косинус, заданого тангенсу відповідно.

-ASIN(число) повертає значення арксинуса числа, тобто число, синус якого = числу.

Матричні функції:

Матричні функції застосовуються для рівнянь.

— МОПРЕД (матриця) повертає визначник матриці. Наприклад, МОПРЕД ({2; 4; 3; 5} ) повертає 2.

— МОБР (матриця) повертає обернену матрицю.

Застосування майстра функцій.

Функцію у формулу можна вводити так:

· Виділити комірку і виконати команду Вставка/ Функція.

· Натиснути клавішу Вставка на панелі інструментів Стандартная

· Натиснути кнопку Изменить формулу в рядку формул.

Зауважимо, що в перших двох випадках записується програма Майстер. Майстер функції побудований за математичним принципом. У лівому списку розміщуються назви категорій функцій, а у правому – назви функцій вибраної категорії. Функції викликаються клацанням ЛКМ на її назві. Після цього відкривається вікно у яке вводиться аргументи функції та адреси комірок.

Контрольні запитання:

1. На які групи поділяються стандартні математичні функції Excel?

2. Які ви знаєте арифметичні функції?

3. Які ви знаєте тригонометричні функції?

4. Які ви знаєте матричні функції?

5. Як застосувати майстра функцій?

еще рефераты
Еще работы по астрономии