Реферат: Курсовик КУЕіТТ

ВСТУП
1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою:
1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива
1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу.
1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується :
1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ?Оlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад:
1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:
1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою:
2 Техніко-виробничі показники роботи депо
2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:
2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:
2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні.
2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13)
2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою:
2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:
2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо:
З План по праці
3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп):
3.2 Чисельність робітників локомотивного депо.
3.3 Розрахунок фонду оплати праці
4 План експлуатаційних витрат
4.1 Виробничі прямі витрати
4.2 Загально-виробничі витрати.
4.3 Адміністративні витрати.
5. Собівартість робіт локомотивного депо
6 Показники ефективності виробництва
6.1 Трудомісткість
6.2 Фондовіддача
6.3 Матеріаломісткість
6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат).
6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1).
Вихідні дані
Література

ВСТУП
Планування - це вміння передбачити мету підприємства, оцінка результатів його діяльності та визначення необхідної кількості всіх видів ресурсів для досягнення поставленого завдання. Планування - одна із основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів, складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових показників.
Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.
Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху. Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої задачі локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо.

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою:
(1.1)
1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива
(1.2)
1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад. При цьому необхідно врахувати, що у парному напрямку рушають вантажні і порожні поїзди, а у непарному тільки усі вантажні:
1.9 Програма ремонту поїзних і маневрових локомотивів визначається окремо за серіями локомотивів і видами руху. Програма технічного обслуговування і ремонту електровозів у вантажному русі розраховується згідно з загальним пробігом у межах обертання локомотивів і встановленими нормами пробігу між технічним обслуговуванням і ремонтами за формулами:
Розраховані показники заносяться до табл. 1 та 2.
Таблиця 1 - Об'ємні показники експлуатаційної роботи депо
Показники:
Величина у межах обертання

локомотивів
локомотивних бригад
Вантажний рух
8086,21
3075,86
Локомотиво-кілометри в голові поїздів, тис. л-км


Локомотиво-кілометри одиночного проходження, тис. л-км
-152,57
-58,03
Лінійний пробіг локомотивів, тис.л-км
7933,64
3017,83
Локомотиво-кілометри умовного пробігу, тис. л-км
79,34
----
Загальний пробіг локомотивів, тис.л-км
8012,98
-------
Тонно-кілометри брутто, млн.
------
2 Техніко-виробничі показники роботи депо
Техніко-виробничі показники, які характеризують якість використання локомотивів в експлуатації і на ремонтах, включають :
• середню масу поїзда брутто, т;
• середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км;
• технічну швидкість, км/год;
• дільничу швидкість, км/год;
• коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива;
• продуктивність локомотива, тис.ткм,
• деповський відсоток несправних локомотивів, %;
• норми міжремонтного пробігу і простій локомотивів у ремонті.
2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:
(2.1)

(2.1)
2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:
(2.2)

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні.
2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13)
2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою:
(2.2)

(2.3)
(2.3)
2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:
(2.4)
(2.4)
2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо:
З План по праці
Основними показниками плану по праці є:
• продуктивність праці;
• чисельність робітників за основними групами;
• загальний фонд заробітної плати;
• середньомісячна заробітна плата одного робітника.
3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп):
(3.1)
3.2 Чисельність робітників локомотивного депо.
3.2.1 Розрахунок чисельності робітників депо ведеться за двома основ ними групами:
перша - виробничий контингент, який ураховується по прямим виробничим витратам згідно номенклатури витрат:
• локомотивні бригади поїзні і маневрові (ст. 61, 96, 98);
• робітники з ремонту локомотивів (ст. 67,68,73.102,103,104.108);
• контингент, зайнятий екіпіровкою локомотивів (ст.65, 100);
• контингент, який ураховується за загально-виробничими витратами (ст.500-529);
Друга - штат, який ураховується за статтями адміністративних витрат (ст. 550-562).
Ці дві групи робітників складають експлуатаційний контингент локомотивного депо. Потрібний контингент робітників визначається в явочній (прибутній) і середньосписочній чисельності. Середньосписочна чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який ураховує заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв) і виконання державних та службових обов'язків (Кдо):
(3.2)
(3.3)
Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: ;
Кдо = 0,01; для локомотивних бригад Квід =0,11; для решти Квід=0,07. Взагалі планування контингенту починається з явочної чисельності поїзних бригад, а потім списочної.
3.2.2 Планування явочної чисельності поїзних локомотивних бригад (ст.61, 96) виконується за ділянками у межах обертання локомотивних бригад за формулою:
Таблиця 3- :Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту локомотивів
Статті витрат
Вид ремонту
Кількість ремон-тів,од
Норма трудомісткості, чол-год
Загальна витрата трудомісткості, чол-год
Річний фонд робочого часу,год.
Явочна чисельність, чол.
Електро вози
Тепловози

Маневрові локомотиви

3.2.5 Явочна чисельність робітників, які зайняті екіпіровкою в проекті приймається для тепловозних депо (ст. 100) - 4чол. в зміну; для тепловозних депо (ст. 100) - 4 чол. в зміну при цілодобовій роботі (3 зміни).

3.2.6 Штат робітників, які враховуються по статтях загально-виробничих витрат (ст. 500-529). По ст. 501 планується контингент на заміщення робітників. Розрахунок проводиться за формою табл. 4 згідно з формулами 3.2., 3.3. По останніх статтях, а також контингент по статтях загально-виробничих витрат приймається згідно з завданням. Весь розрахунковий контингент відображається в плані по праці (табл.7).

Таблиця 4 - Розрахунок контингенту на заміщення робітників (ст. 501)
Групи робітників
Явочний контингент, чол
Коефіцієнт на заміщення відпусток
Контингент на заміщення відпусток, чол.
Коефіцієнт на заміщення хворих
Контингент на заміщення хворих, чол. ,
Поїзні локомотивні бригади
79
3 Розрахунок фонду оплати праці
1.3.1 Фонд оплати праці планується по кожній групі робітників локомотивного депо на явочну їх кількість, згідно з тарифними ставками або окладами і відповідними доплатами. До доплат відносять надбавки за роботу у святкові дні, нічні години, клас кваліфікації, умови праці, поєднання професій. Розміри доплат визначаються згідно з діючими розпорядженнями.
1.3.2 Фонд оплати праці локомотивних бригад у поїзній роботі розраховується окремо для машиністів і помічників:
(3.11)
(3.12)

Покілометрові відрядні розцінки визначаються окремо для машиністів і помічників за формулами:
Окрім основного фонду оплати праці машиністам і помічникам необхідно запланувати доплату за роботу в нічний час, святкові дні і клас кваліфікації. Доплати за роботу в нічний час, святкові дні розраховуються у відповідь них відсотках від основного фонду оплати праці. Доплата за клас кваліфікації нараховується машиністам і помічникам у залежності від наявності прав управління локомотивами. Доплата за клас кваліфікації планується в таких розмірах: машиністам 1 класу - 15-25%, 2 класу - 10-20%, 3 класу - 5-15% від відповідної тарифної ставки. Помічники машиністів одержують доплату за клас кваліфікації у розмірі 5-10% від тарифної ставки.
Розподіл машиністів за їх класом слідуючий: машиністів 1класу -15чол., 2класу-16 чол., 3 класу -16 чол., в розрахунках приймається 50% (24 чол.) контингенту помічників, які мають цю доплату.
3.4 Середньомісячна заробітна плата одного робітника локомотивного депо визначається діленням загального фонду оплати праці локомотивного де по на загально-списочну чисельність працюючих у депо і на дванадцять (місяців).

4 План експлуатаційних витрат
Експлуатаційні витрати плануються по статтях номенклатури витрат та по елементах витрат: заробітна плата, відрахування на соціальні заходи, паливо, електроенергія, амортизаційні відрахування, інші витрати. План експлуатаційних витрат наводиться в Табл. 9
4.1 Виробничі прямі витрати
4.1.1 Заробітна плата. Дані контингенту та фонду оплати праці переносяться в план експлуатаційних витрат з плану по праці (табл.9, гр.3,10).
4.1.2 Паливо. Електроенергія. Витрати на паливо та електроенергію для тяги поїздів (ст. 61,96) визначаються окремо за напрямками для вантажних, порожніх поїздів та одиночного проходження локомотивів за формулами:
для тепловозів
(4.1)
де Ерібр - тонно-кілометри брутто по напрямках, ткм.;
Вп(е) - норма витрачення палива -кг/10000ткм ;
Цп(е) - відповідно ціна 1 т палива . Норму витрачання палива для порожніх поїздів необхідно збільшити у 2,5 рази.
(4.1)
(4.1)
(4.1)
Витрати на паливо для одиночного проходження визначаються за формулами:
для тепловозів
(4.4)

на 100 л-км одиночного проходження (приймаємо Вп=150:180 кг/100л-км, Ве=500 квт-год/100л-км).
Витрати на паливо для маневрових локомотивів (ст. 98) визначаються відповідно до локомотиво-годин маневрової роботи, норми витрачання палива на 1 годину роботи (=25 кг) та ціни 1 т палива.
(4.4)
(4.5)
(4.5)
4.1.3 Матеріали. Витрати на мастильні матеріали плануються по ст.61, 96 згідно з нормами витрачення цих матеріалів на 1000 л-км (ам) у грошовому виразі (за діючими цінами) та загальним пробігом локомотивів у межах їх обертання:
(4.6)
(4.6)
Аналогічно визначаються витрати на матеріали по екіпіровці локомотивів, але в цьому розрахунку буди інша норма витрачання матеріалів.
(4.7)
(4.7)
Витрати на матеріали в маневровому русі (ст.98) визначаються:
(4.8)
де ?МТман - локомотиво-години маневрового руху, л-год;
аман - норма витрачання матеріалів на 1 год роботи, грн.
(4.8)
Витрати на матеріали на поточні ремонти і технічне обслуговування поїзних і маневрових локомотивів ( ст.67, 69, 74, 102, 103, 104, 108, 109) визначаються згідно з програмою ремонту і технічного обслуговування та норми витрачання матеріалів на одиницю. Розрахунок наводимо в табл. 8

Таблиця 8- Витрати на матеріали і запасні частини для поточних ремонтів і технічного обслуговування локомотивів
Види ремонтів і технічного обслуговування локомотивів
Кількість ремонтів, од.
Норма витрачання матеріалів на ., один ремонт, грн.
; Витрати на матеріали, тис. грн.
ПоїзніПР-3
7
50000
350
ПР-2
15
43000
645
ПР-1
58
5000
174
ТО-3
613
440
269,72
Разом
693
Х
1438,72
МаневровіПР-3
6
5600
33,6
ПР-2
9
2530
20,97
ПР-1
17
580
9,86
ТО-3
206
157
32,34
Разом
238
Х
96,77
4.1.4 Амортизаційні відрахування визначаються за серіями локомотивів окремо в поїзній і маневровій роботі:
для поїзних
(4.9)
для маневрових
(4.10)

(4.9)
(4.10)
4.2 Загально-виробничі витрати.
По інших статтях планується:
• ст. 505-506 «Витрати з техніки безпеки та виробничої санітарії, інші витрати по охороні праці» приймаємо витрати на матеріали - 0,5% від витрат на матеріали виробничих прямих витрат; інші - 2% від затрат на матеріали виробничих прямих витрат;
• ст. 510,517"Обслуговування виробничих будинків і споруд», «Поточний ремонт виробничих будинків, споруд» приймаємо: матеріали - 15% від затрат на матеріали виробничих прямих витрат; паливо - 3% від затрат на паливо або електроенергію виробничих прямих витрат, інші — 3% від загальної суми виробничих прямих витрат;
по ст. 525 плануються амортизаційні відрахунки від вартості основних виробничих фондів, без урахування вартості локомотивного парку.

4.3 Адміністративні витрати.
До цих витрат відносяться цехові витрати загальногосподарчого призначення. Витрати на заробітну плату були розраховані в табл.9. Інші витрати по ст. 550 - 562 приймаємо у розмірі 5% від загальної суми виробничих витрат і розподіляємо за елементами: матеріали - 10%, електроенергія - 5%, інші -85%. Всі витрати заносяться в таблицю 9.
Таблиця 9 - План експлуатаційних витрат депо, тис. грн.
№ статей
Види робіт
Контінгент ,чол
Фонд заробітної плати
Відрахування на соц.заходи
Паливо
Електроенергія
Матеріали
Амортизація
Інші
Усього витрат

5. Собівартість робіт локомотивного депо
По локомотивному депо визначають собівартість узагальненого вимірника роботи -1000 ткм брутто по всіх видах руху:
(5.1)
6 Показники ефективності виробництва
Для локомотивних депо показники ефективності виробництва визначаються у межах обертання локомотивних бригад ( на 1000 ткм брутто).
6.1 Трудомісткість
(6.1)

(6.1)
6.2 Фондовіддача
(6.2)
6.3 Матеріаломісткість

6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат).
6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1).

Вихідні дані
ДОДАТОК А
Показники
Довжина , ділянки обертання
м, н, 0
Локомотивів, км (L)
418
Локомотивних бригад, км( I)
159
Серія локомотива:
Поїзного
2ТЕ116
Маневрового
ТЕМ1
Кількість вантажних поїздів за добу
Парний напрямок вантажний
23
Парний напрямок порожній
4
Непарний напрямок вантажний
27
Вага вантажного поїзда ,т
Парний напрямок
3250
Непарний напрямок
3150
Вага порожнього поїзда
1400
Кількість маневрових локмотивів
18
Технічна швидкість
50
Коефіцієнт дільничної швидкості
0,8
Норми витрат
палива,кг\1000 тонно-км брутто

Напрямок парний
47,5
непарний
48,1
Норми періодів між ремонтами та технічним обслуговуванням електровозів та тепловозів

ДОДАТОК Б
Норми періодів між ремонтами та технічним обслуговуванням електровозів та тепловозів

Види, серія локомотивів
Міжремонтні періоди

Технічне обслуговування
Поточний ремонт
Капітальний ремонт

Норми простою локомотивів в ремонті та під обслуговуванням
Вид локомотиву
Види ремонтів та технічного обслуговування

ТО-3
ПР-1
ПР-2
ПР-3
Тепловози
15
19
4
6,2
Трудомісткість технічного обслуговування і поточного ремонту локомотивів
(на одну секцію для тепловозів), чол.-год.
Вид і серія локомотивів
Технічне обслуговування
Поточний ремонт

Література
1 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмьі: Учебно-методическое пособие. - М.: Финансьі й статистика, 1997. - 248 с.
2 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 392 с.
3 Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. " Мн.: 000 "Мисанто", 1998.' 296 с.
4 Стратегическое планирование / Под ред. Уткина З.А. - М.: Ассоциация авторов й издателей "ТАНДЕМ". Изд-во "Зкмос", 1998. - 440 с.
5."Планування на залізничному транспорті .Планування діяльності підприємств." Завдання та методичні вказівки до курсового проекту дя студентів 4і5 курсів економічних спеціальностей усіх форм навчання К.:2000
еще рефераты
Еще работы по автомобильному транспорту