Реферат: Організація кредитного процесу в комерційних банках

--PAGE_BREAK--1 Показники майнового стану
— Коефіцієнт зносу основних засобів
К з. н.<img width=«13» height=«40» src=«ref-1_1540371980-84.coolpic» v:shapes="_x0000_i1025">=<img width=«12» height=«23» src=«ref-1_1540372064-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026"><img width=«39» height=«41» src=«ref-1_1540372137-183.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">=0,179

К з. н.<img width=«13» height=«20» src=«ref-1_1540372320-84.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028"> =<img width=«39» height=«41» src=«ref-1_1540372404-187.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">=0,18
Збільшення показника свідчить про неефективну роботу підприємства в оновленні основних засобів

— Коефіцієнт оновлення основних засобів
<img width=«485» height=«45» src=«ref-1_1540372591-1106.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">

К о. в.<img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540373697-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">=<img width=«84» height=«41» src=«ref-1_1540373774-271.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">=0,038;

К о.в.<img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540374045-76.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">=<img width=«84» height=«41» src=«ref-1_1540374121-271.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034">=0,037.
Даний показник показує рівень фізичного і морального оновлення основних засобів.

-              Частка оборотних активів у загальній сумі активів

-             

<img width=«416» height=«45» src=«ref-1_1540374392-896.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035">

Ч о. в. а. <img width=«13» height=«20» src=«ref-1_1540375288-84.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036">=<img width=«109» height=«41» src=«ref-1_1540375372-323.coolpic» v:shapes="_x0000_i1037">=0,240;

Ч о. в. а.<img width=«13» height=«20» src=«ref-1_1540372320-84.coolpic» v:shapes="_x0000_i1038">=<img width=«109» height=«41» src=«ref-1_1540375779-310.coolpic» v:shapes="_x0000_i1039">=0,29.

Збільшення показника свідчить про збільшення оборотних активів, що є позитивним для роботи підприємства.

-              Коефіцієнт мобільності активів
<img width=«312» height=«45» src=«ref-1_1540376089-796.coolpic» v:shapes="_x0000_i1040">

К моб.<img width=«13» height=«20» src=«ref-1_1540375288-84.coolpic» v:shapes="_x0000_i1041">=<img width=«76» height=«41» src=«ref-1_1540376969-266.coolpic» v:shapes="_x0000_i1042">= 0,92;

К моб.<img width=«13» height=«20» src=«ref-1_1540372320-84.coolpic» v:shapes="_x0000_i1043">=<img width=«79» height=«41» src=«ref-1_1540377319-267.coolpic» v:shapes="_x0000_i1044">=1,052.
Показник збільшився, що є позитивною тенденцією.
2 Показники ділової активності
-      Коефіцієнт оборотності оборотних коштів
<img width=«584» height=«34» src=«ref-1_1540377586-1106.coolpic» v:shapes="_x0000_i1045">

К об.<img width=«13» height=«20» src=«ref-1_1540375288-84.coolpic» v:shapes="_x0000_i1046">=<img width=«76» height=«41» src=«ref-1_1540378776-286.coolpic» v:shapes="_x0000_i1047">=0,49;

К об. <img width=«17» height=«32» src=«ref-1_1540379062-83.coolpic» v:shapes="_x0000_i1048">=<img width=«79» height=«41» src=«ref-1_1540379145-290.coolpic» v:shapes="_x0000_i1049">=0,43.
Зменшення показника є негативним явищем і свідчить про неефективну роботу підприємства.

-      Коефіцієнт оборотності запасів
<img width=«496» height=«34» src=«ref-1_1540379435-862.coolpic» v:shapes="_x0000_i1050">

К о. з.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1051">=<img width=«139» height=«41» src=«ref-1_1540380378-354.coolpic» v:shapes="_x0000_i1052">=0,343;

К о. з.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1053">=<img width=«144» height=«41» src=«ref-1_1540380813-360.coolpic» v:shapes="_x0000_i1054">=0,170.

-      Період одного обороту запасів
<img width=«75» height=«45» src=«ref-1_1540381173-238.coolpic» v:shapes="_x0000_i1055">

Т з.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1056">=<img width=«35» height=«44» src=«ref-1_1540381492-181.coolpic» v:shapes="_x0000_i1057">=1091;

Т з.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1058">=<img width=«33» height=«44» src=«ref-1_1540381754-178.coolpic» v:shapes="_x0000_i1059">=1895.
Період одного обороту збільшився, що свідчить що підприємство потребує додаткових запасів для підвищення ефективності.

Коефіцієнт оборотності дебіторської
<img width=«590» height=«38» src=«ref-1_1540381932-1187.coolpic» v:shapes="_x0000_i1060">К д. з.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1061">=<img width=«145» height=«41» src=«ref-1_1540383200-397.coolpic» v:shapes="_x0000_i1062">=5,83;

К д. з.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1063">=<img width=«156» height=«41» src=«ref-1_1540383678-402.coolpic» v:shapes="_x0000_i1064">=3,04.
Зменшення показника свідчить про зменшення заборгованості клієнтів перед підприємством за надані товари, роботи та послуги.
3 Показники рентабельності
-              Рентабельність капіталу за чистим прибутком
<img width=«247» height=«45» src=«ref-1_1540384080-634.coolpic» v:shapes="_x0000_i1065">

R а.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1066">=<img width=«51» height=«41» src=«ref-1_1540384795-229.coolpic» v:shapes="_x0000_i1067">=0,109;

R а.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1068">=<img width=«51» height=«41» src=«ref-1_1540385105-222.coolpic» v:shapes="_x0000_i1069">=0,123.


Рентабельність підвищилася, що свідчить про ефективне використання інвестицій вкладених в активи.

-              Рентабельність власного капіталу
<img width=«420» height=«45» src=«ref-1_1540385327-981.coolpic» v:shapes="_x0000_i1070">

R в. к=<img width=«57» height=«44» src=«ref-1_1540386308-256.coolpic» v:shapes="_x0000_i1071">=0,352;

R в. к<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1072">=<img width=«59» height=«44» src=«ref-1_1540386645-257.coolpic» v:shapes="_x0000_i1073">=0,3108.
Зменшення показника негативно впливає на діяльність підприємства в цілому, адже зменшення рентабельності власного капіталу знизить ціну на акції чи знизяться прибутки власників.

-              Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком
<img width=«248» height=«45» src=«ref-1_1540386902-660.coolpic» v:shapes="_x0000_i1074">

R<img width=«12» height=«28» src=«ref-1_1540387562-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1075">Q<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1076">=<img width=«56» height=«44» src=«ref-1_1540387723-251.coolpic» v:shapes="_x0000_i1077">=0,455;

R<img width=«12» height=«28» src=«ref-1_1540387562-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1078">Q<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1079">=<img width=«56» height=«44» src=«ref-1_1540388135-246.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080">=0,554.
Рентабельність продукції підвищилася.

-              Період окупності капіталу
<img width=«244» height=«45» src=«ref-1_1540388381-639.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081">

Т к.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1082">=<img width=«51» height=«44» src=«ref-1_1540389101-230.coolpic» v:shapes="_x0000_i1083">=9,158;

Т к. <img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1084">=<img width=«51» height=«44» src=«ref-1_1540389412-220.coolpic» v:shapes="_x0000_i1085">=8,075.

Термін окупності зменшився, що є позитивним явищем.
    продолжение
--PAGE_BREAK--4 Показники фінансової стійкості:
-         Обсяг власних обігових коштів
<img width=«552» height=«34» src=«ref-1_1540389632-874.coolpic» v:shapes="_x0000_i1086">

Р к<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1087">=1403,99+362,32+1879,54-2348=1297,85;

Р к. <img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1088">=2036,01+51,11+1854,72-2490=1451,84.
Збільшення показника свідчить про збільшення власних обігових коштів.

-              Маневреність робочого капіталу
<img width=«401» height=«45» src=«ref-1_1540390668-1011.coolpic» v:shapes="_x0000_i1089">

М р. к<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1090">=<img width=«140» height=«44» src=«ref-1_1540391760-468.coolpic» v:shapes="_x0000_i1091">=0,741

М р. к<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1092">=<img width=«144» height=«44» src=«ref-1_1540392309-466.coolpic» v:shapes="_x0000_i1093">=0,786.
Збільшення показника є негативним явищем і свідчить про збільшення частки запасів у власних обігових коштах.

-              Коефіцієнт фінансової незалежності
<img width=«339» height=«41» src=«ref-1_1540392775-766.coolpic» v:shapes="_x0000_i1094">

К авт. <img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1095">=<img width=«115» height=«41» src=«ref-1_1540393622-349.coolpic» v:shapes="_x0000_i1096">=0,39;

К авт<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1097">=<img width=«104» height=«41» src=«ref-1_1540394052-313.coolpic» v:shapes="_x0000_i1098">=0,40.


Фінансова незалежність збільшилася, проте все одно менше нормативного значення.

-              Показник фінансового лі вереджу
<img width=«412» height=«45» src=«ref-1_1540394365-916.coolpic» v:shapes="_x0000_i1099">

Ф л. <img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1100">=<img width=«115» height=«44» src=«ref-1_1540395362-372.coolpic» v:shapes="_x0000_i1101">=1,064

Ф л. <img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1102">=<img width=«104» height=«44» src=«ref-1_1540395815-349.coolpic» v:shapes="_x0000_i1103">=0,88.
Показник зменшується проте значно перевищує норму, що є негативно.

-              Коефіцієнт фінансової стійкості
<img width=«564» height=«41» src=«ref-1_1540396164-1103.coolpic» v:shapes="_x0000_i1104"> К ф. с. <img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1105">=<img width=«180» height=«41» src=«ref-1_1540397348-455.coolpic» v:shapes="_x0000_i1106">=0,80;

К ф. с. <img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1107">=<img width=«169» height=«41» src=«ref-1_1540397884-419.coolpic» v:shapes="_x0000_i1108">=0,77.
Показник зменшився, але все одно менше норми, що свідчить про недостатню частку стабільних джерел фінансування в їх загальному обсязі.
5 Показники ліквідності
-             Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)
<img width=«239» height=«45» src=«ref-1_1540398303-651.coolpic» v:shapes="_x0000_i1109">

К л.п<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1110">=<img width=«56» height=«44» src=«ref-1_1540399035-237.coolpic» v:shapes="_x0000_i1111">=2,090;

К л.п<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1112">=<img width=«49» height=«44» src=«ref-1_1540399353-220.coolpic» v:shapes="_x0000_i1113">=2,238.

Як бачимо показник збільшився, що вказує на збільшення обсягу обігових коштів для погашення боргів протягом року.

-              Коефіцієнт ліквідності швидкої
<img width=«508» height=«45» src=«ref-1_1540399573-1042.coolpic» v:shapes="_x0000_i1114">

К л. ш<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1115">=<img width=«195» height=«44» src=«ref-1_1540400696-484.coolpic» v:shapes="_x0000_i1116">=0,99;

К л. ш<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1117">=<img width=«203» height=«44» src=«ref-1_1540401261-478.coolpic» v:shapes="_x0000_i1118">=0,903.
Зменшення показника є негативним і пов’язане із зменшенням ліквідних активів на одиницю термінових боргів.

-              Коефіцієнт ліквідності абсолютної
<img width=«287» height=«45» src=«ref-1_1540401739-664.coolpic» v:shapes="_x0000_i1119">

К л. а.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380297-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1120">=<img width=«60» height=«44» src=«ref-1_1540402484-251.coolpic» v:shapes="_x0000_i1121">=0,178

К л. а.<img width=«15» height=«27» src=«ref-1_1540380732-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1122">=<img width=«60» height=«44» src=«ref-1_1540402816-250.coolpic» v:shapes="_x0000_i1123">=0,167.
Даний показник характеризує кількість абсолютно ліквідних коштів, тобто готівки у загальній кількості пасивів. Зменшення показника знижує ліквідність підприємства, хоча показник не значно відклонився від норми.

Таким чином проаналізувавши 20 показників можна зробити висновок про рейтинг підприємства.
Таблиця – Рейтингова оцінка підприємства

Оцінка

Рейтинг

90-100%

Високий

80-90%

Достатній

60-80%

Задовільний

40-60%

Недостатній

0-40%

ПоганийДотримання напрямку позитивних змін простежується у 7 показниках із 20.

Всього 20 показників – 100%

Тоді 7 показників – 35%.

Дана оцінка належить до поганого рівня рейтингу.

Отже, для підприємства характерний рейтинг 35%, що вказує на незадовільний фінансовий стан, що викликає підозру; характерний високий рівень ризику, що підтверджується показниками ліквідності та рентабельності. Дане підприємство не є інвестиційно-привабливим.
4.4 Визначення типу фінансової стійкості підприємства
1. Власні оборотні кошти
Квок = ІрП – ІрА = Ф1срт.380 – Ф1срт.080

Квок1 = 1403,99 -2348 = -944,01

Квок2 = 2036,01 – 2490 = -453,99
2. Сумарна величина джерел фінансування, які включають власні оборотні кошти і довгострокові залучені
Квок, д.зал = Квок + ІІІрП = (Ф1стр.380 – Ф1стр.080) + Ф1стр.480

Квок, д.зал1 = -944,01+1879,54 = 935,53

Квок, д.зал2 =-453,99+ 2052,79 = 1598,8
3. Величина всіх основних джерел фінансування
Кзаг = Квок, д.зал + Ф1стр.500

Кзаг1 = 953,53+181,16 =1134,69

Кзаг2 = 1598,8+ 51,11 =1649,91
В якій мірі і за рахунок яких джерел фінансуються запаси
А) Фс = Квок – Запаси

Запаси1 = Ф1стр100 + стр110 + стр120 + стр130 + стр140=963

Запаси2 = Ф1стр100 + стр110 + стр120 + стр130 + стр140=1297

Фс1 = -944,01– 963= -1907,01

Фс2 = -453,99– 1297= -1750,99

Б) Фс+д.ср = Квок, д.зал – Запаси

Фс+д.ср1 = 935,53- 963= -27,47

Фс+д.ср2 = 1598,8- 1297=301,8

В) Фзаг = Кзаг – Запаси

Фзаг1 = 1134,69 — 963 = 171,69

Фзаг2 = 1649,91 -1297= 352,91

S = { Фс; Фс+д.ср; Фзаг }

<img width=«120» height=«48» src=«ref-1_1540403066-363.coolpic» v:shapes="_x0000_i1124">

Sп={0;0;1} Sк={0;1;1} S = {0; 1; 1} – нормальна фінансова стійкість.
4.5 Визначення операційного та операційно – фінансових циклів підприємства
Тривалість операційного циклу (ТОЦ) –визначає скільки днів у середньому необхідно для виробництва, продажу та оплати продукції підприємства; впродовж якого періоду грошові кошти підприємства перебувають у запасах.
ТОЦ = tоб.з + tоб.д.з ,

tоб.з – тривалість обороту запасів;

tоб.д.з – тривалість обороту дебіторської заборгованості.

tоб.з = <img width=«229» height=«45» src=«ref-1_1540403429-523.coolpic» v:shapes="_x0000_i1125"> ,

Коб.з –коефіцієнт обертання запасів
tоб.з –характеризує період часу за який „запаси” перетворюються в реалізовані „товари”.
Коб.з = <img width=«309» height=«45» src=«ref-1_1540403952-875.coolpic» v:shapes="_x0000_i1126">

 = <img width=«319» height=«45» src=«ref-1_1540404827-749.coolpic» v:shapes="_x0000_i1127">

Коб.з –показує скільки оборотів за звітний період роблять запаси.

tоб.д.з = <img width=«229» height=«45» src=«ref-1_1540405576-530.coolpic» v:shapes="_x0000_i1128"> 
tоб.д.з — показує строк комерційного кредитування і характеризує розрахункову кількість днів за які дебітори гасять комерційний кредит, ефективність механізмів розрахунків підприємства, надійність дебіторів
Коб.д.з = <img width=«512» height=«45» src=«ref-1_1540406106-1128.coolpic» v:shapes="_x0000_i1129">

= <img width=«232» height=«44» src=«ref-1_1540407234-619.coolpic» v:shapes="_x0000_i1130">

Коб.д.з1 = <img width=«124» height=«44» src=«ref-1_1540407853-367.coolpic» v:shapes="_x0000_i1131">

Коб.д.з2 = <img width=«132» height=«44» src=«ref-1_1540408220-378.coolpic» v:shapes="_x0000_i1132">

tоб.д.з1 = <img width=«85» height=«44» src=«ref-1_1540408598-270.coolpic» v:shapes="_x0000_i1133">

tоб.д.з2 <img width=«95» height=«44» src=«ref-1_1540408868-292.coolpic» v:shapes="_x0000_i1134">

<img width=«466» height=«97» src=«ref-1_1540409160-2854.coolpic» v:shapes="_x0000_i1135">

tоб.з 1 = <img width=«101» height=«44» src=«ref-1_1540412014-298.coolpic» v:shapes="_x0000_i1136">

tоб.з 2 = <img width=«93» height=«44» src=«ref-1_1540412312-291.coolpic» v:shapes="_x0000_i1137">

ТОЦ1 = 21,56+1241,37 =1262,93

ТОЦ2 = 20,48+1894,7 = 1915,18
Тривалість операційно-фінансового циклу
ТОФЦ = tоб.з + tоб.д.з — tоб.к.з
tоб.к.з –період обороту кредиторської заборгованості
ТОФЦ = ТОЦ — tоб.к.з
tоб.к.з = <img width=«229» height=«45» src=«ref-1_1540412603-528.coolpic» v:shapes="_x0000_i1138">
Коб.к.з –коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості

tоб.к.з –характеризує розрахункову кількість днів для погашення комерційного кредиту від своїх постачальників.


Коб.к.з =

<img width=«523» height=«45» src=«ref-1_1540413131-1174.coolpic» v:shapes="_x0000_i1139">

= <img width=«233» height=«44» src=«ref-1_1540414305-622.coolpic» v:shapes="_x0000_i1140">
Коб.к.з –показує скільки оборотів необхідно підприємству для повної сплати чистої кредиторської заборгованості
Коб.к.з1 = <img width=«189» height=«44» src=«ref-1_1540414927-457.coolpic» v:shapes="_x0000_i1141">

Коб.к.з2 = <img width=«191» height=«44» src=«ref-1_1540415384-452.coolpic» v:shapes="_x0000_i1142">

tоб.к.з1 = <img width=«85» height=«41» src=«ref-1_1540415836-263.coolpic» v:shapes="_x0000_i1143">

tоб.к.з2 = <img width=«96» height=«41» src=«ref-1_1540416099-284.coolpic» v:shapes="_x0000_i1144"> 

ТОФЦ1 = 1262,93– 333,3 = 929,6

ТОФЦ2 = 1915,18– 493,15 = 1422,03
Оскільки ТОФЦ > 0 і на початок і на кінець звітного періоду, це означає, що підприємство відчуває потребу в грошових коштах (точніше в додатковому залученні їх зі сторони), бо фактично кредитує своїх дебіторів, котрі користуються грошовими коштами даного підприємства у формі комерційного кредиту.
4.6 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства
    продолжение
--PAGE_BREAK--1 Модель «Альтмана»
Модель прогнозування фінансової неспроможності, розроблена американським економістом Е. Альтманом, має також назву «розрахунок Z- показника». Побудована Альтманом багатофакторна дискримінанта функція має такий вигляд
Z = 1,012х1+0,014х2+0,033хз+0,006х4+0,999х5
де Z- залежна змінна(інтегральний показник фінансового стану підприємства);

Х<img width=«8» height=«23» src=«ref-1_1540416383-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1145">, Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1146">,…, Х<img width=«12» height=«25» src=«ref-1_1540416539-81.coolpic» v:shapes="_x0000_i1147">- незалежні змінні(показники) дискримінантної моделі.
<img width=«404» height=«232» src=«ref-1_1540416620-3681.coolpic» v:shapes="_x0000_i1148">

Х<img width=«8» height=«23» src=«ref-1_1540416383-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1149"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540373697-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1150">=(2049+315-932,295)/4781=0,2995

Х<img width=«8» height=«23» src=«ref-1_1540416383-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1151">=(1846+335-883,155)/4529=0,286

Х<img width=«8» height=«23» src=«ref-1_1540416383-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1152">=(2174+447-971,09)/5111=0,322

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1153">=(45,29+90,58)/4529=0,03

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1154">=(408,88+153,33)/5111=0,11

Х<img width=«9» height=«24» src=«ref-1_1540420767-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1155">=(659,33+42)/4529=0,15

Х<img width=«9» height=«24» src=«ref-1_1540420767-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1156">=(843,83+54)/5111=0,17<img width=«12» height=«23» src=«ref-1_1540372064-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1157">

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540420998-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1158">=(1403,99)/(362,32+1879,54+883,155)=0,449

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540420998-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1159">=(2036,0)/(51,11+2052,79+971,09)=0,662

Х<img width=«9» height=«24» src=«ref-1_1540421158-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1160">=1085,33/4529=0,239

Х<img width=«9» height=«24» src=«ref-1_1540421158-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1161">=1141,83/5111=0,223

Z=0,012*0,286+0,014*0,03+0,033*0,15+0,006*0,449+0,999*0,239=0,25

Z=0,012*0,322+0,014*0,11+0,033*0,17+0,006*0,662+0,999*0,223=

=0,23Значення “Z”

Імовірність банкрутства

До 1,8

Висока

1,81-2,67

Не можна однозначно визначити

2,67 і вище

НизькаВизначити теперішній стан підприємства точно неможливо.
2 Модель Ліса


Z=0,063Х<img width=«8» height=«23» src=«ref-1_1540416383-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1162">+0,092Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1163">+0,057Х<img width=«9» height=«25» src=«ref-1_1540421474-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1164">+0,001Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540420998-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1165">, де

<img width=«248» height=«41» src=«ref-1_1540421633-630.coolpic» v:shapes="_x0000_i1166">

<img width=«267» height=«41» src=«ref-1_1540422263-662.coolpic» v:shapes="_x0000_i1167">

<img width=«291» height=«41» src=«ref-1_1540422925-699.coolpic» v:shapes="_x0000_i1168">

<img width=«459» height=«45» src=«ref-1_1540423624-1003.coolpic» v:shapes="_x0000_i1169">

Х<img width=«5» height=«23» src=«ref-1_1540424627-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1170">=1846/4529=0,407;

Х<img width=«5» height=«23» src=«ref-1_1540424627-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1171">=2174/5111=0,425

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1172">=1342/4529=0,296

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1173">=1423/5111=0,278

Х<img width=«9» height=«25» src=«ref-1_1540421474-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1174">=45,29/4529=0,01

Х<img width=«9» height=«25» src=«ref-1_1540421474-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1175">=451,6/5111=0,088

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540420998-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1176">=1403,99/(362,32+1879,54+883,155)=0,449

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540420998-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1177">=2036,01/(51,11+2052,79+971,09)=0,662

Z=0,063*0,407+0,092*0,296+0,057*0,01+0,001*0,449=0,053

Z=0,063*0,425+0,092*0,278+0,057*0,088+0,001*0,662=0,0580
Нормативне значення за моделлю Ліса Z=0,037

Отже, імовірність банкрутства-низька.
3 Модель Таффлера

Z =0,53х1+0,13х2+0,18х3+0,16х4

<img width=«329» height=«45» src=«ref-1_1540425257-891.coolpic» v:shapes="_x0000_i1178">

<img width=«375» height=«45» src=«ref-1_1540426148-911.coolpic» v:shapes="_x0000_i1179">

<img width=«329» height=«41» src=«ref-1_1540427059-747.coolpic» v:shapes="_x0000_i1180">

<img width=«173» height=«41» src=«ref-1_1540427806-513.coolpic» v:shapes="_x0000_i1181">

Х<img width=«5» height=«23» src=«ref-1_1540424627-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1182">=754,33/883,155=0,854

Х<img width=«5» height=«23» src=«ref-1_1540424627-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1183">=920,83/971,09=0,948

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1184">=1846/(362,32+1879,54+883,155)=0,590

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1185">=2174/(51,11+2052,79+971,09)=0,706

Х<img width=«9» height=«25» src=«ref-1_1540421474-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1186">=883,155/4529=0,195

Х<img width=«9» height=«25» src=«ref-1_1540421474-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1187">=971,09/5111=0,19

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540420998-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1188">=1342/4529=0,296

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540420998-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1189">=1423/5111=0,278

Z=0,53*0,854+0,13*0,590+0,18*0,195+0,16*0,296=0,61

Z=0,53*0,948+0,13*0,706+0,18*0,19+0,16*0,278=0,67

Z>0.3 — гарні довгострокові перспективи

Z<0.2 – банкрутство ймовірне
Отже, можна зробити висновок, що підприємство має непогані довгострокові перспективи, оскільки Z > 0,3 і банкрутство мало ймовірне.


    продолжение
--PAGE_BREAK--4 Дискримінантна модель


Z = 1,5х1+0,08х2+10х3+5х4+0,3х5+0,1х6

<img width=«361» height=«253» src=«ref-1_1540428949-3616.coolpic» v:shapes="_x0000_i1190">

Х<img width=«5» height=«23» src=«ref-1_1540424627-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1191"><img width=«9» height=«17» src=«ref-1_1540432642-99.coolpic» v:shapes="_x0000_i1192">=0.178

Х<img width=«5» height=«23» src=«ref-1_1540424627-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1193"><img width=«9» height=«17» src=«ref-1_1540432818-98.coolpic» v:shapes="_x0000_i1194">=0.167

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1195"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540373697-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1196">=4529/2762=1,64

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540416460-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1197"><img width=«9» height=«17» src=«ref-1_1540432818-98.coolpic» v:shapes="_x0000_i1198">=5111/3023.79=1,69

Х<img width=«9» height=«25» src=«ref-1_1540421474-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1199"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540373697-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1200">=659.33/2762=0,24

Х<img width=«9» height=«25» src=«ref-1_1540421474-79.coolpic» v:shapes="_x0000_i1201"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540374045-76.coolpic» v:shapes="_x0000_i1202">=843.83/3023.79=0,28

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540420998-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1203"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540373697-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1204">=659.33/1085.33=0,61

Х<img width=«11» height=«23» src=«ref-1_1540420998-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1205"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540374045-76.coolpic» v:shapes="_x0000_i1206">=843.83/1141=0,72

Х<img width=«9» height=«24» src=«ref-1_1540421158-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1207"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540373697-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1208">=534/1085.33=0,49

Х<img width=«9» height=«24» src=«ref-1_1540421158-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1209"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540374045-76.coolpic» v:shapes="_x0000_i1210">=712/1141=0,62

Х<img width=«9» height=«25» src=«ref-1_1540434186-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1211"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540373697-77.coolpic» v:shapes="_x0000_i1212">=1085.33/4529=0,24

Х<img width=«9» height=«25» src=«ref-1_1540434186-80.coolpic» v:shapes="_x0000_i1213"><img width=«11» height=«20» src=«ref-1_1540374045-76.coolpic» v:shapes="_x0000_i1214">=1141/5111=0,22

Zп = 1,51*0.178+0,08*1,64+10*0,24+5*0,61+0,3*0,49+0,1*0,24=5.621

Zк = 1,51*0.167+0,08*1,69+10*0,28+5*0,72+0,3*0,62+0,1*0,22=5.785

Z > 2, отже підприємство вважається фінансово стійким, йому не загрожує банкрутство.
5 Двофакторна модель


Z = -0,3877 – 1,0736 * Кпокр +0,579 * (БЗ/СД)

БЗ –боргові зобов’язання (Ф1Р480+Р620)

СД –сукупні джерела (Ф1640)

Zп = -0,3877-1,0736 * 2.09 + 0,579 * (2762/4529) = — 2,26

Zк = -0,3877 — 1,0736 * 2.238 + 0,579 * (3023/5111) = -2,44
Z<0–висока ймовірність того, що підприємство залишиться платоспроможним.

За проведеними розрахунками бачимо, що ймовірність банкрутства невизначена лише за моделлю Альтмана, а всі інші показують гарні перспективи для підприємства.
Висновки
Причиною виникнення кредиту була необхідність одного товаровиробника продати свій товар, а покупця— купити його, коли він ще не отримав гроші за свій товар. Проте з розвитком суспільного відтворення з'явилося чимало інших чинників, що зумовлюють необхідність кредиту: поява вільних коштів в одних суб'єктів господарювання і виникнення потреби в них у інших; коливання потреб у коштах і джерелах їх формування, які виникають у юридичних і фізичних осіб та держави; надання в тимчасове користування коштів під майбутні, віддалені в часі, доходи.

Сутність кредиту полягає не в масі позиченої вартості, а в тих економічних відносинах, які виникають у зв'язку з рухом вартості на засадах зворотності та платності. Ці відносини характеризуються низкою специфічних рис, які конституюють явище кредиту і відрізняють його від інших економічних явищ.

Під формою кредиту слід розуміти найбільш загальний прояв його сутності, що не зачіпає внутрішньої структури кредиту і не пов'язаний з конкретною характеристикою її окремих елементів. З цих позицій правомірно виділяти дві форми кредиту— грошову та товарну, які тісно пов'язані між собою і є двома сторонами вартісної форми кредиту.

Вид кредиту — це конкретний прояв окремих елементів кредиту як економічного явища. Види кредиту можуть виокремлюватися в межах його форм і розглядатися як складові елементи системи, якою є кредит. Для потреб практики види кредиту можна класифікувати за значною кількістю критеріїв і тому видів кредиту може бути велика кількість. Є достатньо підстав для виділення і таких функцій кредиту, як контрольно-стимулююча та функція капіталізації вільних грошових доходів.У своїх проявах кредит розмаїтий, тому в теорії і на практиці розрізняють цілий ряд форм і видів кредиту. Їм властиві свої особливості. З розвитком людського суспільства чільне місце займає та чи інша форма або навіть вид кредиту.
Список використаної літератури
1.       Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121 III.

2.       Банківські операції: Підручник / За ред. проф. Мороза А.М.—К.: КНЕУ, 2000.— 384с.

3.       Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. — 2005, №5.

4.       Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на, пркриття кредитних ризиків: Банківська справа. // Фінанси України. — 2005, №12.

5.       Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік. №100/2003р.- с. 11.

6.       Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. М.І.Савлука. — К.:«Лі6раМ998.—344с.

7.       Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ — 1999.- №2-с. 35.

8.       Гроші та редит / За ред. М.І.Савлука. -К.: Либідь, 1992. -с.189.

9.       Гроші, та кредит: Підручник / За ред. Проф. В.С. Івасіва — К:. ККЕУ, 1999. 404 с.

10.   Каласюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. — 2001,- №9 — с. 54-57

11.   Каласюк В. В., Галасюк В'. В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. — 2001. — №5. — С. 54—56.

12.   П’ятаченко О.П Інтелектуалізована оцінка кредитоспроможності позичальника. // Фінанси України.- 2004, №6.

13.   Яворенко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. — К.: Т-во Знання, КОО,2000р.—243 с.
ДОДАТОК А
Баланс

на 31 грудня 2006 року

Актив

Код рядка

На початок звітнього періоду

На кінець звітнього періоду

І Не оборотні активи

 

 

 

Не матеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

 010

49

69

первісна вартість

 011

62

83

накопичена амортизація

 012

13

14

незавершене будівництво

 020

-

-

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

 030

1910

1989

первісна вартість

 031

2341

2431

знос

 032

431

442

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 040

35

120

інші фінансові інвестиції

 045

224

22

Довгострокова дебіторська заборгованість:

 050

24

235

відстрочені податкові платежі

 060

23

23

інші необоротні активи

 070

83

32

Усього за розділом І

 080

2348

2490

ІІ Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

 100

534

712

незавершене виробництво

 120

220

345

готова продукція

 130

115

137

товари

 140

94

103

Векселі одержані

 150

340

325

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

 160

59

71

первісна вартість

 161

74

92

резерв сумнівних боргів

 162

15

21

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

 170

24

33

за виданими авансами

 180

43

52

з нарахованих доходів

 190

-

-

за внутрішніми рахунками

 200

61

22

Інша поточна дебіторська заборгованість

 210

35

47

Поточні фінанасові інвестиції

 220

120

140

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній вілюті

 230

135

142

в іноземнії валюті

 240

23

21

Інші оборотні активи

 250

43

24

Усьго за розділом ІІ

 260

1846

2174

ІІІ Витрати майбутніхперіодів

 270

335

447

БАЛАНС

 280

4529

5111

Пасив

Код рядка

На початок звітнього періоду

На кінець звітнього періоду

І Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

1268,12

1431,08

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

362,32

408,88

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

90,58

153,33

Нерозподілений прибуток

350

45,29

451,6

неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усьго за розділом І

380

1403,99

2036,01

ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів 

 

Забезпечення витрат персоналу

400

362,32

51,11

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усьго за розділом ІІ

430

362,32

51,11

ІІІ Довгострокові забовязання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

1471,93

1490,58

Довгострокові фінансовізабовязання

450

362,32

153,33

Відстрочені податкові забовязання

460

-

-

Інша довгострокові забовязання

470

45,29

408,88

Усього за розділом ІІІ

480

1879,54

2052,79

Іv Поточні забовязання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

181,16

51,11

Поточна заборгованістьза довгостроковими забовязаннями

510

-

-

Векселі видані

520

226,45

153,33

Кредиторська заборгованістьза товари, роботи, послуги

530

203,805

408,88

Прострочені забовязання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

-

з позабюджетних платежів

560

181,16

306,66

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

-

-

з учасниками

590

-

-

зі внутрішніх розрахунків

600

90,58

51,11

Інші поточні забовязання

610

-

-

Усьго за розділом ІV

620

883,155

971,09

 v Доходи майбутніх періодів

630

-

 

БАЛАНС

640

4529

5111
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по банку