Реферат: VAR-аналіз валютних ризиків

Зміст

Завдання

Оцінити ризик зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:

,

де m- середньоденна зміна валютного курсу;

σ – середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін валютного курсу;

kα – поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності α (наприклад, для α=0,99 kα = 2,33);

Т – часовий період.

Дані для виконання роботи взяти із сайту Національного банку України www.bank.gov.ua.

Розв’язання

Зкопіюємо з веб-сайту Національного банку України www.bank.gov.ua курси євро до гривні з 17.12.2009 по 29.04.2010.

Начало формы

Національний банк України з 17.12.2009 по 29.04.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти євро

Дата Кількість одиниць Офіційний курс
17.12.2009 100 1160
18.12.2009 100 1143
21.12.2009 100 1143
22.12.2009 100 1145
23.12.2009 100 1138
24.12.2009 100 1138
25.12.2009 100 1147
28.12.2009 100 1147
29.12.2009 100 1147
30.12.2009 100 1150
31.12.2009 100 1145
06.01.2010 100 1153
11.01.2010 100 1146
12.01.2010 100 1161
13.01.2010 100 1158
14.01.2010 100 1166
15.01.2010 100 1159
18.01.2010 100 1150
19.01.2010 100 1150
20.01.2010 100 1143
21.01.2010 100 1131
22.01.2010 100 1127
25.01.2010 100 1132
26.01.2010 100 1133
27.01.2010 100 1127
28.01.2010 100 1126
29.01.2010 100 1120
01.02.2010 100 1117
02.02.2010 100 1113
03.02.2010 100 1115
04.02.2010 100 1119
05.02.2010 100 1108
08.02.2010 100 1095
09.02.2010 100 1095
10.02.2010 100 1102
11.02.2010 100 1101
12.02.2010 100 1099
15.02.2010 100 1086
16.02.2010 100 1089
17.02.2010 100 1092
18.02.2010 100 1098
19.02.2010 100 1085
22.02.2010 100 1081
23.02.2010 100 1089
24.02.2010 100 1085
25.02.2010 100 1082
26.02.2010 100 1078
01.03.2010 100 1084
02.03.2010 100 1081
03.03.2010 100 1082
04.03.2010 100 1089
05.03.2010 100 1091
09.03.2010 100 1084
10.03.2010 100 1082
11.03.2010 100 1086
12.03.2010 100 1090
13.03.2010 100 1098
15.03.2010 100 1098
16.03.2010 100 1093
17.03.2010 100 1095
18.03.2010 100 1097
19.03.2010 100 1090
22.03.2010 100 1078
23.03.2010 100 1072
24.03.2010 100 1075
25.03.2010 100 1058
26.03.2010 100 1059
29.03.2010 100 1059
30.03.2010 100 1068
31.03.2010 100 1068
01.04.2010 100 1068
02.04.2010 100 1067
06.04.2010 100 1067
07.04.2010 100 1061
08.04.2010 100 1057
09.04.2010 100 1053
12.04.2010 100 1061
13.04.2010 100 1077
14.04.2010 100 1077
15.04.2010 100 1079
16.04.2010 100 1073
19.04.2010 100 1073
20.04.2010 100 1065
21.04.2010 100 1069
22.04.2010 100 1060
23.04.2010 100 1057
26.04.2010 100 1055
27.04.2010 100 1056
28.04.2010 100 1053
29.04.2010 100 1050

На аркуші MS Excel з розробленою моделлю введемо до комірки F3 формулу

у вигляді =ABS((E3-$E$2)*A3/(A3-1)+ 2,33*КВАДРОТКЛ (E2:E3)*КОРЕНЬ(A3)) за принципом ковзного середнього. Простягнемо її до комірки F91 – 90-й день спостередження.

Спрогнозуємо курс ЄВРО на 25 днів – по 24.05.2010 за допомогою функції РОСТ (=РОСТ(E2:E91;A2:A91;A92;). Знову простягнемо формулу VAR тепер до комірки F116 – 115-й день спостереження.

Можна перевірити правильність розрахунку. У першому наближенні VAR, якщо довірчий інтервал заданий на рівні 95% — 99%, може дорівнювати 1,65 – 1,9 стандартного відхилення портфеля.

Таким чином, розрахунок здійснений вірно.

Взагалі, VAR. (Value-at-Risk) або «вартість у зоні ризику» як методика була розроблена однією з найбільших інвестиційних компаній США– JP Morgan у рамках їх внутрішньо-корпоративної системи Riskmetrics™. Дані, отримані із застосуванням даної системи, дотепер є еталоном для оцінок VAR, а сама методологія опублікована на спеціалізованому сайті www.riskmetrics.com, де зібраний значний обсяг інформації про саму методику, практику її застосування, принади і недоліки.

Спочатку дана методика призначалася для оцінки ризиків роботи з похідними фінансовими інструментами, але надалі вона була адаптована для оцінки великого числа фінансових і ринкових ризиків.

Показник VAR визначається як спрогнозований найгірший можливий збиток для заданого довірчого інтервалу (наприклад, 95%) протягом певного періоду часу (наприклад, 1 день або 1 місяць).

Методології обчислення VAR присвячено багато досліджень. В основному дана методологія використовується при роботі з фінансовими активами, особливо в банківському секторі. Дана методологія також використовується не тільки трейдерами і портфельними менеджерами, але й регулювальними органами. Так у США регулювальні органи вимагають від банків резервувати трикратний 10-денний 99% VAR під ринкові ризики.

В цілях управління ризиками промислової компанії методологія VAR, a також її модифікація Cash Flow-at-Risk (C-FAR), може використовуватися для аналізу ряду фінансових і ринкових ризиків, таких як процентний ризик, валютний ризик, ризики, пов'язані зі зміною біржових цін на сировину або продукцію тощо. На відміну від фінансових інститутів, які також використовують методологію VAR для оцінки сукупного ризику компанії, на нашу думку, для промислових компаній даний показник не може бути застосований для оцінки сукупного ризику компанії внаслідок більшої варіації активів і ризиків, у порівнянні з фінансовими інститутами.

Висновки

Оцінка валютного ризику за методом VAR-аналізу показує що за період 90 днів ризик зростає у середньому зі 29% (0,2924) – другий день оцінки до 110% (1,1) – 90-й день оцінки із-за постійних скачків курсу і зростання днів спостереження. У прогнозному 25-денному періоді ризик зростає повільніше зі 113% (1,1328) – 91-й (прогнозний) день оцінки до 135% (1,3512) – 115-й день оцінки, із-за того що прогнозні значення курсу вже згладжені рівномірно спадаючим трендом РОСТ.

Список використаної літератури

Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика./ Е. Н. Станиславчик // М.: Ось-89 – 2002

Cormac Butler. Mastering Value at Risk: A Step-by-Step Guide to Understanding and Applying VaR // Financial Times Prentice Hall, 1999

Струченкова Т. О достоверности оценок риска по методике VAR. Управление риском. -2000. -№3. – С. 11-15

Лобанов А.А., Кайнова Е.И. Сравнительный анализ методов расчета VaR-лимитов с учетом модельного риска на примере российского рынка акций. Управление финансовыми рисками. -2005. -№1. – С. 77-99

Овчинников І.О. Технологія оцінки ризиків в процесі управління ризиками на прикладі методу VAR. Стаття УДК 65.011.3: 656.7: 061.5 (045)

9

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу