Реферат: Розрахунок лінійного електричного кола символічним методом в режимі синусоїдального струму

Міністерство освіти і науки України

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ

Розрахунково-графічна робота з дисципліни

«Теорія електричних кіл та сигналів»

«Розрахунок лінійного електричного кола символічним методом в режимі синусоїдального струму»

Варіант № 20

Полтава 2010

Завдання:

1. Зобразити схему електричного кола відповідно до заданого варіанта. Вхідні дані приведенні в тб.3.1

2. Розрахувати:

· Напруги і струм заданого ЕК в режимі синусоїдального струму на частотах f 1 таf 2. Розрахунки провести символічним методом

· Повну потужність (S)

· Активну потужність(P)

· Реактивну потужність (Q)

· Коефіцієнт потужності Cos(φ)

· Зобразити графік трикутника потужностей.

Вхідні дані:

Напруга, яка подається на ЕК змінюється за законом:

т а б.3.1

f1, кГц f2, кГц Z1(R1, кОм) Z2(C2, мкФ) Z3(C3, мкФ) Z4(L4, мГн) Z5(L5, мГн)
1 100 1 1 10 1 0,1

мал.1


Розв`язання

На заданій схемі:

— у відповідності з нумерацією елементів схеми позначимо стрілками напрямки комплексних струмів та напруг, які підлягають розрахунку:

İmŮ m İmL4 Ů mL4 İmC3 Ů mC3 İmR1 Ů mR1 İmC2 Ů mC2

— у відповідності з нумерацією елементів схеми позначимо комплексні опори:

ZC2 ZR1 ZL4 ZC3

Тоді задану схему можна представити у вигляді мал.2

мал.2

Згідно з умовами завдання представимо вхідну напругу:

У алгебраїчній комплексній формі, використавши для цього формулу Ейлера

I.Проведемо розрахунки за умов:

f1 = 1кГц=103 Гц = 1000 Гц

ω1 =2·f1 = 6.28·1000 = 6280 рад/сек

1. Розрахунок комплексних елементів опорів елементів схеми:

Ом

Ом

2. Розрахунок комплексного еквівалентного опру (Z=Zекв. ) заданої схеми:

Так як задане ЕК драбинної (щаблевої ) структури, то шуканий опір буде розраховуватися методом еквівалентних перетворень заданої схеми.

2.1 Розрахунок комплексного опору Z1, як паралельне з`єднання елементів R1 та L4 і відповідно паралельне з`єднання комплексних опорів ZR1 та ZL4 :


Тоді задану схему можна представити у вигляді , див. мал.3

мал.3

2.2 Розрахунок комплексного опору Z2, як послідовне з`єднання елементів Z1 та C3 і відповідно паралельне з`єднання комплексних опорів ZC3 та Z1:

Тоді задану схему можна представити у вигляді, див. мал. 4

мал. 4

2.3 Розрахунок комплексного еквівалентного опру (Z=Zекв. ) заданої схеми як послідовне з`єднання елементів Z2 та C2 і відповідно послідовне з`єднання комплексних опорів Z2 та ZC2 :

3. Розрахунок вхідного комплексного струму İm заданої схеми:

4. Розрахунок комплексної напруги ŮmC2 наелементі С2:

A

B

5. Розрахунок комплексної напругиŮmC3 та струму İmC3 на елементі C3:

6. Розрахунок комплексної напруги ŮmL4 та струму İmL4 на елементі L5:

7. Розрахунок комплексної напруги ŮmR1 та струму İmR1 на елементі R1:

Перевірка виконання рішень за I - м та II - м законом Кірхгофа :

8. Розрахунок повної потужності (S), активної потужності (P), реактивної потужності (Q) та коефіцієнта потужності сos (φ) ЕК:

S = Ům · m = (8.66+j5) · (-0.033+j0.057) = (-0.571+j0.329) = P + jQ

P = Re(S) = — 0.571 Вт

Q = Im(S) = 0.329 ВАР

9. Трикутник потужностей:

мал.5

II. Проведемо розрахунки за умов:

1. Розрахунок комплексних опорів елементів схеми:

Ом

Ом

2. Розрахунок комплексного еквівалентного опру (Z=Zекв. ) заданої схеми:

Так як задане ЕК драбинної (щаблевої) структури, то шуканий опір буде розраховуватися методом еквівалентних перетворень заданої схеми.

2.1 Розрахунок комплексного опору Z1, як паралельне з`єднання елементів R1 та L4 і відповідно паралельне з`єднання комплексних опорів ZR1 та ZL4 :

Тоді задану схему можна представити у вигляді , див. мал.3

2.2 Розрахунок комплексного опору Z2, як послідовне з`єднання елементів Z1 та C3 і відповідно паралельне з`єднання комплексних опорів ZC3 та Z1:

Тоді задану схему можна представити у вигляді, див. мал.4

2.3 Розрахунок комплексного еквівалентного опру (Z=Zекв. ) заданої схеми як послідовне з`єднання елементів Z2 та C2 і відповідно послідовне з`єднання комплексних опорів Z2 та ZC2 :

3. Розрахунок вхідного комплексного струму İm заданої схеми:

4. Розрахунок комплексної напруги ŮmC2 наелементі С2:

5. Розрахунок комплексної напругиŮmC3 та струму İmC3 наелементі C3:

6. Розрахунок комплексної напруги ŮmL4 та струму İmL4 на елементі L4:

7. Розрахунок комплексної напруги ŮmR1 та струму İmR1 на елементі R1:

Перевірка виконання рішень за I - м та II - м законом Кірхгофа :

8. Розрахунок повної потужності (S), активної потужності (P), реактивної потужності (Q) та коефіцієнта потужності сos (φ) ЕК:

9. Трикутник потужностей:

мал.6

еще рефераты
Еще работы по физике