Реферат: Силові трансформатори. Будова, монтаж, обслуговування

--PAGE_BREAK--II. Ремонт трансформаторів1. Дефектація та розбирання трансформаторів


Дефектацією трансформатора називають комплекс робіт з виявлення характеру і ступеню пошкоджень його окремих частин. Найбільш характерні неполадки трансформаторів і причини їх виникнення наведені у табл.1.


Таблиця 1. Найбільш характерні неполадки силових трансформаторівПослідовність розбирання трансформатора залежить від його конструкції. Під час повного розбирання трансформатора з розширювачем зливають масло до рівня нижчого від ущільнення прокладки кришки трансформатора і знімають розширювач, попередньо від'єднавши його від кришки. Якщо на патрубку, що виходить від розширювача до кришки, встановлено газове реле, розбирання починають з демонтажу реле. Розбирати трансформатор слід обережно.

Кришку з виймальною частиною знімають стропильними захватами та піднімальними механізмами. Припіднявши кришку на 10-<metricconverter productid=«15 мм» w:st=«on»>15 мм, оглядають положення ущільнювальної прокладки та її зберігають для повторного використання. Тривалість перебування виймальної частини трансформатора поза межами масла не повинна перевищувати 12год при вологій погоді та 16 год при сухій. Починають відлік часу з початку зливання масла з бака трансформатора. Виявлені дефекти фіксують у дефектаційній карті стандартного зразка. При дефектації трансформаторів старих конструкцій з пошкодженими обмотками, відомостей про які може не виявитися, знімають ескізи обмоток і виводів. Для цього використовують різні пристрої, в тому числі дуже прості за конструкцією і зручні у використанні пристрої (шукач, прилад живлення, індикатор).
<img border=«0» width=«314» height=«249» src=«ref-1_1703558262-16845.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035">

Рис.11.
Прилади для визначення місць виткового замикання в обмотках трансформаторів:
а — секційний шукач; б — щільовий шукач; в — секційний прилад живлення; г – індикатор
Прилад живлення виконують у двох варіантах: з П-подібним осердям, аналогічно секційному шукачу, але з більш сильною котушкою і кнопкою у торці для короткочасного вмикання (рис 11, в), або у вигляді стержневої конструкції, довгий стержень з суцільною обмоткою витків по всій довжині.

Індикатор (рис.11, г) складається з мікроамперметра, вмонтованого в одному корпусі з випрямлячем, підсилювачем та регулятором чутливості.

Замикання в секційних однопроводових обмотках виявляють наступним чином. Включають стержневий прилад живлення 2 (рис.12, а) в мережу напругою 36, 127 або 2205 і вставляють його в обмотку, яку перевіряють, як вказано на рис.18, потім з протилежної приладу живлення сторони вставляють почергово в кожну секцію шукач 3. Прилад дає змогу визначити місце замикання витків в обмотках будь-якого діаметра.
<img border=«0» width=«279» height=«217» src=«ref-1_1703575107-16281.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036">

Рис.12.
Визначення місця замкнення витків в обмотках силових трансформаторів:
a — по вертикалі обмотки; 6-у радіальному напрямі; в — по горизонталі обмотки; г — положення оператора; 1 — секційне джерело живлення; 2 — стержневе джерело живлення; 3 — шукач; 4 – індикатор    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по физике