Реферат: Методика навчання техніці бар'єрного бігу

Контрольнаробота

Здисципліни: Легка атлетика з методикоювикладання

тема: Методика навчання техніцібар'єрного бігу.

2010


1.Методика навчання техніці бар'єрного бігу

Бар’єрний біг єодним з найбільш складних у координаційному відношенні видів легкої атлетики.Складність цього бігу полягає в тому, що бігунові, крім відповідних вимог дошвидкісного бігу на дистанції гладкою, необхідно чітко дотримуватися певнийритм і довжину кроків від старту до останнього бар'єру, не допускати зайвихвертикальних коливань ЗЦМ, володіти гарною координацією рухів, мати силу іспритність, гнучкість і рухливість в тазостегнових суглобах .

Приступати дооволодіння технікою бар'єрного бігу можливо лише після того, як займаютьсяоволоділи основами гладкого бігу і освоїли техніку високої та низької стартів.

Завдання 1.Ознайомити з технікою бар'єрного бігу. Ознайомлення слід починати здемонстрації техніки бігу по дистанції, яка включає біг зі старту з подоланням3 — 4 бар'єрів і фінішування. Бажано продемонструвати техніку бігу ще 2 -3рази, а потім запропонувати займаються самим кілька разів пробігти в три крокичерез 2 — 3 бар'єру, висотою 40-50 см і відстанню 7 -8 м. У процесі показу техніки бар'єрного бігу звернути увагу займаються на сміливе підбігання добар'єра, кидок на бар'єр і зв'язок ритму подолання бар'єру з бігом між ними.

Завдання 2.Навчити техніці подолання бар’єра. Бар’єрний біг вимагає від спортсмена гарноїгнучкості задньої і передньої поверхні стегна, рухливості в кульшових суглобах.Тому, перш ніж приступити до вирішення цього завдання, необхідно ознайомитизаймаються з вправами, спрямованими на розвиток гнучкості й еластичності м'язіві зв'язкового апарата.

1. Стоячи наодній нозі біля опори, робляться махи іншою ногою вперед-назад.

2. Стоячиобличчям до опори, робляться махи прямою ногою в праву і ліву сторони.

3.Ходьба ізнахилами вперед і діставання статі руками.

4. Ходьба звипадами вперед і пружинистим погойдуванням тулуба, а потім з нахилом вперед ідіставання ліктями пола.

5. Стоячи спиноюдо гімнастичній стінці, зігнути в коліні ногу і занести носок стопи напоперечину. Прогнутися в попереку, виводячи таз вперед.

6. Широкорозставивши ноги, здійснюють поперемінне присідання то на правій, то на лівійнозі, пружно покачуваючись.

7. Сісти вположення «бар'єрного кроку» (Махова нога витягнута вперед, товчкова, зігнута устопі, відведена в сторону під прямим кутом).

8. Початковеположення те ж, що і в попередній вправі. Спираючись руками об підлогу, піднятисявгору, прийнявши положення «широкого кроку». Не відриваючи п'ять від підлоги,переміститися в положення «бар'єрного кроку», при якому товчкова нога витягнутавперед, а Махова відведена в сторону.

9. Поставить ногуп'ятою на гімнастичного «коня», бар'єр або іншу опору, нахилитися вперед і вбік відведеної ноги.

10.Стоячи боком убар'єру, гімнастичній стінки або «коня», покласти зігнуту в коліні ногу наопору. Нахили тулуба вбік відведеної ноги, а потім вперед-вниз, одночасноопускаючи плече і руку, протилежні стоїть нозі.

Тут і далі вправипроводяться з поступовим ускладненням. Займаються повинні поступово освоїти всіперераховані вправи. У процесі подальших занять, коли бігуни вже придбаютьбар'єрну достатню гнучкість, число вправ і кількість їх повторень зменшується.У міру розвитку гнучкості, еластичності м'язів і зв'язкового апарату тазнайомства з технікою бар'єрного бігу займаються приступають до оволодіннятехнікою подолання перешкод і ритмікою бігу між німі. Підводячі вправи доцільновиконувати в тій послідовності, в якій виробляються руху в бар'єрному бігу. Впершу чергу слід освоїти вправи, спрямовані на оволодіння правильним виконаннямвідштовхування і входом на перешкоду.

1.Стоячи спиноюдо гімнастичній стінці або перешкоди і спираючись на нього, робиться підйом івипрямлення маховою ноги над бар'єром, потім нога повертається у вихіднеположення. Опорну ногу в коліні не згинати. Бар'єр має стояти на відстані 1 -1,20 м від бігуна.

2.Стоячи міжбар'єрами і спираючись на них руками, робиться підйом маховою ноги зпросуванням тазу вперед.

3. Робитипідскоки на поштовхової нозі, утримуючи махову ногу під прямим кутом,розгинаючи і згинаючи її в колінному суглобі при кожному підскоку. Товчкованога при цьому не згинається.

4. Імітація атакибар'єра, поставленого у гімнастичній стінки або гімнастичного коня, стопкиматів. При виконанні вправи треба стежити за тим, щоб стегно маховою ногипіднімаються трохи вище рівня «коня», після чого проводити швидке її розгинанняв колінному суглобі до повного випрямлення. Одночасно «викидається» рука,різнойменних маховою нозі, і збільшується нахил тулуба. Поступово вправуускладнюється тим, що виконується з підходом і атака на перешкоду доповнюєтьсякидком руки і активним просуванням вперед тулуба.

Потім у навчаннізастосовуються підводять вправи для оволодіння технікою роботи поштовховоїноги.

1. Ковзаннястопою поштовхової ноги уздовж похилій поверхні бар'єру з подальшим винесеннямїї вперед.

2. Перенесенняпоштовхової ноги через бар'єр, стоячи в положенні невеликого нахилу вперед зупором рук про гімнастичну стінку, бар’єр. При виконанні цих вправ необхідностежити за тим, щоб опорна нога не згиналася в колене.

3.Перенесенняпоштовхової ноги збоку через два бар'єру різної висоти, що стоять один відодного на відстані 50 — 60 см.

Далі слідуютьвправи для навчання поєднанню рухів маховою і поштовхової ніг і сходу зперешкоди.

1. Сидячи на«коні» в положенні «широкого кроку», одночасно з опусканням маховою ногиперенести поштовхову ногу через снаряд.

2. Подолатибар'єр з положення «стоячи» на поштовхової нозі і тримаючи ногу над бар'єром(опустити махову ногу, одночасно відштовхуючись поштовховою).

Виконувати вправуможна як з місця, так і з підходом до бар'єра.

Подальше навчаннятехніці переходу через бар'єр відбувається одночасно з навчанням ритму бігу, щосприяє закріпленню технічних навичок, отриманих в процесі виконання спеціальнихвправ.

Завдання 3.Навчити ритму і техніці бігу між бар’єрами. Для вирішення цього завдання надоріжці ставляться 3 — 5 бар'єрів заввишки 50 — 60 см на відстані 7 м один від одного. Відстань від лінії старту до першого бар'єру становить близько7 — 7,5 м. Займаються повинні з положення високого старту подолати дистанцію,зробивши до першого бар'єру 4 кроку, а між перешкодами — 3 шага. Ритм бігуповинен бути наступним: перші три кроки однакові за часом, четвертий швидше.Викладач голосом або ударами задає цей ритм, наприклад: «Раз, два, три — гоп!Раз, два, три — гоп!

Для подальшогоосвоєння ритмом бігу доцільно розмітити доріжку по довжині кроків. Приблизна їхспіввідношення має бути наступним: перший відрізок 105 см, другий — 130 см, третя — 155 см, четвертий — 140 см, відстань від місця відштовхування добар'єру — 170 см. Дуже важливо при цьому звернути увагу займаються на те, щоскорочення останнього, перед відштовхуванням на бар'єр, кроку відбувається зарахунок постановки ноги якомога ближче до проекції ЗЦМ з передньої частинистопи. У процесі освоєння ритму і техніки бігу відстань між бар'єрами і їхвисота збільшуються, необхідно також підвищувати швидкість пробіганнядистанції.

Завдання 4.Навчити техніці низького старту і стартового розгону з подоланням бар’єрів. Післязасвоєння техніки подолання перешкод і ритму бігу приступають до навчання техніцістарту і стартового прискорення. Для цього необхідно оволодіти технікоюнизького старту, вміти швидко набирати швидкість і ритмічно виконувати біг допершого бар'єру, точно потрапляючи ногою на місце відштовхування через бар'єр,а також збільшувати швидкість бігу після подолання перешкоди.

Навчання низькогостарту проводиться так само, як в бігу на короткі дистанції. Потрібно звернутиувагу займаються на більш енергійні рухи рук і більш швидке випрямлення тулуба.Основний засіб навчання — біг з низького старту з подальшим подоланням 2 — 3бар'єрів. У тому випадку якщо заняття тривалий час включають біг зі стартучерез один бар'єр, то спортсмени звикають знижувати швидкість після йогоздолання. В початковий період навчання відстань між бар'єрами може бутизменшено.

Завдання 5.Навчання техніці бар'єрного бігу в цілому та її вдосконалення.

Рішення цієїзадачі досягається багаторазовим повторенням спеціальних вправ бар’єриста,бігом через бар'єри різної висоти, бігом через що збільшується кількістьбар'єрів, розставлених на різній відстані, бігом з низького і високого стартівпо всій дистанції без урахування часу і з контролем часу. Слід зазначити, щозастосування різного поєднання розстановки бар'єрів і зміна їх висотидозволяють зробити заняття більш цікавими, підвищують їх емоційність,полегшують процес оволодіння технікою. Ефективність навчання техніці бар'єрногобігу також значно підвищується при використанні навчальних бар'єрів зниженоювисоти і з м'якими перекладинами (рис. 1).

Принциповапослідовність навчання техніці бар'єрного бігу на 400 м та ж і відбувається після оволодіння технікою бар'єрного бігу на короткі дистанції.

Рекомендуємо нижчедокладно розглянути «Примірний план навчання техніці бар'єрного бігу».


/>

Рис.1. Спеціальнівправи бар'єриста

2.Примірний план навчання техніці бар'єрного бігу

Завдання Засоби Організаційно-методичні заходи Типові помилки Причини Виправлення 1.Ознайомити з технікою бар'єрного бігу

1. Демонстрація викладачем техніки бар'єрного бігу та пояснення (показ, розповідь)

2. Випробування техніки бар'єрного бігу

Перегляд та аналіз кінограм, кінокольцівок, відеофільмів, фотографій, плакатів цілісного бігу

Знайомство з правилами змагань

Невпевненість і страх подолання бар'єрів Використання стандартних бар'єрів Забезпечити оптимальну відстань і висоту навчальних бар'єрів при апробуванні 2. Навчити техніці подолання бар'єру

1. Імітація роботи рук з одночасним підніманням стегна маховою ноги вперед-назад і наступним викиданням гомілки п'ятою вперед

2. Імітація роботи рук з нахилом вперед з положення «бар'єрного кроку» або з опорою маховою ноги на бар'єр або гімнастичну стінку, на рівні поясу

3. Імітація атаки бар'єра, поставленого у гімнастичній стінки (з місця,

1-2-3 кроків)

4. Перенесення поштовхової ноги через бар'єр на місці з опорою руками на гімнастичну стінку на рівні грудей

5. Ковзання коліном і стопою поштовхової ноги вздовж поверхні бар'єру, стоячи обличчям до гімнастичній стінці і тримаючись за жердину на рівні грудей

6. Перехід через бар'єр в ходьбі. Підняти махову ногу, зігнувши в коліні, і опустити її за бар'єр. Одночасно перенести поштовхову ногу, зігнуту в коліні, через бар'єр паралельно планці і зробити крок за бар'єр

7. Подолання 3-4 бар'єрів, поставлених на відстані 2-3 м один від одного, в ходьбі і бігу

Виконувати в ходьбі з просуванням вперед. Рухи руками виконуються плавно з великою амплітудою

Махову ногу не згинати. Голову не опускати

Гомілку махової ноги підбирати до стегна. Вправу виконувати з прискоренням в кінці

Бар'єр розташований на відстані стопи позаду маховою ноги, товчкова нога переноситься з заднього положення

Верхня планка бар'єру встановлена похило, а бар'єр знаходиться перпендикулярно до гімнастичній стінці. Махова нога стоїть високо на стопі

Махову ногу ставити ближче до проекції ОЦМ, «гребуючим» рухом

Коліно поштовхової ноги рухається вперед-вгору до середньої лінії тулуба

Піднімання прямої ноги

Недостатнє відведення поштовхової ноги в бік

Атака бар'єра прямою ногою. Відхилення тулуба назад

Підняття стопи поштовхової ноги вище коліна і розгинання її в колінному суглобі

Зігнута опорна нога, таз не виводиться вперед

Відсутня синхронність дій рук і ніг

Стрибок через бар'єр

Нерозуміння суті вправи

Недостатньо розвинені гнучкість і еластичність м'язів і зв'язок в тазостегновому суглобі

Нерозуміння сутності руху

Нерозуміння сутності руху

Недостатньо розвинена гнучкість і рухливість у тазостегновому суглобі

Не відводиться вперед протилежна махової нозі рука

Бар'єр долається махом прямої ноги

Гомілку маховою ноги підбирати до стегна

Виконувати вправи для розвитку гнучкості

Підняття «гострого» коліна. Імітація з акцентом на нахил тулуба

Вправи спочатку виконувати повільно

Виконувати вправи для розвитку гнучкості

Виконати імітаційні вправи

Перенесення махової ноги в ходьбі і бігу збоку від бар'єру

3. Навчити ритму і техніці бігу між бар'єрами

1. Біг з високого старту поруч з бар'єрами в 3 кроки (з боку поштовхової і махових ніг)

2. Біг з високого старту з подоланням 3-4 бар'єрів в 3 кроки

Відстань від першого бар'єру пробігається за 7-8 бігових кроків. Відстань між бар'єрами вкорочені, а висота занижена

По мірі оволодіння технікою бігу вар'їрується висота бар'єрів і відстань між ними, наближаючись до змагальних умов

Завісання над бар'єром. Короткий і пасивний перший крок за бар'єр

Недобігання до місця відштовхування на бар'єр. Пробігання місця відштовхування на бар'єр. Біг стрибками

Під час атаки бар'єру тулуб відхиляється назад. Тулуб випрямляється при сході з бар'єру

Неправильний вибір місця початку бігу. Раннє випрямлення тулуба, біг широкими кроками. Помилки в техніці подолання бар'єру, прискорення першого кроку

Перенесення поштовхової ноги через бар'єр у гімнастичній стійки. Біг через низькі бар'єри в один крок

Виправити стартову позу початку бігу. Зберігати нахили в стартовому розгоні, біг виконувати з передньої частини стопи. Виконувати пробіжки збоку від бар'єрів з перенесенням поштовхової (махової) ноги через перепону

4. Навчити техніці низького старту і стартового розбігу з подоланням бар'єрів

1. Біг з низького старту від бар'єру

2. Біг з низького старту з подоланням 1-3 бар'єрів

Уточнити місце поштовху і вносити поправки в початок старту і швидкість стартового розгону

У міру засвоєння техніки додавати кількість бар'єрів

Близький підхід до бар'єра і перестрибування через нього

Передчасний нахил тулуба при вході на бар'єр

Неправильний вибір місця початку бігу

Стопорящий рух поштовхової ноги викликає ранній нахил

Нанести позначки відштовхування, використовувати низький бар'єр

Долати бар'єри з акцентом на підйом стегна махової ноги

5. Навчання техніці бар'єрного бігу в цілому та її вдосконалення

1. Біг з високого старту з розгоном 18-22 м через 5-6 бар'єрів

2. Біг з низького старту по всій дистанції без урахування часу і з контролем часу

Оволодіння технікою подолання бар'єрів на високій швидкості із збільшеною довжиною стартового розбігу

Прийом контрольних нормативів, прикидки, змагання

Неузгоджені рухи рук і ніг у бігу

Низьке положення коліна при перенесенні поштовхової ноги через бар'єр

Слабка рухливість у кульшових суглобах

Нерозуміння сутності руху

Виконання спеціальних вправ бар'єриста з обох ніг

Імітація перенесення поштовхової ноги з опорою у гімнастичній стінки


Списоклітератури

/>

еще рефераты
Еще работы по физкультуре и спорту