Реферат: Права жінки в шаріаті

Права жінки в шаріаті

Зміст

1. Поняття та зміст Шаріату

2. Загальні права жінки в ісламі

3. Права дочки в ісламі

4. Права жінки як дружини

5. Право на розлучення

6. Права жінки в ісламі як мусульманки

7. Право жінки на спадок

8. Право на працю жінки

9. Поїздка жінки без супроводу

Література

1. Поняття та зміст Шаріату

Термін «шаріат» походить від арабського «шараа» — «спрямовувати», «видавати закони». Від цього самого кореня утворені «ташриун» — «законодавство», «шариун» — «законодавець», «муташариун» — «адвокат» і десятки інших термінів. Англійські сходознавці Вільям Монтгомерп Уотт і П'єр Какиа визначають шаріат як «мусульманську концепцію права», яка «багато в чому від якихось других».

Кодекс шаріату підрозділяється на три основні частини — ібадат (обов'язки, що стосуються релігійного культу), муамалят (чисто юридичні норми) та укубат (система покарань).

Шаріат суворо регламентує майже усі сторони побуту, сімейних взаємин тощо. Разом із звичаєвим правом, адатом, шаріат створює густу мережу обов'язкових приписів, що практично детермінують поведінку мусульманина на суспільному і побутовому рівні.

Система законодавства ґрунтується на визнанні приватної власності на засоби виробництва. Вона встановлює правила спадкування майна, за якими майно повинно переходити лише до законних спадкоємців (тобто тих, яких такими визнає Коран), особливо підкреслювалося, що «чоловікові виділяється частка, що дорівнює частці двох жінок». Забороняється входити у чужий будинок, коли в ньому немає господарів, але в той самий час дозволяється присвоювати майно з виморочних будинків. Злодії жорстоко караються за вчинену ними крадіжку: «Злодію і злодійці відрубуйте руку в покарання за те, що вони вчинили»,- говориться в Корані. Менш жорстко переслідується убивство — тут багато речей дозволялося за законами адата з його традиційними інститутами кровної помсти. Коран дозволяє правовірним помститися, але у межах еквіваленту: вільного за вільного, жінку за жінку, раба за раба. Він серед іншого забороняє убивати новонароджених дівчаток (звичай, широко поширений в доісламській Аравії). За вбивство чи тілесні пошкодження можна було відкупитися, але розмір викупу був непосильним для простої людини: 100 верблюдів та 12 тис. дирхемів. Убивство немусульманина або жінки тягнуло меншу відповідальність. Коран врегулював також сімейні стосунки, виробив правила шлюбу і розлучення, установив правила опікунства тощо.

Шаріат регулює цивільні правовідносини, порядок вирішення майнових суперечок, стягнень і покарань. Дуже важливо, що при оцінці того чи іншого діяння береться до уваги намір, часто оцінка здійсненого діяння враховує не так сам доконаний факт, як суб'єктивні наміри людини.

Слідкували за виконанням норм шаріату і тлумачили їх мусульманські богослови. Мусульманське духовенство виконувало (а подекуди і до сьогодні виконує) більше світські, ніж суто релігійні функції. Мулла, який перебуває при мечеті,- це, власне, вчитель у церковній школі. Каді — це суддя, знавець шаріату. Улем — учений богослов, викладач у вищій релігійній школі, рада улемів давала свій висновок з питань релігії і права. Специфіка шаріатського процесу полягає у тому, що не існує поділу справ на цивільні та кримінальні, не робиться процесуальної різниці між позивачем і відповідачем. При розгляді справ не було ні прокурора, ні адвоката. Справу починали на прохання потерпілого чи його родичів.

Офіційна процесуальна норма шаріату прирівнює двох жінок до одного мужчини (зокрема, при наданні свідчень).

Відмінності шиїтської редакції шаріату, зазвичай, носять істотного і принципового характеру. Так, шиїти на відміну сунітів узаконили тимчасовий шлюб. У шиїтському шаріаті є офіційне розпорядження відвідувати могилу халіфа Алі, сини Хусейна і імама Рези. У заклику віруючих до молитві, з подачі милостині, в оформленні молитовних будинків, у витлумаченні основ мусульманської держави й у становищі про його верховному правителі шиїтська трактування також трохи відрізняється від ортодоксальної сунітською. Висловлювання і їх учинки членів сімейства Мухаммеда, особливо вислову 12 імамів, в правових нормах шиїзму мають юридичну силу.

Джерелами шаріату і мусульманського права є Коран, сунна (вислову і події Мухаммеда), кияс (аналогія), иджма (узгоджене думка великих правознавців і богословів), фетвы (юридичні укладання вищих духовних осіб), адаты (традиції, звичаї арабів. І інших народів, які сповідують іслам). Відповідно до ісламським традиціям головні джерела шаріату — Коран і сунна, й інші джерела нічого не винні їм суперечити. Тому мусульманські правознавці обмежені у діях та самостійно можуть вирішувати юридичні запитання у підставі інших джерел, лише коли по даним питанням немає указівок, у Корані і сунне. Однак у кожному разі їх рішення нічого не винні суперечити «духові та букві» Корану і сунни. У той самий час, що у Корані і сунне немає відповіді на багато запитань, що стосуються регулювання життя громади віруючих, саме шаріату належить головне місце у вирішенні цих питань.

Принципова новизна шаріату від того християнського правничий та інших релігійних законодавчих систем у тому, що, хоч і функціонували уже багато століть, ніколи не повністю заміняли співіснували із нею світських правових норм, тоді як так званий мусульманський світ із моменту виникнення ісламу (VII в.) і до кінця ХІХ ст., сутнісно, не знав інших законодавчих систем, крім шаріату. Слід, проте, відзначити, що у середині ХІХ ст., під час танзимата, в судоустрій і судочинстві Османської імперії була спроба відокремити світські формою справи від шаріатських. Однак у функціях і компетенції двох типів судових установ був чітких разграничений.

Шаріат містить багато заборон, частина з яких може видатись нам незрозумілими нелогічними, недоречними, негуманними, занадто суровими, застарілими і в кінцевому випадку несправедливими.

Перш за все, вражає широке застосування, різноманітність й витонченість тілесних покарань, аж до смертної кари.

На смерть каралися такі злочини як: подружня зрада жінки, зрада рабинею свого господаря, проституція, сексуальні збочення, алкоголізм, розповсюдження і вживання наркотиків, чотирикратне порушення посту, негідне життя на землі та незгода з Аллахом. Останні два злочини тлумачились досить невизначено, що давало привід для зловживань.

Щодо інших злочинів, то крадіжки карались жорстокіше за вбивства із-за освячення кровної помсти. Коран дозволяє помсту в межах еквівалента: вільного за вільного, раба за раба… У деяких мусульманських країнах існують спеціальні клініки, які за вироком, шаріатського суду завдають винним тих тілесних пошкоджень, які ті чинили своїм ближнім. При завданні якихось матеріальних збитків винний повинен відшкодувати їх у еквівалентному розмірі.

Як і більшість інших релігій, іслам засуджує самогубство, аборти та вбивство новонароджених дітей.

Значне місце в шаріаті відіграють заборони (харам). Так у їжі, окрім заборон на свинину, кров, падаль і м'ясо ракоподібних, існує заборона і на м'ясо чистих тварин забитих без відповідного ритуалу. Заборона на алкогольні напої досить м'яка — забороняється лише цілеспрямоване і надмірне їх вживання.

Таким чином, жорстокість заборон і покарань являється вагомим чинником у формуванні дисципліни.

2. Загальні права жінки в ісламі

На мусульманку, що досягла зрілості і що знаходиться при повному розумі, покладені ті ж релігійні обов'язки, які покладені на мусульманина: здійснення молитви, виплата закята, пост в рамадан і здійснення хаджу. Проте шаріат полегшив жінці деякі норми: вона звільнена від молитви і поста під час менструацій і післяродових кровотеч із-за її фізичного і психологічного стану в ці проміжки часу. Що стосується поста в рамадан, то вона повинна відшкодувати пост, постивши така ж кількість днів після припинення менструації і післяродової кровотечі.

Жінка і чоловік отримують однакову нагороду (за благодіяння) і однакове покарання (за гріхи) в цій і в майбутньому житті. Аллах Всевишній сказав:

«Хто здійснює добрі справи — будь вони чоловіки або жінки, будучи віруючим, того Ми неодмінно обдаруємо прекрасним життям і винагородимо (у майбутньому житті) за краще з того, що вони здійснювали» (сура 16, аят 97).

Жінка і чоловік однакові по гуманності і людяності. Жінка не є джерелом гріха або зла. Вона не була причиною повалення Адама з раю, як затверджують релігійні діячі попередніх релігій. Аллах Всевишній сказав:

«Пралюди! Бійтеся вашого Господа, Який створив вас з однієї душі, створив з неї пару їй і розселив багато чоловіків і жінок, подіям від них обох. Бійтеся аллаха, ім'ям Якого ви просите один одного, і шануєте споріднені зв'язки. Воістину, аллах спостерігає за вами» (сура 4, аят 1).

В цьому аяте аллах Всевишній показує, що Він створив чоловіка і жінку з одного джерела, без переваги однієї над іншим, вони однаково правоспроможні. Таким чином, іслам ліквідовував пануючі до нього несправедливі порядки по відношенню до жінки, особливо коли її вважали нижчою за чоловіка, і, отже, її позбавили багатьох її людських прав. Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Жінка – друга половина душі чоловіка».

Жінка, як і чоловік, має право на захист своєї честі і пошану власної гідності. Згідно шаріату, повинен каратися той, хто зводить наклеп на жінку або лихословить про її честь. Аллах Всевишній сказав:

«Тих, які звинуватять цнотливих жінок (у перелюбстві) і не представлять чотирьох свідків, висічіть вісімдесятою ударами батога і ніколи не приймайте їх свідоцтва, бо вони є нечестивцями» (сура 24, аят 4).

Жінка, як і чоловік, має право на спадок. Аллах Всевишній сказав: «Чоловікам належить частка з того, що залишили батьки і найближчі родичі, і жінкам належить частка з того, що залишили батьки і найближчі родичі, будь його мало або багато – долею наказаною» (сура 4, аят 7).

Іслам дав жінці право на спадок, в той час, як в доісламський період, жінка була позбавлена такого права, більш того, її самої успадковували, як річ. Аллах Всевишній сказав:

«Об тих, які увірували! Вам не дозволено успадковувати жінок проти їх волі. Не чините їм перешкоди, щоб понести частину приданого, яке ви їм дали» (сура 4, аят 19).

Омар ибн аль-Хаттаб, та буде задоволений їм аллах, сказав:

«У доисламский період ми не зважали на жінок, поки аллах не визначив для них в Корані їх права і їх долю».

Жінка, як і чоловік, правоспроможна і має право вільно розпоряджатися своїм майном: набувати власності, продавати або купувати без якого-небудь опікуна, якщо це не протирічить нормам шаріату. Аллах Всевишній сказав:

«Об тих, які увірували! Витрачайте ( в ім'я аллаха) якнайкращі з придбаних вами благ» (сура 2, аят 267);

«Воістину. чоловікам, що подають милостиню, і жінкам, що подають милостиню, чоловікам, що постять, і жінкам, що постять, зберігають цнотливість чоловікам і жінкам, що зберігають цнотливість, і чоловікам, що часто поминають аллах, і жінкам, аллах підготував прощення і велику нагороду» (сура 33, аят 35).

Іслам рахує пошана до жінки знаком здорової, благородної особи. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Найбільш досконалою вірою володіє той з віруючих, хто відрізняється якнайкращою вдачею і кращими з вас є ті, хто краще за всіх відноситься до своїх дружин».

Жінка, як і чоловік, повинні вчитися, набувати знань.

Жінка і чоловік мають однакове право на хороше виховання. Іслам рахує виховання дівчаток і їх забезпечення благою справою, нагорода за яке — входження в рай. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Хто містив трьох дівчаток, добре виховав їх, видав заміж і добре відносився до них, той увійде до раю». (Сунан аби Дауд, ч. 4, стор. 338 № 5147)

Жінка, як і чоловік, повинні нести відповідальність за виправлення суспільства, спонукаючи до добра і утримуючи від зла. Аллах Всевишній сказав:

«Віруючі чоловіки і жінки є помічниками і друзями один одному. Вони велять здійснювати схвалюване і забороняють негоже, здійснюють салат, виплачують закят, покоряються аллаху і Його Посланникові. Аллах змилується над ними. Воістину, аллах – Могутній, Мудрий» (сура 9, аят 71).

Жінка, подібно до чоловіка, має право дати притулок що потребує захисту.

Право надати притулок що потребує захисту однаково мають як чоловік, так і жінка. Це явно видно з хадиса переданого розум Хані бинт аби Таліб. Вона сказала: «Того року, коли була узята Мекка, я прийшла до Посланника аллаха і йому сказала: «Син моєї матери вирішив убити чоловіка, якому я надала притулок.» Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Об розум Хані, ми надали притулок тому, кому дала притулок ти» ». (Сахих аль-Бухари, ч. 1, стор. 141 № 350) Указуючи на гідність жінки в ісламі, Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Справді, жінка дає притулок тим, хто потребує захисту ». (Сунан ат-Тирмизий, ч. 4, стор. 141 № 1579)

В деяких випадках, іслам надав чоловікові певні права, позбавивши їх жінки, не встановивши повної рівності між ними.

3. Права дочки в ісламі

Іслам зобов'язав батьків піклуватися про своїх дочок, даючи їм фізичне, розумове і духовне виховання

Дочка має право на годування грудьми, хороше звернення, турботу і забезпечення гідним життям. Це вважається в ісламі обов'язковим боргом отця.

Батьки зобов'язані вибрати хороші імена для своїх дітей. Якщо між подружжям виникають розбіжності і вони розведуться один з одним, то мати, в першу чергу, має право на виховання дітей. Іслам дав їй це право завдяки її співчуттю.

Шаріат наказав рівність і справедливість між дітьми. Вони – дівчатка і хлопчики – мають однакове має рацію на хороше звернення і батьківську ніжність і співчуття. Адже аллах Всевишній сказав:

«Справді, аллах наказує вершити справедливість, і благочестиві діяння, і щедрість по відношенню до родичів, і він забороняє погані гріхи, і непристойність і беззаконня. Так Він наставляє вас, щоб ви напоумилися.» (сура 16, аят 90).

Якби справедливість і рівність не були наказані священним Кораном і священною сунной Пророка, та благословить його аллах і вітає, то мусульмани віддавали перевагу б жінці над чоловіком.

Іслам поважає думка жінки щодо вибору чоловіка. Її згода обов'язкова для дійсності браку. Якщо хто-небудь хоче одружуватися на ній, вона має право сама вирішити погодитися або відмовитися. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав: «Не слід видавати заміж жінку, не порадившись з нею, а діву без її згоди».

Ні отець, ні опікун не має права примусити дівчину вийти заміж проти її волі. Аїша, та буде задоволений нею аллах, сказала: «До Посланника аллаха, та благословить його аллах і вітає, прийшла одна жінка і сказала: «Про Посланник аллаха! Мій отець змусив мене вийти заміж за сина свого брата». Посланник аллаха надав їй вибір (погодитися з цим браком або відмовитися від нього).

Шаріат наказав дотримуватися рівності і справедливості не тільки в прояві відчуттів до дітей дівчаткам і хлопчикам, але і в матеріальному відношенні.

Людина не повинна дати перевагу ні хлопчикам, ні дівчаткам, даючи своїм дітям дари. Всі діти однакові.

Іслам наказав дотримуватися справедливості і рівності по відношенню до дітей, навіть в самих незначних речах, як, наприклад, коли отець цілує своїх дітей.

Раз ми говоримо про турботу ісламу про дітей, то доречно вказати на турботу ісламу про сиріт, оскільки сиротіння надає небезпечний вплив на психіку дітей. Воно може привести до того, що дитина-сирота зіб'ється з правильного шляху, особливо якщо суспільство не гарантує його права, не виконує свій обов'язок перед ним, не відноситься до нього із співчуттям і не надає йому милосердя.

Іслам приділяє велику увагу сироті, хлопчикові і дівчинці. Він зобов'язав близьких родичів піклуватися про них. Якщо у сироти немає родичів, то турботу про нього і його виховання бере на себе ісламське суспільство.

Іслам також приділяє велику увагу дитині-підкидьку (хлопчикові або дівчинці). Він має право на те, щоб мусульмани і мусульманська держава піклувалися про нього, як піклуються про сироту.

4. Права жінки як дружини

Право на Махр (перед шлюбний дар)

Махр – невід'ємне право дружини. Шаріат зобов'язав чоловіка дати махр дружині, вважаючи його обов'язковою умовою укладення шлюбного договору.

Характерною рисою Ісламського шлюбного законодавства є надання можливості обмеженої полігамії, іншими словами, мова йде про мусульманське багатоженство, і оскільки навколо цього питання постійно циркулюють усілякі чутки і домисли, необхідно розглянути його детальніше. Почнемо з того, що всі аспекти мусульманської полігамії досить жорстко регламентовані Шаріатом і ніякі винятки при цьому не допускаються: правовірний мусульманин має законне право мати не більш чотирьох дружин одночасно, але тільки в тому випадку, якщо він у стані виконати всі необхідні для цього умови. По-перше, треба підкреслити, що ці жінки є його законними дружинами і кожна повинна бути добре інформована про наявність всіх інших, тому кожне весілля в мусульман обов'язково повинне бути обнародуваним і супроводжуватися урочистістю, а ніяке таємне співжиття не допускається. Якщо в мусульманина до моменту вступу в шлюб немає в наявності інших законних дружин, то духовна особа, що здійснює обряд одруження, повинна перед початком церемонії попередити наречену про те, що вона має право зажадати від свого нареченого принесення урочистої клятви, зміст якої зводиться до того, що він добровільно відмовляється від свого права на полігамію і клянеться не вступати в інші шлюби, поки зв'язаний з нею сімейними зв`язками. Якщо наречений відмовляється принести таку клятву, а наречена наполягає на своєму, то одруження скасовується, і люди розходяться в пошуках більш придатної для себе пари, ну а якщо наречений усе-таки приніс таку клятву ім'ям Всевишнього Аллаха, а згодом її безсовісно порушив, тоді імам, який проводив обряд, а також присутні на ньому свідки повинні привселюдно оголосити цього мусульманина клятвопорушником, при цьому суспільна думка, як правило, постає на сторону зрадженої дружини, і загальний осуд, звичайно, примушує віруючого виконати свою урочисту обіцянку.

По-друге, відповідно до канонів Ісламу, кожній заміжній жінці надається окреме приміщення: будинок, квартира або ж окрема кімната з усією необхідною обстановкою і господарськими речами, а також утримання її у розумних, доступних чоловікові межах, тому правовірний, що має більш однієї дружини, зобов'язаний забезпечувати усіх в однаковому ступені, не роблячи між ними ніякої різниці. Святий Пророк неодноразово повторював: «Якщо чоловік, що має дві дружини, не буде однаково справедливий до обох, то в Судний День його буде очікувати подвоєння гріхів.» Крім того, правовірний зобов'язаний ночувати в кожної дружини в порядку черги, а якщо по тій чи іншій причині йому захочеться порушити встановлений порядок, то на це йому необхідно одержати згоду тієї дружини, чиї права при цьому ущемляються.

По-третє, віруючий повинний утримувати усіх своїх дітей від усіх законних дружин, не роблячи між ними ніякої різниці, а також усіляко підтримувати між своїми дружинами мир і згоду. Крім перерахованих вище умов мається також велика кількість інших не менш важливих шаріатських обмежень, приміром, мусульманину не можна женитися на рідній сестрі своєї дружини і тому подібні тонкощі. У цілому, у мусульманському світі загальна кількість подібних полігамних шлюбів у принципі невелика і переважна більшість чоловіків живуть щасливо, обмежуючись моногамним шлюбом.

Ніхто з близьких родичів дружини не має права узяти що-небудь з махра без її згоди.

Махр свідчить про право жінки на власність. Чоловік не може не виплачувати махр, навіть якщо дружина згодна на це. Після одруження дружина має повне має рацію розпоряджатися махром як бажає.

У випадку, якщо чоловік вирішив розійтися з дружиною, то після розлучення йому не можна забирати у неї що-небудь з махра, оскільки це вважається явним гріхом.

У цьому аяте аллах Всевишній вказав на гарантовані права жінки:

Забороняється успадковувати жінку з примусу. До ісламу, як ми вже вказали, у арабів була традиція: після смерті чоловіка, його родичі забирали його дружину. Якщо хто-небудь з них побажає, він одружувався на ній. Або видали її заміж за кого побажають. А якщо побажають, замикали її, гнобили, забороняли їй виходити заміж. Вони думали, що мають більше право на неї, чим її родичі. Вона неначе товар або предмет, успадкований ними.

Всевишній вказав на те, що чоловікові заборонено утримати свою дружину, гноблячи, грубити, бити її, узяти її майно без права або замкнути її будинки і нанести їй яку-небудь образу змусити її відкупитися грошима, щоб він дав їй волю.

У випадку, якщо дружина зробила перелюбство, щоб отримати розлучення, вона повинна повернути чоловікові своє зраджене.

Всевишній наказав обходитися з дружиною добре, благопристойно, бути згідливим, говорити їй тільки приємні слова, догодити їй, роблячи те, що її задовольняє.

Право на забезпечення

Чоловік зобов'язаний містити свою дружину повністю, забезпечуючи її відповідним житлом, їжею, питтям, одягом.

Якщо спроможний чоловік відмовляється витрачати на свою дружину, і у неї можливість брати з його майна без його дозволу, то їй дозволено узяти стільки, скільки їй потрібно.

Якщо чоловік не в змозі витрачати на свою дружину або виїхав надовго і відмовився повернутися, а це заподіяло їй шкоду і позбавило її засоби на життя, то вона за бажання має право отримати розлучення.

право на ночівлю і статеві зносини з чоловіком

Це вважається одним з основних прав жінки. Шаріат зобов'язав чоловіка мати зносини з дружиною, щоб не змусити її погрішити. Адже жінка потребує чоловіка з люблячим і ніжним серцем, який пестив би її і задовольняв її жіночі потреби і її статевий потяг.

Шаріат заборонив непомірність у виконанні релігійних обов'язків, щоб чоловік міг виконувати свій чоловічий обов'язок перед дружиною. Це виявляється з наступного хадиса: Сальман аль Фаріси, та буде задоволений їм аллах, сказав: «Я ходив в гості до Абу ад-Дарда і побачив Розум ад-Дарда в жалюгідному вигляді». Я запитав її: «Що з тобою?». Вона відповіла: «Твій брат Абу ад-Дарда відмовляється від всього мирського. Він проводить ніч в поклонінні аллаху, а день – в посту». Абу ад-Дарда вийшов до нього, привітав його і запропонував йому їсти. Сальман сказав йому: «Їси», а він сказав: «Я в посту». Тоді Сальман сказав: «Присягаюся аллахом, ти будеш їсти зі мною». Абу ад-Дарда їв з ним. Сальман залишився ночувати у нього. Вночі Абу ад-Дарда хотів встати молитися, Сальман не дав йому встати, сказавши йому: «Справді, твоє тіло має над тобою право і твоя сім'я має над тобою право. Пости, разговляйся, молися і май з дружиною зносини і дай кожному його право». На зорі Сальман сказав йому: «Вставай зараз, якщо бажаєш». Він встав, вони зробили обмивання, помолилися і відправилися в мечеть зробити уранішню молитву. Потім він прийшов до Пророка, та благословить його аллах і вітає, і розповів йому про це.

Чоловік зобов'язаний мати зносини з дружиною, щонайменше, один раз в місяці, якщо він в змозі це робити, а то він буде непокірним аллаху. Свідотством цього є наступний аят

" Коли вони очистяться, то входите до них так, як повелів вам аллах "(сура 2, аят 222)

Дружина має ще одне право над чоловіком. Він не повинен виїхати від неї більше, ніж на шість місяців. Якщо вона може винести розлуку більше зазначеного терміну, то він може залишитися довше. Але якщо вона просить його приїхати, то він повинен повернутися негайно, хіба що у нього серйозна причина.

Чоловік повинен зберігати таємниці дружини, нікому не говорити про її недоліки і не розповідати про те, що вона говорить і робить і не розголошує таємниці їх приватних подружніх відносин.

Право на гідне відношення

Чоловік повинен добре відноситися до дружини, гідно обходитися з нею, навіть якщо він ненавидить що-небудь в ній, оскільки аллах Всевишній сказав:

«Обходитеся з ними благопристойно, і якщо ви їх ненавидите, то, може бути, що-небудь вам ненависно, а аллах влаштував в нім велике благо(сура 4, аят 19).

У випадку, якщо дружина ненависна чоловікові, він не повинен ображати або принижувати її, навпаки, він повинен проявляти до неї милосердя, співчуття і жалість або ж відпустити її гідним чином, давши її розлучення. Аллах Всевишній сказав:

«Розлучення допускається двічі, після чого треба або утримати дружину як велять шаріат і розум, або відпустити її з благодіянням» (сура 2, аят 229).

Можливо, що дружина може недбало виконувати свої сімейні обов'язки або зробити що-небудь, ненависне чоловікові, але він повинен терпіти це в цілях збереження сімейного життя. Якщо чоловік бачить в своїй дружині які-небудь недоліки, то він повинен бачити і її гідні якості. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Віруючий чоловік не повинен ненавидіти віруючу жінку, бо, якщо йому не сподобається яка-небудь з рис її вдачі, то він залишиться задоволений інший».

Чоловік винен гідно і доброзичливо відноситися до дружини, пестити і любити її. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Найбільш досконалою вірою володіє той з віруючих, хто відрізняється якнайкращою вдачею, а кращими з вас є ті, хто краще за всіх відноситься до своїх дружин».

Чоловік повинен бавитися з дружиною, розважати її і жартувати з нею. Аїша, та буде задоволений нею аллах, сказала:

«Пророк, та благословить його аллах і вітає, змагався зі мною в бігу наввипередки і я обігнала його. Коли я видужала і ми знову змагалися, то він обігнав мене і сказав: «Це тобі за той раз». (Сахих ибн Хаббан, ч. 10, стор. 545 № 4691)

У ісламі це навіть вважається боргом чоловіка. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Все, чим бавиться чоловік – марно, за винятком того, що він займається стріляниною з лука, об'їжджає свого коня і бавиться зі своєю дружиною, це – його борг».

Чоловік повинен берегти майно дружини, він не має права розпоряджатися їм без її дозволу, брати що-небудь без її відома і згоди. Аллах Всевишній сказав:

«Не привласнюйте незаконно майна один одного» (сура 2, аят 188).

Чоловік повинен радитися зі своєю дружиною у всьому, що стосується домашніх і сімейних справ. Чоловік не повинен бути упертим або самовладним, нехтувати думкою дружини, особливо, якщо воно розсудливе. Взаємну раду укріплює любов між подружжям.

Чоловік повинен допомагати дружині в домашніх справах, не рахуючи це нижче за свою гідність. Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, сам шив своє плаття, лагодив своє взуття і іноді допомагав своїм дружинам в домашніх справах. Аїшу, та буде задоволений їй аллах, запитали: «Що Пророк, та благословить його аллах і вітає, робив удома?» Вона відповіла:

«Він допомагав своїм дружинам, а коли наступав час молитви, він відправлявся в мечеть». Посланник Аллаха – прекрасний приклад, якому нам треба слідувати.

Чоловік не повинен прискіпуватися до дружини із-за дурниць, стежити за її недоліками, ловити її на помилках. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Якщо чоловік виїхав від сім'ї на довгий час, йому не слід повертатися вночі». Він не повинен повертатися вночі раптово, без відома своєї сім'ї, щоб не побачити дружину в тому стані, який, можливо, йому не сподобається, із-за чого він її не любитиме.

Чоловік не повинен заподіювати дружині шкоду навіть словом, яке могло б ранити її відчуття і засмутити її. Адже коли Посланника аллаха, та благословить його аллах і вітає, запитали: «Про Посланник аллаха! Які права має дружина перед чоловіком?» Він відповів:

«Ти повинен дати їй поїсти, коли їси сам, одягати її, коли одягаєшся сам, не ударяти її по обличчю, не говорити їй грубі слова, не піти з будинку, покинувши її». (Сунан абу Дауд, ч. 2, стор. 244 № 2142)

Якщо дружина живить ненависть до чоловіка, то вона має право просити розлучення з умовою повернення йому передшлюбного дару, який він дав їй, але якщо чоловік згоден поступитися їй калимом, вона може залишити його собі.

Чоловік повинен охороняти честь дружини, захищати її гідність. Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, сказав: «Три люди не увійдуть до раю: нешанобливий син, що не слухається своїх батьків, звідник і жінка, що уподібнюється чоловікові». (Аль-мустадрак, ч. 1, стор. 144 № 244)

Чоловік повинен ревнувати свою дружину, забороняти їй ходити в порочні місця, де здійснюють непристойні вчинки і розпусту.

Права матери в ісламі

Іслам закликає проявляти доброту і милосердя до матери, указуючи на її гідність. За закликом поклонятися тільки аллаху відразу слідує заклик любити і почитати батьків. Аллах Всевишній сказав:

«Твій Господь наказав вам не поклонятися нікому, окрім Нього, і робити добро батькам. Якщо один з батьків або обидва досягнуть старості, то не говори їм: «слова невдовольства» – не кричи на них і звертайся до них шанобливо. Преклоняй перед ними крило упокорювання по милосердю своєму і говори: «Господи! Помилуй їх, адже вони ростили мене дитиною»». (сура 17, аят 23-24)

Іслам рахує благодіяння і доброту до матери, покора їй і любовне піклування про неї причиною для входу в рай. Джахима прийшов до Пророка, та благословить його аллах і вітає, і сказав: «Про Посланник аллаха! Я хочу брати участь в газаваті і прийшов порадитися з тобою». Пророк, та благословить його аллах і вітає, запитав його: «Чи жива твоя мати?» Так – відповів він. Посланник сказав: «Завжди будь з нею, справді, рай знаходиться під її стопами».

Оскільки жінка, в більшості випадків слабкіше за чоловіка, іслам віддав перевагу матері над отцем, закликаючи надати їй більше благодіяння, доброту, співчуття і люб'язність, щоб гарантувати її права. Абу Хурайра, та буде задоволений їм аллах, сказав: «Один чоловік прийшов до Пророка, та благословить його аллах і вітає, і запитав: «Про Посланник аллаха! Хто з людей більше всіх заслуговують моє любовне піклування?» Він відповів: «Твоя мати», а хто потім – знову запитав чоловік? – Твоя мати – знову відповів Пророк, а хто потім? – Твоя мати – утретє відповів Пророк, а хто потім? – в четвертий раз запитав чоловік, Пророк відповів: «Твій отець». Цей хадис указує, що треба збільшити право матері на благодіяння в три рази більше в порівнянні з отцем, оскільки мати носить дитину в чреві з тягарем, з тягарем народжує його, потім годує його, випробовуючи всі види мук і страждань. Мати одна переносить вагітність, пологи і годування грудьми, а потім бере участь з отцем у вихованні дитини.

Мати носить дитину в чреві майже дев'ять місяців. В цей час він харчується за рахунок її живлення і її здоров'я, потім вона годує його грудьми два повні роки, якщо захоче завершити годування. На це вказано наступному аяте:

«Мати носила його, випробовуючи знемогу за знемогою, і відняла його від грудей в два роки. Дякуй Мені і своїм батькам, бо до Мене предстоит повернення» (сура 31, аят 14).

Людина зобов'язана бути слухняним і зрадженим матери, не не послухатися її. Проте якщо вона закликає не послухатися аллаха, то він повинен відмовити їй в слухняності, оскільки здобуття благовоління аллаха і покора Йому найвище. Людина повинна підкорятися волі аллаха більшою мірою, чим волі матери. Але це не означає – говорити їй слова роздратування або лаяти її, навпаки, людина повинна відноситися до неї по-доброму, доброзичливо і м'яко, пояснюючи їй, що йому слід в першу чергу поклонятися аллаху. Аллах Всевишній сказав:

«А якщо вони вимушуватимуть тебе додати Мені сотоваришів, про яких у тебе немає знань, то не покоряйся їм, і будь добродеющим до них на цьому світі і слідуй шляхом тих, хто звернувся до Мене» (сура 31, аят 15)

Щоб показати, наскільки великі права батьків, аллах порахував їх задоволення умовою для того, щоб Він був задоволений мусульманином, а їх незадоволеність – приводом для Його гніву. Цим аллах спонукає мусульманина прагнути забезпечити батьків гідним життям, вільним від будь-яких неприємностей. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Те, що викликає задоволення батьків, задовольняє аллах, а то, що викликає їх гнів, викликає і гнів аллаха». (Сахих ибн Хаббан, ч. 2, стор. 172 № 429)

Аллах рахує задоволення батьків і любовне піклування про них приводом для входу в рай. Абу Ілмама передав, що один чоловік сказав: «Про Посланник аллаха! Яке право батьків перед сином?», Пророк, та благословить його аллах і вітає, відповів:

«Вони твій рай або твоє пекло». (Сунан ибн Маджа, ч. 2, стор. 1208 № 3662) Це означає, що відношення до батьків визначає входження людини в рай або в пекло.

Іслам віддає перевагу піклуванню і турботі про батьків добровільним додатковим видам поклоніння: добровільній молитві, добровільному посту і так далі

Іслам відвів перше місце благодіянню до батьків, випередивши джихад на шляху аллаха, якщо джихад не «фард айн» (обов'язковий для всіх без виключення). Абдуллах ибн Амру ибн Аль-ас, та буде задоволений ними аллах, сказав: «Один чоловік прийшов до Пророка аллаха, та благословить його аллах і вітає, сказав: «Я прийшов присягнутися тобі в тому, що переселюся (до Медіни) і боротимуся на шляху аллаха, бажаючи нагороди від аллаха Всевишнього». Пророк запитав його: «А чи живий хто-небудь з твоїх батьків?», чоловік сказав: «Вони обидва живі », Пророк запитав його: «А ти хочеш отримати від аллаха Всевишнього нагороду?», чоловік відповів: Так. Тоді Посланник сказав йому:

«Повернися до своїх батьків і будь добрий до них»».

Оскільки іслам має мету укріплювати зв'язки між людьми, а не поривати їх, він наказав благодіяння до батьків і турботу про них, навіть якщо вони іновірці. Асма, та буде задоволений нею аллах, сказала: «Моя мати, а вона була многобожницей, прийшла до мене. Я запитала Посланника аллах: «Моя мати прийшла до мене, бажаючи отримати щось, чи так можна мені підтримувати з нею споріднений зв'язок?», він відповів:

«Так, підтримуй з матерью споріднений зв'язок»». (Сахих аль-Бухари, ч. 2, стор. 924 № 2477)

Іслам остерігає від того, що не послухалося батьків, непокора ним і не виконання обов'язків по відношенню до ним. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Справді, аллах Всевишній заборонив вам не послухатися матерей, не платити те, що ви повинні сплатити, просити те, на що ви не маєте права, закопувати новонароджених дівчаток живцем і вважає таким, що засуджує марнослів'я, зайві питання і марнотратство».(Сахих аль-Бухари, ч. 5, стор. 2229 № 5630)

Щоб спонукати мусульманина проявляти турботу і доброту по відношенню до батьків, Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, пояснив, що прояв доброти і благодіяння до батьків є приводом для того, щоб аллах Всевишній слухав його благанням.

Іслам рахує благодіяння і доброту до батьків приводом для спокутування гріхів і для того, щоб аллах пробачив гріхи. Абдуллах ибн Умар, та буде задоволений аллах ними обома сказав:

«Один чоловік прийшов до Посланника аллаха, та благословить його аллах і вітає, і сказав: «Про Посланник аллаха, я зробив великий гріх. Чи можу я покаятися аллаху?» Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, сказав: «Чи живі твої батьки?» Чоловік відповів: «Ні». Пророк запитав: «А чи є у тебе тітка (з боку матери)?» Чоловік відповів: «Так». Пророк сказав: «Тоді надай благодіяння їй»». (Сахих ибн Хаббан, ч. 2, стр, 177 № 435) У ісламі тітка (з боку матери) по гідності прирівнюється матери. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Тітка (з боку матери) по гідності прирівнюється матери». (Сахих аль-Бухари, ч. 2, стор. 960 № 2552)

Іслам спонукає виконувати обов'язки перед батьками і після їх смерті. Малік ибн Рубай’а сказав: «Коли ми сиділи у Посланника аллаха, та благословить його аллах і вітає, до нього прийшов чоловік з лазні Салама і сказав: «Про Посланник аллаха, чи можна надати благодіяння моїм батькам після їх смерті?» Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Так, молитися за них, просити у аллаха вибачення для них, виконати те, що було обіцяне ними, підтримувати споріднені зв'язки з тими, з ким ти зв'язаний тільки через них і надавати благодіяння їх друзям»».

Право на аборти та протизаплідні засоби

Не секрет, що деякі віруючі не мають уяви про те, чи дозволяє Іслам робити аборти і використовувати якісь протизаплідні засоби, у той же самий час відношення Ісламу до цього питання дуже серйозне і неоднозначне.

З одного боку, Іслам завжди вітав народження можливо більшої кількості дітей, для того, щоб чисельність віруючих із століття в століття неухильно примножувалася. З іншого боку, на сьогоднішній день існує чимало країн, у тому числі і мусульманських, з надлишковим народонаселенням і до питання подальшого збільшення чисельності своїх співгромадян їм потрібно підходити дуже відповідально, оскільки як тільки населення нашої планети перевищить цифру в 11 мільярдів, людство попросту не зможе існувати. Кількість людей на Землі подвоїться вже через якихось 20-25 років, причому майже весь приріст прийдеться на найменш розвинуті країни, і якщо усе залишиться без яких-небудь змін, то з врахуванням того, що вже сьогодні біля чверті населення земної кулі голодує, у майбутньому хронічний голод неминуче приведе людей до канібалізму.

Для того, щоб задовольнити основні потреби населення планети в майбутньому, необхідно інтенсифікувати світову економіку в 5-10 разів, однак наслідки такого різкого промислового росту, для і без того гинучої в смозі і промислових відходах блакитної планети, будуть воістину катастрофічними. Тому вже сьогодні люди усього світу повинні вимірювати кількість народжуваних дітей зі своїми реальними фінансовими можливостями, щоб не прирікати їх на напівголодне існування. Це зовсім не означає, що питання народжуваності в слаборозвинених країнах світу повинні санкціонуватися міжнародним «Комітетом з вагітності» при ООН, просто люди там повинні міркувати, що роблять, і думати про те, чим же вони згодом будуть годувати своїх дітей, до того, як лягають у ліжко, а не після, тим більше, що робити аборти через відсутність засобів на виховання дитини віруючим мусульманам категорично забороняється.

У той же самий час, відповідно до канонів Ісламу, до 4-місячного терміну, тобто до тієї миті, коли ангел у момент оформлення плоду вдмухує в нього безсмертну душу, вагітність дозволяється переривати в наступних випадках: по-перше, якщо вона протікає не благополучно і загрожує життю жінки; по-друге, якщо вагітність може серйозно підірвати її здоров'я і загальний фізичний стан; і нарешті по-третє, якщо медики науковим шляхом установили, що в даному конкретному випадку дитина неодмінно народиться безнадійно хворою чи психічно неповноцінною.

Ніяких інших основ для аборту Іслам не дає, що ж стосується використання протизаплідних засобів, то, оскільки їхнє застосування є більш кращим, чим рятування від небажаної вагітності за допомогою аборту, вважається використання сучасних контрацептивів цілком припустимим з погляду мусульманської моралі.

5. Право на розлучення

Загальновідомо, що обов'язки в мусульманській родині розподіляються з урахуванням особливостей кожної статі: чоловік зобов'язаний бути захисником, годувальником, забезпечувати матеріальні потреби родини, а жінка — господарювати, виховувати дітей і, якщо хоче, — працювати за спеціальністю в жіночому колективі.

Неминучі труднощі спільного проживання повинні переборюватися мусульманами на твердій підставі принципів любові і справедливості, для цього чоловік і дружина повинні уступати один одному, зберігаючи ніжні паростки сімейної єдності, вчасно гасити вогонь взаємного невдоволення і не доводити відносини до такого стану, поки розлучення буде здаватися їм єдиним виходом з нестерпно напруженої ситуації. У Корані сказано: «Дружина і чоловік, жінка і мужчина мають взаємні права згідно того, що справедливо» (2. 228), це означає, що вони повинні глибоко поважати один одного і відноситися до своєї половини з повагою. Святий Пророк Мухаммед у своїх хадисах постійно закликав чоловіків не кривдити своїх дружин і пояснював їм, що якщо сімейна пара живе кожний сам по собі, а не один для одного, якщо вони не розуміють, що сімейне щастя обумовлене їх взаємністю, то вони звичайно ж не зможуть зазнати всіх невимовних радощів шлюбу, що у стані подарувати їм щасливе сімейне життя. Він не раз говорив своїм послідовникам: «Кращим з вас є той, хто добре відноситься до своєї родини (дружини і дітей), ну а я краще усіх відношуся до своєї», і він дійсно був найкращим сім'янином серед мусульман, тому що Пророк був одружений як звичайна людина, при цьому він залишив нам прекрасний зразок сімейного життя і на питання про характер Мухаммеда його дружина Аіша звичайно відповідала: «Його характер — Коран». На відміну від західного суспільства, де найменше розходження в смаках між чоловіком і дружиною вважається достатньою підставою для розірвання шлюбу, а незначні конфлікти — доказом того, що сімейний союз уже безнадійно зруйнований, Ісламом передбачене використання будь-якої можливості, щоб запобігти розлученню. Розлучення взагалі дозволяється віруючим мусульманам тільки в тому випадку, якщо він є найменшим злом; якщо між чоловіком і дружиною постійно відбуваються скандали, це означає, що в даний момент у родині вже геть-чисто відсутнє духовне єднання її членів, взаєморозуміння і любов.

Прийнявши рішення про розлучення, мусульманин говорить своїй дружині: "Інті талік", що значить «Ти розлучена» і з цього моменту в жінки починається особливий період — "ідда" (біля чотирьох з половиною місяців), під час якого подружжя вже не вступає в інтимну близькість, але жінка поки що залишається в будинку чоловіка.

Це необхідно для встановлення можливого батьківства і після закінчення зазначеного часу, якщо рішення про розлучення як і раніше залишається в силі, а відносини продовжують загострюватися, чоловік ще раз говорить їй те ж саме. Якщо ж, на щастя, положення справ за цей період змінилося в кращу сторону і правовірні бажають зберегти свій шлюб, то вони можуть відновити свої подружні відносини без яких-небудь особливих церемоній.

Однак якщо, на жаль, усе залишається як і раніше погано, тоді мусульманин знову повідомляє дружині про розлучення, і з цього моменту обидві сторони вільні для нового шлюбу, з урахуванням природних зобов'язань, що випливають з попереднього.

Найчастіше приводом для розлучення служать скарги одного з подружжя на нестерпний характер своєї половини чи на її невірність, однак мусульманський Шаріат, що оберігає основи сімейного союзу, неухильно вимагає, щоб обвинувачення в невірності було підтверджено доказами не менш чотирьох свідків, що заслуговують довіри. В іншому випадку зрада вважається недоведеною, а прохання про розлучення відкидається як необґрунтоване .

Мусульманське духівництво, родичі і друзі зобов'язані використовувати будь-як можливість для того, щоб зберегти родину і примирити посварене подружжя, при цьому всякий, хто по тій чи іншій причині не зробив цього, буде знаходитися під гнівом Аллаха. Розлучення з погляду Ісламської моралі — найгірше з дозволеного Шаріатом, тому в кожнім подібному випадку імам приймає рішення виходячи зі специфіки кожної справи і виносить вердикт з розрахунком на всі конкретні обставини, що діють, а також можливі. Приміром, якщо переконливо доведено, що справжнім батьком дитини є зовсім не чоловік, а якийсь сторонній мужчина, то подружжя розлучається назавжди, а дитина залишається з матір'ю.

Якщо юнак оженився на дівчині, думаючи що вона незаймана, а згодом з'ясувалося, що це не так, то імам намагається переконати молодого чоловіка, що кращим для нього в подібних обставинах, — виявити терпіння в ім'я Аллаха і постаратися помиритися зі своєю дружиною, однак у будь-якому випадку, якщо та чи інша пара шукає анулювання свого розлучення з метою возз'єднання родини, духівництво ніколи не ставить цьому перешкод.

Що ж стосується горезвісного «побиття каменями за подружню невірність», про яке так люблять кричати на Заході, то, по-перше, ця міра покарання застосовувалася на практиці надзвичайно рідко, ну а по-друге — тут теж немає ніякої дискримінації, оскільки шаріатські норми є рівними як для чоловіків, так і для жінок. Іслам категорично забороняє розпусту, гомосексуалізм і лесбіянство, садомазохизм і зоофілію, наказує віруючим мати нормальну орієнтацію і задовольняти свої природні сексуальні потреби винятково в рамках законного шлюбу.

6. Права жінки в ісламі як мусульманки

Іслам зобов'язав мусульман проявляти доброту і надавати благодіяння жінці відповідно до наступного хадисом.

«Віруючий по відношенню до віруючого подібні до будови, окремі частини якої укріплюють один одного», Пророк переплітав свої пальці (на знак згуртованості). (Сахих аль-Бухари, ч. 1, стор. 182 № 467)

Аллах Всевишній наказав підтримувати споріднені зв'язки з жінками: тітками по матери або по батькові, родичками і застеріг від їх розриву:

«Ви (лицеміри), можливо, якщо відвернетеся (від джихаду), то поширюватимете нечестя на землі і розриватимете споріднені зв'язки» (сура 47, аят 22).

Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Хто розриває споріднений зв'язок, той не увійде до раю». (Сахих Муслім, ч. 4, стор. 1981 № 2556) Пророк вважав, що той, хто надає благодіяння своїм тіткам і родичкам, отримає подвійну нагороду. Він сказав:

«Той, хто дає подаяння бідному отримає нагороду, а хто дає подаяння родичеві, той отримає подвійну нагороду: за подаяння і за підтримку спорідненого зв'язку». (Сахих ибн Хузайма, ч. 3, стор. 278 № 2067)

Якщо мусульманка є сусідкою, то вона має подвійне право: за те, що вона мусульманка і за те, що вона сусідка. Аллах Всевишній сказав:

«Поклоняйтеся аллаху і не додайте Йому нікого в сотовариші. Робіть добро батькам, родичам, сиротам, біднякам, сусідам: родичам і не родичам » (сура 4, аят 36).

Її сусіди повинні бути добрими по відношенню до неї, надавати їй всі необхідні послуги, допомагати їй. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Джібріл так заповідав мені надавати сусідові благодіяння, що я подумав, що він дасть йому право на спадок».

Іслам забороняє заподіювати яку-небудь шкоду сусідці. Пророк, та благословить його аллах сказав: «Присягаюся аллахом не увірує, присягаюся аллахом не увірує, присягаюся аллахом не увірує», його запитали: «Хто, Посланник аллаха?», він сказав:

«Той, від зла якого сусід не відчуває себе в безпеці». (Сахих аль-Бухари, ч. 5, стор. 2240 № 5670)

Іслам зобов'язав гарантувати права жінки і спонукав мусульман старанно випереджати один одного, надаючи їй допомогу і підтримуючи її. Старанність в цьому вважається однією з благочестивих справ. Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Той, хто прикладає всі старання до того, щоб містити вдову і бідняка, подібний до того, хто веде боротьбу на шляху аллаха і хто проводить ніч в поклонінні і день в посту».

Сподвижники, та буде аллах задоволений ними, піклувалися про те, як живуть сусіди, що особливо мають потребу серед них і в першу чергу, – жінки. Талха, та буде аллах їм задоволений, сказав: «Одного разу вночі Умар ибн аль-Хаттаб, та буде задоволений їм аллах, вийшов, а я пішов за ним. Він заходив в один будинок, потім в іншій. Вранці я зайшов в цей будинок і знайшов там сліпу, розбиту паралічем жінку. Я запитав її: «Що робив чоловік, який заходив до вас вночі?» Вона відповіла: «Цей чоловік завжди піклується про мене, надає мені всі необхідні послуги, прибирає мій будинок, оберігає мене від шкоди.» Талха сказав: «Невже можна знайти у Умара помилки?»».

Ми коротко вказали на основні права жінки і на обов'язку чоловіка по відношенню до неї в ісламському суспільстві. Такі права показують, як іслам високо оцінює жінку і поважає її гідність. Людство ніколи не знало подібного відношення до жінки.

7. Право жінки на спадок

Іслам надав жінці право на спадок, до чого вона не мала такого права, адже в доісламський час право на спадок мали тільки чоловіки, які захищали плем'я від ворогів. Справа не обмежилася тільки цим, жінку успадковували як предмет. Тлумачивши слова аллаха Всевишнього:

«Об тих, які увірували! Вам не дозволено успадковувати жінок проти їх волі. Не чините їм перешкоди, щоб понести частину приданого, яке ви їм дали» (сура 4, аят 19)

ибн Аббас, та буде задоволений їм аллах, сказав: «Після смерті чоловіка, його родичі мали більше має рацію на його дружину, чим її сім'я. Хто-небудь з родичів чоловіка за бажання міг одружуватися на ній, вони могли видати її заміж за кого хотіли або не видавати взагалі». Іслам заборонив це, як указується у вищенаведеному аяте. Він наказав жінці певну частку спадку. Це вказано в наступному аяте:

«Чоловікам належить частка з того, що залишили батьки і найближчі родичі, і жінкам належить частка з того, що залишили батьки і найближчі родичі, будь його мало або багато. Така наказана доля» (сура 4, аят 7).

Тлумачивши цей аят, Сайід Кутб, сказав: «Це загальний принцип, виходячи з якого іслам чотирнадцять століть назад надав жінці право на спадок, як мав це право чоловік. Іслам захистив право дітей, які до ісламу піддавалися утискам і позбулися своїх прав, оскільки люди того періоду оцінювалися згідно тому, як билися і виконували свою роботу. Іслам же, як всеосяжна релігія аллаха, оцінює людину, в першу чергу, як людини, що є його основною постійною цінністю; потім – щодо того, як він насправді виконує свої обов'язки перед сім'єю і суспільством». (С. Кутб. У тіні Корану, ч. 1, стор. 588)

«Аллах заповідає вам щодо ваших дітей: синові дістається частка, рівна довше двох дочок» (сура 4, аят 11).

Той, хто не розуміє мудрість ісламу, читаючи цей аят, може подумати, що іслам зневажає права жінки: як жінка може отримати частку спадку, рівну половині частки чоловіка?

Аллах Всевишній вказав, яку частку спадку повинна отримати жінка. Щодо цього іслам визначив наступні три випадки:

жінка отримує частку спадку, рівну довше чоловіки

жінка отримує частку спадку, рівну чоловіку або трохи менше

жінка отримує частку спадку, рівну половині частки чоловіка, що трапляється в більшості випадків.

Перш ніж судити, про те чи зневажав іслам право жінки, наказавши їй частку спадку, рівну половині частки чоловіка, давайте приведемо один приклад, що показує мудрість ісламу в цьому.

Померла одна людина, залишивши три тисячі ріалів, а у нього син і дочка. Згідно шаріату син отримає дві тисячі ріалів, а дочка – одну. Через деякий час частка чоловіка зменшиться, оскільки від нього потрібно виплатити махр майбутній дружині, готувати будинок для майбутньої сім'ї, забезпечити його всім необхідним, забезпечувати сім'ю і задовольняти всі потреби дружини і дітей. Від жінки ж нічого цього не вимагається, навіть якщо вона багата, більш того, чоловік зобов'язаний містити батьків, своїх братів і сестри, допомагати родичам, якщо вони бідні, а він спроможний. Що стосується жінки, то вона оточена турботою і любов'ю; у неї немає ніяких обов'язків по відношенню до членів своєї сім'ї, вона навіть не зобов'язана містити себе. Це означає, що її частка спадку не зменшиться, а збільшиться, оскільки вона отримає від майбутнього чоловіка махр, а у разі розлучення чоловік, згідно шаріату, зобов'язаний забезпечувати своїх дітей. Жінка ще може збільшити своє майно, інвестуючи його в торгівлі або в чому-небудь іншому.

З вищесказаного явно, що частка жінки залишиться цілою, щоб підтримати себе в тому випадку, якщо помре той, хто її містить. Частка ж чоловіка постійно зменшується із-за безлічі обов'язків, покладених на нього.

Ісламський шаріат відрізняється від інших систем, що існують в світі, при яких отець позбавиться від своєї дочки, коли вона досягне певного віку, що примусить її будь-яким шляхом шукати роботу, щоб задовольняти свої потреби. У ісламі ж отець зобов'язаний містити свою дочку, поки вона не вийде заміж, потім чоловік повинен містити її, забезпечуючи всім необхідним, після цього її повинні містити її діти.

Закони, які встановлюють рівність в спадку між чоловіком і жінкою, покладають на них однакові фінансові обов'язки. Вимога дати жінці частку спадку, рівну довше чоловіки і звільнити її від будь-яких фінансових обов'язків, – не справедливо по відношенню до чоловіка, що і відкидається ісламським шаріатом.

Справедливим є те, щоб при розділенні спадку дати перевагу чоловікові і звільнити жінку від всіляких фінансових обов'язків забезпечення сім'ї, покладаючи їх на чоловіка. Іслам пошанував жінку і надав їй добросердя, звільнивши її від фінансових обов'язків, поклавши їх на чоловіка, не позбавляючи її права на спадок, а наказавши їй половину того, що наказав чоловікові. Хіба це не вважається справедливим? Слід вказати на те, що згідно шаріату кожен мусульманин і кожна мусульманка має право на спадок і ніхто не в змозі позбавити їх цього права. Тому по «васийи» (заповіту) мусульманин не повинен заповідати більше однієї третини свого майна особам, що не мають права на його спадок.

Амр ибн Са’д ибн аби Ваккас передав, що його отець, та буде аллах задоволений ними обома, сказав:

«Коли Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, відвідав мене під час моєї хвороби в рік прощального хаджу, я сказав йому: «Я сильно хворий і багатий, а окрім дочки у мене немає інших спадкоємців. Чи можу я пожертвувати дві третини свого майна?», Посланник відповів: «Ні», я запитав: «А половину?», він відповів: «Ні», потім додав: «Третина – і навіть це багато». Краще залишити своїх спадкоємців багатими, чим бідними, щоб вони не просили милостині у людей. За все, що жертвуєш ради аллаха, ти отримаєш винагороду, навіть якщо це лише шматочок їжі, який ти поклав своїй дружині в рот

Таким чином благородний Посланник гарантував жінці право на гідне життя.

8. Право на працю жінки

Аллах Всевишній створив людину чоловіком і жінкою і встановив між ними узи любові і взаємну прихильність, щоб вони заселяли землю. Всевишній наділив чоловіка силою і витривалістю, щоб він міг заробляти на життя, Він наділив жінку здатністю зачати, народжувати, годувати дитину грудьми і виховувати її, дарував їй все необхідне для виконання цих функцій: співчуття, співчуття, милосердя, ніжність і ласку. Таким чином, природно, що чоловік повинен працювати зовні удома, а жінка – удома.

Іслам не заборонив жінці працювати, навпаки, він дав їй право укладати контракти, займатися торговими і фінансовими справами, продавати і купувати без згоди опікуна або чоловіка. Він організував це, встановивши правила і визначивши умови, щоб робота жінки і її діяльність не суперечили нормам шаріату. Якщо жінка не слідуватиме цим нормам і не виконуватиме одну з наступних умов, то їй забороняється працювати.

· Не повинно бути суперечності між роботою жінки і виконанням їй домашньої роботи. Її робота не повинна відволікати її від виконання обов'язків перед своїм чоловіком і дітьми або заважати їй стежити за своїм будинком. Іслам поклав на чоловіка право по відношенню до дружини, також як і зумовив її обов'язки перед чоловіком і дітьми.

· Жінка повинна працювати в жіночому середовищі, а не з чоловіками. Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, сказав:

«Якщо один з вас залишився з жінкою наодинці, то шайтан буде їм третім».

Англійська письменниця Леді Кук в газеті «Який» пише: «Змішення чоловіків з жінками – звично для чоловіків, тому жінка алчно поводиться. У міру того як це приймає широке розповсюдження, збільшується кількість позашлюбних дітей, а це – величезна біда».

Сайід Кутб, та змилується над ним аллах, сказав: «Чоловік і дружина повинні мати довір'я один до одного. Будь-який з подружжя не повинен дозволяти кому-небудь спокусити його, щоб не охолонути один до одного і не погрішити. Це надає велику загрозу священному зв'язку між подружжям і підриває їх взаємну довіру. У суспільствах, де змішення чоловіків з жінками звично, де жінки ходять в непристойному вигляді, спокушаючи чоловіків, поширена розпуста».

На заході говорять, що змішення чоловіків з жінками виховує відчуття і розряджає енергію, учить обидві статі етиці розмови і етиці відносин, сприяє тому, щоб у людини був достатньо досвіду не здійснювати помилок. Вибір супутника життя, спираючись на власний досвід, навіть на перелюбство, нібито, гарантують гармонію подружжя, оскільки вони вибрали один одного по взаємній згоді і досвіду. Те ж саме говорять і наші папуги, проте, насправді це лише дурниця.

Дійсність доводить зворотне. У цих суспільствах поширена аморальність, постійна зміна відчуттів, руйнування сім'ї розлученням або іншим шляхом, зрада подружжя один одному. Відсоток вагітних учениць в одній з середніх американських шкіл досяг 48 %. Це доводить, наскільки безглузда розмова про виховання відчуттів і розрядку енергії при позашлюбних зустрічах і розмовах. Що стосується щасливих сімей, створених в результаті браку по абсолютному змішенню і вільному вибору, заснованому на власному досвіді, то запитаєте, про відсоток розлучень цих сімей в Америці. Він збільшується час від часу у міру розповсюдження змішення і вибору по досвіду.

· Робота жінки повинна бути дозволеною і відповідати її природі. Тому вона не повинна займатися тим, що протирічить її природі: важкою промисловістю, постійними військовими роботами, тими чоловічими роботами, які принижують її гідність і прибиранням вулиць, – що ісламський шаріат не схвалює для жінки.

Проте тут виникає питання: «Чому жінка працює?». Якщо вона працює, щоб жити і містити себе, то іслам гарантував їй це право, оскільки зобов'язав отця містити дочку, поки вона не вийде заміж, після одруження чоловік повинен містити її і її дітей. У разі смерті чоловіка, її повинен містити отець, а якщо його немає, то її діти, але якщо вони малолітні – те її брати, потім найближчі родичі. Це означає, що її зміст забезпечений від народження до смерті і їй немає потреби працювати, щоб заробляти на життя. Мета цього – звільнити її для виконання своєї соціальної місії: стежити за будинком, благочестиво виховувати дітей, що вимагає від неї великих зусиль і утруднень.

Англійський вчений Самуїл Смаїлс, один із засновників відродження Англії, говорить: «Система, яка зобов'язує жінку працювати в лабораторіях, якої б користі вона не принесла, її результат – руйнування порядку домашнього життя, оскільки вона атакувала каркас будинку, підірвала основи сім'ї і розірвала соціальні зв'язки. Віднявши дружину у чоловіка, дітей від близьких, вона привела до аморальності жінки, оскільки її основна місія виконання домашніх обов'язків: прибирання будинку, виховання дітей, дбайлива розтрата на домашні потреби. Проте робота заважає їй виконувати ці обов'язки: удома перестали бути будинками, діти не отримали належного виховання, оскільки були залишені без нагляду, пов'янула подружня любов, жінка перестала бути дотепною, люблячою дружиною, вона стала колегою по роботі, піддалася впливам, які могли позбавити її скромності і моральності, на яких заснована чеснота». (Мустафа аль-Галяини. Книга про хиджабе, стор. 94-95)

9. Поїздка жінки без супроводу

Жінка в ісламі – як перли, що охороняються, і коштовний камінь, до неї може доторкнутися тільки той, хто має на це право. Іслам приймає всі запобіжні засоби, оскільки оберігання краще лікування, тому він забороняє жінці виїжджати одній без махрама[1]: чоловіка, отця, брата або родича, за якого їй забороняється вийти заміж, згідно хадису Пророка, та благословить його аллах і вітає: «Жінці не дозволяється виїжджати без махрама і зустрічати чоловіка без його присутності». Тоді один чоловік сказав: «Про Посланник аллаха! Я хочу йти в такій-то і такий-то похід, а моя дружина хоче зробити хадж». Пророк сказав: «Відправляйся з нею»».

Можливо, хтось скаже, що це вважається обмеженням свободи жінки і знехтуванням її права! Оскільки це перше, що може прийти в голову, проте, якщо дізнатися причину цієї заборони, то сумнів розсіється і стане ясне, що іслам хоче зберегти цим гідність жінки, а не прагне принизити її або обмежити її свободу. В більшості випадків, поїздка заподіює жінці багато труднощів і витрат, а жінка, за своєю природою, слабка фізично з багатьох причин, які ми згадали вище: менструації, вагітності, годуванню грудьми. Вона також керується емоціями, не обдумує свої дії і легко піддається навколишній дії, що не є пороком. Посланник аллаха, та благословить його аллах і вітає, назвав їх «каварир» (кришталевим посудом) маючи на увазі їх ніжність, гладкість, прозорість їх відчуттів. Одного разу Пророк, та благословить його аллах і вітає, був в дорозі, а за верблюдами, на яких сиділи жінки, йшов хлопець, поганяючи їх. Пророк, та благословить його аллах і вітає, сказав: «Обережно, ти ведеш каварир».

Жінка в дорозі потребує захисника, який захистив би її від лиходіїв, спраглих її грошей або честі. В більшості випадків, вона не може себе захистити із-за її фізичної слабкості. Вона також потребує того, хто б піклувався про неї в дорозі, задовольняючи її потреби, забезпечуючи їй в дорозі відпочинок. Іслам зобов'язав махрама виконувати все це, щоб вона не потребувала чужого чоловіка. Насправді махрам для жінки – як безкоштовна прислуга, як захисник, що захищає її від лиходіїв, які хочуть заподіяти їй зло. Як в цьому приниження для жінки? Це честь для неї, коли поряд з нею той, хто ревнує її, захищає її гідність, оберігає її і піклується про неї.

Література

1. Абдулла М. Абдул-Мути Воспитание в Исламе. Наши дети. К.: Диля, 2007 г

2. Боронбеков С. Шариат. М., 2002.

3. Керимов Г. М. Шариат. Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности.К.: Диля, 2008

4. Родионов М. А. Ислам классический. СПб., 2003. С. 116–117.

5. Сапронова М. А. Арабский Восток: власть и конституции. М., 2001. С. 16.

6. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986

7. Сюкияйнен Л.Р. Маджалла: 99 общих принципов фикха // « Минарет. Российский журнал исламской доктрины». № 4 (007), 2005.


[1] це близький родич, за якого жінці забороняється вийти заміж

еще рефераты
Еще работы по государству и праву