Реферат: Інформаційні системи

ЄУФІМБ

Рівненський відокремлений підрозділ

Контрольна робота

Варіант №1

Назва предмету: “Інформаційні системи”

Спеціальність: “Бухгалтерський облік і аудит”

Курс 3, Група 32 заочне відділення

Прізвище ім¢я по-батькові: Годун Тетяна Петрівна

Домашня адреса: м. Рівне, вул. Струтинської 11, кв 3

Робота поступила:

Дата рецензії:

Прізвище викладача: (Лустюк Т.І.)

Підпис

Рівне-200 9


1. Скопіювати раніше створені фацли у каталоги можна за допомогою команди COPY.

2. Перейментувати файл “filedtxt” на файл з розширенням “dos” можна за допомогою команди dir.

A:\ K-ROB\ZAVDO1\K1>ren file 01. txt

file 01.dos. ren

3. За допомогою команди перейменовуємо файли названі будь-яких міст світу.

A:\ K-ROB\ZAVDO1\K1>ren file 01. dos Канзас. dos

A:\ K-ROB\ZAVDO1\k1>ren file 02.qwl Айова. qwl.

A:\ K-ROB\ZAVDO1\ k1 > ren file 03.err Мароко. err.

Задаємо мітку на диску A: “K3G32BOW”

Для того щоб задати мітку диску А: потрібо:

В командній строчці задати наступні параметри:

А:\label A:K3632БО10

4. Щоб створити каталог “TEMP11”використовують команду MD:

A:\ MD TEMP11

Копіюємо файл “Канзас. dok” використовуючи команду COPY у новостворений каталог.

Щоб знищити каталог TEMP11 використовуємо команду DEL

1. Щоб створити файли з ім¢ям “filed01.txt” “file.qwl ” “file 03.err” на диску “А” розмістивши їх за шліхом

A:\ K-ROB\ ZAVDO1\K1

Створюємо спочатку каталог з ім¢ям K-ROB за допомогою команди MD

A:\ MD K-ROB

Далі у каталозі K-ROB створюємо каталог ZAVDO1md

У підкаталозі ZAVDO1 створюємо каталог К1

A: MD\ K-ROB\ZAVDO1\K1

В каталозі К1 створюємо файли за допомогою команди COPYCON

A: |COPY CON file 01.txt

A: |COPY CON file 02.qwl

A: |COPY CON file 03.err

Розділ 1

Метод називають запасні знаки і він полягає у використанні спеціальних, в іншому місці заборонених, знаків в іменах файлів, які на своєму місці заміщають інші знаки. Це слідуючі знаки та їх значення:

? заміщує будь-який один знак на тій позиції слова, на якій знаходиться,

* заміщує будь-яку групу знаків од місця, де знаходиться зірка, аж до кінця слова/або кінця суфікса/.

Наприклад: скопіюємо файл TEKCTOO.DOK

TEKСT 01 до ТЕКСТ 99DOC

A: \ COPY CON TEKST ??.. DOC

Копіюємо файли в каталозі які мають суфікс DBF

A:\COPY *. DBF

DEL A:\ Астероїд\ *

2) Команда ФОРМАТ використовується в кількох параметрах важливі для нас два: обов¢язкова позначка форматованого диску /А:, В:/ та суттєве значення має ємкість дискети. Синтаксис такий:

ФОРМАТ DISK: /F ємкість

Команда FORMAT зрозуміє, чи є дискета форматована на 3.5” або 5.25” але знає, чи ємкість типу DDабо HD. Автоматично передбачається вища ємкість. Якщо ємкість нижча, потрібно це задати. Наведемо приклад:

28\ Проформатуйте 3.5” /малу/ дискету в одиниці В на ємкість 1.44 MB/HD, висока нисиченість/. Рішення:

FORMAT B: /F: 1440

Оскільки форматування триває коротку хвильку, команда зображує поступово проценти форматування.

3) Щоб скопіювати файли нак диск А: використовують команду COPY:

C: \COPY A:\ K-ROB\ZAVDO1\K1

4) Імена записуються латинськими буквами, цифрами і знаками підкреслення. Розширення в імені необов¢язкове виключеня для опису типу файлів.

Розділ 2

Щоб активізувати меню NORTONCOMMANDERможна за допомогою клавіші F3 ¾ меню користувача.

Запустити програму NORTONCOMMANDER можна через піктограму що знаходиться на робочому столі. Щоб змінити поточний диск на активній панелі можна за допомогою команди Ctrl +F1 ¾ для лівого вікна Ctrl +F2 ¾ для правого вікна.

Перехід між лівою і правою панелями здійснюється за допомогою клавіші Tab.

Закрити/відкрити ліву або праву панелі можна за допомогою комб.нац.ї клавіш Crtl + F1 ¾ліва панель

Ctrl +F2 ¾ права панель

Закрити/відкрити дві панелі одночасно використовують комбінацію клавіш Ctrl +О

Щоб поміняти панелі місцями використовують команду Ctrl +U.

Скопіювати файли в системі NC використовують клавішу F5 – щоб скопіювати групу файлів необхідно виділити їх за допомогою клавіш “–” і скопіювати F5 .

Перемістити/ перейменувати файл використовують клавішу F6. Для того щоб перейменувати необхідно в діалоговому вікні стерти шліх і вказати ім`я файла. Перемістити файл – необхідно в діалоговому вікні вказати шлях.

Знищити файл/каталог можна за допомогою клавіші F8 .

Розділ 3

Інформатика та інформаційні технології. Одиниці вимірювання інформації

На сучасному етапі НТП ком ЕОМ застосовуються практично у всіх галузях народного господарства. Особливого значення набувають задачі і методи розробки проектування, створення, оцінки функціонування систем переробки інформації використовуючи ЕОМ.

Під інформацією розуміється люба сукупність сигналів, дій, які деякі система сприймає з навколишнього середовища, видає в навколишнє середовище, або хранить в собі. Все, що робить людина, так чи інакше пов`язано з використанням інформації.

Методи переробки інформації вивчає наука, яка називається інформатикою. В сучасному представлені інформатика – це наука о законах і методах отримання, накопичення, переробки і передачі інформації ЕОМ. З ЕОМ, а значить з народженням нової автоматичної технології збору, обробки і передачі інформації пов`язана поява нової наукової дисципліни – інформатики.

Оволодіння “інформаційним вибухом” в різних сферах людської діяльності потребує створення і використання спеціальних машинно-інформаційних технологій для керування особливо великими потоками інформації.

Структура, технічна основа, програмне забезпечення таких технологій повинні бути пристосовані до виконання спеціальних процедур по оптимальному збору, переробці і видачі великих потоків інформації, ці технології повинні бути розраховані на автоматичну вибірку і переробку даних, а також підготовку рішень в залежності із задачами функціонування і розвитку тих областей соціальної діяльності в яких такі технології застосовуються.

Сучасна інформатика поступово складається як самостійна наукова дисципліна, яка має свою теорію.

Інформатика – це не просто одна із наступних нових технологій. Вона активно перетворює інші технології матеріального і нематеріального виробництв і в кінцевому результаті формує новий стиль роботи і новий уклад життя.

Інформатика диференціює в залежності від конкретних областей застосування – економіки, політики, науки.

Інформація вимірюється в:

1. Біт – це найменша система вимірювання інформації, найменша одиниця вимірювання ємності пам`яті.

2. Байт – вісім підрят записаний бітів.

3. Кілобайт = 1Кб = 210 б =1024

4. Мегабайт = 1Мб = 210 Кб

5. Гігабайт = 1Гб = 210 Мб.

Розділ 4

Робота з табличним процесором Excel

місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 собівартість С прибуток П Чистий прибуток ЧП Рентабельність R
січень 125 162 1000 512 1150 589 1322 1164 1311 1339 776 1225 710 1121 649 1026 594 939 544 859 7 7 7 7
лютий 120 156 960 491 1104 565 1270 1118 1259 1285 745 1176 681 1076 623 985 570 901 522 824 7 7 7 7
березень 145 188 1160 594 1334 683 1534 1351 1521 1553 900 1421 823 1300 753 1190 689 1089 631 996 7 7 7 7
квітень 140 182 1120 573 1288 639 1481 1304 1469 1500 869 1372 795 1250 727 1149 665 1051 609 962 7 7 7 7
травень 149 194 1192 610 1371 702 1570 1388 1563 1596 925 1460 846 1330 774 1223 708 1119 648 1024 7 7 7 7
червень 135 175 1080 553 1242 636 1428 1458 1416 1446 838 1323 766 1211 701 1108 642 1014 587 927 7 7 7 7
липень 158 205 1264 647 1454 744 1672 1472 1657 1693 980 1549 897 1417 821 1297 751 1180 687 1086 7 7 7 7
серпень 159 207 1272 651 1463 749 1683 1481 1668 1701 987 1558 903 1426 826 1305 756 1194 692 1092 7 7 7 7
вересень 151 196 1208 618 1389 711 1598 1407 1384 1618 937 1480 857 1354 784 1239 718 1134 657 1037 7 7 7 7
жовтень 130 169 1040 532 1196 612 1375 1211 1364 1393 807 1274 738 1160 675 1067 618 976 565 893 7 7 7 7
листопад 120 156 960 491 1100 565 1270 1118 1259 1285 745 1176 681 1070 623 985 570 901 522 824 7 7 7 7
грудень 118 153 944 483 1080 556 1248 1099 1238 1264 732 1157 670 1054 613 968 561 886 513 811 7 7 7 7
разом 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

С/в1 = 1550х85.5:100=1410.75

С/в2 = 2143х85.5:100=1832.263

С/в3 = 13200х85.5:100=11286

С/в4 = 6755х85.5:100= 5775.53

С/в5 = 15181х85.5:100=12979.76

С/в6 = 7771х85.5:100=6644.21

С/в7 = 17456х85.5:100=14924.88

С/в8 = 15371х85.5:100=13142.21

С/в9 = 17309х85.5:100=14799.19

С/в10 = 17675х85.5:100=15112.13

С/в11 = 10241х85.5:100=8756.06

С/в12 =16171х85.5:100=13826.21

С/в13 = 9367х85.5:100=8008.79

С/в14 =14797х85.5:100=12651.44

С/в15 =8569х85.5:100=7326.49

С/в16 = 13542х85.5:100=11578.41

С/в17 =7842х85.5:100=6704.91

С/в18 =12384х85.5:100=10588.32

С/в19 =7177х85.5:100=6136.34

С/в20 =11335х85.5:100=9691.46

Найбільше значення при обсязі реалізації 10 один.

Найменше при реалізації 1 один.

Середнє значення собівартості становить 9658.77.

1. Визначаємо прибуток

p = Q - C

p 1 = 1650-1410.75=239.25

p 2 =2143-1832.26=310.74

p 3 = 13200- 11286=1914 (найменше)

p 4 = 6755-5775.53=979.47

p 5 = 15181-12979.76=2201.24

p 6 = 7771-6644.21=1126.79

p 7 =17456-14924.88=2531.12

p 8 =15371-13142.21=2228.79

p 9 = 17309-14799.19=2509.81

p 10 =17675-15112.13=2562.87

p 11 =10241-8756.06=14849.94 (найбільше)

p 12 =16171-13826.21=2344.79

p 13 =9367-8008.79=1358.21

p 14 =14797-12651.44=2145.56

p 15 =8569-7326.49=1242.51

p 16 =13542-11578.41=1963.59

p 17 =7842-6704.91=1137.09

p 18 =12384-10588.32=1795.68

p 19 =7177-6136.34=1040.66

p 20 =11335-9691.43=1643.57

2306.28-середнє

2. Визначаємо чистий прибуток

ЧП=Свп х1100%

ЧП1 = 1650х45110=742.5

ЧП2 = 2143х45110=964.35

ЧП3 = 13200х45110=5940

ЧП4 = 6755х45110=3039.75

ЧП5 = 15181х45110=6931.45

ЧП6 = 7771х45110=3496.95

ЧП7 = 17456х45110=7855.2

ЧП8 = 15371х45110=6916.95

ЧП9 = 17309х45110=7789.05

ЧП10 = 17675х45110=7953.75 (найбільше)

ЧП11 =10241х45110=4608.45

ЧП12 =16171 х45110=7276.95

ЧП13 = 9367х45110=4215.15

ЧП14 = 14797х45110=6658.65

ЧП15 = 8569х45110=3856.05

ЧП16 = 13542х45110=6093.9

ЧП17 =7842 х45110=3528.9

ЧП18 = 12384х45110=5572.8

ЧП19 = 7177х45110=3229.65

ЧП20 = 11335х45110=5100.75

5083.41- середнє

3. Визначаємо рентабельність

R = П/Сх 100%

R1 =239.251/1410 x100=16.96%

R2 = 310.74/1832.26x100=16.96%

R3 = 1914/11286x100=16.96%

R4 = 979.47/5775.53x100=16.96%

R5 = 2201.24/12979.76x100=16.96%

R6 = 1126.79/6644.21x100=16.96%

R7 = 2531.12/14924.88x100=16.96%

R8 = 2228.79/13142.88x100=16.96%

R9 = 2509.81/14924.88x100=16.96%

R10= 2562.87/15112.13x100=16.96%

R11 =14849.94/8756.06 x100=16.96%

R12 = 2344.79/13826.21x100=16.96%

R13 = 1358.21/8008.79x100=16.96%

R14 = 2145.56/12651.44x100=16.96%

R15 = 1242.51/7326.49x100=16.96%

R16 = 1963.59/11578.41x100=16.96%

R17 = 1137.09/6704.91x100=16.96%

R18 = 1795.68/10588.32x100=16.96%

R19 = 1040.66/6136.34x100=16.96%

R20 = 1643.57/9691.43x100=16.96%

4. Визначаємо рентабельність за окремо взяті місяці:

Січень1 = 125х85ю5/100=106.87

Псічень1 =125-106.87=18.13

Rсічень1 = 18/13|106.87х100=16.96

Сквітень2 = 182х85.5/100=155.61

Пквітень2 = 182-155.61=26.39

Rквітень2 = 26.39/155.61х100=16.96%

Сберезень3 =1160х85.5/100= 991.8

Пберезень3 = 1160-991.8=168.2

Rберезень3 = 168.2/991.8х100=16.96

Слютий4 = 491х85.5/100=419.81

Плютий4 = 491-419.81=71.19

Rлютий4 = 71.19/419.81х100=16.96

Сгрудень5 = 1086х85.5/100=928.53

Пгрудень5 =1086-928.53=157.47

Rгрудень5 =157.47/928.53х100=16.96

Слистопад6 = 565х85.5/100=485.64

Плистопад6 =565-485.64=79.36

Rлистопад6 =79.36/485.64-100=16.96

Сжовтень7 = 1375х85.5/100=1175.62

Пжовтень7 =1375-1175.62=199.38

Rжовтень7 =199.38/1175.62=16.96

Свересень8 = 1407х85.5/100=1202.98

Пвересень8 =1407-1202.98=204.02

Rвересень8 =204.02/1202.98=16.96

Ссерпень9 =1668х85.5/100=1426.14

Псерпень9 =1668-1426.14=241.86

Rсерпень9 =241.86/1426.14х10=16.96%

Слипень10 =1693х85.5/100=1447.51

Псерпень10 =1693-1447.51=245.49

Rсерпень10 =245.49/1447.51х100=837.9

Слипень11 =980х85.5/100=837.9

Плипень11 =980-837.9=142.1

Rлипень11 =142.1/837.9х100=16.96

Счервень12 =1323х85.5/100=1131.17

Пчервень12 =1323-1131.17=191.83

Rчервень12 =191.83/1131.17ї100=16.96

Стравень13 =846х85.5/100=723.33

Птравень13 =846-723.33=122.67

Rтравень13 =122.67/723.33=16.96

Сквітень14 =1256х85.5/100=1073.88

Пквітень14 =1256-1073.88=182.12

Rквітень14 = 16.96

Сберезень15 =753х85.5/100=643.81

Пберезень15 =753-643.81=109.19

Rберезень15 =109.19/643.81х100=16.96

Слютий16 =985х85.5/100=842.17

Плютий16 =958-842.17=142.83

Rлютий16 =142.83/842.17х100=16.96

Ссічень17 =594х85.5/100=507.87

Псічень17 =594-507.87=86.13

Rсічень17 =86.13/507.87х100=16.96

Слипень18 =1180х85.5/100=1008.9

Плипень18 =1180-1008.9=171.1

Rлипень18 =171.1/1008.9х100=16.96

Сгрудень19 =513х85.5/100=438.62

Пгрудень19 =513-438.62=74.38

Rгрудень19 =74.39/438.62х100=16.96%

Ссічень20 =859х85.5/100=734.44

Псічень20 =859-734.44=124.56

Rсічень20 =124.56/734.44х100=16.96

еще рефераты
Еще работы по информатике